For et halvt års tid siden skrev jeg et længere indlæg om hvordan man kan blive udsat for massehypnose igennem lovsangen (se her). Det er heldigvis ikke al lovsangsledelse der falder i den kategori.  Efter jeg havde skrevet det, fandt jeg en video af en lovsangsleder som fortalte hvordan han som lovsangsleder kunne få folk ind i en bestemt stemning, alt efter hvordan han satte musikken sammen. Det er meget muligt at denne lovsangsleder gjorde dette med en god hensigt, men måden var ikke baseret på bibelen. Selvom han misbrugte et bibelvers nu og da til at underbygge det. Det var nu ikke så voldsomme misbrug, jeg har set dem blive brugt af andre, uden at jeg har gjort noget særligt ud af det.

Men det mærkværdige ved hans undervisning om hvordan man skulle lede en forsamling i lovsang, var at det handlede om at lovsangslederen havde fået evnen og ansvaret for at få folk ind i en bestemt stemning. Han viste i sin undervisning hvordan man kan få folk ind i en stemning, så de blev parat til at modtage forkyndelsen.

Set udfra den tid vi lever i, virker det ikke til at der er noget galt i dette. For det sker jo rigtig mange steder, at lovsangen fungerer på den måde, så hvorfor ikke bare blive bedre til at bruge lovsangen, til at få folk ind i en bestemt stemning? Men set i bibelsk perspektiv er der ikke noget der viser os, at man skal synge, spille eller bygge sangene op på en bestemt følelsesmæssig måde, før prædikanten kan komme til. Spørg dig selv hvor lang tid lovsangskoret var på, før Jesus trådte frem og holdt bjergprædikenen, eller nogen af de andre gange han trådte frem og underviste. Og allerede her er der heldigvis nogen der tænker “Hvilket lovsangskor? For det har jeg da ikke hørt om”. Det betyder nu ikke, at det er forkert at synge i kirken, tværtimod er det helt bibelsk at gøre det. Men vi har ikke brug for at komme ind i en stemning der er manipuleret frem vha musik og sang. Vi har brug for at få forkyndt et klart og tydeligt Guds ord, og ikke være i en tilstand hvor vi følelsesmæssigt bliver svagere til at bedømme hvad vi hører.

For det er det næste punkt jeg ville ind på. Nu er der flere som har henvendt sig til mig og sagt jeg er for hård i min bedømmelse af Hillsongfænomenet (se her). Nogen af dem der er uenig med mig, ser ud til at tro jeg har baseret min bedømmelse af Hillsong på en eller to videoer derfra. Det være langt fra, men det kan man selv undersøge ved at søge på Hillsong på denne sides søgefelt. Men i Hillsong bliver man udsat for denne form for manipulation med ens følelser, som det jeg skrev ovenfor. Man står og synger den ene sang efter den anden. Lovsangsbandet står og hopper og danser og får folk til at danse med og blive en del af stemningen. Man er i forvejen en del af en stor forsamling, og lader sig nemt flyde med på bølgen. Når så endelig prædikanten kommer på, så kan han sige næsten hvad som helst. For folk er i en stemning hvor de tager imod næsten hvad som helst. Jeg har personlig hørt det mest utrolige vrøvl blive sagt i Hillsong, mens folk har siddet og tage imod forkyndelsen ukritisk. Jeg har undersøgt og vurderet om folk tog imod den, og det så det kraftigt ud til.

Men her er et par af videoerne som er lavet af lovsangslederen Doug Flathers. I den første fortæller han hvordan det angiveligt er lovsangslederens opgave at få folk ind i en bestemt stemning, og i den anden viser han eksempler på hvordan han gør. Denne lovsangsleder har glemt hvad lovsang er. Lovsang handler ikke om at manipulere folk ind i en bestemt stemning, men om at lede folk ind i lovsang til Gud!

