Så kom tiden hvor jeg kan se at jeg er nødsaget til at komme ind på Christian Hedegaard og hans missionsorganisation Evangelist. På en måde syntes jeg ikke at det burde være nødvendigt at komme ind på ham. Det skyldes at jeg egentlig finder ham ret uinteressant. Men det er der jo andre der ikke synes, og som har stor tiltro til denne mand. Jeg ville også gerne have lagt dette under en kategori der hed “forvirrende lære” istedet for falsk lære, for der kan være en del uklarhed om Hedegaard, som gør at jeg på vil passe på med hvad jeg dømmer ham som. Men jeg er ikke i tvivl om at han skaber forvirring og det er ikke godt. Jeg vil dog ikke lave en ny kategori for Hedegaards skyld (OBS dette har jeg dog gjort senerehen alligevel pga informationer fra læserne her på bloggen). Jeg har lagt links til det jeg skriver om i bunden af indlægget.

Lad mig starte med at skrive hvad jeg ikke synes at man kan anklage Christian Hedegaard for. For der har været mange anklager, og en del af dem har været ubrugelige. Jeg har ikke noget imod at Hedegaard er blevet rig. Heller ikke at han er blevet det ved ejendomsinvesteringer. At en kristen er rig, behøver jo ikke betyde at man er forkert på den. Jeg har heller ikke noget at beklage mig over den lovsangsmusik der kommer fra evangelist. Jeg kan ikke lige huske teksterne, men umiddelbart lyder de til at være fine nok, så ret mig hvis jeg tager fejl her. Jeg synes også at der er en hvis fokus på Gud i dem, som mange andre kirker som praktiserer lovsang mangler. Jeg har ikke noget imod at han er ankommet i helikopter til nogle møder som han skulle holde. Han har vist fået de ture tilbudt af en ven, og sagt ja. Jeg ville da selv sige ja til et tilbud om at blive transporteret til kirke i helikopter.
Jeg vil heller ikke anklage ham for at være en bombastisk type. Bombastiske typer er der brug for i Guds rige. De kan få os til at tænke mere kraftigt over ting der er vigtige, fordi de tør sige tingene lige ud. Paulus synes jeg virker til at have været sådan en type, når jeg læser apostlenes gerninger.

Når det så er sagt, så synes jeg at der er nogle problemer som er af en grad som burde blive taget mere alvorligt i de frikirkekredse Hedegaard kommer i. Der er nogle frugter der ikke er i orden, og der er en lære som afviger fra skriften. Lad mig starte med frugterne først.

Første gang at jeg stiftede bekendtskab med at der var nogle alvorlige problemer med Hedegaards aktiviteter var for nogle år siden, hvor jeg mødt en ungdomskonsulent fra Luthersk Mission. Indtil da havde jeg mest hørt positivt om Hedegaard, og de negative ting jeg var blevet gjort bekendt med, var primært igennem nogle medier som jeg anså for at være utroværdige. Men ungdomskonsulenten fortalte mig at det sværeste arbejde han havde, var at rydde op de steder hvor folk havde været i kontakt med Hedegaard. Eksempelvis ved at besøge et møde med ham. Det måtte jeg lige spørge lidt ind til, for jeg vidste at ungdomskonsulenten her kendte sin bibel godt, og havde styr på de kristne doktriner.

Det jeg fandt ud af her, og senere andre steder var at det bibelsyn og den bibelforståelse som evangelist har, viser sig at have nogle indbyggede fejl. De kan tage et bibelvers og bruge det til at forklare det de har lyst til det skal forklare. Et af de mest klare steder man ser det, er i deres forklaring på hvorfor de ikke drikker alkohol. Der er der mange bibelvers med, men de fleste af dem er taget ud af en helt anden sammenhæng. Samtidig gør man ikke brug af de bibelvers der viser at mange i bibelen kunne drikke vin uden at det medførte en syndig livsstil. Jesus var jo en af dem. Jeg har ikke noget imod at de ikke drikker hos evangelist, det har jeg kun respekt for, men deres argumentation for det, er ikke i orden.

At en ungdomskonsulent fra LM skal rydde op efter Hedegaard er et dårligt tegn. For Gud er ikke forvirringens Gud siger bibelen. Men jeg kan godt se hvad det er mange er blevet forvirrede over. Det kan man se i det her klip fra noget Hedegaard har skrevet som hedder Åndens dåb.

“tegnene på at vi er levende kristne, som repræsenter Jehova den levende Gud, er at vi taler i tunger, udriver
onde ånder og helbreder syge. Så lad os lige få tingene på det rette. Hvis disse tegn ikke følger dit liv, så er du ikke
troende, så er du håbende, men troende nej: Glem det Kaj.

