Jeg er for nylig blevet ekskluderet som forkynder i den kirke hvor jeg er medlem, på trods af at mange har været glade for den forkyndelse jeg har leveret. Det skyldes at en fra menighedsrådet og jeg meldte os til at stå for menighedens julefest, og der valgte at forkynde evangeliet. Vi tænkte at den dag hvor der kommer flest folk i kirke, må være den bedste dag at få forkyndt evangeliet klart og tydeligt. Det gjorde vi begge to, på hver vores måde, men indholdet var det samme. Jesus kom for at frelse syndere fra at gå fortabt, men få evigt liv.

Julefest
Til julefesten lagde vi godt mærke til at der var nogen i kirken som ellers kun kom meget sjældent. De havde åbenbart troet at julefesten i kirken skulle være ligesom så mange andre steder: fuldstændig blottet for evangelisk indhold. De havde med andre ord forventet et hyggeligt besøg i kirken med god kage og kaffe, og nogle julesange. Men sådan skulle det ikke være. Det viste sig også at nogen af dem blev så vrede over forkyndelsen, at de har skrevet sammen for at finde ud af hvordan de kunne stoppe sådan en som mig i at prædike i kirken. En kirke hvor de nærmest aldrig kom alligevel, hvilket man kan undre sig over de gad blande sig i.  Hvad nogle af de mails går ud på, og hvordan jeg og min ven forholdt os til dem, vil jeg komme ind på snarest. Men jeg vil godt starte med at vise hvad det var jeg prædikede som nogen ikke kunne klare at høre på. Denne forkyndelse er blevet anklaget for at være fordømmende, og ikke have det glade budskab. Det undrer mig rigtig meget, for jeg synes den var befriende og viste hvad det glade budskab er, og det er der flere andre der også mener. Lydoptagelsen blev ikke så god igen, der var noget dejlig børnestøj, men det kan dog høres. Men hvis der er nogen der i stedet ønsker at læse denne juleprædiken, kan den læses på linket her som PDF-fil.

Prædiken til julefesten

Jeg vil gerne høre om der er nogen af læserne som kan høre hvad det er jeg har prædiket som skulle være så ubibelsk at det ikke kan prædikes i en kirke. Årsagen til at jeg stiller det spørgsmål er, at det er præcis det spørgsmål som det nuværende menighedsråd ikke har ville give mig svar på. Men jeg er åben, for hvis jeg har prædiket noget ubibelsk, så vil jeg da vide det, så jeg ikke gør det igen. Men så længe man ikke kan give mig svar på det, så synes jeg der er nogen der har et alvorligt forklaringsproblem.
Hvad de andre anklager jeg har fået går på, vil jeg komme med snarligt. Jeg synes anklagerne er så voldsomme at omvendelse.dks læsere har ret til at få dem at vide, og selv vurdere om anklagerne er i orden eller ej. For jeg synes at det er mest ærligt at læserne her på siden ved hvilke anklager der er på mig.

Share on Facebook

19 Responses to “Den forkyndelse var der ikke plads til i kirken”

 1. Rasmus Gade Says:

  Til den forkyndelse kan man kun sige, “Amen,” til. Minder faktisk lidt om søndags prædiken fra den kirke jeg kommer i. Nem’lig at evangeliets kerne er Jesu lidelse, død, og genopstandelse.

  Men når jeg læser at folk blev vrede over det, som du, Rene, forkyndte, tænker jeg på om det ikke har noget at gøre med at Guds ord er en dårskab for dem, som er fortabte. At de endnu ikke forstår glæden over det evangeliske budskab, fordi de endnu lever i deres synd og ikke har omvendt sig og lid til Jesus Kristus alene. Bare en tanke…

  Man jeg kan ikke se noget ubibelsk i din forkyndelse, Rene.

  Gud freds,

  Rasmus

 2. Susan Møllerskov Says:

  Follow the money trail, som amerikanerne siger, når der er noget uforklarligt. Hvem har mulighed for at tabe økonomisk på grund af din forkyndelse? Eller hvem allerede har tabt noget?

