Jeg hører fra flere, at når der en sjælden gang imellem bliver prædiket om vigtige kristne emner som; omvendelse, gudsfrygt, og fortabelsen. Så er der en farlig tendens til flere steder, at den slags bliver stoppet meget hurtigt fra ledelsen i kirken. Undskyldningen for at stoppe den slags forkyndelse er som regel den samme: Det passer ikke ind i vores strategi.

Man siger at man ikke er uenig i hvad der blev sagt. For man ser ikke noget teologisk forkert i den. Men det passer ikke ind i menighedens nuværende strategi at tale om den slags. Hvad mon det er for en strategi, som ikke åbner plads for at der bliver prædiket omvendelse fra synd, gudsfrygt, og hvor der ikke bliver advaret mod et gudløst liv som fører til fortabelse? Er det en strategi fra Gud? Eller er den et helt andet sted fra?

“Jamen vi har fundet ud af  at denne strategi vil øge antallet af medlemmer i kirken. For det siger den pastor, hvis råd vi følger. Vi kan jo se at dem der har brugt den strategi andre steder, har fået større kirker”. Jamen er Guds største ønske at kirken skulle fyldes op med uomvendte sjæle. Eller sagt på en anden måde, folk der er døde i deres synder. Er kirken ikke for de kristne. Men det er en helt anden diskussion.

Mange steder er man begyndt at indføre kirkevækstprogrammer. Programmer som ikke skaber omvendelse, men kan bruges til at fylde kirken op. Men hvis der i disse programmer eller strategier ikke er plads til at man kan forkynde hele Guds ord. Så ve disse strategier. For de er ikke fra Gud. Folk der følger disse programmer skammer sig åbenbart over Guds ord, siden de ikke vil have at kernepunkter i kristendommen bliver prædiket. Deres undskyldning med at de ikke er uenige i budskabet, men ikke kan få det til at passe til strategien er skammelig. Hvad vil de mon sige den dag de står foran Guds domstol. “Jah Gud, vi vidste jo bedre end Dig. Vi tog bare det som vi syntes var rigtigt at prædike om i tiden. Det har vi mere tjek på end Dig”. Eller vil de stå og sige ingenting, for der er ingen af deres egne gerninger de kan forsvare overfor Gud.

Gud har kaldet os til at prædike Hans ord, og prædike det som Guds ord er. Han vil ikke være begrænset af den strategi som en kirke har lagt. Hvis Hans ord ikke kan prædikes i den kirke, så ER Han ikke i den kirke. Tror du mig ikke, så læs om de syv menigheder i Johannes åbenbaringen kapitel 2 og 3. Der var nogle af de kirker som Gud ikke var i mere. Hos en af dem stod Han endda og bankede på udenfor. Mens de indenfor troede at de have tjek på det hele. Hvordan Gud ønsker at kirken skal være, vil du også få et meget fint indblik i, i de to kapitler.

Hvis din kirkes strategi ikke er fra Gud, hvad skal Gud så bruge den til. Det har ingen betydning, hvilken smart prædikant fra USA eller Australien man har ladet sig inspirere fra. Hvis strategien ikke er fra Gud, så må kirken vende om fra den og vende tilbage til Ham der kaldte os ud af synden, og ind i Hans herlighed.

Share on Facebook

Leave a Reply