(1 kor. 2:14) Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der
kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan et
menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun
efter Åndens målestok”

Så tegnene på at man er kristen, er at man taler i tunger og udøver mirakler ifølge Christian Hedegaard. Nu har jeg ikke noget imod at mennesker bliver helbredt, at dæmoner bliver uddrevet eller at nogle kristne taler i tunger. Men det er ikke noget vi skal bruge til at vurdere om man er en kristen. For vi er nødt til at se det skriftsted som Hedegaard skriver udfra (Markus 16.17) i sammenhæng med andre der omhandler hvordan en kristen er. Lad os se hvad der står i Galaterne 5.22-25:

“Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod! De, som hører Kristus Jesus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i Ånden, skal vi også vandre i Ånden.”

Her er der altså nogle andre tegn som skulle følge med den kristne, og nu er jeg ikke ude på at fordømme nogen udfra dette skriftsted. Vi har jo alle fejl i os, der gør at vi ikke kan sige at vi er perfekte i åndens frugter. Men åndens frugter er noget der vokser frem hos den der er omvendt og født på ny, og vil også være synligt (hvilket jeg må komme tilbage til i et andet indlæg). Dette og en bibelsk funderet kristen bekendelse (hvilket bibelen også taler om flere steder) kan man bruge til at vurdere om man er en kristen. Ikke om man uddriver onde ånder. En anden ting er at Markus 16.17 og de vers der står rundt om, ikke er med i de ældste håndskrifter som man har fundet. Dertil er det heller ikke i orden at bygge en lære udfra et eneste bibelvers. Desuden begrunder han sin påstand med et bibelvers der handler om den ufrelste og den frelste, og hvordan de to har forskellig forståelse af hvorfor man har brug for frelsen. Det handler ikke om man tror på dæmonuddrivelse eller helbredelse fra sygdom. Så der er der igen et af Hedegaards problemer med at bruge bibelvers i en sammenhæng der passer ham, og ikke den sammenhæng de er skrevet i.

Så forestil dig at du kommer i LM eller IM, og har overværet Christian Hedegaard sige, at kun dem som taler i tunger etc etc er kristne. Hvis du ikke gør det så er du kun en håbende. Det er der ikke noget at sige til at nogle kan blive forvirrede over. Ikke alle, men hvis man ikke kender sin bibel så godt, og det er der folk i alle kirkeretningerne der ikke gør, så vil man være et nemt offer her.

Nu er der nogen hos Evangelist og blandt Hedegaards venner der har prøvet at få det til at se ud til at Hedegaard ikke mener det sådan her alligevel. Hvad de har det i og hvorfor de gør det, vil jeg komme ind på næste gang. Hvilket desværre vil være ret bedrøveligt at læse tror jeg.

Her er de links jeg skriver om:

Åndens dåb

Evangelist om afholdenhed fra alkohol

Share on Facebook

12 Responses to “Er Christian Hedegaards lære i orden?”

 1. Georg S. Adamsen Says:

  Hej René

  Det er imponerende, som du tør tage fat på problemerne.

  Jeg kender næsten intet til Christian Hedegaard, men du har ret i, at det ikke ser godt ud. Han tager jo den kristne frihed fra folk. Det var en hjertesag for Luther at lære ret om kristenmenneskets frihed. Alle burde læse dette Luther-skrift med jævne mellemrum.

  Jeg vil gerne kommentere på en enkelt ting, du skriver: “Men åndens frugter er noget der vokser frem hos den der er omvendt og født på ny, og vil også være synligt (hvilket jeg må komme tilbage til i et andet indlæg). Det kan man bruge til at vurdere om man er en kristen.

  Kan man nu også det? Vil ikke andre end kristne kunne se sådan ud? Vil du mene, at kun kristne kan beskrives, som Paulus gør? Eller at alle, der kan beskrives med ordene kærlighed, glæde osv., er kristne?

  Nej, gerningerne kan for os mennesker være gode nok, også selv om det ikke er en kristen, der gør dem. Luther skrev vist, at nogle hedninger kunne føre lige så fromt et liv i det udvortes som kristne, eller endda gøre det bedre.

  Men forskellen er, at det, Paulus taler om, er Åndens frugt i den troende. Det er troen og Ånden, der gør forskellen.

  Jeg vil jo hævde, at du ikke kan se troen, og gerningerne i sig selv kan være tvetydige. Det er dog naturligvis ikke alle gerninger, der er tvetydige. Der er gerninger, som medfører, at vi mister Helligånden og troen.

