Den største vækkelsesprædikant der nogensinde har levet i England må vist være John Wesley. Han har udtalt nogle ting som jeg synes er tankevækkende den dag i dag.

“Før jeg prædiker kærlighed, barmhjertighed og nåde, er jeg nødt til at prædike synd, lov og dom.”

Til dem han underviste i at forkynde ordet sagde han:

“Prædik 90 procent lov og 10 procent nåde”

Når jeg ser i min bibel, så synes jeg ordet ligner det John Wesley sagde, mere end den moderne forkyndelse ligner det der står i bibelen. Derfor du der prædiker Guds ord, prædik Guds ord som Guds ord er, hvis du øsnker at ordet skal virke.

Her er originalteksterne:

“Before I preach love, mercy and grace, I must preach sin, Law and judgment.” 

“Preach 90 percent Law and 10 percent grace.”

Hvis du ikke kender John Wesley, så søg på ham i søgefeltet, og se hvad jeg ellers har skrevet om denne forkynder.

Share on Facebook

3 Responses to “Citater fra vækkelsesprædikanten John Wesley”

 1. Georg S. Adamsen Says:

  Jeg synes, den bedste bog om at prædike er C.F.W. Walthers The Proper Distinction Between Law and Gospel.

  Han er ikke enig med Wesley. Walther siger, at man ikke har skelnet ret mellem lov og evangelium, hvis ikke evangeliet fylder mest.

  Hvorfor det? Jo, hvad kan og skal loven? Den skal overbevise om synd – og det lyder, som om Wesley har begrebet dét. Men loven kan ikke skabe tro eller give kraft til at gøre gode gerninger. “det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse” (Rom 3,20b).

  Derfor skal der prædikes meget lov, men endnu mere evangelium. For det er evangeliet, der “kan,” dvs. har kraft til, at skænke os tro og tillid, altså frelse os.

  “du kender fra barndommen af de hellige skrifter, som kan gøre sig viis til frelse ved troen på Kristus Jesus” (1948-overs. af 2 Tim 3,15; se også Rom 1,16; 1 Kor 1,17).

  Men det er jo rigtigt, at mange slet ikke forkynder loven i dag, og det er forkert. Til gengæld bliver forkyndelsen tit “lovisk.” Lovisk forkyndelse er en forkyndelse, der i sidste ende giver tilhørerne det indtryk, at de selv skal gøre noget for at blive frelst.

  Men der er mange måder ikke at forkynde evangeliet på, og jeg ved fra min egne årtier på kirkebænkene, at det kan være fuldstændig dræbende, når lovisk forkyndelse overdøver evangeliet.

  Så 10 procent? Nej, det er alt for lidt. Mindst 40% for lidt. Men det vigtigste er at være klar på, hvilken opgave henholdsvis loven og evangeliet har. Ellers risikerer man, at der forkyndes 0% evangelium.

 2. René Vester Says:

  Jeg kan godt se hvad du mener, og jeg viste også citatet for at sætte den moderne forkyndelse i perspektiv. Personlig tror jeg man skal passe på med at lave alt for skarpe bestemmelser for hvordan man prædiker, for vi ser begge dele i bibelen. Men en der åbenbart kun talte dom var Jonas. En sætning om at Nineve skulle ødelægges, og Nineves indbyggere omvendte sig. Hvad ville en moderne forkynder have sagt til Nineves indbyggere? Bed Jesus om at komme ind i jeres hjerte og få opfyldt jeres behov? Måske.

 3. Georg S. Adamsen Says:

  Jonas skulle forkynde dom. Andre profeter fik også til opgave at forkynde dom, fordi Gud befalede dem det på grund af folkets uvillighed til at høre evangeliet.

  Men Jonas er jo alligevel lidt interessant. For skønt han fik til opgave at forkynde dom, måtte Gud alligevel irettesætte ham for hans modvilje mod at forkynde om Guds barmhjertighed (se Jonas 4).

  Den rige yngre mand og rådsherre fik heller ikke forkyndt evangeliet, men Jesus vidste jo, at det var, fordi han troede, han kunne blive frelst ved egne gerninger. Det skal man ikke komme i møde.

  Men alligevel: Omvendelse er både syndserkendelse (anger) og tro på evangeliet. Hvis vi ser på, hvordan Gud virker det, må evangeliet ikke underprioriteres. Så kommer vi nemlig til indirekte at lære mennesker, at selv kan omvende sig.

  Du gør ret i at kritisere den moderne forkynder. Det med behovsopfyldelsen er jo at gøre Kristus til en brødkonge, omend på det overførte plan. Men siger man til folk, at de skal bede Jesus om at komme ind i deres hjerte, så prædiker man nu stadig loven. For det er at bede folk om noget, som de ikke kan. Man skal i stedet prædike loven, som skaber anger over synden, og evangeliet, som gør viis til frelse, dvs. skaber tro.

Leave a Reply