Jeg har fundet ud af at den udtalelse som baptisternes talsmand for nylig havde vedr. vielse af homoseksuelle (se link her) ikke var noget man behøvede undre sig over. For det viser sig jo at det danske baptistsamfund i meget lang tid har haft et særdeles løst forhold til synd i kirken. Vel at mærke åbenlys synd, som bibelen klart viser ikke skal finde sted blandt dem der kommer i kirken.
Men alt for mange baptister har valgt at tie stille om dette. Man har ikke gået til ledelsen og beklaget sig. Man har heller ikke fyret ledelsen (selvom det bestemt ville være det rigtige at gøre). Man har istedet valgt at sidde som de tre kendte aber, ikke set noget, ikke hørt noget, ikke sagt noget. Eller også har man bare bagtalt ledelsen uden at gå til den direkte.
Et af de værste steder hvor disse ting sker er i Immanuelskirken i Århus. Den har igennem flere år bare fulgt med tidsånden hvad moral angår. Du kan leve i åbenlys synd uden der er nogen konsekvenser, så længe det er synd der også er tilladt i verden. Der er plads til vranglære og liberalteologi, og man har medlemmer som offentlig står frem og fortæller om deres synd på en stolt måde. Jeg har lagt et par links i bunden.

På trods af at Immanuelskirken accepterer folk lever i åbenblys synd, istedetfor at advare imod syndens løn, og på trods af uenighed hos baptisterne om Immanuelskirken, så er de stadig en del af det danske babtistsamfund, og deres prædikanter bliver brugt af andre baptistkirker. På trods af at man er uenig med dem flere steder. Men netværket er åbenbart vigtigere at holde stærkt, selvom det går imod bibelen. Hvilket efterhånden er noget der er blevet symptomatisk for flere kirkesamfund. Tal ikke imod noget der tydeligvis er forkert for ikke at splitte et netværk som indeholder en stor del frafaldne kirker. At tale offentlig imod en frafalden kirke er åbenbart ligeså forkert som at sparke til en hellig ko i Indien.

Jeg en baptist
Men tilbage til baptisterne. Jeg kommer selv i en baptistkirke, men vi er ikke en del af baptistsamfundet i Danmark. Vi bekender os til baptistbekendelsen af 1689 som mange andre baptistkirker i verden. Men baptistsamfundet i Danmark, har vi ikke noget ønske om at være en del af. Der er alt for lidt bibelsk tilgang i det netværk, og alt for meget politisk korrekthed som går i lidt for fin tråd med tidsånden.
For nylig blev jeg spurgt om hvad for noget synd i baptistkirken jeg havde et problem med. Det svar jeg gav blev redigeret bagefter, hvilket er i orden at gøre, da det ikke var min blog det skete på. Og en blogs indehaver har ret til dette. Men her er hele svaret nedenunder. Det er nemlig den samme begrundelse for at den kirke jeg kommer i, ikke kan være en del af et sådan verdsligt netværk. Det ville være i modstrid med Guds ord. Forresten det jeg skriver om Johannes Møllehave og Lone Hertz er offentlig viden som ligger frit tilgængeligt. Det er heller ikke noget nogen af dem forsøger at skjule, men står offentlig frem med. Hvad jeg skriver om Thomas Willer er også velkendt. Han er manden der om nogen har inficeret baptistkirken med læren fra Emergent church bevægelsen, og stadig ikke har erkendt det var en fejl selv efter Emergent church er blevet en død sild i USA.

Her er hvad jeg blev spurgt om: “Der er mange ting vi (baptister red.) ikke har turdet tage op og se i lyset af Guds ord, og det skulle vi have gjort for lang tid siden. Du skriver, at der er mange andre, vil du nævne de vigtigeste af de mange?”