  Men vi kan se/høre, hvilken bekendelse folk aflægger. Hvor man går i kirke og hvad man lytter til, er i høj grad en bekendelse af, hvad man tror på. Gud kan se, om troen er der. Vi kan ikke. Vi kan nogle gange se, at den ikke er der.

  Kan vi så vide med sikkerhed, hvem der er kristne? Nej, strengt taget ikke. Men det gør heller ikke noget. Vi kan forholde os til, hvilken tro folk siger de har. Dvs. hvilken lære de fører. Har de ingen kristen tro, så regner vi dem naturligvis ikke for kristne. Fører de en ret kristen lære, så tør vi tro, at de er det.

  Er man vedholdende i sin vranglære, ja, så er der mere at sige (men det skal jeg ikke gøre nu).

 2. René Vester Says:

  Du har fuldstændig ret i at man ikke udelukkende kan se på frugterne. Jeg har derfor rettet i indlægget således at det også er vigtigt at have en bibelsk funderet kristen bekendelse.
  Frugterne alene gør det ikke, men at sige at det er tungetale og dæmonuddrivelse der er tegn på at man er kristen er fejlslagen teologi. Det minder lidt om det man kalder oneness pentecostal theology, som jeg muligvis vil komme ind på en anden gang.

  Interessant er det du skriver til slut:
  “Kan vi så vide med sikkerhed, hvem der er kristne? Nej, strengt taget ikke.”
  Hvor jeg desværre må give dig ret langt hen af vejen. For hvis vi taget Judas Iskariot, så er det bemærkelsesværdigt at disciplene ikke mistænkte ham for at være forræderen, de så på sig selv istedet når Jesus omtalte den forræder der var iblandt dem. Det var først efter hans handel med rådet at de kunne se hans sande natur. Hvilket er et spændende emne at komme ind på engang.

 3. Georg S. Adamsen Says:

  Bare som opfølgning. Ja, jeg er helt enig i din kritik af Hedegaard. Faktisk synes, det er frygtelig alvorligt, for det kan jo meget nemt tage troen fra folk og/eller give dem en falsk tro.

 4. Martin W Hansen Says:

  Et par andre skriftsteder som er gode at tænke over i forbindelsen med en vurdering af om man selv er født på ny.

  “Ransag jer selv, om I er i troen! Prøv jer selv! Ved I ikke, at Jesus Kristus er i jer? Ellers står I ikke jeres prøve.” (2 Kor 13,5)

  “Vi ved, at vi er gået over fra døden til livet; for vi elsker brødrene. Den, der ikke elsker, bliver i døden.” (1 Joh 3,14)

  “Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn.” (Rom 8,16)

  I Jesu glæde, kh
  Martin

 5. Michael Andersen Says:

  Hej Rene

  Ja først vil jeg rose(r) dig for din ihærdighed, og dernæst kan du jo sende bukettet opad.
  Der er i dit indlæg i dag et udtryk, som jeg har det lidt svært med.

  Citat: “forvirrende lære”.

  Jeg forstår ikke helt, at du kan “nøjes” (hvis jeg må bruge dette udtryk) med at kalde det “forvirrende lære”!

  Christian Hedegård (CH) har i dag så meget magt over mange tilhængere, at man kan tvivle på, om det er Jesus-tilhængere eller CH-tilhængere. Evangelist betragtes i dag af mange som en sekt, hvor flere mister forbindelsen til familiemedlemmer som har valgt Evangelist (dette kender vi også fra sekter som Jehovas videner m.fl.) CH er for mig at se fremgangsteolog, og fremgangsteologien synes for mig også tydelig i Evangelists lære. Dette link fortæller lidt om CH’s fortid, det kan måske forklare lidt. http://www.dci.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=1502:Christian-Hedegaard-er-fremgangsteolog&catid=169:dnd108

  Jeg vil runde af her med et citat fra kolofonen på bogen:
  “Himmelen på forskud – Opgør med fremgangsteologien”
  Af nordmand Anders Bergem.
  Forlag Logos media

  Citat: “Gud har lovet os succes i dette liv …

  Vi kan blive fremgangsrige og velstående.
  Bliver vi det ikke, har vi kun os selv at skyde skylden på, for Gud har åbnet vejen til succes for os.

  Kenneth E. Hagin: Mennesker skal ikke dø af sygdom – det er ikke Guds vilje, at mennesker skal dø af kræft eller en anden sygdom.

  Guds vilje for menneskets død er, at den først skal finde sted, efter at man har levet et på alle måder frugtbart liv og opnået en moden alder.

  Sådan lyder den såkaldte fremgangsteologis forkyndelse.
  Er det en rigtig fortolkning af Bibelens budskab?

