Kære læsere, lad mig tage den frihed at skrive lidt mere fra , hvor jeg slap sidst. Nemlig under emnet Familie og børneopdragelse.
Når vi taler om noget af det mest dyrebare vi har, nemlig vore børn. Så er det vigtigt at vi, som kender Gud og Hans dyrebare ord er nidkære og lydige imod det.
Det femte af de ti bud er et enkelt, men meget grundlæggende eksempel på at børn skal adlyde og underlægge sig deres forældre. Det er en ting der er vital for dem, som de vokser op. De skal jo lære det af eksempel, for også at kunne adlyde og underlægge sig Gud, når de er gamle nok til at forstå det.
Der står i Hebræerne 12 v 5-11 at vi Guds børn oplever at Gud tugter os, hvilket føles aldeles frygtelig i den korte stund det varer og ikke glædeligt. Rent ud sagt gør det ondt. Men det er, for os som er Guds retfærdiggjorte, til en sund høst i vores åndelige liv. Der står endvidere, at de forældre som undlader at tugte deres børn, handler som om de hader deres børn. Resultatet af ikke at tugte sit barn, som bibelen underviser og beskriver, vil blive at de vil bringe stor skam over deres forældre og ikke kunne underordne sig deres far i himmelen. I Ordsprogene 23 v. 13 og 14 står der direkte at det er muligt med den rette tugtelse at redde sit barn fra dødsriget. Så i korte ord, hvis barnet ikke lærer at underordne sig under denne verdens autoritet, kan de heller ikke underordne sig under Guds autoritet!
Ja, det er værd at kigge lidt nærmere på dette, specielt hvis det er noget, der er lidt nyt for dig. Men ved hvert skriftsted, som jeg for eksempel har brugt her, er der henvisninger til andre steder i bibelen, så men får en sund og visdomsfyldt forståelse over , hvad Gud ønsker at vi må lære.

Share on Facebook

Leave a Reply