På den kætterske tv-kanal TBN (svarer til GOD-Channel), har Benny Hinn for nylig udtalt at når Billy Graham dør, vil der udbryde en enorm vækkelse. For som han selv siger, så har Gud sagt til ham at når Oral Roberts og Billy Graham begge var døde, så ville Han sende en mægtig vækkelse. Man må virkelig tage sig til hovedet når man hører noget sådant. Det er ganske enkelt skrækkeligt at tænke på alle de stakler der labber Benny Hinns tåbelige udtalelser i sig som om de virkelig var fra Gud af. Benny Hinn har haft så mange profetier før som ikke har vist sig at være andet end en kilden i folks øren. Det samme er tilfældet denne gang. I videoen her nedenunder kan man se hvad det er der bliver sagt om Billy Graham. Men hvad er det egentlig for en gud Benny Hinn her taler om? Det er ikke bibelens Gud, for Gud sender vækkelse når Han vil, og er ikke afhængig af mennesker. Og det er ikke sådan at et menneske kan stå i vejen for at Gud sender vækkelse. Så stor er Billy Graham ikke. Oral Roberts var slet ikke, med al hans underlige ekstra åbenbaringer som var langt ud over bibelen. Men det falder jo fint i hak med Benny Hinn.

Det som man hører Benny sige når han kommer med den slags åndeligt arrogante udmeldinger, bygger ikke på bibelen. Han siger noget som er direkte tåbeligt. Hinn påstår at have ekstra åbenbaring som han påstår er direkte fra kilden nemlig Gud selv. Men hvis det virkelig skulle være fra Gud selv, hvordan kan det så være at Benny Hinns teologi kan ligge på en 25-øre, og der så stadig er plads til en bunke af vranglære? Og hvis han virkelig var så god til at høre Guds stemme, hvordan kan det så være at hans forrige profetier har vist sig at være falsums? Se eksempelvis nedenstående video.
Sand vækkelse kommer ikke fordi Gud har sagt noget til Benny Hinn. Sand vækkelse kommer når Guds kirke, prædiker Guds ord som Guds ord er, og Gud velsigner ved sin Helligånd og drager på mennesker og overbeviser om synd, retfærdighed og dom, så folk kan se at de har brug for en frelser og at den frelser er Jesus Kristus. Det er godt nok ikke den form for vækkelse Benny Hinn vil have, han vil hellere have et freakshow som får ham til at fremstå som en meget åndelig mand der er meget tæt på Gud. Noget som han bestemt ikke er, og hans forkyndelse viser det!

Share on Facebook

Leave a Reply