05
Jun

“Antikrist lever i dag”. Sådanne udtalelser kommer der nogen gange fra velmenende kristne, som ønsker at gøre Guds kirke parat til endetidens kvaler. Nogle af dem har ovenikøbet sat navne på antikrist. Nu er jeg faktisk selv tilhænger af at vi skal sørge for at kirken er parat til endetiden, men metoden her tiltaler mig ikke. Hvorfor så ikke det?

Jeg mener ikke det er en information jeg kan bruge til så meget, om den er rigtig eller ej. For den underliggende information i den siger at vi er meget tæt på de sidste tider, og at Jesus kommer indenfor en overskuelig årrække. Rimeligvis indenfor vor egen levetid. Konklusionen må jo så blive at der er en meget stor sandsynlighed for at antikrist vil dukke frem, mens jeg lever. Men kan jeg nu også være sikker på det? Kan jeg bygge mit liv på at en eller anden selvbestaltet profet har påstået at antikrist lever iblandt os i dag?

Overhovedet ikke. For Jesus siger hvad det er vi skal fokusere på. Vi skal forkynde evangeliet til verdens ende. For Han kommer ikke tilbage før. Hvis evangeliet ikke er prædiket for alle folkeslagene, så har det ingen betydning om antikrist lever i dag eller ej. For jeg har svæært ved at se, hvorfor han skulle få lov at komme til, før dette evangelium er forkyndt fuldt ud i hele verden?

Lad os lade være med at blive skræmt bare fordi en eller anden har kommet med en vild udtalelse. Lad os basere vort liv på Guds ord, og ikke profeti. Husk profetisk tale skal bedømmes, og sandheden er at megen af den profetiske tale der er i dag, er så langt fra den bibelske at den slet ikke hører hjemme i kirken. Så der er brug for bedømmelse.

Share on Facebook

One Response to “Antikrist lever i dag”

  1. Linealis Says:

    Der skal fremstå flere antikrister, men det er folk forhåbentligt opmærksomme på?

Leave a Reply