I kristelig dagblad kunne man i tirsdags læse en interessant artikel om Christian Hedegaards organisation Evangelist. Den havde fået den rammende titel “Evangelist er en skygge af sig selv”. I den kunne man læse det som mange i forvejen havde en mistanke om. Nemlig at Christian Hedegaard ikke længere kan samle samle store skarer, men istedet for kun har en 10-15 stykker tilbage som mødes privat. Dertil kunne man også læse at han ikke længere er til at finde i landet, (han er formentlig emigreret til Florida).

At folk ikke længere flokkes om Christian Hedegaard, er en god ting. Han har ødelagt mange folks liv med hans forvanskning af kristendom, som han fik til at handle mere om ham selv, om mirakler og om at få penge, i stedet for vise kristendom handler om at pege på Jesus.

I artiklen kan man læse om hvordan Evangelist igennem de sidste fire år har haft oplevet en deroute med folk der forlod organisationen. Ofte er det sket pga stridigheder med særlig lederen Christian Hedegaard. Istedet er flere af dem der har været indenfor Evangelist før, nu gået tilbage i menighederne.
Isoleret set er det en god ting at folk vender tilbage til kirkerne, istedet for at samles om noget der ligner en personkult. Men desværre tager disse folk noget med sig fra deres tid hos Evangelist. De tager læren med. De har ikke forstået at det ikke kun var personen Christian Hedegaard som var et problem. Men selve den teologi som han stod for, var farlig og ødelæggende. Det er nemlig en lære som kildrer mere i ørerne og plejer det kød som stadig findes i kristne. Men som vi nogen gange kan tro er ånden. Tag eksempelvis en udtalelse som den her som Hedegaard er kommet med:

” Når vi har 10 centre, begynder det offentlige at sende folk til os. Når vi har 20, kommer vi på finansloven, og når vi har 50 centre, bestemmer vi sociallovgivningen i det her land!”.

En udtalelse han kom med til Kristeligt Dagblad i 2004, som handlede om de socialcentre Evangelist kørte. Det er udtalelser som disse som taler kraftigt til det jeg vil kalde “de kristnes kød”. Kristne har også noget kød, selvom vi er døde fra synden. Vi har ovenikøbet noget kød som vi kan forveksle med åndelighed, men som reelt set handler om at vi godt kan lide historier eller fremtidsscenarier hvor det er kristne som har respekt og indflydelse i landet. En udtalelse som ovenstående er vand på den mølle. For det lyder godt at sige “så bestemmer VI sociallovgivningen i Danmark”.
Sådanne udtalelser er desværre noget man nemt høre hos visse ledere i den karismatiske del af kirken (ikke alle). Men vi kan finde lignende bombastiske udtalelser hos folk som Moses Hansen, Ruth Evensen og Jens Garnfeldt. Noget de kan sige med sådan en personlig overbevisning at folk tror på dem. Desværre er det eneste der ofte har vægt i deres udtalelse netop deres egen overbevisning, som Gud ikke har givet dem.

Et af de tydeligste eksempler på folk som har forladt Evangelist, men har beholdt læren er Lena Løbner. Selvom hun i dag ikke har noget med Evangelist at gøre, så er det de samme ting hun siger og gør, og det er lige så skadeligt som før. Men folk tror desværre at det kun var personen Christian Hedegaard der var noget galt med. Lena Løbner kan mange godt acceptere, for hun er jo så pæn og venlig og rar at høre på.
Eller hvad med Bruno Knutzon som en overgang var leder af Evangelists Powerschool? Hans holdning var også at det var personen og ledelsesmetoden hos Hedegaard der var noget galt med. Men den lære Hedegaard stod for, var han selv med til at lære andre, og det fortsætter han jo med den dag i dag. Her skal det dog retfærdigvis nævnes at Brunos kendskab til bibelen, tydeligvis er markant større og bedre end Hedegaards.
Jeg er bange for at vi har for nemt ved at tro på at nu er vi blevet klogere efter Hedegaards er taget til Florida. For han og folk som ham, har efterladt noget i særlig de karismatiske menigheder. Nemlig en dårlig teologi, som ødelægger folks tro. Hvordan den gør det, vil jeg komme ind på meget snart. Men den anden side er også at der er folk der er ved at overtage Hedegaards rolle ret så kraftigt, og begår mange af de samme fejl som Hedegaard. Tag blot den forføreriske selvudnævnte apostel Torben Søndergaard. Efter folk har forladt Hedegaard, har Torben Søndergaard fået ret mange tilhørere. På trods af at hans lære er mindst lige så skadelig som Hedegaards var. Så det kan godt være at Hedegaards dage er forbi, men hans lære fortsætter med at skade folks tro, og skade menighederne med forvirring.

Se Kristelig Dagblads artikler her: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/540093:Kirke—tro–Evangelist-er-en-skygge-af-sig-selv

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/540084:Kirke—tro–Historien-om-evangelisternes-deroute

 

Share on Facebook

One Response to “Christian Hedegaards dage er forbi, eller er de?”

  1. Henrik Froholdt Says:

    Jeg kan godt følge dig i din tankegang omkring hvad tidligere medlemmer af Evangelist tager med sig af teologi, men vi må ikke underkende de lokale menigheders store arbejde med netop disse mennesker. Jeg kender flere som netop bruger meget tid i de menigheder de kommer til, for at tale om den måde tro på, sådan at de får øjnene op for evangeliets sandhed på ny – hvis den er blevet blændet af andre omstændigheder. Det er også en menighedsopgave at være opmærksom på sine medlemmers åndelige ståsted.

Leave a Reply