Noget som jeg personligt finder skræmmende er hvorvidt kirken af i dag er parat til at blive forfulgt. Det er der klare grunde til. Hvis man spørger kirkefolk hvorfor man skal være en kristen, så er svarene som regel at man får et bedre liv, et lykkeligere liv, et sjovere liv, et mere indholdsrigt liv etc. Men det er nærmest umulig at finde nogen der som Jesus gjorde, fortæller hvad det koster at være en kristen. For det var noget Han meget ofte gjorde, når folk opsøgte Ham. Som her i Mattæus 8.19-20:

“en skriftklog kom til ham og sagde: »Mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen.« Men Jesus sagde til ham: »Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men Menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved.«”

Eller her i Lukas 9.61-62:

“Og en anden sagde: »Jeg vil følge dig, Herre, men giv mig lov til først at tage afsked med dem derhjemme.« Jesus sagde til ham: »Ingen, der lægger sin hånd på ploven og ser sig tilbage, er egnet for Guds rige.«”

Jesus havde ikke brug for at oversælge sit budskab. Han lagde tingene frem klart og tydeligt. At følge Jesus koster ens liv, var naturligt integreret i Hans evangeliske budskab. Det var ikke det budskab som tiltrak mange mennesker. Folk var tiltrukket af Hans mirakler som helbredelse af syge, Hans evne til at mangfolddiggøre fem brød og to fisk, så flere tusind kunne spise og blive mætte af det. Ja, selv Hans talen imod det etablerede religiøse system ville folk også godt høre på. Men når Han fortalte hvad det kostede at følge efter Ham, så faldt folk fra, og det i stort tal. Hvilket vi eksempelvis læser i Johannes evangeliets sjette kapitel. Men Jesus ville ikke bilde folk noget andet ind, end at Hans efterfølgere ikke kunne leve deres eget liv. Men i stedet leve et liv som i sidste ende kunne medføre at de kunne blive slået ihjel.

Parate disciple
Vi ser også at Jesu forberedelse af disciplene var det rigtige sats. Jesus kunne jo have formået at få store skarer til at følge Ham. Men Hans valg af en lille gruppe af overgivne disciple betød også at når forfølgelsen kom, så var disse efterfølgere parate til at gå igennem det. For de havde fået at vide at det var hvad de gik ind til. De vidste godt at martyrdøden var en mulighed som der var høj risiko for.
Fordi de var parate til at gå hele vejen, og på grund af Guds nåde, var kristendommen også umulig at stoppe. Hvordan kunne man stoppe folk der var villige til at dø for deres Herre? Det var simpelthen ikke muligt.
Men hvad så i dag? Er vi også parate til at gennemgå forfølgelse i dag? Er vi trænet til at kunne klare modstand? Eller kan dagens kirke ikke holde stand imod den forfølgelse der vil komme en dag?

Eksempel
Prøv blot at se på hvad det er for aktiviteter man fokuserer på i stedet for evangeliet. Man ville have sjov, spænding, ”relevante budskaber man kan bruge i sin hverdag” som man kalder det, hyggelige fællesskaber m.v. Men at forkynde hvad det koster at være en kristen og hvorfor, det vil man ikke. Det skræmmer jo folk væk siger man. Hvilket er det dårligste argument, da man i samme splitsekund man siger det, også indirekte påstår at Jesus gjorde det forkert, for Han skræmte jo tusindvis af mennesker væk med sit budskab.

Jeg gruer for den tid hvor der kommer virkelig forfølgelse i vesten. For kirken i dag, er ikke parat til at modstå den. Folk vil falde fra i enorme antal, fordi kirken ikke havde advaret kristne om at der vil komme forfølgelse og modstand fra denne verden. Men når man har fået at vide at kristendom handler om alt muligt andet end hvad Jesus har gjort for en på korset og hvorfor, men i stedet gjort det til overfladiske sociale aktiviteter, så er der ikke nogen grund til at blive i kirken, når man ikke er blevet forberedt på hårde tider.

Share on Facebook

Leave a Reply