For nylig på facebook, blev der oprettet et debatforum under profilen “Lys og Salt”. Dem der stod bag “Lys og Salt” var en forholdsvis anonym gruppe, som skrev at de ville tilbage til bibelsk forkyndelse, og det lød altsammen meget godt. Nogle af deres debat-artikler var også ganske interessante, der var dog også nogen lidt mærkværdige nogen, men sådan kan der være så meget. I en af debatterne var der en der henviste til Tagryggen.dk. Det kunne jeg ikke lade gå hen uden at tage til genmæle, og hvorfor så det?

Tagryggen.dk er ledet af en mand, som jeg uden at blinke med øjnene vil kalde en falsk profet. Han hedder Kim Andersen, og han har hele to gange forudsagt hvornår bortrykkelsen skulle ske. Første gang det skulle ske var i 2006. Men både Kim Andersen og os andre er her stadigvæk, og ingen har hørt om en stor gruppe kristne der er forsvundet i den blå luft det år. Det lærte Kim Andersen åbenbart ikke noget af, for han har endnu engang vist at han tror at man må forudsige den slags, og påstår nu at det skal ske i indeværende år. Det har han “beregnet” sig frem til i 2008. Når folk begynder at forudsige den slags, hvad enten de så kalder det profeti, beregning, eller sågar hermeneutik, så er det med til at man sætter sig selv i en kategori som indeholder folk som Jehovas Vidner, og andre tåber der har forsøgt at forudsige Jesu genkomst og menighedens bortrykkelse. Derfor har jeg ingen problemer med at kalde Kim Andersen en falsk profet, som man skal holde sig langt væk fra.

Men som nogen skrev tilbage til mig i den debat, der var så meget andet der var godt at læse på den side. Og det er da sandt at man kan finde ting som er sande på Tagryggen.dk. Men det er blandet sammen med dårlige argumentation og ekstrem konspirationsteori, samtidig med at Tagryggen generelt minder meget om “The phelps family” som er en meget hadefuld isoleret kirke i USA. Med dårlig argumentation mener jeg Erasmus Montanus metoden (En sten kan ikke flyve, og mor kan ikke flyve, ergo er mor en sten). Men bare fordi man kan finde noget som er sandt på den side, betyder ikke nødvendigvis at det er et godt sted at finde hen. Jeg ved at folk læser Kim Andersens tåbeligheder, fordi han hader den katolske kirke, fordi han hader Christian Hedegaard, fordi han hader trosbevægelsen, og hader en masse andre som andre også hader. Men jeg kan da finde den samme modstand mod disse ting fra folk som Jehovas Vidner, og det betyder da ikke at jeg uden problemer kan begynde at læse “Vågn op” og “Vagttårnet”. Det ville da være fuldstændig tåbeligt at gøre den slags, bare fordi jeg er enig i nogle udmeldinger om diverse kirkelige ting.

Dertil er der også problemet med at Kim Andersen har valgt at stå udenfor kirke. De skriver selv at: “Vi er nogle kristne som ikke er medlem af nogen menighed.” Vi har altså at gøre med nogen som ikke vil involvere sig i en menighed, og hellere vil stå udenfor menighedslivet, og dermed udenfor kirken. At de ikke vil være med i de kirker de har været med i før, kan jeg måske godt forstå. Men ligefrem at vælge at stå udenfor menighedslivet, og ikke engang forsøge at starte en ny menighed op istedet, viser tegn på at man ikke ønsker at være en del af Kristi legeme, fordi menigheden jo er Kristi legeme. Og så er det åbenbart meget nemmere bare at stå udenfor og kritisere det hele. Trist, hvis bare Kim Andersen ville engagere sig i menighedsliv, og vise at han ville være med til at bygge op, istedetfor kun at kritisere, så ville det kunne hjælpe på det (hvis man ser bort fra hans forudsigelser om bortrykkelsen).

At Tagryggen.dk ønsker at have en bedømmelsestjeneste har jeg ikke noget problem i. Jeg ville ønske der var flere gode sider i Danmark, som turde og kunne bedømme hvad der er sand lære og hvad der er falsk, og gøre det på et ordentligt grundlag. Men når det er bedømmelse der bliver udøvet af folk der ikke ønsker at være med i menighedsliv, og ovenikøbet forudsiger bortrykkelsen, og ikke engang lærer noget af sine fejl, ja så er der ikke mere at komme efter.

