Efterhånden er åndedrætsbøn eller kontemplativ bøn blevet noget som bliver anbefalet i mange kirker. Jeg kan ikke andet end undre mig. For der er absolut ingen skriftmæssig henvisen til at vi skal bede til Gud, ved at trække vejret på en bestemt måde. Eller ved at bruge metoder som oprindelig stammer fra troldmænds og shamaners metode til at opnå kontakt til åndeverdenen. Vi er blevet bedt om at tilbede Gud i ånd og sandhed. Ikke ved hedningernes metoder!

Men det er åbenbart svært at forstå for mange kirkefolk. De ser ikke noget problem i den slags. Så hvad er det vi risikerer at se næste gang, der kommer en ny smart åndelig trend til den “moderne kirke”? Personlig tror jeg ikke vi er langt væk fra det man ser i denne vide. Kristen yoga.

Hvis du synes jeg overdriver med denne “forudsigelse”, så kan du jo se om du kan få fat i et par gamle eksemplarer af den tværkirkelige avis Udfordringen fra 80erne eller halvfjerdserne. Tag bagefter et par af de nye frem og sammenlign dem. Forskellen er slående. Det som man advarede imod i 80erne, bliver i dag promoveret i Udfordringen. Meget af det har baggrund i New Age. Jeg har set man har anbefalet hypnose, homoøpatisk medicin, bøger af New Age forfattere som Ken Blanchard og nu også Hytten af William Paul Young og meget andet.

Men tilbage til yoga. Der findes heldigvis stadig kristne som ikke er bange for at melde klart ud om yoga og lignende. En af dem er John MacArthur, som i denne video (er vist før) viser hvad bibelen siger om dette. Hans moddebattør den emergente Doug Pagitt har en helt anden mening. Men jeg har nu heller ikke hørt Doug Pagitt forkynde evangeliet klart og tydeligt før. Han kender tydeligvis ikke Guds ord, og taler som om han ikke kender Kristus.

Sandheden er at der findes ikke noget som man reelt set kan kalde kristen yoga. Og heller ikke kristent åndedrætsbøn. Medmindre du kan vise mig det sted hvor Jesus siger “og i skal trække vejret således, mens I sidder i lotusstilling”.

Share on Facebook

8 Responses to “Efter åndedrætsbøn kommer Yahweh Yoga”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Har I lagt mærke til, hvordan Doug Pagitt snakker om Jesus? Som om han er datid (3:26 – 4:08)?

 2. Linealis Says:

  Grammatisk set taler han vel ikke anderleders end når man siger “what would Jesus do”? TIl gengæld siger han på et tidspunkt “… when Jesus was alive …”. Hvad det dækker over, er svært at sige, men umiddelbart kan jeg ikke huske nogle kristne, der har udtrykt sig sådan.

 3. Susan Møllerskov Says:

  Han som interviewer siger (3:18) “So you say, Jesus is alright with yoga.” (nutid) og Pagitt siger “You ask me if I thought Jesus was alright with yoga…so to suggest that I could speak clearly for everything that Jesus would have been okay with – if Jesus was familiar with yoga when he was alive…but that kind of question…if Jesus was okay with it….”

  Måske den første kan antages som om det hænger sammen med hans “if I thought”, men “Jesus would have been okay with” og “Jesus was okay with it…” er helt bestemt Jesus i datid efter Pagitts mening. Det er ikke mærkeligt, at han synes spørgsmålet er mærkeligt, og at han ikke kan svare på det, fordi han kan ikke svare på Jesus som nutid, som spørgsmålet blev stillet.

 4. Susan Møllerskov Says:

  Computeren gik ned inden jeg kunne blive færdig med min sidste kommentar, så nu kommer jeg igen.
  “Was” og “would have” er datid, hvor “What would Jesus do” er teoretisk og kan være nutid eller fremtid. For at gøre det til datid skal man sige “What would Jesus have done”.

 5. steffen Says:

  af sammenhængen er det jo klart, at Pagitt mener “da Jesus gik omkring på jorden for 2000 år siden”.

  Hans pointe er, at spørgsmålet “ville Jesus have godkendt dette og hint” er fuldstændig meningsløst og umuligt at besvare.

  Kritik er ok, men prøv lige at holde det sagligt.

 6. Jakob Says:

  Det er ikke nogen usaglig observation Susan kommer med. Pagitt taler som om Jesus blot var en historisk person, og han undlader at give Jesus respekt som den for hvem alle knæ skal bøje sig, Guds søn. Det kan også være derfor Pagitt mener at det er meningsløst og umuligt at besvare om Jesus ville have godkendt yoga.

  Men det er forkert. Jesus og apostlene gav principper som kan følges og anvendes i enhver kultur. MacArthur og Rene Vester kom med dem.

 7. René Vester Says:

  Måske var det på tide jeg selv blandede mig lidt i debatten her. Jeg kan godt følge Steffen og samtidig være enig med Susan.
  Hvis det var sådan at man konkluderede at Doug Pagitt var en vranglære fordi han her taler om Jesus i datid, så mener jeg det ville være for lidt at bygge det på. Det tror jeg også at Susan er enig med mig i. Sagen er jo den at vi alle kan komme til at lave en sproglig fejl.

  Men i dette tilfælde har vi at gøre med en der forkynder vranglære i forvejen. Samtidig kan vi se at dem som kommer i hans menighed og læser hans bøger osv. har og får forestillinger om Gud og bibelen som er ubibelske (jeg har før vist en video fra hans kirke). Når vi ved det og kan se (som Susan her) at hans udtalelser om Jesus ord altsammen er i datid, så ser det også ud til at være en følge af hans bibelforståelse. Derfor er der noget der tyder på at hans i forvejen dårlige forståelse af bibelen, også kommer til udtryk i hans måde at udtale sig om Jesus på. Det er der ihvertfald noget der tyder på. Og jeg synes også det var en interessant observation som Susan kom med her.

  Jeg ville dog ikke konkludere dette fuldt ud, førend jeg har hørt mere af Doug Pagitt. Hvilket jeg ikke pt planlægger, men bør huske næste gang jeg kommer til ham.

  Men konklusionen er stadigvæk at Doug Pagitt mener at han kan godkende Yoga (hvilket Rob Bell også gør), hvilket der ikke er noget bibelsk belæg for at gøre. Yoga handler om at brænde karma af, det handler ikke om at få en mere smidig krop. Men kristne har ikke brug for at brænde karma af. Vi har brug for at holde os tæt til Jesus, og tro på hans værk på korset.

 8. Susan Møllerskov Says:

  Mon det er muligt at spørge Pagitt, om han tror på en opstandne og nulevende Jesus, som sidder ved Faderens højre hånd og går i forbøn for os, og som kommer igen på et eller andet tidspunkt for at hente dem, som tror på ham.

Leave a Reply