Når vi ser på den nytestamentlige menigheds forkyndelse, så er der særlig et element som går igen, men som det 21århundredes kirke næsten har glemt. Det er nødvendigheden af retfærdighed. Det kan vi bl.a. se på de prædikener som bliver holdt i apostlenes gerninger. Se her hvad Peter eksempelvis sagde i sin prædiken i hedningen Cornelius hus:

”Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde.” Ap.g 10.42

Og det sagde han i et hjem hvor han var blevet inviteret for at forkynde. Eller som Paulus prædikede for athenerne:

”Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.” Ap.g. 17.30-31

Paulus sagde faktisk i dette at athenernes hidtidige trosformer var baseret på uvidenhed, men at de nu ikke længere behøvede være uvidende, for nu havde Gud vist sig igennem Jesus, så vi kunne vide hvem Han er, og hvad Han vil. Det var provokerende for athenerne at høre den slags, det var et budskab som forstyrrede deres personlige fred.

Det var den form for forkyndelse kirken holdt dengang. En forkyndelse der viste folk at de vil komme til at stå til ansvar for deres gerninger, og at de vil blive dømt af en Hellig og retfærdig Gud. De advarede folk imod den kommende dom, og viste at det var muligt at undgå den dom ved at omvende sig til Jesus Kristus, som havde taget dommen på Golgatas kors, for dem der ville kaste sig ind under Ham.

Vi ser ikke at i den nytestamentlige menighed at nogen stillede sig op og sagde “Gud elsker dig og har en vidunderlig plan for dit liv”. Vi ser heller ikke at nogen stillede sig op og sagde “Tro på Jesus og få succes, bedre sex, mere indhold i livet, et mere spændende liv o.l.”. Istedetfor ser vi at der var en meget klar fokus på der kommer en dom hvor Gud vil dømme folk. Så når vi ser dette er så kraftig en del af den nytestamentlige forkyndelse, så bør og skal det også være en del af forkyndelsen i dag. For der står jo ikke i bibelen at det skal vi holde op med at prædike i 1995, bare for at tage et år som eksempel.

Men er det ikke også det vil ønsker af Gud, at Han er retfærdig? Det vil jeg svare på snart i et kommende indlæg.
Se første og andet afsnit i denne serie her:
Guds hellighed
og her
Menneskets syndige natur

Share on Facebook

Leave a Reply