Til dem der vil læse mere om lovsang, kan jeg anbefale disse to indlæg:
Lovsang 3 af Ivan Rasmussen

Lovsang 4 af Ivan Rasmussen

Samt disse to:
Lovsang 1 Oprindelig lovsang

Forkert tilgang til lovsang

Hvis man ønsker at undersøge hvordan man ikke skal misbruge lovsang til at manipulere med folk, kan man se resten af Doug Flathers videoer her:
Doug Flathers om lovsangsledelse

Share on Facebook

17 Responses to “En lovsangsleder indrømmer brug af massehypnose”

 1. Jón Poulsen Says:

  Al manipulation er selvfølgelig forkert, når vi taler om den kristne kirke. Men problemet med dette er engnag imellem, at folk ofte vil (pga psykisk tilstand etc) FØLE sig manipulerede, selv om det ikke har været intentionen fra lovsangslederen, taleren, præsten etc. Dette er naturligvis ikke nogen undskyldning for disse; men vigtigt at have i tankerne, når man diskuterer manipulation.
  Når en kristen skal formidle et forkyndende budskab (prædiken, vidnesbyrd, sang etc), så vil der altid være ting, som enten kan forstyrre, eller åbne for tilhørelsen. Fx sproget – taler man dansk for danskere, vil det være med til at fremme forståelsen af budskabet! Ligeledes kan man indrette det rum, man befinder sig i således, at ordet blir hørt bedst muligt. Således tror jeg også, at musik kan bruges – ikke fordi en sang gør os glad, en anden ked af det, en anden gal osv. men fordi man med musikken indretter et mentalt rum – som kan være med til at fremme modtagelsen.

 2. Susan Møllerskov Says:

  “med musikken indretter et mentalt rum – som kan være med til at fremme modtagelsen” – ja, space music, hvor findes det i bibelen?

 3. Jón Poulsen Says:

  Du misforstår det, jeg skriver, tror jeg! “Space music” er vel det, som fx butikker bruger, ik? Det er ikke det, jeg mener! Jeg siger netop mentalt, og ikke emotionelt rum! Når jeg siger mentalt, taler jeg naturligvis om et fornuftens rum! Dvs. det er budskabet i teksterne, samt ordene fra lovsangslederen, de nærliggende assosiationer (fx gudstjenesten tema) og lignende, som er med til at skabe det mentale. Jeg tror ikke på, at musikken i sig selv, hvis det var det du troede, kan bygge sådan et rum. Jeg tror simpelthen ikke på musik som en objektiv størrelse.
  Bibelsteder: Kol, 3,16; Ef 5,18-19 og naturligvis 1 Kor 14,26.
  Derudover er der dog selvfølgelig også en kulturel sammenhæng mellem musik og følelser, og dette ønsker jeg da også skal komme til udtryk i vores kirker. Men der er det naturligvis også det konkrete budskab i sangene, og ledelsen, der danner rammen! GT bruger tit musik på denne måde (fx Profetindernes dans, efter udvandringen – Davids danse efter sejre – Musikerne i templet etc. Men også Jak 5,13 etc).

 4. Susan Møllerskov Says:

  Der findes mange opfattelser blandt dem, der laver, producerer, udsender og arbejder med rummusik, om hvad den er og hvordan den bruges, men princippet med at musikken fremmer modtagelsen af et budskab, eller at den skaber et rum (det behøver ikke nødvendigvis være emotionelt) er der det samme. Og det ville jeg gerne høre om, hvor findes det i Bibelen? Jeg kan ikke se det i Jak 5,13.

 5. Jón Poulsen Says:

  Det handler ikke om at skabe en stemning… det handler om at give rum for en stemning (følelse). Det er det, jeg altså har ment hele tiden. Det er det, jeg mener, når jeg siger at musik ikke er objektiv. Man kan sikkert bruge musik til at få mennesker til at købe noget bestemt, føle noget bestemt, associere til noget bestemt etc. Men jeg tror alene det skylde de forskellige menneskers tidligere erfaringer med musikken.

 6. Susan Møllerskov Says:

  Ok, men hvor står der i Bibelen, at det er i orden at bruge musik til at give rum for en stemning?

 7. Linealis Says:

  Susan: Hvor står der i Bibelen, at det er en dårlig idé?

