Når jeg kigger på Frikirkenets aktiviteter, så er det bemærkelsesværdigt at se hvor meget fokus der er på leder-kurser, lederkonferencer, lederstrategier på både den ene og den anden måde. Men jeg har endnu aldrig observeret dem afholde en konference for ledere om hvordan de kan blive bedre til at forkynde evangeliet. Men istedet om hvordan man bliver en bedre leder, og hvordan man kan få andre til at blive medledere og få folk til at følge en. Og ja, det er fint at være en god leder, og træning indenfor det er også godt, hvis det vel og mærke er bibelsk ledertræning. Det er dog som oftest ikke lederskab der er bibelsk funderet som de bliver præsenteret for på de konferencer og møder, men noget der er inspireret af Rick Warren eller Bill Hybels eller en anden hot shot som fordrejer bibelskriftsteder efter velbefindende.

En anden ting som også har undret mig ved organisationer som Frikirkenet (ja, det skal jo ikke kun gå ud over Frikirkenet), er at netværket meget ofte betyder mere end sandheden. Hvis man taler om hvad der står i Guds ord om et eller andet emne, og spørger hvordan man forholder sig til det som kirke, så får man et svar som tager udgangspunkt i netværkets mening. Men det er meget sjældent at man får et svar som er bibelsk funderet, og hvor er det kolossal trist. For hvor ville det dog være vidunderligt med pastorer som tør stå fast på hvad der står i Guds ord, istedet for at holde krampagtigt fast i et kirkeligt netværk, som er bygget op på menneskers ideer! Ja, hvor ville det være skønt hvis nogen turde tage bladet fra munden og vise at de elsker Jesus, mere end de elsker et netværk der mere er interesseret i magt, indflydelse og prestige, end de er interesseret i at bygge på Guds ord som sandheden.

Menneskeværk eller Guds kraft
Vi får ikke vækkelse i de kirker hvor det er netværket der er drivkraften. Og hvis man i en sådan kirke alligevel før kirkevækst, så er det jo ikke en kirkevækst Gud får æren for, men netværkets “strategi” eller hvad man nu kalder det. Hvis man virkelig som kirke ønsker at der kommer vækkelse som er sendt fra Gud, så må kirken forlade den humanistiske tilgang til at nå mennesker, og istedet prædike Guds ord klart og tydeligt, så den eneste måde at det kan blive til velsignelse på er ved at Gud samtidig udgyder af sin Ånd. For kun når ordet bliver forkyndt med klarhed, og Gud udgyder af sin ånd, kan der komme sand vækkelse. Men dette vil selvfølgelig kun ske hos kirker der ved at bibelen er deres autoritet og ikke et netværk. Vækkelse kommer ikke ved at vi fordrejer Guds ord til noget andet end det den siger, og heller ikke ved vore smarte tanker eller tom filosofi. Nej, vækkelse kommer når vi er trofaste overfor Gud, og holder fast i Hans ord, og stoler på at Han vil velsigne og udgyde sin Ånd. Er din kirke parat til det, og holder den fast i forkyndelsen af Guds ord? Eller er din kirke mere en der holder sig til hvad andre mennesker siger, fordi de er med i et “vigtigt” netværk, eller har skrevet en smart bog? Og hvis det er det sidste, er du så villig til at formane lederskabet i din kirke, og måske også parat til at finde en kirke som holder fast i Guds ord istedet og betale de omkostninger det har?
Forstå mig ret, jeg maner ikke til bare at forlade sin kirke, men hvis ikke den kirke man er en del af, er parat til at lade sig lede og styre af Guds ord, men hellere vil lade sig styre af et menneskes tanker i en smart bog som har givet menneskeskabt kirkevækst i USA eller Sydkorea, så er det ikke sikkert at det er en god kirke at fortsætte i. Måske skulle man se sig om efter et bibelsk fællesskab istedet for, eller se om der er andre der er parat til at starte noget op sammen. Om du vælger det ene eller det andet, så vid at det har en pris, og vurder om du også er parat til at betale den pris.

Share on Facebook

Leave a Reply