En af årsagerne til at folk kan have svært ved at se hvad problemet med den søgervenlige kirke er, at man ikke ved nok om dens rødder. Den moderne søgervenlige kirke som er inspireret af folk som Rick Warren og Bill Hybels er en kirketype som er langt mere bygget på sekulær visdom, end på bibelsk sandhed. Det er der mange der er enige i, men ikke så mange ved hvilken form for sekulær visdom. Det kan man finde ud af i denne dokumentar. Det gode ved denne dokumentar, er at den ikke bygger på nogen af de mere eller mindre tossede konspirationsteorier, som florerer på nettet om emnet. Den er ordentlig dokumenteret og viser på en god måde hvorfor disse moderne søgervenlige kirker, er på vildspor. Dermed viser den også hvorfor den slags kirker ikke har den fokus på evangeliet som en bibelsk kirke skal have.

Noget som jeg lagde mærke til i videoen er at den indtil flere gange viser nogen af de eksempler hvor Rick Warren har haft flere modstridende udtalelser. Noget som ellers forvirrer ret mange, og gør at nogen ikke ved om de skal støtte Warren eller ej. Jesus har dog svaret på dette. Han siger at vores tale skal være ja, ja og nej, nej. I den tids kontekst betød det at man siger noget to gange, at man virkelig mener det. Så Jesus siger at når vi siger ja, så er det fordi vi skal mene det, og holder fast ved det, og det samme når vi siger nej. Når folk ikke står ved hvad de siger, og ændrer mening alt efter hvem der spørger, så er det med til at undergrave deres troværdighed. Rick Warren har gjort dette så mange gange, at han ikke burde have den tillid fra præster som han har. Men se selv hvorfor det er tilfældet, og hvorfor kirken ikke skal være inspireret af hverken Rick Warrens eller Bill Hybels bøger, men af Jesu ord i stedet.

Share on Facebook

One Response to “Dokumentar om den søgervenlige kirkes rødder”

  1. Morten C Says:

    Må Gud åbne vores øjne og give os tårer.

    Filipperbrevet 3:18 For der er mange – jeg har ofte nævnt dem for jer, og nu nævner jeg dem også med gråd – der lever som fjender af Kristi kors. 19 De ender i fortabelse, bugen er deres gud, de sætter en ære i deres skam, de tænker kun på det jordiske.

    Gud velsigne jer alle.

Leave a Reply