 8. Jón Poulsen Says:

  Vi er mennesker af kød og blod – og vi føler! Når man taler til mig, så vil det skabe følelser hos mig. Hvis min kone fortæller mig et eller andet, vil det skabe følelser i mig! Hvis min datter kigger på mig, skaber det igen følelser! Og nogen gange kan vi guide disse følelser i en positiv retning.
  Fx, når jeg fortæller mine børn, at jeg elsker dem – så gør jeg det ikke med rynkede bryr og hævet, råbende stemme – jeg gør det gerne med et smil og kærtegn – vel vidende, at det får dem til at føle noget bestemt. Min tale er med andre ord lang mere end bare ord – det er også kropssprog og handlinger.
  Og jeg må ærligt indræmme, at jeg gør det samme når jeg prædiker. Jeg forsøger at prædike det glædelige budskab glædeligt, med entusiasme og fryd – vel vidende, at dette ikke frelser nogen – det gør kun ordet! Men Ordet bliver kun hørt, hvis man forstår det! Og jeg vil gøre alt, for at gøre Guds ord så let forståeligt som muligt – jeg forsøger derfor at prædike lovoverholdelse i magthedsløshed og evangeliet i stor glæde. Selvfølgelig gør jeg det – for jeg er et menneske – jeg føler. Jeg forsøger på at prædike med det, som jeg har og det, jeg er. Jeg bruger simpelthen mig selv.
  Spørgsmålet er så, om det er det samme som at manipulere? Og det er det selvfølgelig til en vis grad (hvis man opfatter manipulation som det samme som overtalende og evt appellerende) – ligesom det var da Jesus prædikede – Men ikke manipulerende forstået som ‘at-føre-bag-lyset’. Men forstået som, at man faktisk mener det, man tror på – og derved ønsker, at andre også må få del i samme frelse.
  Kan du følge mig?
  Og jeg tænker det samme om lovsangsledere og lovsange generelt. Det er selvfølgeligt frygteligt, hvis mennesker sætter lighedstegn mellem at få en lækker følelsesrus i sangen – og så det at være Gud nær! Og jeg erkender, at nogle misbruger lovsangen til netop dette. Både lovsangssangere og ledere. Men der er også andre, der bare elsker at synge lovsang, for de oplever, at de derved for lov til at udtrykke deres følelser.
  Er det så i orden at bruge musik for at skabe stemning? Hvis ikke – så må vi droppe musikken – og prædikenerne – og bibellæsningen – og kirken etc. Det handler ikke om, hvorvidt det er i orden eller ej – det handler om, at musik og alt andet relationelt vi foretager os skaber en stemning.
  Jeg har i hvert fald svært ved at se det anderledes.

 9. Susan Møllerskov Says:

  Jeg har ikke noget imod, at vores kommunikation med andre kan på en naturlig vis skabe en stemning. Det sker, og så længe det ikke er gjort bevidst og uærligt eller med en skjult dagsorden, så er det bare en del af vores kommunikation. Men hvorfor skulle det være nødvendigt at bevidst skabe rum eller en stemning i en gudstjeneste hvis helligånden er til stede og bor i de fremmødte?

 10. Jón Poulsen Says:

  Hvis det gøres uærligt, og med en skummel, skjult dagsorden, synes jeg da helt sikkert også, at det er træls. Men hvis det gøres, bare fordi man har lyst til at “skabe en god stemning” – så syns jeg det er fint!
  Nu ved jeg ike helt hvilken kirkesammenhæng, du kommer i, og er vant til. Men i min kirke har jeg aldrig oplevet en skjult dagsorden hos lovsangslederen – jeg har aldrig oplevet mig presset til at føle og have det på en bestemt måde. Men lovsangslederen giver plads og rum for at jeg kan sætte ord og krop på min lovsang eller min sorg!
  Hvis det, du reagerer imod er en tvang fra lovsangsledere til, at man SKAL føle noget bestemt, tro noget bestemt, tænke noget bestemt – så er jeg fuldstændig på linie med dig! Jeg syns bestemt ikke, at tvang er ok!
  Venligst Jón

 11. Susan Møllerskov Says:

  Jeg går i vores husmenighed, hvor jeg står for musikken. Det er ikke noget hemmelighed, at vi bruger salmer, som har med dagens emne at gøre, fordi musikken er en del af budskabet, når vi optager. Når vi synger lovsang, er det bare for at prise Gud, og de bliver ikke optaget.

