Jeg er i gang med at læse King James Version (KJV), den kendteste af de internationale bibeloversættelser. Bestemt også en af de bedste oversættelser. Jeg tilhører dog ikke den gruppe som mener at den er fejlfri, men blot mener at den er oversat rigtig godt. Men i den læste jeg i anden Timoteus 4.3 at der står følgende:

“For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves, teachers having itshing ears.”

I den danske oversættelse står der

“For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører.”

Jeg synes den danske oversættelse er ganske udemærket, men den opmærksomme læser her på www.omvendelse.dk ved nok godt hvor jeg vil hen. DOKTRINERNE bliver der nemlig sagt i KJV. Der kommer en tid hvor folk ikke vil høre på det som man udfra grundteksten kan oversætte til sunde doktriner. Ordet for sund i grundteksten er hugiano, som kommer af at have et godt helbred, være ukorrumperet, være hel ifølge bibelordbogen Strongs. Mens ordet lære kommer af ordet didaskalia, som betyder instruktion, doktriner, lære. Så de to ord tilsammen, kan vi se er ganske godt oversat i den danske version. Men hvis vi ser på grundteksten og forsøge at få den fulde forståelse, ser vi også en større sammenhæng. Det handler om at der vil være nogen som ikke vil have sunde ukorromperede instruktioner der hviler på doktriner. De vil hellere høre det der kildrer dem i ørerne. Når man ser det, så kan man godt forstå at der er mange kristne der mener at vi lever i de sidste tider. For der er godt nok mange i kirkerne der har forladt de sunde doktriner. De har i valgt at tage imod det der tiltaler dem og lyder lækkert istedet. Lysten og sulten efter Guds uforfalskede rene lære, er ikke tilstede hos mange mere. Men ikke desto mindre er det stadigvæk vigtigt at der er nogle der holder fast i den sunde lære. Og tør stå fast på den, selvom det betyder at man vil blive kaldt en fanatiker.

Har du spurgt Gud om Han vil kalde dig til at holde fast i de sunde doktriner i dag? Hvis ikke så tænk dig godt om før du beder til Ham, for det kan bestemt være en farlig bøn at bede. Men hvis du beder den, så forvent at Gud vil bruge dig i Hans tjeneste. Ikke på grund af hvor god du er. For du er ligeså elendig som jeg er. Men på grund af at Han vil bruge dig til Hans ære, og fordi Han ønsker at bruge folk der er villige til at stå fast på de sunde sande doktriner. Folk der ikke lader sig rokke af vinden, fordi de ved hvad de bygger deres tro på. En tro som overvinder denne verden.

Share on Facebook

Leave a Reply