En af omvendelse.dks læsere har undersøgt hvorfor arbejdsgruppen til pinsevækkelsens sommercamp, har anbefalet CampZeros (den paralelle ungdomscamp til sommercamp) at aflyse møderne med Paul Washer. Jeg har fået indsigt i mailkorrespondencen og vil kommentere på den her.
Det svar spørgeren fik fra en repræsentant fra arbejdsgruppen, var at Paul Washers profil ikke passede til det koncept man ville have til de unge. Man svarede også at man ikke havde nogen mistanke om at Paul Washer levede i synd, eller prædikede vranglære. Læseren spurgte så hvad det var ved Paul Washer, som gjorde at man ikke mente han passede til konceptet. Man undskyldte sig med at arbejdsgruppen hvert år vender over 100 forkyndere som gæstetalere. Og man vil gerne være enig om dem man inviterer.

Her er hvad jeg tænker om dette
Lad mig starte med det mærkelige, og slutte af med det alvorlige. Det var faktisk ikke sommercamps arbejdsgruppe der inviterede Paul Washer. Det var CampZero der inviterede ham. Men Sommercamps arbejdsgruppe anbefalede CampZeros arbejdsgruppe at aflyse Paul Washer. Så Paul Washer hører så vidt jeg kan se ikke til de ca. 100 forkyndere, sommercamps arbejdsgruppe plejer at vende. Han var inviteret til at komme på en parallel sommercamp. CampZeros ønske om at invitere Paul Washer, havde Sommercamps arbejdsgruppe blandet sig i. Det virker mystisk, for han var allerede inviteret, og det så da ud til at CampZeros arbejdsgruppe var enige derom. De havde jo annonceret ham på deres hjemmeside. Men okay det er det mystiske, jeg har ellers læst en del organisationsteori, og her er der altså noget der tyder på at organisationerne her ikke fungerer særlig godt. En organisationsteoretiker vil sige at det her indikerer at man har en splittet organisation. Hvilket igen tyder på at der er tegn på splittelse i pinsevækkelsen. Om det er sandt vil tiden vise, for pt. er det kun indikeringer jeg kan opbservere. Men lad det nu være.

Et farligt koncept
Den anden del, er langt mere alvorlig, for hvad er det for et koncept som man ønsker for de unge, der gør at der ikke er plads til en af de allermest bibelfunderede og downloadede evangelister og bibellærere. Eller nærmere sagt, hvad er det for et koncept der gør at man ligefrem vælger at AFLYSE et annonceret møde med Paul Washer? Det virker som om disse folk er mere bange for at få en ordentlig forkyndelse, end de ønsker at få en ordentlig forkyndelse. For lad os da lige kigge på hvem Sommercamps arbejdsgruppe ellers har inviteret.

Trosbevægelsen er velkommen
For et par år siden inviterede man Carl Gustav Severin fra Livets Ord i Upsala til at prædike på Pinsevækkelsens Sommercamp. Det er en af de kraftigste trosmenigheder i skandinavien. Jeg hørte ham tale og det var lidt som at høre Christian Hedegaard, bare uden høje råb og fakten med armene. Men han forkyndte slet ikke evangeliet. Han brugte istedet tiden på at fortælle hvor meget Gud brugte ham, og hvad han oplevede Gud gjorde, og hvor glade folk var for at Gud havde sendt ham. Forkyndelsen af ordet var ikke i centrum. Bagefter gik Pastor Jarle Tangsted fra Københavns Kristne Kulturcenter (landet største frikirke) op og sagde, at han støttede alt hvad Carl Gustav Severin havde sagt, og var så glad for at de havde inviteret ham. Jeg kan huske at jeg sad og undrede mig over den godkendelse. Senerehen har man i den menighed haft besøg af Ulf Ekman, som er grundlæggeren af Livets Ord i Upsala.