 3. René Vester Says:

  Jeg tror nu ikke det har så meget med penge at gøre her, men jeg har en mistanke der går på om det har noget at gøre med ledernes “gode navn og rygte” som man ikke ønsker at sætte på spil. Men det kan også være langt mere dyrebart for nogen end penge.

  Ja Rasmus jeg kunne godt forestille mig at du har ret i at det handler om at evangeliet er dårskab for dem der er fortabte. Det er bare ikke den konklusion jeg ønsker, selvom der er noget der kunne indikere det. Men tak for opbakningen!

 4. Nyt i Natten Says:

  Forklaringen findes i Skriften: “For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lærere i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres ører. De vil vende det døve øre til sandheden og slå sig på myter. Men du, hold altid hovedet koldt, bær dine lidelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste!” 2. Tim. 4,3-5.

 5. Jenny Says:

  Jeg synes det er en fantastisk god og bibelsk juleprædiken.
  Det er trist at mennesker ikke vil høre, og jeg kan ikke forstå at kirken ikke vil forkynde det sande budskab.
  Samtidig er det ikke overraskende, for vi er så bange for at støde og virke dømmende.
  Vi har brug for bibeltro undervisere, som kan stå frem i kirkerne og undervise i ordet.
  Tak for din tjeneste og må Gud velsigne dig.

 6. Pia Hinderfelt Jensen Says:

  Fantastisk juleprædiken. Endelig en juleprædiken der ikke handler om julenisser og andet pjat, som IKKE hører den kristne kirke til. Desværre er det sådan, at de fleste der kalder sig kristne er det jeg kalder “kultur”-kristne. De tror til husbehov. Ja, de kommer til barnedåb, konfirmation, bryllup og begravelse – går det vildt til, så kommer de også til jul – for ja…. Sådan er traditionen jo. Men de kender ikke bibelens ord og ve den der vil fortælle noget andet end de alm. kendte fortællinger. De lukker ørerne for det sande budskab, for det er for besværligt. “Vi vil selv bestemme over vores liv – det skal Gud ikke blande sig i, men den dag vi er i nød, der skal vi måske nok vende os til ham” – hyklere!
  Tak for, at dit sande budskab kom ud og må Gud velsigne dig i dit øvrige virke.

 7. Linealis Says:

  Det er måske et naivt forslag, men kan hænde at nogle af dem, som aldrig kommer i kirken giver nogle penge?

 8. Åben brev til Lars Due Christensen Says:

  […] NB: den juleprædiken som jeg holdt kan du se og læse på dette link, hvis det har interesse:Klik her. […]

 9. Andreas Hoff Says:

  Kære Rene.

  Spændende at følge din blog for tiden. Det må være svært for dig at være blevet diskvalificeret som forkynder – du som netop lægger så meget vægt på dette.

  Din desperation efter at blive forstået og anerkendt er tydelig og forståelig, og du slår igen og igen til lyd for, at hvis man skal anklage dig for noget, så må man komme med gode argumenter, der er i overensstemmelse med Skriften.

  Der er dog en forklaringsmodel jeg vil foreslå, og den tager rod i nogle af de aspekter jeg tidligere har fremført i diskussionerne os i mellem.

  Det korte af det lange er, at jeg forestiller mig, at den egentlige årsag til, at du ikke længere er forkynder i den menighed hvor du holdt den respektive juleprædiken, ikke nødvendigvis kun er din forkyndelse, og måske er de argumenter omkring indholdet af den prædiken kun toppen af isbjerget.

  Det jeg forestiller mig, Rene, er, at en række mennesker i den pågældende menighed kunne have det svært med dig som person, på trods af at det budskab du forkynder er helt og aldeles bibelsk og godt og sandt. Men den måde du skriver på på denne blog, fremstår for mig ofte som perfid og kværulerende, og hvis det også er noget der præger de relationer, bekendtskaber og samtaler du indgår i med folk fra din menighed, kan det være i dét lys de har hørt din prædiken.

