I USA har der for nylig været en pastor-konference for baptisterne. Her har den unge pastor Matt Chandler givet en velfortjent opsang til pastorerne her. En opsang der er mindst ligeså meget brug for til præsterne herhjemme. Matt Chandler kunne godt have gjort som de fleste andre præster, og bare have sagt noget som ikke ville få den store betydning, men som lød godt. Noget som kunne give ham gode chancer for at prædike der igen. Matt Chandler bliver ofte inviteret til disse konferencer. Han har engang fortalt hvorfor han ofte bliver inviteret til at komme til disse konferencer. Det skyldes siger han “jeg er pastor for en kirke der har stor vækst”. Årsagen til denne vækst er faktisk at han prædiker evangeliet, og gør det godt. Men lad os se på indholdet i det han sagde til præsterne til denne konference.

Det som Matt Chandler fokuserede på i denne formaning, var bl.a. årsagen til at det står så dårligt til i kirkerne. Årsagen til at der er så meget synd i kirkerne. Årsagen til at kirken er så fuld af hyklere i dag. Årsagen er manglen på evangelisk forkyndelse. Evangeliet er blevet sat ud på et sidespor, og moral er blevet sat istedet for. En moral som uden evangeliet, bliver tom, og reelt set er en farisæerisk tilgang (min vurdering). Tegnene på dette siger Matt Chandler er at præsterne i dag er blevet langt bedre til klicheer end til at udlægge skriften ordentligt. Andre tegn på dette siger han senerehen, er problemet med pastorer der er afhængige af pornografi, flirter med kvinderne i kirken og ikke tager synd alvorligt.

Du kan læse mere om denne formaning på The Christian Post.

Ønskes

Det er virkelig glædeligt at Matt Chandler som er en “upcoming star” i det kirkelige pga hans kirkes vækst, vælger at holde fast i den evangeliske forkyndelse. Men det er ligeså glædeligt at han ikke holder sig tilbage for at proklamere at det er manglen på evangeliet der er skyld i kirkernes problemer. Det kan nemlig ikke løses ved at blive bedre til at kommunikere, ved at indføre bestemte koncepter, ved at blive søgervenlig, eller hvad vi nu ellers kan finde på af ideer som ikke har deres fundament i evangeliet. Hvis kirken skal lykkes, kan det kun ske ved at vi holder os til det som står i Guds ord, og forkynder det klart og tydeligt. Det er sikkert ikke det som alle præster ønsker at høre, men det er hvad der er nødvendigt for dem at høre. Mit ønske er at der på nogen af de store smarte danske kirkelejre som bliver afholdt denne sommer, også er nogen der tør sige dette fra deres prædikestole. Også selvom det skulle betyde at de aldrig nogensinde bliver inviteret igen. For hvad betyder det at man ikke bliver inviteret igen, i forhold til at prædike sandheden?

Til dem der ønsker at høre lidt af Matt Chandler, er der et klip fra en prædiken hvor han kommer lidt ind på det samme område.

Share on Facebook

Leave a Reply