Hvorfor er der fire evangelier i det nye testamente, og hvordan adskiller de sig fra hinanden. Modsiger eller komplementerer de  hinanden. Hvam har skrevet dem og kan vi stole på dem, og i så fald hvorfor?

Det er bl.a. disse spørgsmål jeg pnsker at besvare i denne serie som kommer til at indeholde fem dele. Mange af spørgsmålene vil først blive besvaret fyldestgørende i femte del, som bliver en opsamling og sammenligning af de fire evangelier.

Jeg er desværre ikke nogen stor bibellærer som David Pawson og heller ikke Derek Prince eller John Piper, men det er heller ikke meningen at niveauet skal helt op på deres niveau. Meningen er først at fremmest at give en indsigt i de bibelske bøger som kan give dig en større forståelse af det du  læser, samt en større lyst til at læse dem. Næste afsnit som omhandler Markus-evangeliet skulle udkomme her på siden på næste fredag.

Share on Facebook

Leave a Reply