Jeg har fået en del henvendelser pga mine indlæg om Christian Hedegaard og Evangelist. Nogle af dem har vist sig at være ret uenige med mig i det jeg skriver. Nogle få af disse henvendelser, plus et par andre som også omhandler Hedegaard, har jeg dog tænkt lidt over, og kunne se at det nok er bedre at putte Hedegaard i en ny kategori der hedder Forvirret lære. Derfor har jeg ændret det gamle indlægs kategorisering til dette istedet.

Jeg ved at der er nogen der vil blive sure over at jeg har defineret Hedegaard som en forvirret lærer, istedet for en falsk lærer. Men jeg mener ikke at jeg har dokumentation nok for at kunne bedømme ham som en total vranglærer som Rob Bell og Rick Warren og folk som dem. Men jeg er nødt til at kunne skrive med en ordentlig samvittighed herinde.

At jeg bedømmer Hedegaard som forvirret er ikke på nogen måde en godkendelse af Evangelist eller en anbefaling, af dem der arbejder under ham. Jeg vil her forsøge at forklare hvorfor, jeg har valgt denne bedømmelse. Men først vil jeg beskrive hvad jeg ikke kan bruge til at godkende ham.

Der er flere der har skrevet til mig, at mange er blevet helbredt igennem evangelist. Der har været dæmonuddrivelser hvor folk er blevet sat fri. Der er nogle narkomaner som er kommet ud af narkomani, og lignende er sket for alkoholikere. Jeg kan selvfølgelig ikke have noget imod dette. Men det er ikke en bibelsk grund at bedømme om en mands lære er i orden eller ej. Jesus siger selv i Mattæus 7.21-23:

“Ikke enhver, som siger: Herre, Herre! til mig, skal komme ind i Himmeriget, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud!” 

Vi kan altså ikke udfra at man har profeteret og uddrevet onde ånder sige at man er frelst og kommer i himmelen. For det havde disse mennesker gjort, og brugte det som argument for at de tilhørte Jesus. For Jesus sagde; Jeg har aldrig kendt jer.

Hvad der er positivt ved Hedegaard er en brand for et arbejde, om at nå mennesker. Fint nok. Jeg er ikke så enig i de metoder som Hedegaard bruger for at nå mennesker, men en stor del af det er heller ikke noget som jeg vil bedømme ham på. At Evangelist er involveret i noget “nå de unge med et skateboardarrangement” synes jeg er et ubrugeligt argument, selvom jeg ikke selv ville bruge et skateboardarrangement som indgang til at forkynde evangeliet.

Men hvad er der så galt? Der er det galt at Hedegaard virker mere som en forvirret mand med karismatiske lederevner, som samtidig viser tegn i form af mirakler der følger ham. Jeg er ikke ude på at bedømme miraklerne, dem kender jeg ikke nok til. Heller ikke at han er en karismatisk person, det skal han have lov til at være. Men jeg har lagt mærke til at den lære han siger at han står for, er han ikke i stand til at forsvare på en troværdig måde. Hvis man stiller spørgsmål som Hedegaard ikke har lyst til at svare på, viser der sig nogle sider som ikke burde forekomme så meget hos en kristen leder. En kristen leder skal være et forbillede på dette område ifølge Efeserbrevet. Her er et eksempel som Roar Lavik fra Dialogcentret har beskrevet fra et møde med Hedegaard og nogle fra Evangelists bestyrelse:

“Desværre var mødet ikke særligt konstruktivt, idet Christian Hedegaard ikke besvarede vore spørgsmål, men i stedet for fortalte den ene succeshistorie efter den anden, pludselig slog over i engelsk og endog ganske umotiveret også følte sig foranlediget til at skulle demonstrere tungetale for os. Jeg havde forberedt 20 spørgsmål, jeg ønskede besvaret, men selv om mødet varede 5 timer, nåede jeg kun at stille 3 spørgsmål – uden egentlig at få et eneste svar. Et par gange måtte Johs Hansen ligefrem afbryde Christian Hedegaard med ordene: ”Du hører ikke, hvad Roar spørger dig om…” “Artiklen i sin helhed kan læses her.

