Nogle forsøger at få julen til at blive en myte, som handler om en særlig vis person der blev født i Betlehem. Man har forsøgt at gøre det til en romantisk fortælling som er uden indhold, og har langt mere til fælles med brødrene Grimms eventyr. Og hvor gode mange af de eventyr end er, så er der ikke nogen af dem der er sket i virkeligheden. Og heri ligger der en væsentlig årsag. For Jesus blev virkelig født i Betlehem. Gud blev menneske og blev født under nogle vilkår som i dag ville betyde at de sociale myndigheder ville komme og tage Ham. Men så meget fyldte den offentlige sektor ikke dengang.
Jule-evangeliet er ikke en myte, det er sket i virkeligheden. Det sker på et bestemt tidspunkt i historien, og vi ser også at Jesus er en reel og historisk person. Så det spørgsmål man må stille sig selv hvis man ikke er en kristen, er hvem Jesus virkelig er, når Han nu kom til os.

For det er nok det vigtigste budskab. Juleevangeliet må nemlig ikke drukne i romantiske fortællinger med julekrybber, vise mænd fra østerland, æsler der kigger fascinerende på Jesus-barnet etc. etc. Det sande juleevangelium er at finde ud af hvem denne Jesus er og hvorfor han kom. Og her kan der kun være tre muligheder. For Jesus sagde nogle ting der var så vilde, og så ekstreme at enten var Han sindssyg, eller også var Han en løgner, eller også var det sandt hvad Han sagde.

Ikke bare en vis filosof
Ideen om at man kan nøjes med at påstå Jesus var en vis mand, eller en stor filosof, er i bund og grund helt til grin. For det er en nedgradering af det Jesus sagde. For det første sagde han at vi skulle omvende os og tro på Evangeliet (Markus 1,15). Dette skal forstås i lyset af det Han ellers sagde om omvendelse, nemlig at hvis vi ikke omvender os, så vil vi blive straffet i Helvede, hvor der er forfærdeligt at være og både ild og svovl og ingen vand. Med andre Ord, så advarede Jesus imod en dom som venter alle mennesker hvis vi ikke omvender sig. Så Jesus sagde der er et Helvede og at vi skal vende om for at undgå det.

Jesus sagde at kun Han kan frelse os
Jesus sagde ikke at enhver er salig i sin tro. Det er til gengæld en myte, som ikke kan findes i bibelen. Hvis Han havde sagt det så ville det også undergrave bibelens troværdighed. For bibelen viser tydeligt at vi ikke er salige i vores egen tro. Der er kun en tro der gør salig, og det er troen på Jesus Kristus som Gud der blev menneske og ville frelse os. Når Jesus siger i Johannes 14.6 at Han er Vejen, Sandheden og Livet, så siger han samtidig at det KUN er ham der er Vejen. Kun Ham der er Sandheden og KUN Ham som er livet. Han siger ikke, som nogen liberalteologer har gjort det til, at Jesus er en mulig vej, men at der også er andre veje. Nej, det er Kun igennem Jesus Kristus at vi kan finde frelse og betaling for vore synder.

Jesus sagde Han er Gud
Flere steder i bibelen kan man se at Jesus ikke bare var et almindeligt menneske. Han og bibelens tekster viser at Han er Gud der blev menneske. Et af de steder ser vi i Johannes 10.30 hvor Han siger: Jeg og Faderen er ét. Jøderne der hørte Ham sige dette blev så rasende over det at de samlede sten op for at stene Ham. De forstod nemlig fuld ud hvad Han sagde. Han sagde at Han var og er Gud. Det var i mange jøders forståelse blasfemi. Og det ville det også have været i fald Jesus ikke havde ret i dette. Men lige præcis her viste Jøderne også at de tog stilling til en af de tre muligheder om hvem Jesus er. Enten var Han en løgner, eller også var Han sindssyg, eller også talte Han sandhed. De valgte en af de to første her.
Men der var også nogle der kunne se at med de ting Jesus sagde, og gjorde, og den måde Han levede på, og det at Hans profeti om Hans egen korsfærstelse, død, begravelse og opstandelse gik i opfyldelse, betød at Han måtte tale sandhed.
Hvis alt dette gik i opfyldelse, så måtte det også betyde at det Jesus sagde var sandt, og derfor valgte mange også at omvende sig og følge Ham.
Der var der folk der gjorde dengang, og det har folk også brug for i dag. For vi er stadig folk der er på vej mod evig fortabelse hvis vi ikke omvender os og følger Jesus.

Vi har alle brug for at erkende at Jesus ikke kun er en historisk person. Men at Han også er Vejen, Sandheden og Livet. Vi har brug for at erkende vores egen synd og vores behov for Jesu frelse. Vi kan ikke nøjes med at se Ham i julekrybben, vi har brug for at se at Han bøjede sig helt ned til os fra det himmelske. Han valgte at blive født under vilkår som ikke var en konge værdig, selvom Han var en konge. Han valgte at komme til os, selvom vi ikke ønskede Ham. Han kom fordi Han elskede os, og for at frelse os. Hvis folk vil tro han blot var en vis mand, eller en dygtig filosof, så har de ikke fundet frelse i Kristus, for de har kun fundet en dårlig kopi af Jesus. Så lad os tro og erkende at Han er den Han siger Han er, og det betyder vi er nødt til at forholde os til det Han sagde dengang. For det Han sagde dengang, siger Han også i dag.

”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvender jer og tro på evangeliet” Markus 1,15.

Share on Facebook

Leave a Reply