Se første afsnit her:Evangelisk forkyndelse:Guds Hellighed

Det andet punkt som er afgørende for om forkyndelsen er evangelisk, er en klar fokus på at mennesket er syndigt, fordi det har en syndig natur. Det er en forkyndelse der i dag møder megen modstand. Nogen påstår at vi er født gode, men at det er verden der gør os onde. Hvilket er en gammel kættersk tanke som stammer fra Pelagius. En lære som kirkefaderen Augustin kig kraftigt imod. Men hvis ikke forkyndelsen viser at vi er syndere med en syndig natur, så har korset ikke nogen kraft. For hvis jeg ikke er syndig, hvis jeg i stedet er god nok på bunden som man siger, og jeg i virkeligheden bare vil det gode og det er godt nok at forsøge at være eller blive et godt menneske, så har Jesus hængt på korset til ingen nytte. Se sådan her på det, Det svarer til at Jesus hænger på korset, og kigger på menneskene, og siger “Hvis I er okay, og jeg er okay, hvorfor hænger jeg så her?”.

Men det der skete på korset var ikke bare noget symbolsk eller overfladisk. Det var Gud der ofrede sin egen søn for at vi kunne undgå Guds straf og vrede. En vrede der skyldtes at vi var fjender af Gud.

“For mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde” Rom 5.10

Normalt ville en hersker fjerne sine fjender. Og det vil Gud også gøre, men Han har valgt to måder at gøre det på, og det er op til os at finde ud af hvilken af de to måder, vi ønsker det skal gøres på. Enten ved at omvende os til Jesus og give vore liv til Ham. Hvis vi gør det, kan vi gemme os i Ham, og undgå Guds vrede. For Jesus har allerede taget den vrede på sig. Men for dem der ikke vil omvende sig og leve deres eget liv, er der kun Guds vrede i vente. De ville hellere fortsætte som fjender af Gud, end at blive Hans børn. De elskede deres syndige natur højere end den Gud der ville frelse dem fra deres egen synd.

Så enten fjerner Gud sine fjender ved at gøre dem til sine egne børn, eller ved at sende dem til evig straf i Helvede. Og hvordan vi ønsker at Han skal behandle os, har Han lagt op til os. Han kunne godt tvinge os til alle at komme i Himlen. Men han ønsker ikke at være sammen med folk der alligevel ikke ønsker at være sammen med Ham. Han har istedet givet os en fri vilje, som gør at vi kan vælge om vi vil elske vore synder så højt, at vi vil foretrække dem fremfor Gud. Eller om vi vil lægge vore liv ned, og give afkald på os selv, for at sætte Jesus på førstepladsen i vore liv.

Se også følgende indlæg som forklarer vores ondskab lidt dybere. Men gør det kun hvis du kan klare at læse nogle hårde ord. For jeg kan huske at da jeg skrev disse indlæg mistede jeg bagefter omkring en trediedel af mine læsere.

Jeg er ond!

Jeg er ond, men Gud har alligevel valgt at elske mig

Share on Facebook

Leave a Reply