At Gud eksisterer er en selvfølge. Naturen viser at der må være en skaber og det kan selv et barn se. Men hvem er den Gud der har skabt verden? Det er der mange bud på, men kun et bud kan være rigtigt. Det er nemlig ikke flere guder der har skabt verden, og den Gud der har skabt verden er unik. Han har tilmed sørget for at det ikke er muligt i egen kraft at finde ud af hvem Han er. Det var en af årsagerne til at Gud satte keruber (engle) op ved Edens have til at stå med flammende sværd for at forhindre mennesket i at komme ind og spise af livets træ. Gud ville ikke have at noget menneske selv kunne tage æren for at finde Ham, det skulle kun være ved at Han drog på mennesket, og ledte dem hen til Jesus Kristus.

Så vi er ikke i stand til at finde ud af præcis hvem Gud er, hvis vi skal gøre det selv. Men på trods af dette, så har Gud sørget for at vi alligevel kan lære Ham at kende. For selvom Han har sørget for at intet menneske i egen kraft kan finde frem til Ham, så har Han også sørget for at åbenbare for menneskene hvem Han er. Det har Han gjort i bibelen. Bibelen er den bog som er den mest troværdige af alle religiøse bøger, den er historisk korrekt, den er ærkæologisk dokumenteret, den viser en enorm indsigt i hvordan verden ser ud, og hvordan mennesket er, og det er den bog fra antikken som vi har absolut flest manuskripter fra. Der findes ikke nogen religiøs bog der er mere dokumenteret end den. Så den er troværdig.

Men udover at den er troværdig, så viser den også hvem Gud er, og hvad Hans vilje er, og Hans væsen er. Han er Hellig, retfærdig, Kærlig, barmhjertig, almægtig og meget mere kunne jeg skrive her. Bibelen viser et tilfredsstillende billede af Gud, i og med at den viser paradokserne og fordi det er Gud selv der har åbenbaret det. I den kan vi læse at Gud både er kærlig og vred. At Han viser kærlighed til synderen i og med at Han ønsker at frelse os syndere, og nåde i og med at solen skinner og skyerne regner på såvel retfærdige som uretfærdige. Men vi kan også læse, at den samme Gud er vred over menneskets synder. Ja, så vred at Han er nødsaget til at straffe synd, pga Hans retfærdighed. Alle disse ting er vigtige at vide om Gud. For det er en fejl når folk får et forkert billede af Gud som ikke er i overenstemmelse med Guds ord. Så får vi kun halve billeder af Gud, som ikke hænger sammen og som reelt set er billeder af andre guder som kun eksisterer i vore hoveder. Som når nogen folk siger ”min gud kunne ikke sende nogen mennesker til evig fortabelse”. Så siger de samtidig at deres gud ikke er bibelens Gud, for det kan og vil Han gøre. Det har Han jo udtrykkeligt sagt i skriften.

Men i bibelen får vi også et billede af en Gud som er langt mere barmhjertig og nådefuld end mange mennesker er. Når vi ser hvem Han har frelst og hvad de blev frelst fra, så kan man tenderes til at undres over at Gud frelser folk der er så langt ude i synd. Tag blot kong David, som lå med sin nabos hustru (Batseba) og endte med at få manden dræbt i krigen så David kunne undgå at blive konfronteret med at Batseba var gravid med ham. Det er altså en ret voldsom historie. Den mand viste Gud nåde over, og det er betrøstende at vide, for så kan Gud også vise nåde overfor os.

Hør Guds stemme
I nogen kredse hører man ofte folk sige at de vil så gerne høre Gud tale til dem. Men de samme folk har nogen gange en tendens til ikke at læse særlig meget i bibelen. Så spørgsmålet er om de virkelig vil høre Gud tale, eller om de bare vil have en oplevelse. For hvis de virkelig vil høre Gud tale, så skal de læse hvad Han allerede har sagt! For Gud vil ikke åbenbare noget nyt om sig selv for os uden for sit ord. Bibelens kanon er lukket, og har været det i snart 1900 år. Så hvis du virkelig vil høre Guds stemme, og virkelig vil lære Gud at kende, så læs hvad Han har sørget for der er blevet skrevet om Ham, og fra Ham i den bog Han har skænket til os, så vi kan lære Ham at kende.

Share on Facebook

Leave a Reply