På søndag starter jeg en prædikenserie i min menighed, om de syv menigheder fra Johannes Åbenbaringen. Det er en serie jeg har set frem til at prædike i lang tid nu. Hvorfor jeg har valgt at prædike over de to kapitler, fortæller jeg her i indledningen til min prædiken.

Indledning til serien “De syv menigheder i Åbenbaringen”
Jeg har nogen gange hørt kirkefolk sige at Jesus ikke kom for at starte en kirke, jeg har endog hørt velkendte forkyndere sig sådan. Men siger man det, er man samtidig nødt til at ignorere flere steder i bibelen. Eksempelvis der hvor Jesus siger til Peter at på den bekendelse og tro som Peter har vil Jesus bygge SIN kirke. Det er altså Jesus der vil bygge kirken. Det er ikke menneskers værk og heller ikke menneskers opfindelse. Vi er blot redskaber og sten i den kirke Han vil bygge. At der så er eksempler på mennesker der har forsøgt at bygge kirken på deres egne præmisser, er så hvad der er sket nogen gange. At folk har misbrugt kirken til både det ene og det andet, rokker ikke på Guds vilje. Når folk siger at der er så meget krig som kristne har begået, så skyldes det en forkert forståelse af hvad en kristen er. Tag eksempelvis påstanden om at kristne skulle have arbejdet på at udrydde indianerne. Den påstand er forkert. En sand kristen vil ikke udrydde indianere, og heller andre folkeslag. Her er det ligegyldigt om de andre folkeslag tror på det ene eller det andet. For kristne slår ikke andre ihjel. Du må ikke slå ihjel står der jo. Så ne,j Guds kirke har ikke forsøgt at udrydde indianerne. Det er en anden kirke, der har gjort dette ikke Guds. Så at en frafalden kirke har gjort noget voldsomt forkert er ikke et argument imod Guds kirke. Og dermed heller ikke et argument imod at komme at være trofast i sin menighed og være tilknyttet den.

Men når Jesus siger Han vil bygge sin kirke, så burde Han også fortælle hvordan Han ønsker den skal være. Det er noget som der jo er noget uenighed omkring. En uenighed som vi ikke behøver have, for Gud har i sit ord givet os klare befalinger for hvordan Han ønsker Hans kirke skal være.

Det klareste sted vi kan se dette er i Jesu syv breve til de syv menigheder, som vi læser om i Johannes åbenbaringens andet og tredie kapitel. Vi har faktisk breve fra Jesus til menighederne. Så vi har ikke nogen undskyldninger for at være uvidende om Jesu vilje for Hans menighed. Samtidig med at vi kan glæde os over at Han ikke har holdt os uvidende om dette vigtige emne. Men lad os se lidt på tilgangen til de syv breve til de syv menigheder.

Hør resten på søndag, eller podcastet som vil blive lagt på i næste uge på denne side.

Share on Facebook

Leave a Reply