Dansk Oase har i lang tid været meget åben overfor “nye” åndelige retninger. Det kan måske være fint nok at være åben overfor noget man ikke har hørt om før, men den kritiske sans er nødvendig at have med. Det sidste har Dansk Oase bedrøveligvis glemt.

I 2006 havde SommerOase besøg af pavens personlige prædikant Raniero Cantalamessa, hvilket skabte store debatter i de lutherske kredse. Nogle steder var man så klare i mælet at man advarede folk imod at tage på SommerOase. Det medførte at Dansk Oase udsendte en erklæring hvor de viste at retfærdiggørelse af tro alene, ikke var et essentielt punkt for dem. Hvilket de jo også var nødt til at mene, hvis de skulle kunne stå inde for at sætte en romersk katolsk prædikant på deres talerstol. Sidenhen har SommerOase ikke været bange for at sætte den ene vranglærer efter den anden på deres talerstole. Og samtidig er de lutherske kredses advarsler imod Dansk Oase desværre forstummet mere og mere.

Tarotkortspræsten
Eksempelvis er de flittige bruger af præsten Ole Skærbæk Madsen, som bl.a. påstår at man kan finde Jesus i tarotkortene. Hvilket er i direkte modstrid med hvad bibelen siger vi skal. Vi skal ikke bruge okkulte redskaber til at prædike evangeliet. I stedet skal vi prædike evangeliet.

Yogafaith hvaffonoget?
I år har man så fået sociologen Rie  Frilund Skårhøj til at promovere det hun kalder Yogafaith. Rie har lagt nogle videoer ud på youtube, hvor hun argumenterer for at yoga kan integreres i den kristne tro. Det Rie ikke siger noget om, er at formålet med yoga er at brænde karma af. Karma er balancen er de gode og onde gerninger vi har begået igennem de reinkarnationer som hinduismen og buddhismen siger vi har været igennem (eller skal igennem hvis vi ikke har opnået den balance). For hurtigere at få ens karma til at komme i balance kan man så dyrke yoga.
Yoga er altså ikke noget der er opstået for at blive mere smidig, eller få en sundere krop. Det er i stedet noget som er skabt for at udøve åndelige øvelser som udspringer af hedensk tro. Rie siger interessant nok selv at der er nogen former for yoga hun ikke kan anbefale, men så andre hun mener er i orden.

Jeg tror ikke hun selv har tænkt over det, men hun prøver umiddelbart at trække det religiøse ud af yogaen, ved at sammenligne noget yoga med de øvelser man kan lave henne i fitnesscentrene. På den måde prøver hun at vise at yoga kan være uskadeligt, men bagefter gør hun det så åndeligt igen ved at sige at vi kan dyrke Gud igennem yogaen. Så nu har hun faktisk taget en hedensk øvelse og ændret den til en måde at dyrke Gud på. Men det viser jo blot at hun netop vil bruge den åndeligt, og ikke bare fysisk. (Se dokumentation i videoen nedenunder).

Hvis det virkelig var så vigtigt for hende at vise at mange af øvelserne henne i fitnesscentrene ligner dem man udøver i yoga, så kan man jo spørge sig selv om hvorfor vi så ikke bare kan lave øvelserne som er fra fitnesscentrene. Hvorfor er det så vigtigt at give dette prædikatet yoga, i stedet for kropslige øvelser? Spørgsmålet er retorisk, for det er jo lige netop fordi det er åndeligt. Men her er det altså virkelig vigtigt holde fast i at bibelen viser at det er Gud der bestemmer hvordan Han vil tilbedes. Ikke os.

Tilbed Gud i Ånd og Sandhed
Igen og igen ser vi i bibelen at Gud blev vred på jøderne når de begyndte at lade sig inspirere af hedningernes tilbedelsesformer. Han hadede når de brugte deres metoder som en del af tilbedelsen. I det nye testamente siger Jesus meget klart til den samaritanske kvinde ved brønden, at Gud skal tilbedes i Ånd og i Sandhed. Det betyder for det første at det kun er dem som har Ånden som kan tilbede Gud, og det har alle genfødte kristne (det handler ikke om tungetale som nogen fejlagtigt påstår). For det andet så betyder det at Gud ikke kan tilbedes baseret på løgn, eller løgnelære, men på den sande lære. Når vi bliver kristne så må vi lære at kende Guds ord som er sandheden, og den lærer os også om Sandheden som er Jesus. Når vi kender sandheden, og har Ånden, så kan vi tilbede Gud som Gud vil have det. Men når kirkens folk begynder at tilbede Gud som hedningerne gør det, så er det stadig noget som Gud hader, fordi der er kommet urenhed ind i tilbedelsen.

Yoga er ikke baseret på sandheden, men på løgn. Vi bliver ikke genfødt til nye reinkarnationer, vi har et liv og derefter skal vi dømmes. Yoga har at gøre med det nyreligiøse og jeg mener selvfølgelig at folk skal have lov at dyrke yoga hvis de ønsker det, men det hører ikke til i kirken eller hos kirkens folk.

