Sidste gang skrev jeg om de konsekvenser det har haft at folk fulgte en mand som Christian Hedegaard. Det er bl.a. gået ud over folks tro, folks håb og folks økonomi m.m. I Hedegaards storhedstid var der ikke mange frikirkepræster der turde advare imod ham. Det var som om man var bange for at ”spotte Helligånden”. Hvis de samme præster havde en bibelsk forståelse af hvad det er at spotte Helligånden, så ville det måske betyde at flere turde advare imod en mand som misbrugte sin position.
Men der var også en anden årsag til at man ofte undlod at advare, og det var at man var bange for at folk ville blive sure hvis man advarede imod ”gudsmanden” Christian Hedegaard. Man var med andre ord bange for at der ville være nogle der ville forlade menigheden hvis man sagde noget negativt om Hedegaard.

Spørgsmålet er så om kirken i Danmark er blevet klogere siden da. Og ja, lad mig starte med den gode historie, for Pinsekirkerne og Frikirkenet var i hhv. 2010 og 2012 i stand til at se at frikirkepræsten Christian Laursen fra Byens kirke i Silkeborg var et kæmpeproblem. Man havde ikke engang på det tidspunkter viden om de mest grelle historier derfra. De kom først op senere, dem med seksuel misbrug, og trusler med ild og tændvæske.

Danske pinsekirker og Frikirkenet (som først fik pinsekirken i Silkeborg ekskluderet to år efter pinsekirkerne) kunne se at ledelsesmæssigt var den helt galt i Silkeborg, og eftersom hverken den nu dømte Christian Laursen og hans far ville tage imod formaning og råd.

Så er spørgsmålet i dag hvorfor hverken danske pinsekirker, apostolsk kirke, Frikirkenet o.l. tør gå klart ud og advare imod personen der har overtaget Christian Hedegaards rolle. Mere klart sagt, hvorfor advarer disse ikke tydeligt imod Torben Søndergaard? Når man taler bag kulliserne med præster fra disse steder, så er langt størstedelen af dem enige i at det som sker hos Torben Søndergaard ikke er fra Gud, og man er meget bekymrede for hvad der sker hos Torben. En af årsagerne til det, er at de ved Torben ikke er en mand som er i stand til at samarbejde med andre. Han vil ikke lade sig underkaste sig nogen ledelse, og han vil ikke tage imod bibelsk formaning af andre. Dertil oplever mange af præsterne konsekvenserne af Torben Søndergaards lære. For når folk vender tilbage fra et ophold hos Torbens organisation, så er det igen og igen ødelagte folk de tager imod. Folk der i en periode har levet på en hype som bygger på Torbens ideer om et radikalt kristenliv, som erfarer at det kun var en hype de kunne leve på i en kort periode. Når de så finder ud af at det kristne liv ikke kommer til at ligne det Torben snakker så meget om, så falder deres verden fra hinanden og kirkerne må så samle Torbens menneskelige affald op. Dertil er rigtig mange af dem skuffede over at se at det Torben viser i sine videoer, er meget langt fra det liv han lever i virkeligheden. Der findes youtube-Torben, og hykler-Torben. Hvilket jeg har fået at vide af adskillige personer som har været igennem Torbens maskine.

Men hvorfor advarer Frikirkenet så ikke mere imod Torben Søndergaard? Svaret er meget enkelt, for det første så gør man det ikke fordi man ved, at nogle vil blive stødt over at man advarer imod ”Gudsmanden Torben Søndergaard”. Så det er den samme grund som den man brugte til at undgå at advare imod Christian Hedegaard. Man er bange for at folk forlader menigheden i vrede over at man taler negativt om denne ”gudsmand”.
Men der er også en anden grund, og det er at Torben Søndergaard og hans organisation ikke er medlem af Frikirkenet. Det var også et argument Frikirkenet brugte under Hedegaards storhedstid, til at lege ”Ikke set noget, ikke hørt noget, ikke sagt noget”. Det var ikke deres ansvar når Hedegaards organisation ”Evangelist” ikke var medlem af Frikirkenet, på trods af at mange af medlemmerne samarbejdede tæt med Hedegaard. Til sidst blev de dog nødt til at åbne munden, men hvor tog det dog lang tid.
Det samme er tilfældet i dag, og ok hvis det var sådan at Torben Søndergaard kun havde en 10-15 støtter og ikke var en person der gjorde den store forskel i kirkebilledet så ville det være forståeligt nok. Men sandheden er at rigtig mange er påvirket af denne selvbestaltede apostel, og ligesom folks tro og håb blev ødelagt af Christian Hedegaard, så bliver folk i dag ødelagt af Torben Søndergaard. Jeg har både mødt, talt med og emailet med mange som har været forbi Torben og har oplevet den falske lære som Torben prædiker og viser. Og det som de siger til mig igen og igen, er at det som jeg skriver kun er skrab i overfladen. Det står ifølge dem meget værre til, og de efterspørger næsten alle sammen at der er flere frikirkeledere der melder klart ud om Torben Søndergaard og tør advare imod ham.
Man kan så spørge hvorfor disse folk ikke selv gør det, endnu engang er svaret meget enkelt, men også trist. Efter en tur i Torbens maskine, er man så ødelagt bagefter at man ikke har kræfterne til at sige fra overfor manden. Man er bange for ham, og hvad han kan finde på at sige om dem som går imod ham. For de har alle set og hørt hvordan Torben har talt om andre der har vendt ham ryggen, og det er ikke noget de selv ønsker at opleve. Den samme tendens var også tilstede hos Christian Hedegaard, så hvad det angår er der ikke noget nyt under solen. Og spørgsmålet er om vi har lært nok af Christian Hedegaard affæren. Jer er personlig bange for at vi ikke har, og at det er derfor vi er nødt til at lære igen, men denne gang af en mand der er værre end Hedegaard var.

 

Se første afsnit af denne serie på dette link:https://sand.omvendelse.dk/konsekvenserne-af-christian-hedegaard-5606.htm

Share on Facebook

Leave a Reply