Her er mit svar: Jo det kan jeg godt, men jeg vil altså lige gøre opmærksom på at det så ikke kun bliver en kritik af baptistsamfundet. For det samme som er sket for dem er desværre også sket mange andre steder. Men der er en tendens til at flere ting først er startet her, for så at sprede sig. Og igen kan jeg finde eksempler fra andre kirkesamfund hvor der også er spredt dårligdomme fra.
Baptisterne var allerede i tredserne modtagelig for liberalteologi, i og med at man begyndet at åbne op for et bibelsyn som ikke var baseret på bibelen. Man accepterede at der var dele i bibelen som ikke var Guds ord, og det er noget man finder hos rigtig mange baptistpræster i dag. Flere af dem mener at de er i stand til at vise hvilke dele af bibelen der ikke er troværdige og hvilke dele der er. De afviger altså fra doktrinen om at bibelen er fuldt ud troværdig og tilstrækkelig. Dertil har synd spredt sig på en måde der gør at det i dag mange steder er i orden at leve i åbenlys synd i kirkerne. Det startede måske med den baptistpræst der i starten af 80erne (eller slutningen af halvfjerdserne) blev skilt fra sin hustru. Det store problem var ikke at han blev skilt, men at man ikke som baptistsamfund tog sagen op for samlet at vurdere om han var i stand til at fortsætte som pastor eller ej. Man undersøgte ikke engang sagen. Det medførte at man på sigt tog dette emne mindre og mindre seriøst. Kravene til pastorerne blev også mindre og mindre bibelske og i dag har man jo også kvindelige præster hos baptisterne og i ledelsen. Noget som der ikke er givet hjemmel for i bibelen. Men igen den siger flere baptister jo ikke er fuldt ud troværdige og heller ikke tilstrækkelig, da man anser dele af den for ikke at være Guds ord.
I dag er liberaltteologien jo også spredt godt og grundigt udover det meste af baptistsamfundet. Da flere af pastorerne (de seneste) har fået undervisning på det hedengange SALT. På SALT havde man nogle af de allerværste liberalteologer til at undervise, og man inviterede tilmed vranglærere som Doug Pagitt og Tony Jones. Folk som ikke tror på at der er en fortabelse og derfor heller ikke har brug for at prædike evangeliet. En af dem der var med til det er Thomas Willer. Ikke for at være personlig imod ham. Jeg har ikke noget udestående med ham. Men han er et symptom på at der er noget galt. At man overhovedet giver ham plads på en prædikestol viser at man ikke forstår hvad der er evangeliet og hvad der ikke er. Han står for noget af den mest elendige liberalteologi. Ja den er så galt at der nærmest er mere indhold i det Katrine Lilleøre eller Johannes Møllehave siger. Og det var ikke en anbefaling af dem.
Nu vi er ved Møllehave, manden som er bekendene universalist, promiskuøs og sadomasochist, m.v. ham havde baptisterne jo inviteret til deres sommerkonference for en tre år siden. Da han så fik hjerteproblemer, aflyste han og man fik Lone Hertz i stedet. En kvinde som heller ikke er kristen satte man altså på prædikestolen der. Lone Hertz har eksempelvis udgivet det gnostiske skrift Thomasevangeliet (hvilket viser hun ikke fatter evangeliet) og for det andet sender hun sin mental handicappede søn til prostituerede så han også kan leve et ”seksuelt” liv.
I stedet for at vise at universalisme, promiskuøsitet, gnosticisme o.a. ikke er noget der skal have plads i Guds kirke, så har baptisterne sat folk der lige præcis står for disse ting på deres prædikestol. Og det har også medført det problem at når I kan gøre det, I der engang stod for evangeliet, så kan andre vel også gøre det. Der er noget der har spredt sig, og det er ikke noget godt.

Det burde være modsat. For de fleste kirkesamfund er jo dannet på grundlag af vækkelse Gud har sendt. Baptisterne spredte engang det sande evangelium og var kendt for at være bibeltro og Jesus-elskende. Min tipoldefar var med til at starte baptistkirken i Frederikshavn og han var med i den store baptistvækkelse omkring år 1900 i nordjylland. Min oldefar blev frelst under en lignende vækkelse i 1930erne (også i Nordjylland). Begge vækkelser skabte store dønninger i samfundet dengang. Også i den etablerede kirke. Jeg ved om præster fra folkekirken som kan se effekterne af disse vækkelser helt frem til i dag. Det burde være sådan kirker spredte noget til hinanden. Det vil jeg rigtig gerne se igen. Det tror jeg er muligt hos både baptisterne, pinsefolk, IM, LM m.m. Men det kræver at vi gør vores del, og beder til at Gud gør det Han har sagt Han vil gøre. Vores opgave er at prædike evangeliet, så vil Han kalde på mennesker ved sin Helligånd. Han har ikke lovet at kalde på folk hvis vi prædiker noget andet end evangeliet.