Man hvad så i år?
I år havde man inviteret endnu en trosprædikant. Pastor Sunday Adelaja fra Ukraine. Han har en kanonstor menighed i Ukraine og det var nok årsagen til at man havde inviteret ham. For hans lære er baseret på trosbevægelsen, og ikke på ortodoks historisk kristendom. Nu var der bare det, at der over Pastor Sundays hoved i længere tid har hængt en retssag. En retssag der lugter lidt for meget af den sommerhussag som hænger over Christian Hedegaard. Den her er bare værre (og nej han er endnu ikke dømt, men sagen alene burde gøre at man var afventende med at invitere ham). Man har fået folk i menigheden i Ukraine til at investere på ejendomsmarkedet, og givet folk den forventning at de ville få en gevinst på  60 % om året. Til folk der ikke har forstand på økonomi, kan jeg fortælle at når nogen lover dig en så høj gevinst på en investering, så er der allerede her noget der lugter meget mistænkeligt. Man skal nok holde sig langt væk fra den slags investeringer, også selvom det er en præst der anbefaler dem.

Nu har Sommercamp været nødt til at aflyse besøget af Pastor Sunday Adalaja. Men det underlige ved den her sag, sammenlignet med Paul Washer sagen, er at det er Pastor Sunday der har aflyst, ikke Sommercamp. På sommercamps hjemmeside står der:

“Pastor Sunday Adelaja har desværre meldt afbud på grund af nogle verserende juridiske undersøgelser mod hans organisation i Ukraine. Sunday har aflyst alle besøg i Danmark denne sommer.”

Så pinsevækkelsens Sommercamp vil hellere have Ukraines svar på Christian Hedegaard, som gæstetaler, end de vil have Paul Washer. Hvad er det for et “nyt” koncept som gør at der er plads til folk som har retssager hængende over hovedet, ang. økonomisk svindel, og samtidig er en del af trosbevægelsen. Men også er et koncept, som gør at man er nødt til at aflyse et møde med en højt respekteret evangelist og bibellærer?

Hvor længe vil kristne finde sig i dette?
VIl de sande pinsefolk snart rejse sig op og sige fra? Eller vil de blot finde sig i at der fortsat bliver serveret fordærvet mad til møderne på deres Sommercamp i Mariager? Der må da være nogen pinsefolk, der er ved at være virkelig træt af ledere der ikke kan sortere mellem god og dårlig undervisning. Ledere der ikke kan sortere mellem dem som er sendt af Gud, og dem der er sendt for at skabe forvirring. Hvor længe vil de sande pinsefolk finde sig i dette. Og det vil sige dem der vil Jesus, og ikke bare have smarte møder med høj musik, og prædikanter med en elendig teologi. Hvor længe vil de lade sig køre rundt i manegen af folk som ikke viser respekt for Guds ord, når de kan invitere vranglærere, men siger nej til bibelfunderede Jesusbrændende forkyndere.

Men det er desværre ikke kun et pinsekirkeproblem. For vi ser det samme problem mange andre steder. Det er desværre ikke kun pinsevækkelsen der er plaget af tåbelige forkyndere der ikke kender Guds ord, og derfor prædiker dom over sig selv i stedet. Men det er ikke nok at jeg og nogle få andre skriver om dette på nettet. Der er brug for at de sande kristne rejser sig op og siger deres mening. For hvis vi blot forsøger at ignorere dette forfald i kirken, så vil det blive et forfald som vil påvirke os selv i sidste ende.

Vær ikke bange for at miste din anerkendelse, din popularitet, eller din ære, det er vigtigere at kæmpe for evangeliets renhed, end det er at holde fast i ens position i kirken. For det kan være den pris man kan risikere at betale. Men nogen er nødt til at betale den, så find ud af om du er en af dem som er villig til at betale den pris. For der er brug for folk som sætter Jesu navn højere end deres eget navn.

Share on Facebook

11 Responses to “Derfor kommer Paul Washer ikke på Pinsevækkelsens sommercamp”

 1. Christopher Says:

  Kan ikke rigtig tage det her seriøst.

  For det første så ved du tydeligvis ikke “hvorfor” man har aflyst Paul Washer og af hvilke grunde, du har bare på forhånd en kritisk indstilling til det hele som får dig til at opdigte en historie om at “så må det jo være fordi de ikke anderkender ham”. Det kunne jo være at det han forkynder bare ikke passede med f.eks. temaet.