At Hedegaard undviger spørgsmål, eller begynder at snakke og fokusere på noget helt andet, er ikke en enlig svale. Det er noget som flere har oplevet før og efter dette møde. Han viser at han ikke kan besvare teologiske spørgsmål som er vigtige for at kunne forstå hans syn på Gud, Jesus og bibelen. Istedet opfører han sig som en forvirret mand der snakker om alt andet som HAN synes er vigtigt og afgørende, istedet for at besvare spørgsmål, som han havde lovet at svare på. Det er noget mange har oplevet særlig på Evangelists chatrum.  Jeg ved fra en læser her på bloggen at Hedegaard gav hende det her svar på Evangelists chatrum; “Stil teologiske spørgsmål til en teolog” til noget der vist nok var et udemærket spørgsmål. Derefter blev hun kort tid efter smidt ud af  chatrummet pga at spørgsmål som tydeligvis irriterede Hedegaard. Det ved jeg også at der er flere der har prøvet. Der er ovenikøbet nogen der er smidt af chatten uden at have nået at spørge om noget, igen af Hedegaard selv.

En del af dem der har chattet på Evangelist.dk har fortalt mig at de andre fra Evangelist som de talte med, som David Klit, eller Lena Løbner, faktisk var meget behagelige og fornuftige at chatte med. Det var med andre ord debatter som de fik noget ud af, fordi de fik svar på nogle spørgsmål de anså som vigtige. Men så har de ofte oplevet at Hedegaard kommer ind på chatrummet og begynder at “buldre løs”, og begynde at skrive ting som ikke rigtig kunne bruges til noget. Eksempelvis har han skrevet om Kristeligt Dagblad; “Det er den klammeste og mest løgnagtigte avis i DK, værre en ekstrabladet. Den burde ikke kalde sig kristelig, når den ikke taler sandhed”. Det skulle have været i en debat som David Klit også var inde over, og hvor han prøvede at dæmpe Hedegaard lidt ned. Det fik dog den modsatte effekt.
Det samme er sket hvor folk har haft debatter med Lena Løbner, som også er forløbet godt indtil Hedegaard kom ind på chatten og skulle vise ansigt.

Her ser jeg faktisk et ret stort problem. Hvordan kan det være at så mange tilsyneladende fornuftige personer kan finde sig i at arbejde under og med en mand der opfører sig så uvist, og som smider folk ud af et chatrum, som de faktisk er kommet ind på for at finde svar på nogle spørgsmål. Jeg kan ikke komme til noget andet svar end at disse “fornuftige” mennesker støtter Hedegaard fordi de tror på de tegn der følger med ham. De tegn bruger de til at godkende ham, istedet for at bedømme det han lærer. Hvis jeg har ret i den påstand (og det er en påstand som jeg ikke har mulighed for at verificere da jeg forstår at evangelists folk ikke vil svare ordentligt på sådan et spørgsmål (du kan jo selv prøve hvis du er inde på deres chatrum, og ikke er bange for at blive smidt ud af chatrummet pga dine spørgsmål)), så har vi altså nogle som har valgt at gå efter tegnene og ikke efter den sunde lære.

Af de samme grunde kan jeg ikke anbefale folk at involvere sig i selskabet Zelot som kører under David Klit, og heller ikke at gå til koncert med Lena Løbner, hvor gode hendes sange så end er. For jeg kan ikke støtte nogen der støtter en der har en teologi der kan ligge på en 25øre. For det er hvad Christian Hedegaard viser at han har, når han kan finde på at svare; Spørg en teolog om teologiske spørgsmål. For med det svar glemmer han hvad teologi betyder. Det er jo sammensat af de to ord, Teo og logos, som betyder Gud og ord. Så det Hedegaard svarede her var på godt dansk; spørg en der kender Guds ord om Guds ord, for det kan jeg ikke svare på.
En sådan leder ville jeg ikke turde følge, hvis han kaldte sig en kristen leder. De kristne ledere jeg har brug for skal have et godt og sundt kendskab til Guds ord, for at jeg vil gå med dem, og arbejde under dem. Men hvis dem der arbejder under og med Christian Hedegaard har andre argumenter, så er de velkomne til at kontakte mig. Jeg er meget interesseret i at høre deres forklaring.

