Lørdagens prædiken er desværre ikke muligt at få på Mp3. Men du kan her få lov at høre Pastor John MacArthur tale om hvad der er der er sket med den moderne kirke. Dette er en formaning til at vende om, og vende tilbage til en Jesusfokuseret omvendelsesforkyndelse. John MacArthur har forkyndt dette budskab siden tredserne. Selvom han har set at kirken generelt har droslet ned på bibelsk funderet forkyndelse, har han gået den anden vej og fremmet bibelsk forkyndelse. Det har gjort at han i dag både er en respekteret mand blandt både kristne som ikke kristne. Men også en hadet mand blandt de samme. Jeg tror nu ikke det har haft betydning for hans forkyndelse, men det er ofte konsekvensen af en ordentlig forkyndelse.

Lyt til ham i denne video som skarpt viser hvad det er for et skråplan vi er kommet ud i, og som leder os væk fra den sunde lære, og dermed også væk fra Gud.

Share on Facebook

Leave a Reply