Frihed, glæde og fred i Kristus er blevet sådan nogle floskler, som vi siger uden at definere hvad det er for en frihed, glæde og fred vi har fået i Ham. Men hvis vi ikke kan forklare disse begreber og hvorfor vi har fået dem i Ham, så bliver det kun til diffuse følelser som ikke giver mening. Kun en en subjektiv en. En subjektiv følelse er vel at mærke ikke en der er troværdig, eller egnet at bygge på for andre. Bare fordi jeg har oplevet noget, behøver det ikke være rigtigt. For i så fald vil de folk som har åndelige oplevelser i New Age bevægelsen have en ligeså god argumentation for at deres overbevisning er sand, som den kristne har. Vi vil da være i en relativistisk problemstilling, fordi vi vil sige at alt hvad vi oplever vil være sandt. Også selvom det vi hver især oplever vil modsigelse hinanden. Men det kan ikke være alt der er sandt, slet ikke når en stor del af det er modsigelser.

Så hvis jeg siger at jeg har fundet frihed, glæde og fred i Kristus, så er det ikke troværdigt hvis jeg kun har fået det som en ren følelsesmæssig tilstand. Det er troværdigt fordi jeg kan finde ud af hvordan jeg har fået det, hvorfor jeg har fået det, og hvad det betyder at jeg har fået det. Det kan jeg kun finde ud af ved at søge i bibelen. Når jeg kan gøre det, og ikke kun pege på det som en personlig oplevelse jeg har haft, så kan vi tale om at det skaber en troværdighed. Fordi vi nu har to vidner. Os selv og Guds ord.
Jeg vil i de næste indlæg definere hvorfor jeg har fundet fred med Kristus, hvad det er for en glæde jeg har fået i Kristus og hvordan jeg skal forstå den frihed jeg har fået i Kristus.Det er reelt set ikke stor teologi, men noget enhver genfødt kristen som har studeret Guds ord, burde kunne forklare. Desværre har vi mange steder glemt dem og gjort dem til floskler istedet. Faren ved det er at vi mister evnen til at kunne forsvare, og forklare det vi tror på. Men det er faktisk noget vi er kaldet til at vide, som Peter skriver i første Peters brev 3.15:

“men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har”

Næste del bliver om den fred vi har fået i Kristus.

Share on Facebook

Leave a Reply