I dag kom så den ministerrokade, som flere havde ventet. Personlig tror jeg at det er et godt tidspunkt for rokaden, og at nogle af de nye ministre faktisk  vil være til gavn for Danmark. Men det er ikke kun i politik der er brug for en rokade. Der findes et sted som trænger langt mere til en udskiftning.

  • Vi trænger til at de præster som ikke prædiker evangeliet, men noget andet bliver udskiftet med folk der prædiker et tydeligt og klart evangelium.
  • Vi trænger til at udskifte de præster som ikke tror på bibelens autoritet, med præster der tør stå fast på Guds ord, også selvom det betyder at andre vil kalde dem middelalderlige, ekstreme, eller fundamentalistiske mv.
  • Vi har brug for præster der tør stille sig op og advare imod den kommende dom, ligesom de gjorde i de første menigheder. Se blot  hvordan man prædikede i Apostlenes gerninger. Igen og igen havde de fokus på at der kom en dom en dag. Det var ikke en forkyndelse de skammede sig over.
  • Vi har brug for præster der  ikke forsøger at bøje Guds ord, for at gøre det mere spiseligt. Men evner at forklare hvordan det hænger sammen, så folk ikke har nogen undskyldninger overfor Gud på dommens dag.
  • Og vi har brug for præster der tør vise hvad der er kristendom, og hvad der ikke er. Altfor mange præster i dag, tør ikke melde ud om dette, selvom de ved om det. De frygter mennesker mere end Gud, og vi har brug for præster der frygter Gud mere end mennesker!

Hvis Guds kirke skal have en fremtid, så er vi nødt til at komme tilbage til udgangspunktet bibelen. For den er Guds åbenbarede vilje for os, så vi ikke behøver svaje som siv i vinden. Er det ikke den rokade som vi virkelig har behov for, så evangeliet må blive prædiket i vore kirker igen?

Til dig der kommer i en kirke hvor der ikke er brug for at udskifte præsten: Bed for dem, og bak op om dem. For de har også brug for at se at der er nogen der værdsætter deres tillid til Gud, og Hans ord!

Share on Facebook

One Response to “Der er også brug for en præsterokade”

  1. Tommy Barnabas Dahl Says:

    Amen!

Leave a Reply