Lis Jensen og Poul Erik Haahr fra Nyt i natten har lavet en skitse, som viser de overordnede forskelle mellem de tanker vi ser hos kirkevækstbevægelsens folk, og det der står i bibelen. Jeg har set den igennem og synes de rammer rigtig godt plet i de problemstillinger der er her. Her er et par eksempler:

Kirkevækstbevægelsen ser menigheden som verdens håb, mens bibelen viser at Kristus er verdens håb.

Kirkevækstbevægelsen har en pragmatisk tilgang. (Der ses på, hvad der virker – markedsanalyser, strategier og visioner). Bibelen viser at det er troskab mod Ordet der er hovedsagen. (Gud lægger mere vægt på lydighed end på gerninger.)

Kirkevækstbevægelsen vil hellere tale om livet her på jorden end om det evige liv. Mens sande kristne vil høre om Jesu genkomst og det evige liv.

Et punkt som jeg så som meget alvorligt, og som jeg har set konsekvenserne af så mange steder var følgende: Kirkevækstbevægelsen har medført at man har mistet ærefrygten for Gud. Man vil hellere tale om at Gud er til for vores skyld. Men bibelen viser at vi skal frygte Gud, og bøje os ind under det, som Han sender på vor vej.

Se resten af skitsen på dette link: Kirkevæksttanker og De gamle stier

Share on Facebook

Leave a Reply