De tre første indlæg i denne serie, var mere positivt ladet end denne bliver, men vi kan ikke nøjes med kun at se på den positivt ladede del, vi må også se på den negativt ladede. Der findes godt nok en bibeludgave som ikke gør det, den har fået navnet ”The positive bible”. Den har taget konsekvensen og ekskluderet det der lyder negativt, og nøjes med det positive. Har aldrig læst den, men kunne godt tænke mig at vide hvor meget der er tilbage af Jobs bog i den. Eksempelvis siger Job i andet kapitel vers 10: ” Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde”.

Sandhed og løgn
I denne verden er der to slags informationer; sandheden og løgnen. Nogen gange vil de to blive blandet sammen, men løgn blandet sammen med sandhed bliver til løgn. Det kan vi finde utallige eksempler på. Men vi kan vide en ting: Bibelen er Guds ord og den er sand, for Gud kan ikke lyve. Jesus siger selv at Han er vejen, sandheden og livet. Så vi kan altså kende sandheden.
Men kender vi sandheden så er vi også i stand til at vide hvad der ikke er sandheden. Når du tilmed kender sandheden i den sammenhæng den står i, så gør det at din tro bliver endnu mere urokkelig end hvis du kun kender brudstykker af sandheden. Det er bl.a. derfor det er bedst at læse hele bøger i bibelen, og ikke bare læse her og der, efterhånden som du slår tilfældigt op. Det er nemlig ikke måden at læse bibelen på, brudstykker vil ikke give dig overblik.

Kender du sandheden er du i stand til at høre hvis din præst prædiker noget forkert. Når det sker han gør det, og så er din opgave, i og med at du kunne høre det, at gøre ham opmærksom derpå. Det her handler ikke om at finde vranglære alle vegne, det her skal finde sted i både gode som dårlige kirker. Jeg har oplevet at nogen har sagt noget til mig, som jeg vinklede forkert eller ikke fik sagt godt nok i min kirke. Og jeg har også kommenteret på noget de andre prædikanter har sagt. Det har dog som regel været i småtteriafdelingen, men det er vigtigt at det sker, fordi man i en kirke har et ansvar for at holde sig til sandheden og ikke lade ens egne ideer være styrende. Derudover hvis man gør det i de små tilfælde, så vil man også gøre det når det er voldsomt forkerte ting der bliver sagt fra prædikestolen. Desværre er der godt nok mange steder at der ikke engang er plads til at irettesætte den slags. Tavshed er det nye sort i mange kirker i dag, hvad angår bedømmelse.

To eksempler
Men lad mig give et par eksempler som jeg har hørt indtil flere gange. Jeg har nogen gange hørt folk sige at man ikke skal prædike om synd, og slet ikke tale om fortabelsen, for det er jo fordømmende. Og så siger de at Jesus jo ikke var fordømmende, for Han sagde jo til kvinden der var grebet i hor ”heller ikke jeg fordømmer dig”. Det er jo en sætning de fleste kan huske, men de glemmer hvad Jesus siger bagefter. Lad os lige se hvad der står:

”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere” Johannes 8.11

Der hørte altså noget mere til, og det var et omvendelsesbudskab som betød at Han sagde hun ikke længere skulle leve i synd. Men isoleret set vil sætningen ”Heller ikke jeg fordømmer dig”, blive til en modsætning til hvad meget andet vi læser i bibelen, og også hvad Jesus selv siger. For Han kunne godt nok sige nogen ting som var ret dømmende, især overfor farisæerne og saddukæerne. Men hvis man kender sin bibel, og ved hvad der står før og efter de enkelte vers, så vil man også kunne høre når en laver om på skriftens budskab. Noget som særligt er nemt at gøre hvis folk ikke kender bibelen, og prædikanten kun bruger brudstykker som han har fået til at passe ind i sin agenda.

Krav på helbredelse
Den anden som jeg også har hørt flere gange er at kristne har krav på at være raske. En af de værste gange jeg har hørt det, var da en velkendt frikirkepræst holdt en prædiken på tre kvarter, hvoraf de to første kvarter var ret gode. Det var nemlig evangeliet han forkyndte, men desværre ødelagde han budskabet med det sidste afsluttende kvarter. For der begyndte han så at snakke om at han havde det så dårligt med at hans børn ikke var raske, for som han sagde det havde han jo krav på de var i og med at de var en kristen familie. Han kunne ikke lige se og forstå hvad der var galt med hans tro, siden børnene var syge. Da jeg hørte det sagde jeg ”HVAD”, for det var ikke ortodoks historisk kristendom han lige fik med der. Det var konsekvensen af trosbevægelsens grimme lære om at vi er små guder der har krav på både dit og dat i Jesu navn, men som ved en nærmere granskning viser sig at være i modstrid med historisk kristendom.