Dansk Oase har igennem lang tid været så åben overfor nye religiøse retninger at djævelen går frit omkring hos dem, uden at folk ænser at det sker. Det er en rigtig trist udvikling for nogen som muligvis startede i ånden, men i dag er endt i kødet. Jeg ved godt det er hårde ord og at det kan støde folk, og det er jeg ked af. Men konklusionen på alt dette her er at Dansk Oase er så meget på vildspor at det i mine øjne er nødt til at blive påpeget.

Det er for resten bemærkelsesværdigt at læse hvad Dansk Oase selv skriver i deres forsvar for at give Ries Yogafaith plads. For der har de brugt Ole Skærbæk Madsen til at godkende det. Det ændrer dog ikke på at yoga stadig er nyreligiøst og ikke bygger på hverken sandhed eller har noget at gøre med Guds Ånd.

Du kan se Ries argumentationer for yogafaith her:

Og du kan læser Dansk Oases oplysninger om Yogafaith og Ole Skærbæk Madsens godkendelse her:
http://www.danskoase.dk/om-os/nyheder/moed-gud-gennem-kroppen/

Share on Facebook

6 Responses to “Djævelen går frit omkring hos Dansk Oase”

 1. Jakob Swartz Says:

  Hej Rene,
  Det er godt du er opmærksom på sand bibelsk lære.
  Jeg tror dog, at du i din argumentation har misforstået hvad yoga er.

  Jeg bygger min holdning på en artikel udgivet af forskere ved Princeton Universitet: http://press.princeton.edu/chapters/i9565.pdf

  Artiklen omhandler den moderne yoga som den tager sig ud i vesten, og viser, at den ikke har meget at gøre med den gamle indiske yoga.
  Det er rigtigt at yoga i tusinder af år er koblet til budismen, og tanken at man kan blive som gud for at tilbede gud. Eller blive ét med verden. De gamle indiske skrifter taler om yoga som meditation, og har meget lidt med stillinger og strækøvelser at gøre. Faktisk kunne man også med rette oversætte til ‘meditation’ i stedet for ‘yoga’. Meditation er noget, vi også praktiserer i den kristne tradition.
  Den moderne form for bevægelsesyoga som vi kender i dag i vesten blev udviklet af indiske nationalister i starten af 1900 tallet som en blanding af gamle yogateknikker, militære strækøvelser, og regionale bryde-øvelser.
  Kropsøvelser kan altså sagtens knyttes til og skilles fra hensigten, meditationen.
  Mit eget synspunkt er, at hvis åndedrætsøvelser og stræk giver mig ro til at meditere og bede til Jesus, så er det en velsignelse.

  Desuden, angående Oases evangeliefokus vil jeg anbefale dig at vurdere bibelmaterialet ‘Møder med Jesus’ om Markusevangeliet, skrevet af Morten Hørning, som er Oaseteolog ansvarlig for forkyndelsen til sommeroase.

 2. Bliver jeg mere hellig af at “Strække ud med Gud”? Says:

  […] sidste indlæg “Djævelen går frit omkring hos Dansk Oase” (se her) skabte en del debat på facebook, og noget af debatten har medført en del spørgsmål. Nogle af […]

 3. René Vester Says:

  Hej Jacob
  Tak for dit input. Jeg glæder mig over at du er en af dem der faktisk har prøvet at sætte dig ind i hvad yoga handler om. Jeg er dog ikke enig i at det er uskadeligt, og dit input og flere andres har fået mig til at skrive følgende svar: http://sand.omvendelse.dk/bliver-jeg-mere-hellig-af-at-straekke-ud-med-gud-5241.htm

  Men jeg forstår godt din vinkel, og mener også den kan bruges om ting som jul, trommer, brug af internet o.l (ja undskyld det var en lidt sjov blanding, men det er jo områder som alle kan bruges i kirken selvom det kommer fra verden, og uden at det behøver ændre på vores gudsfokus).

 4. Jakob Swartz Says:

  Hej René,

  Det er så der, vi er uenige. For jeg mener at tilgangen kan bruges om kulturelle handlinger som jul, trommer, internet, og også handlinger fra andre kulturer så som vestafrikanske forsoningsritualer, Etiopiske bønnesamvær, og østlig yoga.
  Kristus i centrum, i en kulturel relevant kontekst.

 5. Åbent brev til Ruben Dalsgaard fra Dansk Oase Says:

  […] Til dem der ikke kender til det som debatten har handlet om, kan man læse mere på disse links:http://sand.omvendelse.dk/djaevelen-gar-frit-omkring-hos-dansk-oase-5234.htm […]

 6. Thomas Ellesen Says:

  Hej Rene tak for indlæg. Først og fremmest tror jeg ikke vi som mennesker kan komme i nærheden af Gud på nogen måder, derfor har vi Jesus vores talsmand. Søren Kirkegaard som siger “imod gud har vi altid uret” 🙂 Gud vil total tilintetgøre os så der kan blive plads til Jesus. Oase rammer vel midt imellem folkekirken som er blevet tom pga. vranglære og den sande forkyndelse som jo sådan set også tømmer kirken fordi vi ikke vil høre sandheden. Vi vil helst stå oprejst overfor gud og have noget at tilbyde. KAN VI IKKE
  (en dag skal alle knæ bøjes)
  “i os selv er vi intet, men i Jesus ALT”

Leave a Reply