  Forfatteren af denne bog siger klart nej. Hans analyse af fremgangsteologien viser, hvor ensidig og afsporet dens bibeltolkning er.

  Det er falsk forkyndelse, der endog i mange tilfælde har medført åndelige og psykiske problemer for mennesker, der har forsøgt at leve efter den.

  Fremgangsteologien er et forsøg på at tage himmelen på forskud!

  Med brodelig hilsen
  Michael

 6. René Vester Says:

  Hej Michael
  Jeg kan godt forstå at du har svært ved at jeg nøjes med begrebet forvirrende lære. Årsagen til det er at der er så mange rygter omkring Evangelist, at det kan være meget svært at skille skidt fra kanel. Jeg tror på at mange af historierne er sande nok, men det kan være svært at vurdere hvilke der er troværdige og hvilke der ikke er. Derfor har jeg pt valgt at bedømme på det jeg er sikker på. Og der har jeg så taget noget af det som Hedegaard selv har skrevet, hvilket jeg så også begrunder udfra.
  Når jeg skriver forvirrende lære, så er det ikke en godkendelse af evangelist, for jeg kan ikke på nogen måde anbefale folk at gå på powerskole, eller gå til møder med Hedegaard, heller ikke selvom det er et såkaldt helbredelsesmøde. Ligeledes kan jeg heller ikke anbefale koncerter med Lena Løbner fra Evangelist, af årsager jeg kommer ind på i næste afsnit om Evangelist.
  At jeg personlig har en overbevisning om Hedegaard, betyder ikke at jeg skal bedømme ham på noget, som ikke er dokumenterbart. Jeg vil dog komme ind på nogle af de historier som der er om evangelist, men på en måde jeg også kan stå inde for.

 7. Mikael Holmgaard Says:

  Jeg vil starte med at sige christian Hedegaard er ikke Gud derfor gør han og evangelist fejl og jeg er absolut heller ikke enig i alt hvad evangelist og Hedegaard gør og siger,men derfra så til at advare imod manden og evangelist og kalde ham det ene og det andet skal man være meget varsomt med.

  Det virker lidt på mig som om man har utroligt travlt med at finde fejl hos andre Jeg tror heller LM er fejlfrie de mangler måske lidt frugter som man så tilgængæld finder hos evangelist.
  Der er ikke mange der kan fremvise de resultater som Hedegaard har jeg kender personligt nogle tidligere narkomaner som hvis de ikke var kommet på et af Evangelist hjælpecenter var døde idag så simpelt er det iøvrigt er der også mange psykisk syge der har fået hjælp,mens andre har fået det værre nogle kan klare sådan et tilbud andre ikke.
  Igen.

  Evangelist hjælper nogle men der er andre der bestemt ikke egner sig til evangelist og hvad de kan tilbyde.

  Lad mig fastslå hvad en falsk profet er
  Det er en der bevidst vejleder folk bort fra troen ved et forkert Evangelium der som formål har at få folk væk fra frelsen. Man er ikke en falsk profet fordi man profeterer forkert nødvendigvis det kan være ens kød f.eks eller at alt i ens lære ikke er helt rigtigt hvor er det iøvrigt det Derfor skal vi selv bedømme det vi høre ved åndens hjælp selvfølig.

  Hjertes motiv og ens personlige tro og frelsen ved Jesus er det afgørende og om grundprincipperne i forkyndelsen er iorden ikke om,at alt hvad man siger nødvendigvis ikke er helt rigtigt.

  Jeres advarsler om Rick Warren er langt mere alvorlige hvis det er rigteigt hvad i siger for så har han som mål at lede folk væk fra frelsen.

