Det er altid spændende at læse om profeterne i bibelen. De taler ikke  særlig meget som dem der kalder sig profeter i dag (der findes nok enkelte profeter i dag der taler som de gamle, men det er ikke mange). Bibelens profeter taler tit om Guds dom, og om at der er brug for at nationen omvender sig. De talte altså sjældent om populære ting som israelitterne blev glade for. Men en del af profeterne blev jo også dræbt pga deres radikale forkyndelse.

En af dem der blev dræbt var Esajas. Esajas begynder sin tjeneste med at sige; Ve jer fordi, og ve jer fordi. Hele tiden var det noget med at israelitterne havde brudt Guds lov, og der ville komme straf over dem, fordi de ikke fulgte Gud men deres egne lyster. Sådan kører det i en stor del af de første fem kapitler i Esajas.

Men da vi kommer til sjette kapitel, viser Gud sig for Esajas. Og da det sker udbryder Esajas; Ve mig, det er ude med mig,
      for jeg er en mand med urene læber,
      jeg bor i et folk med urene læber,
      og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre.

Læg mærke til at selvom Esajas har prædiket omvendelse fra synd, ser han alligevel sig selv som en synder, når han ser sig selv overfor Gud. Han begynder ikke at sige; se din fantastiske tjener som prædiker dit ord. Nej han siger Ve mig.

Det er faktisk den mest normale måde at se sig selv på, når vi sammenligner os selv med Gud. Det er også den mest normale måde at vi oplever os selv på, når Gud begynder at tale til os, om eksempelvis kaldelse, og opgaver. Hvis du siger at du har et kald fra Gud, oplevede du så dengang Gud kaldte dig at du tænkte; hvorfor mig Gud , hvordan kan Du bruge mig, jeg er ikke værdig til denne opgave. Og det er jo sandt, jeg er ikke værdig, men Gud har alligevel valgt at bruge mig. Hvis du ikke har oplevet det, bør du nok spørge Gud, om det overhovedet var Ham der kaldte dig. Jeg ved godt at det er provokerende for nogen at læse, men dette er baseret på det bibelen fortæller at der sker når Gud taler til os.

Har du set Gud, har du også set din egen synd. Har du mærket Gud, har du også mærket din egen synd. Har du aldrig set og mærket din egen synd, så har du aldrig set eller mærket Gud.

Jeg forstår godt at dette kan virke underligt på nogen, og derfor vil der også komme fokus på dette i kommende indlæg her på sand.omvendelse.dk. Årsagen til at jeg vil komme ind på det, er at det er vigtigt for kristne at kunne forstå hvornår det er Gud der taler, og hvornår det bare er mennesker der taler. Eller hvornår det er djævelen der taler. Det er vigtigt for den kristne at kunne skelne her, for at kunne holde sig nær til Gud. Du er som altid velkommen til at skrive dine kommentarer også selvom du er uenig, men forklar gerne hvorfor du er uenig.

Share on Facebook

Leave a Reply