Dette er et spørgsmål som opstår hos de allerfleste. Også hos kristne. Udover at det er et kættersk spørgsmål, ( ja undskyld mig, men det er det) så er det også et spørgsmål der er vigtigt at få besvaret. Men også forståeligt,eftersom at bibelen er så Gudsfokuseret.

Nogle siger ”Gud omtaler sig selv i flertal, det er da egoistisk.” Umiddelbart virker det egoistisk, nårvi sammenligner med konger og dronninger, som skal omtales i vi-form. Men Gud er mere end blot en konge. Han er treenig. Det er sandt at ordet treenig ikke står direkte i bibelen, men der er ikke nogen tvivl om at Gud er treenig. Det er også en af de kristne doktriner at Gud er en, og han er treenig. Men dette vil jeg nok skrive om som et nyt emne engang.

 

At Gud er treenig er en ret vigtig kendsgerning for at kunne forstå at Gud ikke er egoistisk, men kærlig. I johannes evangeliet kapitel 1 står der at, i begyndelsen var ordet, og ordet var Gud. Senere i samme kapitel står der, og ordet blev kød og tog bolig iblandt os. Ordet var altså Gud, og Gud tog bolig iblandt os. Det som Johannes fortæller os er, meget klart og tydeligt, at Jesus er Gud der blev menneske.

Okay, Jesus er altså Gud, og den samme Gud blev udsat for verdenshistoriens mest uretfærdige dom nogensinde. Han blev pisket, slået, hånet, og hængt op på et kors til døden indtraf, uden at have gjort noget som helst forkert.

HVORFOR GJORDE GUD DETTE?

Hvordan kan det være at Gud valgte at lade sig udsætte for dette? Før jeg svarer på det, skal du vide at Jesus døde en usædvanlig død på korset. Han døde efter meget få timer. Normalt døde man først efter to til tre dage, men ikke Jesus.

Nogle prædikanter har forklaret den hurtige død med at Gud fik ondt af sin søn og tog livet af ham, så han ikke skulle lide for længe. Disse prædikanter har misforstået alt. De fatter ikke hvem Gud er, og slet ikke hvem Jesus er. Jesus blev knust af Guds vrede, han var syndebuk for alle vores synder på det kors, og Gud valgte at hælde sin vrede ud over sin egen søn, for at vi kunne få lov at gå fri. Det var også derfor at Jesus skreg da han døde, og sagde ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig.

Gud tager altså hele straffen på sig, den straf som vi almindelige mennesker skulle have. At Gud selv tager den straf på sig, viser hvor uselvisk Gud er. En der er villig til at blive ydmyget, for andre måtte blive frelst. En sådan Gud finder man ikke i nogen anden religion. Alt anden religion, selv dem der er dårlige efterligninger af kristendom, såsom Jehovas vidner og mormonerne, er i diamentral modsætning til dette. Hos alle de andre handler det om en gud der er meget langt væk, og som vi mennesker skal gøre os gode nok til at komme til. Dette sker igennem en masse regler som ingen kan leve op til. Men i kristendommen er det Gud selv, der kom til os fordi han så at vi ikke kunne selv. Og samtidig tog straffen for os, så at dem der vil omvende sig skal gå fri af den kommende dom.

Share on Facebook

2 Responses to “Er Gud ikke en egoist?”

 1. Ahab Says:

  jeg mener absolut ikke at “gud”-figuren er egoist da religionen jo prøver at adskille sig fra dette. Jeg vil dog umiddelbart mene at, når han omtaler sig selv i flertal erdet er et levn fra “fler-guderi”, der er tilbage i teksterne ..altså biblen. På et tidspunkt mp den være blevet omskrevet.. hvor man ikke har taget højde for at der er 1 gud.. men igen er vi jo tilbage i tolkning.. og det er bare rigtig farligt når vi går igang med dette.

 2. René Vester Says:

  Når man læser bibelen finder vi flere steder at det er Gud der omtaler sig selv i flertal. Mens menneskene omtaler Ham i ental. Der er for mig at se ingen tvivl om at jøderne fra starten havde et monoteistisk syn på Gud. Der er kun en Gud. Men samtidig omtaler Gud sig selv i flertal, mens Han siger at han er en.
  Doktrinerne siger at Gud er en der viser sig i tre personer, Fader, søn og helligånd. Det er særlig Johannes der kommer ind på dette. Både i Johannes kapitel 1, og i den lange tale i kapitel 14-17- I den tale flyder begreberne Fader, søn og helligånd sammen på en måde der gør at enten er de den samme, eller også er Jesus skør. Jeg er overbevist om det første, og kan heller ikke forestille mig andet, eftersom disciplene var villige til at dø for deres tro på Jesus bagefter. Jeg tror ikke at så mange var villig til at dø for en skør mand.
  Et skriftsted som meget klart viser at Gud er treenig er i første Johannes brev 5.7.
  Her er den fra King James version:
  “For there are three that bear record in heaven , the Father , the Word , and the Holy Ghost : and these three are one.”

  I den norske bibeloversættelse “Bibelen, Guds ord” står det således:

  “For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én.”

  Jeg har tjekket med grundteksten og det er rigtigt oversat, (hvilket man ikke kan sige om den autoriserede danske oversættelse lige netop her).

  Derudover er der en vigtig pointe i at det var Gud selv der døde for os. For hvis det blot var et menneske, så ville det ikke have hjulpet os noget. Men kun et guddommeligt offer, kan skabe forsoning.

  Ang. Det med teksterne som kan være omskrevet vil jeg komme ind på i et nyt emne.

Leave a Reply