03
Jan

Os som gør opmærksom på forkert lære der har bredt sig i kirkerne, bliver tit anklaget får følgende: I skal holde op med at skabe tvivl. I skulle hellere hjælpe med til at skabe enhed. Til det må jeg sige, ja jeg vil gerne arbejde for enhed. Men jeg vil ikke arbejde for enhed der er baseret på fejltagelser. For det er bedre at være splittet på grund af sandheden, end at bygge på lære der leder væk fra Jesus. Som Spurgeon sagde det så fint:

“Enhed uden Kristus er ubrugelig”

Husk at de også var enige, da de ville bygge babelstårnet. Men de byggede det uden Gud, og Gud ødelagde det. Gud er den samme i dag, som Han var dengang. Han står ikke tilbage for at ødelægge al vores ubrugelige enhedsarbejde, som betyder at vi er nødt til at gå på kompromis med essentielle bibelske doktriner. Hvis ikke bygherren får lov at lægge fundamentet, så vil det ikke være en bygning der vil være holdbar, når stormen kommer. Og stormen vil komme, for vi er blevet advaret imod den.

“Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.” Mattæus 7.24-27

Share on Facebook

5 Responses to “Enhed uden Kristus”

 1. steffen Says:

  Jeg finder det altid fascinerende, hvordan mennesker, der insisterer på “sande bibelske doktriner” fuldstændig fejltolker forholdsvis enkle skriftsteder..

  Ja, endda får den modsatte mening ud af dem. Som i dette tilfælde. Så klinger det altså lidt hult, det med at være “tro mod Bibelen”.

 2. steffen Says:

  Lad mig uddybe: Problemet er ikke at du (fejl)tolker skriftsteder for at fremme din egen dagsorden – det gør vi alle i større eller mindre grad.

  Problemet er, at du skoser andre for at gøre det uden at se bjælken i dit eget øje.

  Når du beskylder andre kristne for at tage fejl – og endda begrunder dine handlinger med et fuldstændig fejltolket skriftsted – så bliver det næsten tragi-komisk.

  Jeg vil opfordre dig til at læse Matthæusevangeliet kap 5-7 i sammenhæng, og så prøve en gang til.

  mvh

 3. Kim Thomassen Says:

  Hej Rene

  Der er desværre en klar tendens til i kristne kredse at der ikke stilles nogen kritiske spørgsmål til kristne ledere om de nu er rette vej, fordi det bliver betragtet som et oprør, eller også på manglerne opbakning til lederskabet. Desværre er falsk lære ret udbred i kristne sammenhæng, man skal nok være vågen og opmærksom på om sådan noget ikke foregår i sin egen menighed. Det kræver indsigt som man kan få ved at fylde sig med Guds ord, men mange kristne sjusker med deres bibellæsning eller lever et meget versdlige liv med et afslappet forhold til synd. Mange vil så spørger, hvem er så de falske lærer og hvem er de sande lærer?. Til dette spørgsmål vil jeg sige at frikirkerne er langt mere udsat for vranglære ind f.eks Indre Mission, men vranglære forgår mere eller mindre mange steder. Når frikirkerne er langt mere udsat skyldes det at teologien er flydende imens nogen leder taget nye pulser fra USA uden nogen form for kritisk analyse om det er i overstemmelse med de bibelske sandheder. Der kristne frikirkemenigheder som ikke tager afstand til fremgangsteologien er langt mere udbredt ind man regner med.

  Kh
  Kim

 4. René Vester Says:

  @Kim
  Du har fuldstændig ret i at der er en større tendens til at åbne op for vranglære i frikirkerne, netop pga en mere flydende teologi. Jeg ved dog at IM og LM i dag oplever de samme problemer. Men fordi der i de kredse er et større og bedre kendskab til Guds ord, har det også vist sig at skabe splittelse. I form af dem der vil gå WIllow Creek og Saddleback vejen og dem der vil holde sig til Guds ord. Og så må jeg desværre give dig ret i at fremgangsteologien er langt mere udbredt i frikirkerne en man regner med. Bare se hvor mange steder Joel Osteens bøger bliver solgt som var det vingummi.

  @Steffen
  Jeg kunne nu godt tænke mig at vide hvad det er for skriftsteder som jeg fejltolker og hvorhenne jeg fejltolker dem. Vi har talt om Mattæus 7 før, og det var tydeligvis dig der viste sig at tage fejl der.
  Men anyway betyder din klage at du mener det var forkert af Martin Luther at hænge de 95 teser op på døren til Wittenbergs kirke? For det skabte da virkelig splittelse. Skulle han hellere have ladet være i enhedens navn? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig et svar på.

 5. Jesper Says:

  Kirken ér en! Dette kan ingen debat ændre på, for Guds sande Kirke er Kristus som hovedhjørnestenen, og at tale om Kirken som splittet er for mig at se en misforståelse. Der kan være mennesker af den klare opfattelse at de tilhører Kirken, men reelt set ikke gør det, og så tror de at Kirken er splittet, hvor sandheden er at de IKKE har lod og del i himmeriget, og IKKE er et lem på Kristi legeme. Så er der den situation hvor et lem på legemet ikke handler i overenstemmelse med resten af legemet, og det er der hvor der er brug for tugt, både personligt og læremæssigt. Hvis et lem lever i åbenlys synd, skal den i menigheden der har opgave der til, gå i rette med vedkommende. Hvis et lem lærer falsk om lad os sige “Helliggørelsen” da skal den eller de fra menigheden som har opgave dertil, irettesætte vedkommende. De sidst to nævnte er for mig at se IKKE splittelse men Kirkens hverdagsliv, umiddelbart sammenlignelig med en families liv. Men hvad så hvis et lem ikke vil lade sig irettesætte, om det så angår læremæssig uenighed eller uopgjort synd? Ja så er det ikke op til mennesker at dømme, men som Kirke må vi sige klart hvad Skriften siger om synd og om lære.
  Hvad så de steder hvor der er tvivl om hvad der er synd og hvad der er sand og ret lære? Ja der må de lærde strides, men nogen ting kan IKKE diskuteres. Når der står du ikke må slå ihjel, eller at det er Gud en vederstyggelighed når mand ligger med mand, eller at eneste sande ved til Gud er gennem Kristus, så må vi bøje os for Guds ord.
  Når Luther opsatte sine teser på Kirkedøren i Wittenberg var det et forsøg på at gå i rette med den romerske kirkes falske lære, men den ville IKKE rette ind til højre, og forlod derfor Kristi sande Kirke, og inden nogen farer i flint, så mener jeg ikke at enhver katolik går fortabt, men deres kirke lærer og praktiserer i strid med Guds ord.

Leave a Reply