Det skal være sådan at hvis man hører noget som man ligger udenfor den historiske kristendom, så bør man lige tage at vurdere om det nu også er rigtigt. Måden vi finder ud af det, er ved at sammenligne det der står i bibelen med hvad folk siger. Det sidste eksempel her viser hvad der sker når man blander løgn med sandhed. For hvad sker der når man hører sådan et blandet budskab? Man griber fat i den kødelige del. Den del som handler om hvad JEG har krav på, hvad JEG har ret til. På den måde glider det sande evangeliske budskab i baggrunden, på trods af at evangeliet var en del af det. Men det bør være sådan at evangeliet er tydelig og det man husker mest i en prædiken. Kender man Guds ord tilfredsstillende, så ved man også at en kristen ikke har krav på noget fra Guds side af. Vi har fundet nåde fra Ham, og hvad vi har, har Han givet os i sin store nåde til os. Men at påstå at man har krav på fuld helse o.l. er ikke en bibelsk tilgang. Flere kristne i bibelen var også syge, og det står i bibelen netop for at vise os at kristne ikke har krav på et perfekt liv i fuld helse. Men at den kristne også har modstand, endda i form af sygdom er bare en del af det kristne liv, som også hører med. Tag blot Job endnu engang. Der står at han var en retfærdig mand. En retfærdig mand findes kun hvis Gud har retfærdiggjort ham. Så Job var retfærdiggjort af Gud. På trods af dette så oplevede Job en modstand som kun de færreste oplever. Han mistede alt hvad han havde med undtagelse af sin kone som ikke var en støtte for ham. Hans venner som besøgte ham var heller ikke nogen støtte, de påstod jo at det var hans egen skyld, nærmest som om han ikke havde ”tro” nok. Job gjorde det rigtige, han gav Gud ære, og holdt fast i troen på Ham fordi Job vidste der var noget der var større og vigtigere end hans eget liv og velvære.

Så ved jeg at der er nogen læsere som er påvirket af trosbevægelsen som nu vil sige ”Ja men det var den gamle pagt”. Til det kan jeg sige den holder ikke, men jeg vil nøjes med at vise at kristne (det vil sige folk under den nye pagt) kan også være syge. Her er bare et uddrag af hvad bibelen siger om dette:

Fillipperbrevet 2.25-28: ” Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, jeres egen udsending, som I sendte til at tjene mig, med hvad jeg havde brug for.  Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi I havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær; men Gud var barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, så at jeg ikke skulle have sorg på sorg.”

Til Timotheus skriver Paulus i sit første brev til ham kapitel 5 vers 23: ” Drik ikke længere bare vand, men tag lidt vin for din mave, og fordi du så tit er syg.”

I Paulus sidste brev før han blev henrettet skriver han til Timotheus i kapitel 4 vers 19-20:” Hils Priska og Akvila og Onesiforos’ hus! Erastos er blevet i Korinth, Trofimos har jeg måttet efterlade syg i Milet.”

Tre eksempler på folk der var kristne og syge. Ikke et eneste sted finder vi at de blev beskyldt for at have dårlig tro. Der står ikke så meget om dem at vi kan sige ret meget andet end at de var kristne, og at de var syge.  Hvis man kender sin bibel, så ville man også kunne finde frem til at når folk påstår den kristne har krav på et liv uden sygdom, så er den der påstår det på forkert grund, og har en forståelse af bibelen som bygger på en helt forkert tilgang, af flere grunde. Men også fordi vi kender ovenstående vers.
Men kender man ikke sin bibel, så er det meget nemt at blive vildledt. Derfor elsker du Jesus, så læs din bibel og vid hvad Hans vilje er, så du kan kende Hans vilje fra andres vilje, og så du kan holde dig til Ham som også er kendt som Sandheden.

Du kan læse de andre indlæg i serien på disse links:
https://sand.omvendelse.dk/arsager-til-at-laese-i-bibelen-kende-guds-vilje-4178.htm 

https://sand.omvendelse.dk/arsager-til-at-laese-i-bibelen-vi-kan-kende-gud-4189.htm

https://sand.omvendelse.dk/arsager-til-at-laese-bibelen-sa-du-kan-kende-sandheden-4214.htm

Share on Facebook

One Response to “Årsager til at læse i bibelen: Så vi kan kende løgn fra sandhed”

 1. lykke Says:

  Din argumentation hænger ikke sammen, René.

  For et stykke tid siden argumenterede du for, at sidste del af Markus 16 ikke burde være med i Bibelen, fordi det ikke var i de ældste afskrifter.

  Nu bruger du et andet vers (Johannes 8,11), som heller ikke er med i de ældste håndskrifter.
  Faktisk det eneste sted i evangelierne, hvor Jesus siger “gå og synd ikke mere” – og det er altså ikke med i de ældste håndskrifter.

  Du bygger et argument på noget, der måske ikke burde have været med i Bibelen, og der er ikke andre steder, du kan finde lignende udsagn fra Jesus.

  Det er da interessant, og det viser, at din teologi er fuldstændig tilfældig (medmindre du da vil holde op med at bruge John 8 i din argumentation).

Leave a Reply