  Derudover nævner du Sunday med hans sag om ejendomsinvesteringer. Du kan jo ikke gå hen og færdigkonkludere noget du ikke ved noget om (ligesom med Paul Washer) og kalde det økonomisk svindel. For ligesom Hedegaard (og nej er ikke tilhænger af hedegaard) ikke gjorde det for at svindle, men at det skyldtes at det ikke fungerede økonomisk for dem som de have planlagt og derfor ikke kunne finansiere det, så kunne det vel meget vel være tilfældet her. Og ikke som du påstår at Sunday er ude på at svindle folk.

  Men det der ryster mig mest er at du tydeligvis intet kendskab til både Ulf Ekman eller Carl-Gustaf Severin har. Hvis du nu bare havde hørt dem prædike mere end én gang ville du vide at de netop forkynder Guds ord. At man så i ens prædiken fortæller om hvad Gud gør gennem ens arbejde er da kun positivt. Kun jaloux folk, som føler det er unfair at de ikke har oplevet det, vil brokke sig over sådan noget i stedet for at glæde sig over hvad Gud egentlig gør i hans liv. Så noget bliver jo sagt fra prædikanten for at opmuntre folk og han forkynder så sandelig Guds ord den mand, har hørt om til flere gange.

  Så føler ærlig talt ikke der er hold i noget af det du siger

 2. René Vester Says:

  Om du vil tage det seriøst eller ej, er din egen sag. Jeg har skrevet Sommercamps arbejdsgruppes begrundelse for at man ikke ønskede Paul Washer, og det var at han ikke passede til konceptet. Det er ikke mit gæt, men hvad en repræsentant for arbejdsgruppen har svaret en læser på. Det er den udmelding jeg går ud fra.

  Ang. Sunday Adelaja, så skriver jeg jo også at han ikke er dømt endnu. Det jeg skrev var at det da ikke var særlig heldigt at invitere en mand som der har en retssag hængende over hovedet, som er alvorlig. Men det var også fordi han er en del af trosbevægelsen, og hvis du undersøger ham vil du også nemt kunne komme til samme konklusion som mig. At han er at sammenligne med Hedegaard.

  Og jeg har faktisk hørt rigtig meget Ulf Ekman. Jeg ved godt hvad han prædiker. Og noget af det lyder da også fint, men han prædiker bare ikke evangeliet. Men hvis du har kendskab til en prædiken hvor han virkelig prædiker klassisk omvendelseskristendom, må du meget gerne vise mig det, og sende prædikenen til mig. Jeg vil med glæde høre den. Men jeg kan ikke finde noget i den retning. Og det i sig selv er et problem, at manden som ikke har noget imod at man kalder ham apostel (og som man engang kaldte “Nordens største apostel”) ikke prædiker evangeliet som det er. Men istedet ligger en masse andet ned i det. Ulf Ekman til hører trosbevægelsen, og det er vranglære. Carl-Gustav Severin har jeg kun hørt en gang, og det er ovennævnte. Det var dog ikke noget jeg blev imponeret af, men det var der jo så andre der blev, som du kan læse.

  Men da du ikke kunne tage mig seriøst, så kan det være jeg vil tage dig seriøst. Det vil jeg hvis du viser mig hvorhenne disse mennesker prædiker omvendelseskristendom, og gør det ordentligt. Jeg taler ikke om at komme med et eller andet ubibelsk som at inviter Jesus ind i dit hjerte, eller få Jesus til at skrive med i din dagbog, eller giv dit liv til Jesus og blive lykkelig. Nej vis mig hvorhenne de prædiker omvend jer og tro på evangeliet, og forklarer HVORFOR man skal gøre det. Det vil jeg rigtig gerne se, så jeg håber du vil tage den bold op.

 3. Christopher Says:

  Jamen føler ikke jeg har behov for at skulle bevise noget, det er derimod dig der kommer med anklager imod den almene opfattelse af prædikanterne, at de er reele gudsmænd der forkynder evangeliet. Så hvis nogle burde komme med noget bevis så burde det vel være dig der kunne bevise at de prædiker vranglærer. Der er forskel på vranglærer og så ikke konstant prædike om omvendelse.