  Men det må være, at du går i den eneste menighed jeg kender i Danmark, faktisk i hele verden, hvor man virkelig er fri i ånden under lovsangen. Jeg aner ikke, hvordan man oplever lovsang her i vores husmenighed. Jeg har selv oplevet en følelse af nedtrykning og træthed under lovsangen i alle andre menigheder, jeg gik i siden 1988, undtaget den ovennævnte. Jeg ved ikke lige, hvad der skete mellem 1978 og 1988, hvor jeg ikke gik i kirke, men jeg kunne mærke en stor forskel. Mon det er fordi man skal stå hele tiden?

 12. Jón Poulsen Says:

  Hej Susan. Der er tre ting i det du skriver, som jeg ikke helt forstår. Du skriver “optager” mener du optager på computer el. lignenede?
  Så forstår jeg heller ikke helt hvad du mener med: “Det er ikke nogen hemmelighed, at vi bruger salmer…” Hvad mener du med det? Mener du, at I helst ikke bruger ‘nyere’ sange? I så fald er det vel fint nok, men hvorfor skriver du det? Jeg forstår ikke sammenhængen.
  Den sidste ting, jeg ikke forstår er: “Men det må være, at du går i den eneste menighed jeg kender i Danmark, faktisk i hele verden, hvor man virkelig er fri i ånden under lovsangen.” Hvad mener du med det, og hvorfor skriver du det?

  Jeg vil bare lige slutte dette indlæg med at sige, at jeg ikke er ude efter at kritesere dig eller noget i den retning, hvis det er sådan du hører det! Jeg prøver bare at skrive lidt om, hvordan jeg forstår de menneskelige relationers sammenspil i al form for kommunikation.
  Og jeg tror selvfølgelig at lovsangsledere bevidst KAN misbruge deres stilling, ligesom præster, organister, mødeledere etc. kan.
  Guds velsignelse i din tjeneste. Jón

 13. Susan Møllerskov Says:

  Hej, Jon, ja, vi optager vores gudstjenester med en lille bitte diktafon, som ikke giver den mest professionelle kvalitet, men det gør budskabet tilgængelige til dem, som ikke kunne være med. Vi overfører filerne til computer og brænder CD’er.

  Det der ikke er en hemmelighed er, at vi bruger musik som har med budskabet at gøre. Det er ikke et forsøg på at manipulere eller at gøre rum i folks hjerte til budskabet. Det er bare en del af budskabet. Jeg nævnte, at vi bruger salmer, fordi de er ikke beskyttet af ophavsret, så vi må gerne indspille dem og kopiere og uddele CD’er til alle, som ønsker dem. Dette er ikke en reklame – som sagt, er det ikke det mest professionelle optagelse og vi er ikke ude efter at sælge noget. Men vi må ikke indspille beskyttede (moderne) sange uden at betale afgift, derfor når vi synger lovsang, bliver vi ikke indspillet.

  Har du tænkt på at starte din egen husmenighed? Det er godt at vide det om copyright, hvis du vil bruge musik eller en moderne bibel.

  Jeg nævnte den menighed, fordi du sagde, “Men i min kirke har jeg aldrig oplevet en skjult dagsorden hos lovsangslederen”. Jeg kender kun en kirke, som jeg kan forestille mig kunne passe til denne beskrivelse, men dette blog er ikke beregnet til at gøre reklame for kirker, derfor nævner jeg ikke dens navn.

  Det kan være, at jeg ikke har formuleret det helt rigtigt. Jeg er jo udlænding, så jeg er ikke fornærmet, hvis du har det svært ved at forstå mig. Du må gerne spørge videre, hvis det er.

 14. Jón Poulsen Says:

  Helt i orden. Det står meget mere klart for mig nu:) Er selv udlænding, så det gør det jo ikke bedre 🙂
  Jeg laver selv en del sange, så hvis I skulle have lyst til at benytte jer af nyere lovsange, må I gerne bruge mine, uden at skulle spekulere på copyright eller ej (også mht optagelser etc). Du kan finde dem her http://www.facebook.com/lovsange
  PS Jeg garenterer ikke, at lovsangslederne engang imellem har en manipulerne virkning på menigheden hos os, jeg har bare ikke mærket det! Og jeg tror i hvert fald ikke de gør det bevidst.

 15. Susan Møllerskov Says:

  Tusind tak – jeg kigger på det! Hvor er du fra? Jeg er fra USA.

 16. Jón Poulsen Says:

  Færøerne!

 17. Susan Møllerskov Says:

  Cool! Velkommen til Danmark!

Leave a Reply