Min kone spurgte mig for et par dage siden hvad jeg drømte om, og det var ikke svært at svare på. Jeg drømmer om at der må komme flere bibeltro menigheder spredt rundt i det ganske land. Det er min drøm lige nu, at det må blive nemt at finde en menighed som tror på bibelen, og har bibelen som autoritet istedet for hvad der lige nu rør sig i kirkelivet, eller istedet for folks meninger og følelser. Det er ikke nødvendigvis menigheder der er fuldstændig lig den jeg kommer i, for det behøver ikke være en reformert baptistkirke for at være en god kirke. Men jeg er da glad for at komme i en. Det vigtigste er at evangeliet er centralt og klart forkyndt og man tror bibelen er sand, og de problemer som vil opstå i kirken (og de vil opstå) bliver løst ved at finde ud af hvad bibelen siger om dem.

Det er ikke sådan at vi i Danmark nogen sinde vil blive fri for menigheder der er på vildspor i form af vranglære eller subtil humanisme, og hvad man nu kan blive ført vild af. Den slags kirker vil der altid være. Men at der er så få gode bibeltro menigheder som i dag, er ganske enkelt forfærdeligt. For det betyder at mange af de kristne som der trods alt findes i Danmark, ikke har tilfredsstillende steder at gå hen og få god åndelig føde. Alt for mange steder er det enten ikke evangeliet der bliver prædiket, og så er der også mange steder som dog får prædiket evangeliet, men hvor man blander det sammen med lære som er direkte ubibelsk og man får derfor et forurenet evangelium. De steder er nærmest de allerværste, for de forvirrer kristne som de steder ofte ikke vil være istand til at konkretisere hvad evangeliet er, og hvorfor evangeliet er så vigtigt at få forkyndt klart og rent.

Drømmen kan blive til virkelighed
Min drøm er måske også din drøm. At flere gode kirker vil starte op. Istedet for at vente på at et frafaldent lederskab som gentagne gange har gået imod at få renset den urene surdej ud, så burde man mange steder bare sige nok er nok. Lad os finde folk der elsker Jesus, og er parat til at gå hele vejen for Ham. Og starte fællesskaber op hvor det er skriftens udlægning der er central, og så må alt andet udspringe deraf.

Men husk det koster en pris at starte den slags op. Det koster at folk vil tale negativt om jer, der vil opstå rygter om jer (som ofte ikke er sande, vi har prøvet det adskillige gange), man vil anse jer for snæversynede og lignende. Men sagen er den at det handler ikke om hvad andre synes og mener. Det handler om at give Gud ære ved at se hvad Han siger til os i sit ord, og adlyde Ham. Lad bare de frafaldne kirkeretninger give deres ledere ære, hvis de ikke kan finde ud af at give Gud ære. Men hvis du er en sand kristen, så lad Gud få ære ved at have en kirke som ærer Ham, og vil Ham.

Share on Facebook

Leave a Reply