For lige at gøre historien færdig. Lys og Salt profilen er i dag blevet slettet fra Facebook. Det glæder jeg mig over, for jeg tror ikke at deres arbejde skabte sammenhold i Guds kirke, men kun splittelse. Det er jeg overbevist om at det vil medføre, hvis man både kan anbefale Charles Spurgeon, Ray Comfort, m.v. samtidig med at man kan stå inde for Kim Andersens tåbeligheder. Jeg synes det er trist at de blandede tingene sådan sammen, for det var tydeligt at se, at den debat de åbnede for, faktisk udfyldte et behov hos mange. Det behov er der sådan set stadigvæk. Hvor ville jeg ønske andre turde tage den op. Men at det blev gjort af folk som er trofaste i deres menighed, og kender deres bibel så meget at de godt kan skille skidt fra kanel. Men når man ikke engang kan finde ud af at skille Kim Andersens ubibelske forudsigelser, fra den gode lære, så har man vist at man ikke er i stand til det.

De to forudsigelser om bortrykkelsen kan man se her:

http://tagryggen.dk/show_article.php?num=432

http://tagryggen.dk/show_article.php?num=481 

Og bare for at få en ting sat på plads. Hvis det endelig skulle ske at bortrykkelsen ville ske i år, så er det ikke nogen godkendelse af Kim Andersen. For bibelen siger at kun Faderen ved om disse tider, og dermed er det slet ikke noget som vi kristne skal gå rundt at forudsige noget om. Vi skal istedet være parate, så Herrens dag ikke kommer som en tyv om natten. For dagen vil komme en dag, men hvornår, er ikke noget vi kan være sikre på.

Share on Facebook

111 Responses to “Advarsel mod Tagryggen.dk og deres støtter”

 1. Susan Møllerskov Says:

  Men synes du at det er fair at kalde ham for en falsk profet, når han siger i afslutningerne på begge artikler:

  artikel 1. “Der er meget der tyder på at alt dette er rigtigt. Men jeg vover ikke at stå skråsikker på alle disse udregninger og symbolske mærkedage.”

  artikel 2. “For god ordens skyld vil jeg sige, at budskabet her er ikke en påstand.”

  En profet, falsk eller sand, siger “Så siger Herren…”

 2. René Vester Says:

  Ja det vil jeg, for man skal ikke engang lege med disse ting, som han gør. Når han helgarderer med de sætninger, tyder det mere på en form for manipulation. For så kan han jo altid sige hvis (og når forudsigelsen ikke viser sig at holde stik alligevel) at han jo havde sagt at “det ikke var sikkert”.

  Det er fejt, på den ene side at forudsige den slags, og så samtidig sige at man ikke er sikker. Hvad i alverden mener han så? Han er jo ikke til at stole på, og hvis han ikke er sikker, hvad han jo ikke har grund til at være, hvorfor skal han så bruge tid på at skrive den slags pladder? Manden er en falsk profet, og det afhænger ikke om man har sagt “Så siger Herren”. Det afhænger af hvad man forudsiger, og dette er et område hvor man ikke forudsiger andet end at det sker en dag, og at man ikke ved hvilken time, dag, år, årti eller århundrede det vil ske i. Det er kun Faderen der ved det, og jeg er så klar på dette område at folk der påstår at de ved hvilket tidsinterval det vil ske i, har gjort sig mere vidende end Faderen. Og det er ikke den slags folk jeg ønsker at følge. Derfor kan jeg ikke samarbejde med folk der benytter sig af Tagryggens informationer. Hvis de ikke kan finde informationerne på mere troværdige og mere bibelsk funderede sider end tagryggen, så skal man slet ikke bruge dem overhovedet!

 3. Susan Møllerskov Says:

  “Hvad i alverden mener han så?” Det forklarer han i sin afslutning på sin første artikel:

  “Det, jeg vil med denne artikel er, at tilskynde dig til at tage tiden alvorligt. At adlyde Gud og gøre dig parat til at komme hjem.”

  og i sin anden artikel:

  “Formålet med disse artikler er at vække folk, og minde dem om at Jesu genkomst er en realitet, og er lige for døren.”

  Og hvis han sagde i den første artikel, at dette ikke var en påstand, hvorfor skulle han gentage sig?

 4. René Vester Says:

  Susan du ved godt at den måde vi skal vække folk på er ved at prædike evangeliet. Vi må godt tale om at Jesus kommer igen og henter sin brud og at vi skal være parate til det. Men bestemt ikke ved at overskride den tærskel som Kim Andersen har overtrådt. Hvis han ikke kan “vække” folk på andre måder, burde han lade være overhovedet. Jeg ønsker ikke at vække folk ved at gøre hvad falske profeter gør.