  God Bless
  Mikael

 8. Lone Vinsten Says:

  Efter at have læst forskellige ting på hjemmesiden, som jeg iøvrigt synes er god, og som har logget ind på, fordi jeg ville finde noget sund lære, er jeg også kommet til denne side. Jeg gider ikke, at kommentere Christian Hedegaard, kun sige, at jeg har mødt mennesker rundt omkring i landet, som har fået hjælp gennem hans tjeneste, og de har været vældig tilfredse. Det eneste jeg har skrevet på min hjemmeside er, at når menneske begynder at vurdere hans tjeneste, så skal de passe på, at de ikke ikke selv falder ind under dom ved at komme til at kritisere Guds værk. Mange af dem, der kritiserer ham, som du også selv er inde på, udtaler sig om noget, de slet ikke selv har nogen forstand på, og fakta er, at Evangelist, netop pga. dette, ofte er blevet uretfærdig behandlet. Der er blevet sagt mange ting om dem, som slet ikke passer. Men Christian Hedegaard går ikke ind for lunken kristendom, og han siger tingene lige ud, og alene dette kan støde mennesker på manchetterne. Jeg har også hørt ham forkynde om at evangelisere, og jeg ville godt nok nødigt have været i det rum, hvis jeg ikke allerede havde taget mit kald til at evangelisere alvorligt og allerede været igang, for han holder ikke fingrene imellem. Men når man hører sådan en forkyndelse, og når han siger, hvad han mener lige ud, så kan man jo gøre en af to ting, enten gå ud og begynde at gøre det, eller også kan man lade være og finde noget ved ham som er forkert som undskyldning for at lade være. -Jeg siger ikke, at Christian Hedegaard aldrig tager fejl, det gør vi jo alle engang imellem. Men jeg siger ligesom Michael, at der skal mere end nogle fejl til at gøre et menneske til en falsk profet. Lederen på en af de Bibel-skoler, jeg har gået på, fortalte engang, at han ind imellem spurgte sine medarbejdere om, hvilke fejl, de havde begået indefor de seneste seks måneder. Hvis de sagde, at de ikke havde begået nogle fejl, så sagde han, at han så vidste, at de enten løj overfor ham eller slet ikke lavede noget, for et menneske, der laver noget begår også engang imellem en fejl. Men en ting ved jeg om Evangelist, og det er, at der er blevet sagt meget om dem, men ikke alting er sandt.

 9. Lone Vinsten Says:

  Jeg stødte på et sted, hvor der blev sagt, at Jesus drak. Er der nogen, der ved, hvor det står henne?

 10. René Vester Says:

  Hej Lone
  TIl dit sidste spørgsmål er et af de steder det står om i Lukas 7.31-34, hvor Jesus sammenligner Jødernes bedømmelse af Johannes Døberen og Ham selv.

  Til det du skriver om Hedegaard. Så har jeg ikke kaldt ham en falsk lærer, men en forvirret lærer. Og det ser jeg også som et stort problem. Mandens måde at bruge Guds ord er forkert. Han har en elendig hermeneutik, og han vil ikke svare på teologiske spørgsmål. Det i sig selv burde afholde ham fra at prædike, for os der underviser skal dømmes så meget hårdere. Derfor er det et meget farligt erhverv at forkynde evangeliet.
  For det andet mener jeg ikke at vi kan nøjes med at se på dem “der får noget ud af at være på evangelist”. Evangelist viser kun de gode tilfælde frem, men vil ikke fortælle om de dårlige. Sagen er den at der er så mange tilfælde af dårlig vejledning af mennesker at det undrer mig at kristne kirker kan blive ved med at anbefale det sted.
  Det er muligt at Hedegaard engang stod på nogenlunde afbalanceret grund. Det ved jeg ikke nok om til at vide præcist. Men sådan som det kører i dag, så er det kørt af sporet, og jeg ved at der er flere af hans forhenværende støtter der har forladt ham af de selvsamme årsager.
  Desuden skal du vide at det jeg har skrevet om ham jo er baseret på det han selv har sagt, og hvad folk der skulle rydde opefter ham har sagt. Det er ikke baseret på sladder om Hedegaard.

 11. Lone Vinsten Says:

  Det er ok. Det, jeg taler om her har mere været fra en presse, der ikke har vidst, hvad det handlede om, og som nogle gange heller ikke ønskede at vide det, og så har jeg set nogle argumenter, der ikke har holdt. Men det er fint nok at råbe vagt i gevær, hvis der er noget galt et sted. Jeg ville også selv synes, at det ville være ok, hvis der var nogen, der gjorde mig opmærksom på, hvis der var noget, som jeg trængte til at få set nærmere på. Det, jeg var lidt inde på ovenover, var, når der var tale om ting, der ikke passede, det har jeg også selv været ude for. Men der er jo ikke noget galt i at bedømme ret.
  Mange tak for skriftstedet.

 12. René Vester Says:

  Hej igen Lone
  Og selvtak for kommentaren. Jeg har dog en rettelse. Det var Lukas 7-31-34 og ikke Mattæus. Jeg har rettet det i den forrige kommentar. En interesant ting er at der i den gamle oversættelse står at de kaldte Ham vindranker, og Johannes døberen for en fanatiker. Det samme er gældende for King James Version.

  Jeg giver dig forresten ret i at det er vigtigt at kunne tage imod kritik, når vi gør noget der er upassende. En der ikke kan tåle kritik bliver vistnok vurderet som dum i Ordsprogenes bog. Det var jo angiveligt verdens klogeste mand der skrev det, Kong Salomon. så der må jo være noget om det.

Leave a Reply