  Mener du reelt at omvendelseskristendom er det eneste der burde prædikes? De prædiker jo hvad der står i bibelen, hvor der står 1000 andre relevante ting som ikke nødvendigvis handler om omvendelse (og omvendelse er jo super relevant, men ikke det eneste der har med kristendom at gøre). Hvis du er af den overbevisning at omvendelseskristendom er det eneste der holder så kan du jo afskrive stort set alle forkyndere i hele verden og kalde dem “falske”, hvilket jeg også får fornemmelsen af at du gør.

  Men kan sagtens tage dig seriøst. Du har jo din holdning, kunne bare ikke tage dette indlæg seriøst fordi jeg ikke syntes der var noget hold i dine udtalelser. At man ikke passer til konceptet er jo ikke ensbetydende med at man siger at man ikke anderkender hans forkyndelse. Koncept kan være lige fra hans måde at prædike på (ikke det han prædiker men hans måde) til det tema camp’en har.

  Og så mht. til Sunday så ved jeg ikke lige hvilke paralleller du ellers ville drage mellem ham og Hedegaard udover den her konkrete sag. Og at fordømme hans kald og tvivle hans gave og forkyndelse ud fra en sag om evt. økonomis svindel er jo dumt. Hvis vi nu sagde at manden igennem længere tid i sit liv hele tiden havde haft problemer med sit liv og hans forkyndelse virkede besynderlig så ville jeg kunne forstå dig, men ud fra en sag, som overhovedet ikke er afgjort og som myndighederne nok skal få til at fremstå så slem som muligt eftersom han har så stor en kirke og dermed så stor indflydelse (for det er da ingen hemmelighed at man i Ukraine og omegn ikke er fans af kristendom).

  Så kunne man jo til hver en tid finde 100 vis af eksempler i dit og mit liv som ikke var i orden og på baggrund af det så påstå at man burde kigges efter i sømmene. Så kunne man jo på et splitsekund konkludere at f.eks. du ikke burde arbejde der hvor du gør fordi du har gjort sådan og sådan. Alle fejler og det er ikke engang bevist at han har gjort noget galt.

  Hvis han var falsk så arbejder djævlen da på spøjse måder. Bruger mænd der frelser tusindvis af mennesker og som forkynder evangeliet til millioner af mennesker. De ville nok prædike noget helt andet – scientology f.eks. ikke Guds eget ord

 4. René Vester Says:

  Hej igen Christopher
  Jeg mener ikke at man kun skal stå og prædike omvendelse hele tiden. Men sagen er at der ikke er meget plads til den forkyndelse.
  Hvilket jeg har skrevet om her: http://sand.omvendelse.dk/mange-steder-er-der-ikke-plads-til-evangeliet-2053.htm

  Det burde være sådan at når folk der kalder sig kristne prædikanter gør opmærksom på deres arbejde, så var det først og fremmest evangeliet de trækker frem. Det andet må være sekundært. Men det er mange steder blevet modsat, og værre endnu, Evangeliet er blevet sat udenfor istedet. Lad os bare tage ham Sunday Adelaja igen. Jeg har hørt ham tale før, og har ikke hørt ham tale evangeliet. Men det er der måske ikke noget at sige til når man ser nedenstående video, som er en reklame af en slags for ham. Hvis denne mand var kristen, og han virkelig forkyndte evangeliet, hvordan kan det så være at den her video og lignende der findes om ham, ikke handler om Jesus overhovedet. Jeg har et spørgsmål vedr. denne og mange andre lignende videoer om mænd som ham. Det spørgsmål er “kan du finde Jesus?”.

  Jeg synes det er skræmmende at disse superapostle gør så stort et arbejde for at vise hvor store de er, og hvor meget Gud bruger dem. Der er en usund stor fokus på dem selv, og en stor mangel på hvem Gud er her. Det tror jeg faktisk også godt du også kan se.

 5. Christopher Says:

  Hej igen

  Kan kun være enig i at denne reklame ikke indeholder noget om
  hans forkyndelse eller Jesus og jeg syntes da heller ikke den er særlig tiltalende, men det er stadig værd at bemærke at det ikke fremgår at Sunday selv er manden bag reklamen, men at det derimod virker som andre der gør reklame for ham.

  Så med mindre du kan komme med bevis for at Sunday selv er manden bag denne lille video så er det jo ikke ham den i dette tilfælde er galt med, men derimod dem der har lavet den. Det er folkene bag der vælger at sætte den unødvendige fokus på ham og ikke ham selv.

