Mange har en misforståelse af hvad åndelig modenhed er. Nogen tror det er sådan noget mystisk noget. Eller sådan noget meget svævende eller måske munkeagtigt noget. Man tror at åndelig modenhed kommer ved at meditere, lave åndedrætsbøn, eller søge åndelig vejledning ved at søge Guds ved hjælp af metoder som ikke er defineret i bibelen.

Sandheden er at det er meget enkelt at opnå åndelig modenhed. Den får man ved at indtage store gode portioner af guddommelig sandhed. Den sandhed som er blevet åbenbaret for os igennem Hans ord.  Ved at læse i Guds ord, og handle på det, vil vi opnå åndelig modenhed.

Her er der allerede mange der siger, aarh Guds ord har jeg ikke brug for. Jeg vil hellere søge Gud ved at benytte mig af mere spændende metoder. Hvis du ønsker det, så er mulighederne mange. Også i Danmark. Rigtig mange giver i dag “åndelig vejledning” og “personlig åbenbaring”. Mange af dem kalder sig kristne, og mange af dem har også deres udspring fra evangelikale kirker. Jeg kan dog ikke anbefale en eneste af dem. Enhver der vælger at undervise i hvem Gud er ved at gå udenom ordet, og henvise til en åndelig følelse, kan jeg ikke have åndelig tillid til. Jeg anser dem ikke for at være åndeligt modne. Gud viser sin vilje igennem sit ord, og det jeg ser hos dem som søger Gud på andre måder, er at de får en lav forståelse af Guds ord. De viser dermed også en lav forståelse af hvem Gud er. Gud er mere end en følelse som jeg kan henvise til. Det gælder hvad enten man er karismatiker eller ej!

Hvis vi virkelig ønsker at blive åndelig modne, så læs Hans kærlige ord til os. Ord som opmuntrer, ord som formaner, ord som leder til omvendelse og ord som leder os ind i et tæt fællesskab med Ham. Bibelen er Guds brev til dig. Han ønsker du skal være forberedt på at møde Ham når vi engang skal hjem til Ham. Han vil gerne lede dig til åndelig modenhed igennem det ord Han har gjort mulig for dig at læse.

“Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti.” Salme 119.105

Share on Facebook

One Response to “Åndelig modenhed”

  1. Martin Willemoes Hansen Says:

    Kunne ikke have sagt det bedre selv 🙂

    Og det går lige i hak med, “Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning” (2 Tim 3,16-17).

    I Jesu glæde, kh
    Martin

Leave a Reply