Share on Facebook

6 Responses to “En forvirret leder med fornuftige støtter”

 1. Susan Møllerskov Says:

  1 Cor 12:29 (kjv) Are all apostles? are all prophets? are all teachers? are all workers of miracles?…

  1. Kor 12:29 (norsk kjv) Er alle apostler? Er alle profeter? Er alle lærere? Kan alle gøre mirakler?…

  Hvis Christian ikke er kaldet til at lære folk doktrin, kan vi ikke bare acceptere det? Han kunne jo sige til, hvis det er, men jeg mener at han har sagt det, da han sagde “Stil teologiske spørgsmål til en teolog”. Vi kan sagtens se, hvad han tror på og hvad hans tjeneste består af ved at klikke på Hvad tror vi på? på hans webside. Om vi er enige i det, ja, men det er et andet spørgsmål.

  Ok, så jeg har ikke deltaget i Evangelists tjeneste, og heller ikke har jeg haft ret meget at gøre med ham personligt, men det er bare min mening. Måske han skulle puttes i en kategori som hedder “Intet lære”, fordi det er ikke deres tjeneste.

 2. René Vester Says:

  Hej Susan
  Jeg er nok ikke helt enig med dig, men kan godt se hvad du mener. Men selv om du har ret så burde det i ligesåtor grad være med til at man ikke støttede avangelist. Fordi Hedegaard netop forsøger at være en lærer, selvom han ikke har noget at lære os andre. Dermed bliver det jo også til en forkert lære. Så Intet lære er lig med en forkert lære.

 3. Susan Møllerskov Says:

  Ja, det kan godt være. Første gang jeg hørte ham tale, var jeg ikke god nok til dansk til at forstå, hvad han sagde. Anden gang var i Ålborg på deres årlige Evangelist konference, men det var bare vidnesbyrd efter vidnesbyrd efter vidnesbyrd, om det, som Evangelist havde oplevet. Så min erfaring med ham er meget begrænset. Jeg har aldrig været til deres Alternative Sommercamp eller gået i Powerskole, så jeg aner ikke, hvad han lærer.

 4. René Vester Says:

  Vidnesbyrd er en meget typisk metode for Evangelist at “dokumentere” at Gud bruger dem. Men de er nødt til at blive vurderet på det de lærer også. For hvis de er okay kun pga de resultater de viser, så kunne en scientolog jo bruge samme argument til at dokumentere at deres metode er god. For de har jo også folk som er kommet ud af narkomisbrug, dårligt selvværd o.l. Jeg ved godt sammenligningen er sat på spidsen. Men det er for at vise at vi er nødt til at se på deres lære og deres gerninger sammen. Og ikke vurdere dem på den ene og ignorere den anden del.

 5. Susan Møllerskov Says:

  Lige netop! Jeg er ikke uenig med dig i det. Jeg syntes bare, at hvis de nægter at lære, er det måske fordi, det ikke er deres kald, og det er ikke fair at tvinge dem til det. Men hvis, som du siger, de faktisk tager ud og lærer, så skal deres lære være på linie med Bibelen, ellers kan de ikke kalde sig selv for kristne. Jeg kender dem ikke godt nok til at kunne vurdere deres lære og være enig eller uenig med dem, og det er et spørgsmål om at få tid til det. Jeg har meget andet at lave, men dette emne er noget interessant for mig, da jeg kender mange, som går til Alternative Sommerfestival hvert år, og de synes meget godt om Evangelist. Jeg glæder mig til at høre, hvad dine andre læsere siger.

 6. Nasir Says:

  der er noget misforstået her, “gud tager ikke sin gave tilbage” og altså heller ikke hvis den bliver misbrugt… MEN det er ikke en helle forvirrede lærere der ikke vil tage imod irettesættelse og hellere vil høre sin egen stemme end Guds ER vranglærere jeg ser ingen forskel mellem frederic price og christian hedegaard eller David hansen..der er flere metoder at bedømme vranglære end på kondensering af det teologiske indhold…

Leave a Reply