  Og hvad med konsekvensen? Når folk finder ud af at det ikke skete alligevel, er det jo kun med til at svække folks brand for Jesus. For det skete jo ikke noget alligevel, skal man så tage det alvorligt? Det er hvad nogen vil tænke, og det er hvad Kim Andersen bl.a. har på sin samvittighed. Folk der er blevet skuffet, og såret i troen. Det er det samme som mange anklager Christian Hedegaard for, men det er også tilfældet for Kim Andersen, selvom hans metode er en ganske anden.

 5. Susan Møllerskov Says:

  Vi prædiker evangeliet til de ufrelste fordi de er døde i deres overtrædelser og synd. Kim skriver (i disse artikler) til de sovende frelste. Da du ikke er en sovende, skriver han ikke til dig. Jeg kan ikke se, at han er profet på noget som helst måde, fordi han påstår ikke at tale for Herren. Hvis du ikke er enig med ham, den værste du kan sige er, at han er en falsk lærer. Det ville være fair, og noget som kan diskuteres. Men at kalde ham for en falsk profet, synes jeg, er afledende.

 6. René Vester Says:

  Men hvis vi så kalder ham en falsk lærer istedetfor en falsk profet, så er det jo ikke med til at man kan godkende hvad han skriver. Det er stadigvæk falsk, og ikke noget der er værd at bygge på. Og at være en falsk lærer, er jo ikke noget der er særlig godt. Dem der underviser skal jo have en hårdere dom.
  Kim virker mere som en af de bitre mænd, der pga nogle oplevelser i kirken bar vælger at stå udenfor hvor det er nemmere at kritisere alt og alle. Hvis manden da bare var involveret i en menighed, hvor han kunne tage imod retledning, så kunne han måske have taleret. (Stadigvæk hvis vi ser bort fra hans forudsigelser).

  Kim Andersen er fuldstændig ubrugelig i kirken, pga hans valg om at stå udenfor, og hans tåbelige forudsigelser. Den dag han omvender sig, erkender at disse forudsigelser var en synd imod Gud, og vælger at gå ind i en menighed og stå under en ledelse, og tage imod retledning fra den, den dag vil jeg godt se igen på Kim Andersen, og hvad han siger fra da af. Men ikke et sekund før.

 7. Susan Møllerskov Says:

  Der er en stor forskel mellem en lærer og en profet i Guds øjne. En profet skal være korrekt 100 % og desuden ikke give falsk lære, ellers skal han dø. Det gælder også for dem, der drømmer. Men der findes ingen sådan krav på lærere, som kun er lærere, så vidt jeg kan se.

  Hvilken menighed synes du, at Kim skulle gå i?

 8. René Vester Says:

  Hmm der står godt nok det her “Mine brødre, kun få af jer skal være lærere; I ved, at vi får en særlig hård dom.” i Jakob 3.1.

  Hvilken menighed Kim skulle komme i, vil jeg ikke blande mig i. Jeg er ikke rettet imod en bestemt kirkeretning, bare den er evangelisk.

 9. Susan Møllerskov Says:

  En hård dom, men ikke død. Selvfølgelig skal man stå til regnskab for alt, man lærer folk.

 10. Tommy Barnabas Dahl Says:

  Nej, Lys & Salt findes stadig, vi er bare blevet blokkeret 🙂
  Rart at vide de ikke går ind for censur 🙂

 11. Tommy Barnabas Dahl Says:

  Lige en opdatering. Jeg oprettestede en ny Facebook profil, for at finde ud af om de blokerede mig, det kunne jo være en fejl.

  Til deres artikel “Er der ytringsfrihed blandt de Kristne” stillede Jeg spørgsmålet; Er der det? og svaret var endnu en blokering, så svaret på mit spørgsmål til dem, går jeg udfra er; Nej!

  Jeg syntes det er sørgeligt, at man siger man er for Kristen ytringsfrihed, men samtidigt selv censurer. Jeg kunne forstå det hvis jeg havde skrevet grimme ting på deres side, men alt jeg gjorde var at kommentere, et billede, med et skriftsted de mente talte imod retræter, det drejer sig om, Matt 24,26-27, som handler om Jesu genkomst og ikke om hvorvidt Jesus advare os om retræter og ørkenfædre, i kan selv slå det og, og fortæl mig så om det handler om retræter og kirkefædre? Jeg mener konteksten taler imod deres tolkning.