 

Medlem af Immanuelskirken Laura fra X-faktor

Kim Thomassen om Immanuelskirken

Medlem og medarbejder i Immanuelskirkens om sit liv

Share on Facebook

2 Responses to “Baptistkirkernes politisk korrekte moralske skred”

 1. Thomas Says:

  Jeg forstår ikke, at nogen gider at være “halv-kristne”. Hvad skal man med en “rummelig” kristendom, der er befriet for alle knaster. Jeg forstår ikke, at nogen gider at spilde livet på den slags.

  Det bedste må være at finde tilbage til den sande kristendom, men hvis man ikke kan/gider det, så må det næstbedste da være at blive ateist. Den der lunkne mellemvare, som både vil være kristen og så alligevel ikke helt, er det ikke den, som Jesus vil udspy af sin mund?

  Vil man være ateist, kan man begynde her: http://www.ateist.dk/

  Vil man være kristen kan man begynde her: http://www.reformed.org/documents/wcf_with_proofs/

 2. Kim Thomassen Says:

  David Jakobsen fra hjemmesiden Apologetik.dk har skrevet et ret interessant blogindlæg med titel, Forvirring om discipelskab som baptistpræsten Thomas Willer i et svar 29.11.11 vedrørende discipelskab, hans teologi (troslære) strider i alle mulig forskellige retninger kan man have en mistanke om det handler om at følge med tidsånden. Det tyder på at Baptistkirken i Danmark har en ret flydende teologi med et afslappet forhold til synd overrasker mig ikke på grund af man kan acceptere Immuelskirken i Århus kan være en del af det danske baptistsamfund som jeg for et par år siden skrev et indlæg på min blog om.

  Citat uddrag

  En lidt mere konkret ting i forhold til discipelskab, så er det jo vigtigt at se, hvilke strømninger vi står i, når det handler om vores teologi. Jeg plejer at sige, at jeg står i forskellige strømninger, som påvirker mig på forskellig måde og som også gør, at jeg mener som jeg gør. De strømninger som jeg står i er:

  – Den evangelikale
  – Den karismatiske
  – Den anabaptistiske
  – Den missionale
  – Den Oldkirkelige/kontemplativ

  http://www.apologetik.dk/?p=1276

  Thomas Willer er gæsterlærer samt underviser anden års eleverne på Danish Pentecostal Bible College, (Mariager Højskole) gør at Pinsevækkelsen i Danmark bevæger sig på en farlige vej med en tvetydighed forhold til troslære som man ikke i samme grad tager alvorligt.

  http://www.mariager-hojskole.dk/content/view/118/1/lang,da/

  Immanuelskirken i Århus har fornyelige ansat ny præst, Afonso Waco er grundvigianer med en meget versdlige troslære som han bestemt ikke lægger skjule på i Kristeligt Dagblad 29.06.10 med mennesket i centrum, men ikke Gud. Det er alt sammen et tegn på at mange kristne mere er påvirket af tidsånden med den konsekvens at mange mere og mere kommer til at ligne verden.

  Citat

  Jeg betragter mig som grundtvigianer og holder meget af Grundtvigs ord om ?menneske først, kristen så?. Mit kirkesyn er langt fra det konservative og missionske, og derfor går jeg ind for en attraktiv og passiv mission frem for en aktiv og aggressiv. Vi skal forkynde på en mere blid måde, også over for muslimer

  http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/371904:Mennesker–Grundtvigianeren-fra-Angola?all=1

  http://www.afonsowaco.dk/praesentation.html

Leave a Reply