I kristeligt dagblad kunne man forleden læse et meget spændende læserbrev vedr. darwinismens hullede teori. Nogle huller som darwinisterne gerne vil have folk holder op med at pege på. Hvilket jeg ser som en af årsagerne til at EU på mærkværdigste vis bekæmper antidarwinisme. Jeg bringer her et uddrag af læserbrevet af Søren Harslund:

“Den centrale tese i den moderne udgave af evolutionsteorien går ud på, at arter kan omdannes til andre arter i kraft af naturlig selektion (udvælgelse), som virker på tilfældige mutationer. Mutationer er fejl i DNA-molekylerne i forbindelse med celledelingen, og DNA-molekylerne indeholder de ”koder” , som styrer det enkelte individs udvikling. Genernes DNA-koder er således unikke, ikke kun for det enkelte individ, men også for den enkelte art. Forskningen viser, at sådanne mutationer enten er uden betydning (neutrale) eller skadelige (sygdomsfremkaldende). Der er aldrig fundet eksempler på mutationer, som er gunstige i den forstand, darwinisterne har brug for i deres argumentation.

At naturlig selektion er en kendsgerning har man altid vidst: Syge eller utilpasningsdygtige eller uheldige individer kan dø, før de når at formere sig.

Det kritiske punkt for evolutionsteoriens troværdighed i denne sammenhæng er, at den naturlige selektion ganske vist kan indebære, at individer og arter forsvinder af forskellige grunde, men det er aldrig påvist, at selektionen kan fremme dannelsen af nye arter på grundlag af gunstige mutationer.”

Læs resten af læserbrevet her.

Share on Facebook
Comments Off

Comments Closed

Comments are closed.