20
Dec

Hvad jeg skriver her, vil der nok være en del uenighed omkring, også blandt de faste læsere. Men der er en opløsende tendens i kirken, som jeg ikke bryder mig om. Jeg hører om flere og flere kristne som er utilfredse med forkyndelsen i deres kirker. De er utilfredse med en mangelfuld teologi, en manglende fokus på Jesus, og en manglende fokus på omvendelsesbudskabet At de har det sådan, har jeg fuld forståelse for. Men i afmagt over denne afstandtagen fra den bibelske lære fra forkyndernes side, sker der det at mange kristne forlader deres kirker. De er trætte af at blive fodret af med et budskab som ikke har sine rødder i bibelen, men i humanisme, new age, politik o.l.

Mange af dem forlader kirken for at finde et bedre fællesskab. Desværre bliver en stor del af dem skuffede. For det viser sig alt for ofte, at det kan være rigtig rigtig svært at finde en bedre kirke. For nu opdager folk, at de andre kirker ofte prædiker det samme tåbelige ubibelske budskab. Man finder måske ovenikøbet ud af, at den kirke man kom i, måske var bedre end de fleste af de andre kirker. Så nu står man der uden kirke og uden noget kristent fællesskab.

Disse kristne er jeg meget bekymret for, og jeg er bekymret for dem som overvejer at stoppe i deres respektive kirker for at finde et bedre sted. Vi er i en situtation i dag hvor det er meget svært at finde en god kirke. Derfor er mit råd til jer der overvejer dette. At skifte kirke er en meget alvorlig sag, og der skal være en meget god grund til det, hvis man beslutter sig derfor. Det er altså ikke noget man skal gøre bare fordi man er træt af præsten, eller synes lovsangen er kedelig eller den slags. Det skal være fordi der bliver prædiket et forkert budskab, som der ikke vil blive taget afstand fra.

Jeg vil anbefale at man forsøger at finde en ny menighed, før man skifter kirke. Ellers kan man risikere at stå meget alene. Og kristne er ikke skabt til at stå alene, men til at have fællesskab med resten af Kristi legeme. Så hellere bruge tid på at finde en ny kirke, før man stopper.

Jeg vil indrømme at jeg tror der er gråzoneområder her. Dvs jeg tror der kan være tilfælde hvor det er nødvendigt at gå. Også selvom man ikke har fundet et andet sted. Læg mærke til at jeg her skriver “jeg tror” det er altså mig der vurderer noget, og jeg har ikke den fornødne indsigt til at gøre det på skriftens grundlag.  Så man er meget velkommen til at tage det jeg skriver her med et gran salt.
En årsag til at blive, er at hvis man gør opmærksom på de problematikker som man ser, kunne det medføre at Gud vil give menigheden omvendelsens nådegave. I fald det ikke sker, kan man jo blive til man bliver smidt ud. Smidt ud fordi man gør opmærksom på de problematikker der er i at prædike et forkert evangelium. Mange vækkelsesretninger er startet med at folk er blevet smidt ud af kirken, fordi de gjorde opmærksom på det sande evangelium. Hvilket var for meget for den etablerede del af kirken. Men der kan (tror jeg) være tilfælde hvor det er bedre at gå. Eventuelt for at beskytte sine børn mod dårlig undervisning i søndagsskolen. Hvad jeg faktisk synes er MEGET alvorligt.

Så mit råd til dig der overvejer at skifte kirke pga at du ikke kan acceptere den forkyndelse du bliver udsat for. Det råd er, find en anden kirke før du flytter. Om det er en stor eller lille kirke, en bestemt kirkeretning eller en husmenighed, karismatisk eller konservativ (jeg kunne ikke lige finde andre ord) er ikke det der betyder mest. Men find en menighed hvor der er respekt for Guds ord, og hvor det er Guds ord der blive prædiket, og ikke menneskers ord.

Share on Facebook

Leave a Reply