“Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men indeni er glubske ulve.” Mattæus 7.11.

Men hvordan skal vi forstå dette? Jeg kan ikke være opmærksom på falske profeter, hvis jeg ikke må tænke, og hvis jeg er så bange for at dømme, at jeg aldrig når til nogen vurdering af deres lære når det kommer til stykket. Disse folk kommer i fåreklæder, de er er særdeles indsmigrende og kan bruge den kristne terminologi. De ser ud til at være harmløse, ærlige og meget flinke. Men vi skal ikke lade os forføre af den slags ting; tag jer i agt for den slags mennesker. Vores Herre siger “På deres frugter kan I kende dem.” Men hvis jeg ikke har en standard eller udøver kritisk sans, hvordan skal jeg da kunne teste frugten og kunne skelne mellem det sande og det falske? ….Det kan ikke være den sande fortolkning at foreslå at det er billigt og nemt, og skriften kan ikke fortælle os at vi skal have en slatten overbærende attitude mod enhver som uklart bruger betegnelsen kristen. Det er totalt umuligt. Martin Lloyd Jones fra “Studies in the Sermon on the Mount”.

Hvis du ønsker at læse originalteksten kan den læses her:

Beware of false prophets, which come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravening wolves“. But how is that to be taken? I cannot beware of “false prophets” if I am not to think, and if I am so afraid of judging that I never make any assessment at all of their teaching. These people come in sheep’s clothing; they are very ingratiating and they use Christian terminology. They appear to be very harmless and honest and are invariably very nice. But we are not to be taken in by that kind of thing; beware of such people. Our Lord also says, “Ye shall know them by their fruits“; but if I am not to have any standard or exercise discrimination, how can I test the fruit and discriminate between the true and the false? So, without going any further, that cannot be the true interpretation which suggests that this just means being free and easy, and scripture can not be telling us to have a flabby and indulgent attitude towards anybody who vaguely uses the designation Christian. That is quite impossible.

Share on Facebook

Leave a Reply