  Måske er det egentlig mere dét Lars Due henviser til, når han kalder dig “kontroversiel”. Altså ikke at din teologi er særligt kontroversiel, men mere din adfærd mht. hvornår du bruger hvilke formuleringer overfor hvem er kontroversiel. Meget af det vi mennesker oplever af hinanden, skyldes jo fx kropssprog og tonefald; det skyldes ikke kun ens holdninger, men mindst lige så meget hvornår man i samtaler vælger at ytre dem.

  Et eksempel på sidstnævnte kunne være, at jeg er del af den relativt lille gruppe af medicinere, der synes at den nuværende abortlovgivning på mange måder er direkte forrykt. Min holdning er således ret kontroversiel. Jeg har ofte lyst til at tage det op i diskussioner i tide og utide, og jeg mener jo at mine etiske argumenter holder langt mere vand end de der forsvarer abortlovgivningen. Men det gør jeg ikke – det hænder blot fra tid til anden.

  Så den lære du repræsenterer tror jeg bestemt ikke folk finder kontroversiel. Måske drejer det sig om, at folk ikke har en fornemmelse af, at du indgår i et menighedsfællesskab på en sådan måde, at du er i bevægelse med kirken, men pludseligt siger noget der ikke giver mening ift. der hvor forsamlingen er.

  Eksempel: Hvis der i et kirkefællesskab i en periode snakkes meget om hvad det vil sige at være noget for de fattige, og det ligesom er det kirken forsøger at blive bedre til, og en forkynder så en søndag vælger at prædike over skabelsesberetningen om at Guds er almægtig, så vil folk måske få en oplevelse af, at forkynderen slet ikke følges ad med menigheden. Det kan opleves som et lille brud i en relation. Og selvom der åbenlyst ikke er nogle “bibelske argumenter” mod at Gud er almægtig, for det er han, så begynder folk at stille spørgsmål om hvorvidt det er rigtigt at have vedkommende til at forkynder.

  Jeg ved slet ikke, om det er det der er sket i den kirke du forkyndte i, men jeg vil gerne kaste også dette mulige aspekt ind i spektret af forklaringsmodeller – jeg syntes den manglede.

  I øvrigt er jeg nok ikke helt enig med Lars Due på det punkt, at denne åbne debat ikke kan komme mange tilgode – jeg går, ligesom dig, Rene, også meget ind for åbne breve, også med kritisk indhold, når det gælder ledere der har valgt en offentlig position, inkl. politikere og forkyndere.

  Efterfølgende kommer der så ofte og en offentlig debat, og det kan da være hårdt, men det er forhåbentlig en konsekvens du har overvejet og klar til at tage imod.

  Andreas

 10. Susan Møllerskov Says:

  Nej, det synes jeg ikke … det har jeg ikke oplevet af Rene i hvert fald. Hvis det var hans personlighed, mener jeg, at han aldrig ville have fået lov til at prædike i første omgang.

 11. Andreas Hoff Says:

  Min erfaring er, at når det kommer til personlighed, så er det netop noget folk bliver opmærksomme på over tid – ikke noget man lige kan afgøre i første omgang.

  Sådan vil jeg mener, at personlighedens indvirkning i sociale systemer bliver tænkt af det fleste fagfolk.

 12. Susan Møllerskov Says:

  Mon du kan spørge hans pastor?

 13. Andreas Hoff Says:

  Jeg overvejer det til tider..

