I Johannes femte kapitel står der at Jesus gik ind til Bethesda dam. Der lå der mange syge og ventede på at en engel skulle skabe røre i vandet. For den første der nåede ned til vandet sagde man blev rask.Der ligger der så en lam mand som havde ligget der i lang tid og ventet på at blive rask. Manden søgte ikke Gud. Han søgte helbredelse. Han lå der i håbet om at en dag kunne han blive rask og leve et normalt liv, og så istedet for kun at få helbredelse fik han Jesus.
Jesus var kommet derind for at give helbredelse og det evige liv til ham. Senere hen i historien ser vi jo at Jesus siger til ham at han ikke skal leve i synd mere fordi der er noget der er vigtigere end blot en helbredelse.
To ting som jeg har svært ved at ignorere i denne historie om Jesus, er dels at det kun var den lamme mand som Jesus henvendte sig til, selvom der lå mange andre syge ved det samme sted. Af årsager vi ikke ved om blev det ham og ikke de andre der fik mødet med Jesus. Jesus havde udvalgt ham og vi ved ikke hvorfor. For det andet fik han så meget mere end det han havde håbet på. Han søgte kun helbredelse, og forståeligt nok rent menneskeligt set. For han havde været syg i 38 år og var givetvis træt af det. Men Jesus har noget der er langt vigtigere og større end helbredelse. Han har evigt liv til dem som vil omvende sig til Ham, og budskabet om omvendelse fra synd var naturligt integreret i Jesu forkyndelse. Han nøjedes ikke med at prædike frynsegoder, men gav folk hele evangeliet. Det samme skal vi gøre. Vi skal ikke nøjes med at fortælle folk at Jesus kan give dem bedre ægteskaber, bedre økonomi, helse og hvad vi ellers kan finde på at bruge som lokkemad, noget som vi ikke er blevet bedt af Gud om at gøre. Vi er blevet befalet at give evangeliet om omvendelse fra synd til Jesus Kristus til folk som ikke søger Ham, men blot søger ting der er til gavn for dem selv. Gud søger mennesker som ikke søger Ham, og Han bruger kristne til at give folk budskabet som kan redde os fra fortabelsen og give os evigt liv i Himlen. Det er også det præster er kaldet til at prædike, og de præster der mener det er noget andet de skal prædike, har misforstået deres præstegerning. Jesus gav hele evangeliet, Paulus og de andre apostle gav hele evangeliet. Og os der følger i deres spor skal også prædike hele evangeliet, og give folk det som de ikke havde søgt, men har brug for at høre!

Share on Facebook

Leave a Reply