Nu hvor vi er midt i en global økonomisk krise, er det ret morsomt at se hvor mange kristne (særligt i de karismatiske kredse, som jeg faktisk selv tilhører) der nu taler om profeter, der har forudsagt at denne finanskrise ville komme. Nu er jeg økonom, og har set at dette ville ske i lang tid. Det var bare et spørgsmål om tid, og flere økonomer er enige med mig. Det er bestemt ikke noget man behøver være en stor profet for at kunne se. Hvilket leder mig hen til igen at spørge, hvor mange af de “moderne” profeter der reelt set er profeter. Som en del af den karismatiske bevægelse (se fodnote), har jeg ikke noget problem i at tro at der kan være profeter i dag, og jeg siger ikke at alle dem som profeterede om finanskrisen har profeteret forkert. Det er muligt der er nogle stykker iblandt, som har fået det fra Gud. Men mange af dem der “profeterer” i dag taler noget der er så langt væk fra de profetier som er i bibelen, at de ikke burde få spalteplads i vores aviser og tidskrifter, og heller ikke plads på vore prædikestole.

Hvem er de sande profeter i dag?
Det her er et farligt spørgsmål at stille, og jeg vil gerne erkende at jeg kan tage fejl her. Jeg vil mest vurdere det som nogle tanker jeg har, som har sit udgangspunkt i bibelen, men tanker som jeg må indrømme at jeg ikke er helt klar på. Så tag gerne det jeg skriver her med et gran salt. Men hvis vi kigger på en som Francis Schaeffer som døde i 1984. Så ser vi en mand som dengang sagde hvor kirken var på vej hen, før den havde landet der. Han forudsagde at hvis kirken ikke tog Guds ord mere alvorligt, så ville det ende med søgervenlige kirker, som baserede deres evangelisation på menneskers kødelige begær. Dertil kunne han også se at der ville komme et angreb på kirken fra de liberalteologiske strømninger, som ville medføre at vi kom væk fra skriften. Det kan vi se er sket i dag, ved at det emergente og postmodernistiske har indtaget en stor del af budskaberne i mange kirker i dag. Også uden at kirkerne selv har lagt mærke til at det er sket.

Pastor John MacArthur har også kommet med nogle udtalelser om hvad der vil ske med USA i fremtiden. Han har faktisk sagt at Gud har forladt USA. Ret voldsom udtalelse, og det værste er at han mener det. Han kunne kun finde på at sige den slags hvis han virkelige troede på det og mente det. Og tro mig, han har ikke sagt det for at blive populær. Jeg mener han også har talt om at der kan komme en forfølgelse af kristne igen i nær fremtid i USA.

Jeg kunne godt nævne flere der har forudsagt, eller talt om lignende ting. Det som er interessant her er, at jeg ikke tror på at John MacArthur eller Francis Schaeffe ville anse sig selv som profeter. MacArthur ville nok blive vred over at få sådan et prædikat sat på sig. Francis Schaeffer ville blot ryste på hovedet, hvis han levede i dag. Mange andre (specielt i de kredse jeg kommer i) vil heller ikke anse dem for profeter. Men det er måske fordi det ikke er noget de to herrer, har fået ved at få en eller anden åbenbaring som har været så vild, at den kom på forsiden af Udfordringen, og blev solgt i et stort bogoplag.

Hvordan kan de så sige som de gør?
Årsagen til deres udtalelser, tror jeg skyldes et godt og grundigt kendskab til Guds ord. Kender vi Guds ord, så har vi også nemt ved at se hvad der vil ske. Vi kan se konsekvenserne af en kirke der har vendt Gud ryggen. Vi kan blot læse i dommebogen og kongebøgerne. Så har vi et klart billede af konsekvenser af dette. Når vi kan se konsekvenserne dengang, kan vi også se at de samme ting gælder i dag. For sandheden er at det er den samme Gud der åbenbarer sig i det gamle testamente, såvel som i det nye testamente. Dem der påstår at det er en meget venligere Gud i det nye testamente, tager fuldstændig fejl. Det er den samme Gud, og Han er ligeså nådefuld og kærlig, i det gamle som i det nye. Men også ligeså vred i det gamle, som i det nye testamente.
Når vi kender Guds ord, så kender vi også Gud. Og kender vi Gud, så vil Hans vilje også stå soleklar for os på nogle områder. Derfor tror jeg at hvis vi skal finde de sande profeter i dag. Så skal vi finde folk der kender Guds ord, og er drevet af en kærlighed til Guds ord. For dem der kender Guds ord, kender Hans vilje. Det er disse folk som kan fortælle os hvor vi er på vej hen, hvis vi ikke omvender os, og det er profetens egentlige opgave.

Amos
At de to herrer ikke anser sig selv for at være profeter er ikke nødvendigvis et problem. For da profeten Amos der oprindelig var en fåreavler, blev spurgt om han var en profet, sagde han nej (Amos bog 7.14). Alligevel er hans bog at finde blandt de små profeter i bibelen. At han ikke selv anså sig for en profet gjorde ikke noget, for Gud havde udvalgt ham til at være det. Jeg synes også at se at det budskab Amos havde, prædikede han fordi han bare vidste at det var sandt. Det vidste han sandsynligvis, fordi han havde et godt og grundigt kendskab til skriften.

Fodnote: At jeg skriver at jeg kommer i den karismatiske bevægelse, skal ikke forstås som en anbefaling af en bestemt kirkeretning. For denne side skal ikke promovere et bestemt kirkesamfund. Du kan finde både gode og dårlige karismatiske kirker. Ligesåvel som du kan finde gode og dårlige kirker som ikke er karismatiske. JPersonligt ville jeg ikke have noget imod at komme i en ikke-karismatisk kirke. Jeg vil dog påpege, at det er rigtig vigtigt at tilhøre et kristent fællesskab. For kristne kan ikke overleve som “lone rangers”. VI er nødt til at være koblet op på Jesus Legeme, og det legeme har også et andet navn, menigheden.

Share on Facebook

Leave a Reply