 14. René Vester Says:

  Til Andreas m.fl

  Jeg kan godt forstå at du udfra dit forhold til det jeg tit skriver kan se det som du gør. Men sådan som jeg skriver på en blog og måden jeg taler på i et socialt selskab som i en kirke, er forskellig. Det betyder ikke at jeg mener noget andet alt efter hvor jeg er, men jeg viser det på forskellig måde. I kirken hvor vi kom var der rigtig mange der var glade for at vi kom. Det var primært folk som også kom jævnligt i kirken. Dem som har klaget sig over forkyndelsen er alle sammen folk som næsten ikke kommer i kirken. Den person som havde fået sit spørgsmål helt op til Lars Due Christensen, har jeg faktisk kun set en gang indenfor et år. Og det var dengang ham og hans kone stod for kaffen i kirken. Så generelt har folk i kirken været glade for både at være sammen med mig socialt og min forkyndelse. Hvilket også gælder for den person som gik ud af kirken og menighedsrådet efter denne sag.
  Der har da været nogle enkelte af dem der kommer jævnligt som åbenbart ikke har brudt sig om min forkyndelse. Men jeg kan godt leve med at nogen er uenige med mig, og jeg synes at jeg har været åben for at tale med folk om dette. Men det er dog min egen vurdering.

  At Lars Due kalder mig kontroversiel, kunne jeg da godt tænke mig at høre Lars Dues egen forklaring på. Men jeg har dog et par gæt. For det første tror jeg det skyldes at jeg beskriver hvad vranglære er, og tør sætte navn på nogen af de mest fremtrædende. Det henviser han faktisk til i mailen. Det er dem han henviser til da han skriver at han er i godt selskab. Dem han mener han er i godt selskab med er Rick Warren, Joel Osteen, og Rob Bell. For det andet tror jeg at det skyldes at jeg prædiker omvendelse. For lige præcis omvendelsesbudskabet er en klar mangel i særlig den kirken hvor Lars Due hører til og mange andre. Når så der kommer en som viser at bibelen siger at kirken skal prædike omvendelse til Kristus, så er det kontroversielt når kirken ikke prædiker omvendelse. Det var det samme der var gældende under John Wesley. Han prædikede også omvendelse, men blev anset for at være kontroversiel netop pga hans klare budskab. Så der er ikke så meget nyt under solen der.

  Nå alt i alt, når man kigger på den kirke vi kom i, så kan det godt være at jeg har været lidt naiv vedr. menighedsrådet. Det har efterfølgende vist sig at en stor del af dem ikke anser bibelen for at være troværdig og tilstrækkelig. Det kunne jeg jo bare have fundet ud af inden jeg indtrådte i kirken. Men jeg havde en naiv tro på at de anså bibelen for at være en autoritet, men det var så ikke lige tilfældet alligevel.

 15. Jan Áki Andreasen Says:

  Dette er et godt og absolut nødvendigt budskab i vore tider.

 16. Kirken jeg kommer i Says:

  […] Hvorfor har jeg så ikke før skrevet hvilken kirke jeg kom i? Det spørgsmål har jeg i lang tid haft det lidt dårligt med. For de to andre kirker som jeg er kommet i igennem de sidste 5 år, har været en meget blandet landhandel. Med andre ord, havde jeg svært ved at skulle sige at jeg kom i dem, og dermed næsten godkende dem som evangeliske kirker. Noget som var svært for mig, da jeg faktisk savnede evangelisk forkyndelse de steder. Derfor har jeg desværre været ret tilbageholdende med at fortælle hvor jeg kom henne. Men jeg har nu heller ikke forsøgt at skjule hvad jeg står for. Hvilket man kan høre af den første prædiken jeg holdt i den forrige kirke jeg kom i (se prædiken på dette link). Det viste sig desværre senere at den forkyndelse var der ikke plads til alligevel (se link her). […]

 17. Møde med Phil Johnson om “Et bibelsk lederskab” Says:

  […] at den kritik der havde været over forkyndelsen (særlig over min juleprædiken som du kan se her: Prædiken fra julefesten), skulle vurderes i forhold til folks meninger, ikke i forhold til Guds […]

 18. Dag Arneson Says:

  Fikk ikke opp prekenen på min Mac.

 19. René Vester Says:

  Måske kan du se den på det her link: http://sand.omvendelse.dk/julepr%c3%a6diken-det-glemte-juleevangelium-2563.htm
  Der er den i et andet format ala youtube.

Leave a Reply