Når man ser på den nytestamentlige forkyndelse, det vil sige sådan som vi ser den er i det nye testamente, så finder man ret hurtigt ud af, at det kun sjældent sker at den er i overenstemmelse med den forkyndelse vi hører i kirkerne i dag. De elementer som vi ser i den forkyndelse det nye testamente viser, er kun meget mangelfuldt indeholdt i moderne kirker i dag. Man kan godt tale om kærlighed, og det skal der tales om, for Gud er i sandhed kærlig. Desværre bliver kærligheden bare ofte i disse kirker fremlagt som en eller anden form for hippielove, som reelt set er langt fra den kærlighed Gud viser Han har til os. En anden ting der ofte mangler, er at tale udfra hvad der står i bibelen, og viser hvordan skriften peger på Jesus. Dette er ellers noget man ser gentagne gange i det nye testamente. Man tog udgangspunkt i skriften og viste at skriften peger på Jesus. Men den del som nok er sværest at finde i moderne kirker, er det element at der kommer en dom. Den del kan godt blive overdrevet, og vi kan godt finde kirker som har overfokuseret på dette. Men at de findes er ikke en undskyldning for at undlade at tale om det. Lad os prøve at se hvad Peter havde at sige om den kommende dom. I hans tale til folkene i Cornelius hus i apostlenes gerninger 10 står der følgende:

”Og han befalede os at prædike for folket og vidne om, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde.” Ap.g. 10.42

Paulus har også forstået vigtigheden af det element. Her er hvad han siger på Mars Hill eller Areopagos som vi kalder det.

”Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil; og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.«” Ap.g. 17.30-31

Dermed viderefører de både det som Johannes Døberen og Jesus selv prædikede. Johannes Døberen sagde eksempelvis:

”Men da han så, at mange af farisæerne og saddukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: »Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede?” Matt 3.7

Og Jesus var heller ikke tilbageholdende med at advare om dommen. Han er faktisk den person i bibelen som advarer allermest imod Helvede og dermed imod den kommende dom. Men det er heller ikke noget man hører så meget om i moderne kirker. Hvorfor så ikke det?

Har du nogensinde spurgt præster og forkyndere om hvorfor de har fravalgt denne del? Præster og forkyndere som vel at mærke ikke lever op til at have dette element som en naturlig del af deres forkyndelse. Det svar som jeg har hørt mest er ”det var en anden tid dengang” eller ”det er folk ikke parate til at høre om”. Jeg har også fået argumentet ”det vil jeg ikke svare på”. Men er dette gode argumenter for at undlade at have den kommende dom som en naturlig del af forkyndelsen?

Den med at vi lever i en anden tid, er ganske enkelt en misforståelse. For vi lever i den nytestamentlige tidsalder, og i og med at vi gør det, så skal forkyndelsen også være nytestamentlig. Så enkelt er det! For det andet så brød man sig heller ikke om at høre at man var skyldig til Helvedes flammer dengang, ligeså lidt som vi er det i dag. Det er noget vrøvl at bruge det som argument. Tror man da ikke farisæerne og saddukæerne blev rasende når Johannes Døberen kaldet dem øgleyngel som var under Guds vrede hvis ikke de omvendte sig? Jo, de var vrede, og de var også vrede over at Jesus sagde det samme til dem. Det var ikke uden grund at det var dem der ville have Jesus korsfæstet. De kunne ikke fordrage at få vist for dem selv og deres omgivelser at de var elendige syndere som ikke havde noget godt at komme med for Gud. Det som Gud ville have af dem, var de ikke parat til at give Ham. Han ville nemlig have brudte hjerter der kunne se de var elendige, og havde brug for en frelser.

Men tilbage til emnet. Prædiker din præst om den kommende dom som en naturlig del af forkyndelsen? Hvis han gør, så glæd dig over det. De findes rundt omkring, men ikke så mange for tiden. Hvis han ikke gør, så spørg hvorfor han ikke gør det, og vær parat til at spørge ham om han ikke burde indrette sin forkyndelse efter den nytestamentlige menighed, i stedet efter denne verdens tidsånds menigheder.

Share on Facebook

Leave a Reply