En læser hentydede engang i en kommentar til podcastet om Rob Bell (hør podcastet her), at bibelen ikke er troværdig. Så vidt jeg kunne læse, og jeg kan tage fejl, skyldtes anklagen at man mente at bibelen var blevet omskrevet med tiden, og vi ikke kender til de oprindelige skrifter. Det er muligt at jeg ligger ham lidt meget i munden, men ikke desto mindre er det en anklage man ofte hører om bibelen, også fra folk der kommer i kirke, særlig hos dem der tilhører den emergente del af kirken. Så det var årsagen til jeg blev inspireret til at skrive dette.

Flere fremtrædende emergente pastorer og andre liberalteologer har kommet med udtalelser i den retning. De siger at vi ikke kan stole på bibelen som den er, og påstår at den sikkert er blevet omskrevet flere gange. Men når man siger den slags viser man også, at man har en så lav indsigt i bibelen, at man ikke burde stå på en prædikestol. For det viser at man ikke har undersøgt dette emne tilstrækkeligt. Sandheden er jo at de bibeler som bliver oversat i dag fra grundteksten i store træk er langt bedre , og i langt mere overenstemmelse med de første skrifter, end dem der blev oversat for bare få hundrede år siden. Hvad mener jeg så med det? Jo, engang var det normalt at man oversatte bibler på baggrund af en anden oversættelse af bibelen. Det er King James Version et glimrende eksempel.

KJV var ikke en oversættelse som blev til på baggrund af det bedste materiale. Den var baseret på tekster som var af nyere dato og som havde nogle enkelte fejl hist og her. Efterhånden som ærkæologien har fundet ældre skrifter af de kanoniske tekster, har vi kunnet nå frem til noget som er meget nær den første urkirke. Det betyder at flere af de autoriserede oversættelser i dag, principielt har et langt bedre udgangspunkt for at have en god oversættelse, end man havde da man oversatte KJV.

Har King James Version et andet budskab så?
Men det der er så bemærkelsesværdigt er at selve budskabet i KJV og i de nyere autoriserede oversættelser, ikke er forskelligt fra hinanden. Det er det samme der står. Der kan være visse småting her og der, men vi kan ikke sige at der er to forskellige budskaber. Der er altså ikke noget der indikerer at der kommer et nyt budskab ud af bibelen, efterhånden som tiden går. Guds ord om at Guds ord ikke skal forgå, står fast. Og det fører mig til det næste punkt.

Liberalteologernes gud
De liberalteologer som i dag kalder sig emergente eller postmoderne som kommer med sådanne anklager. Hvad er det egentlig for en gud de har? Det er åbenbart en gud som ikke magter at bevare sit ord tydeligt og klart. En gud der ikke formår at kommunikere til menneskene. En gud der ikke kan finde ud af at aflevere et afsenderbrev til os, der viser hvem den gud er. Sådan er min Gud ikke. Min Gud er skaberen af himmelen og jorden. Han har skabt havet og bjergene, menneskene og dyrene og planterne. Den Gud der kunne skabe det, skulle Han ikke også være istand til at gøre det muligt at kende Ham? Jeg tror på at den Gud der formåede at skabe denne verden, også er i stand til at kommunikere til os hvem Han er, i et enkelt forståeligt sprog. Et sprog der gør at både fattig og rig, uddannet som uuddannet kan fatte det? Det budskab har han sørget for er tilgængeligt til os i troværdige oversættelser. Det budskab hedder bibelen.

For dem der ønsker at undersøge bibelens troværdighed, kan jeg henvise til Jonas Kolskis hjemmeside Kristendownload.dk. Der er der en glimrende artikel som kan læses her. Den hedder Er bibelens dokumenter troværdige?. Så hvis du ønsker at kunne påvise at bibelen er troværdig så er der flere gode ting at hente i den artikel.

Forresten er jeg rigtig glad for at læse i King James Version, og jeg har den oprindelige oversættelse, som er blevet omredigeret og rettet til nogle gange. Men det at dem der oversatte den skulle være troende, og ikke bare dygtige sprogfolk, med teologisk uddannelse, løfter den oversættelse op blandt de allerbedste oversættelser igennem historien. Det er den oversættelse af bibelen jeg ofte først tager frem og sammenligner med, hvis jeg ikke synes at den autoriserede gør det klart nok. Og det har tit været mig til hjælp. KJV er så vidt jeg ved, den meste anerkendte og brugte bibeloversættelse igennem tiden. Og ikke uden grund!

Share on Facebook

2 Responses to “Er vores bibel troværdig?”

 1. Alexander Says:

  Dejlig og VIGTIGT indlæg !

  Mvh. Alexander

 2. simon Says:

  Jeg tror i høj grad at Bibelen er troværdig – og jeg tror samtidig at udlægningen af den, mange gange, er mindre troværdig.

  For eksempel blev en kirkefader som Augustin omvendt ved at læse Paulus: i sin dybeste fortvivlelse hører han i hjørnet af sin have en barnestemme sige “Tolle lege, tolle lege” = tag og læs, tag og læs, hvorefter han læser Rom. 13, 13-14 og bliver omvendt. Herefter bliver Augustin døbt, og senere en alvorligt anerkendt kirkefader for kristendommen. Hvordan ville det dog have gået kirken uden Augustin?! Samtidig tolker han prædestination ud fra skriften. Er prædestinationstanken bibelsk?
  (i øvrigt overtog Martin Luther denne tanke)

  Origenes, en anden kirkefader, lagde grundstenene til den allegoriske tolkning, og tolkede derved Kristus ind i GT. Samme tolkningmetode bruger Paulus i forhold til GT, f.eks.:”… og de spiste alle den samme åndelige mad og drak alle den samme åndelige drik – for de drak af en åndelig klippe, som fulgte med, og den klippe var Kristus” (2. Kor. 10, 4). Origenes’ tolkningsmetode blev for eftertiden af enorm betydning. Samtidig tolker han også tanken “Apokatastasis ton pantom” (troen på alles frelse til sidst) ud fra skriften. Er denne tanke bibelsk?

Leave a Reply