  Men jeg er enig i at det forekommer alt for ofte at prædikanter, evangelister, apostle eller hva det nu er publicere sig selv på en skamlig måde. Men jeg syntes det er vigtigt at være opmærksom på at det ikke nødvendigvis er hovedpersonen selv der ønsker denne fokus, men samfundet og folket der er folkene bag og det er DEM der for dem til at fremstå som de her celebrity-miracle-men og der er selvfølgelig tilfælde hvor det er personen selv der har fået for lidt ilt til hovedet og derfor føler det nødvendigt at få sig selv til at fremstå som en eller anden “special” one.

  Men syntes ikke at denne video kan bruges som argument for at han skulle have problemer da det ikke er ham der står bag filmen. Selvom han selvølgelig på nogle punkter har problemer ligesom alle andre, men klantre ham som falsk på baggrund af en reklame/film lavet af andre syntes jeg ikke man kan.

 6. René Vester Says:

  Nu var videoen også kun ment som et eksempel. For sagen er jo den at der er masser af den her slags i forvejen. Lad os bare tage ham som kommer istedet til Sommercampen, Phil Pringle. Du ser akkurat det samme igen.

  Det som burde undre er at det er den her slags man først finder når man er på udkig efter at se hvad folk står for. Men hvis vi ser på folk som Paul Washer, John MacArthur, Albert Mohler o.l. så er det faktisk svært at finde den form for personpromovering (man kan godt finde det, men det er ikke det der er mest af).
  Når man finder noget om dem, så er der en klar og tydelig fokus på hvem Jesus er, og hvad Han har gjort for os. Det ville jeg virkelig ønske var tilfældet for Ulf Ekman, Pastor Sunday, Phil Pringle o.l. Her er en af de første der blev lavet med Paul Washers navn:

  Men vi er da enige om at det er en tendes her som er problematisk kan jeg forstå på dig, men vi tager det åbenbart ikke lige alvorligt. Jeg kan kun håbe at du har ret i at det ikke er så alvorligt, men jeg tror det ikke.

 7. Michael G. Helders Says:

  Det er utrolig trist at man avlyste Paul Washer, Skandinavia har ett stort behov av bibel forankret forkynnelse!

  Gud velsigne deres arbeide!

 8. Simon Espensen Says:

  Sandheden er altid ilde hørt, og de leder der søger at skjule, at det er Gud og hans ord der gør underværker og ikke fine forkynder, dem kan jeg kun bed for.

  Kirken og dens ledere har virkelig noget at tænke på, og stå til ansvar for, de kan jo blot se hvad der sker, eller ikke sker i deres kirker, de minder jo mere og mere om “verden” og ikke hellighed, tro og anger over den synd vi vælter os, så hvad er det i har til folk som de ikke kan få i “verden” når nu de ikke må få sand lære?

 9. eyðstein danielsen Says:

  jeg har, her til påsken hørt severin prædike, jeg kender ikke manden, men rigtig nok, han talte for det meste om hvor meget gud brugte ham, og hvor glade, alle var for hans besøg…..god påske.

 10. Pia Bonefeld Says:

  Kan kun sige at DANMARK har begået en “STOR FEJL” i at aflyse Paul Washer!Det er trist,,,Han er en af GUDS store fortalere!

 11. Preben Says:

  Håber at vi ikke har så meget af disse fine mennesker at vi overlader det alt sammen til dem og bruger dem som et skjold til at holde Helligånden ude. Trist at se at vi i Danmark – stort set over alt – er blevet så “selvfede” så vi klarer os fint uden Gud. Spurgte en gang en virksom præst her i DK: “Hvad så når vi er blevet 800 i denne her kirke, hvad skal der så ske?!?” Svar: ??? (ingenting). Hvis ikke Herren bygger huset, lever i os og gør Hans værk i os, er det alt sammen forgæves. Hvis ikke de kristne vækkes (inkl. undertegnede) vågner op og begynder at leve som Jesus har fortalt os, går hele den her nation til helvede. Den er rigtig godt på vej, dog der er tid endnu, hvis vi vil!? Men det koster alt, ikke meget, men alt…nå hvad var det så for en prædikant der kom?…;O)

Leave a Reply