For otte år siden afholdt Frikirkenet den såkaldte Frikirkenetsdag, som man brugte til at samle penge ind til deres organisation. Til det formål havde man lavet en video, som jeg dengang kommenterede på i videoen nedenfor. Det som jeg kritiserede Frikirkenetsdagen for var den totale mangel på Jesus. Noget som kendetegner rigtig meget af Frikirkenets aktiviteter dengang. Men spørgsmålet er så hvordan det går med Frikirkenet i dag.
Tjah der sker faktisk ikke ret meget. Deres hjemmeside er næsten gået i stå, hvilket jo sådan set er en god ting. For der stod ikke ret meget der var bibelsk baseret i forvejen. Men en masse om strategier, pop-psykologi, kirke og politik, m.v. Dertil er deres bladmagasin Domino også lukket, hvilket er mindst ligeså godt. Den var fyldt med anbefalinger af vranglærere som Rick Warren, Brian McLaren m.fl. og det sædvanlige pop-psykologi, som Frikirkenets folk åbenbart synes er mere fascinerende end Guds ord.
Det var ellers meningen at Frikirkenet skulle være en stor positiv røst fra særlig frikirkelivet i den danske presse. Man satsede på at man i fællesskab kunne skabe masser af positiv omtale af frikirkerne ved hjælp talsmænd og professionel journalistik. Det har man bare ikke set ret meget af. I stedet for har der været diverse små slag i luften som de færreste har lagt mærke til, samt forsøg på damagecontrol når der har været negative historier om nogle frikirker. Eksempelvis var man meget langsom til at håndtere alle de problemer der var med Christian Hedegaard, hvor der gik rigtig lang tid inden man turde melde noget ud der. Det samme var problemet med Torben Søndergaard. Men ret skal være ret, da Torben Søndergaard endelig af TV2 blev eksponeret, var udmeldingen fra Frikirkenet dog ganske klar. Så respekt for det, de muligvis havde lært af historien.
Det som Frikirkenet fokuserer mest på i dag, er primært lederskab. Frikirkeleder, er nærmest blevet synomym med Frikirkenet. Det ville være en god ting, hvis man der lærte lederne at blive bedre til at prædike evangeliet om Jesus Kristus som det mest naturlige i verden. For det burde være det mest naturlige at prædike fra en prædikestol. Men det kan man åbenbart ikke finde ud af. I stedet inviterer man folk fra Hillsong der heller ikke prædiker evangeliet, eller andre folk udefra som er ledere for store kirker. Det er som om at man håber at hvis man får besøg af en pastor fra en kirke der har haft stor vækst, så kunne det smitte af på frikirkerne i Danmark. Det er en tendens man har kørt med i omkring 25 år eller mere, men vi har ikke set at det har givet pote nogen steder. Så måske man snart finder ud af at invitere nogen der prædiker bibelen i stedet for bare at komme fra en stor smart kirke?
Mit håb er et Frikirkenet vil nedlægge sig selv, og give frikirkerne frihed til at prædike evangeliet. For lige nu er det som om at kirker der er med i Frikirkenet er bange for at prædike evangeliet. Jeg har i hvert fald svært ved at finde nogen der gør det.

Share on Facebook

Leave a Reply