  Det var kort tid efter jeg havde opdaget de havde slettet min kommentar, og jeg skrev en kommentar til det, at jeg blev blokket.

  Nu må i endelig ikke tro jeg græder over det, jeg har det helt fint med det, det viser bare deres attitude, og ja, den kan jeg ikke tage seriøst.

  Fred.

 12. René Vester Says:

  Ja jeg har høt at flere andre har oplevet det samme. Selvom spørgsmålene man har stillet er blevet stillet pænt og ordentligt. Og det er sandt at de stadig findes. Også på nettet, de har en profil på Myspace, hvor de fuldstændig åbenlyst viser at de er inspireret af Tagryggen.dk. Men også af Way of the Master , Spurgeon m.v. Det virker altsammen meeeeeeeget forvirret. Eller med andre ord, som grøftegraveri, som bare er i den fuldstændig modsatte ende.
  Nej jeg kan godt forstå du ikke græder, men man tager sig godt nok til hovedet!

 13. Kim Andersen Says:

  Hej René. Så mødes vi igen. Du er stadig godt sur over de artikler. Jeg er overrasket over så meget du ved om mig – står det virkelig så slemt til med mig? En bitter, ubrugelig tåbe…

  Jeg har et par spørgsmål.

  Hvor profeterer jeg om bortrykkelsen?
  Er jeg ikke en del af Kristi legeme?
  Hvad er en menighed?

  Der er folk som dig, der er blevet sure over artiklerne – primært, eller nærmere ene og alene, fordi de ikke har læst dem ordentligt. Men der er også dem, der glæder sig over at se tidens tegn. Der er mange der som jeg, der med længsel spejder efter Jesus, og forsøger at forstå tiden vi er i. Hvor i alverden har du fået den ide, at det er synd?

  Hvor i tiden mener du, vi er?

  Må Jesus velsigne dig, René.
  Kærlig hilsen
  Kim Anderen

 14. Lys og Salt Says:

  Kære Susan og Rene Vester

  Her er vi dybt enige. Susan. Også vi har for sjov beregnet sådanne ting – og også taget fejl 🙂 men Kim Andersen har aldrig påberåbt sig at dette var en profeti!

  Og jeg vil for en god ordens skyld også korrigere Rene Vester om at vi aldrig har samarbejdet med Tagryggen. Rene Vester påstår at Kim Andersen ikke kommer i en menighed – dette fik Rene Vester (efter eget udsagn) at vide for 2 år siden af Kim Andersen… har du tjekket op på dette fornylig, Rene?

  Du skriver endvidere:
  “For lige at gøre historien færdig. Lys og Salt profilen er i dag blevet slettet fra Facebook. Det glæder jeg mig over, for jeg tror ikke at deres arbejde skabte sammenhold i Guds kirke, men kun splittelse”

  Må vi minde dig om at der findes andre bud i Bibelen som også skal overholdes, Rene (udover dem med falske profeter) at man fx. ikke siger falsk vidnesbyrd om sin næste… For det er da noget af en påstand at vi skulle være blevet slettet – hvor får du det fra?

  Vi undrer os også over dine negative bemærkninger – især med tanke på at du “efter” vores uenighed ang. Tagryggen kontaktede os pr. mail – fordi du gerne ville samarbejde om den debat som Lys og Salt var gået foran med på denne del af FaceBook… hvis vi altså ville være enige med dig ang. Tagryggen.:-)

  Du må ikke sige falskt vidnesbyrd om din næste, og alligevel skriver du:

  “Nogle af deres debat-artikler var også ganske interessante, der var dog også nogen lidt mærkværdige nogen, men sådan kan der være så meget.”

  Lidt af en tilsværtning… især med tanke på at du slet ikke redegør for det “mærkværdige” – for så kan folk jo lægge hvad som helst i det.

  Vi må sige at det har været en skuffelse at have stiftet bekendsskab med din uværdig fremgangmåde Rene!!

  Med venlig hilsen
  Lys og Salt Live

 15. René Vester Says:

  Kære Kim Andersen
  Om du profeterer eller beregner gør ikke nogen forskel. At du samtidig forsøger at helgardere dig ved at skrive at du heller ikke er sikker på det er rigtigt, er ikke noget du kan bruge til nogetsom helst. Det viser kun at du er en tøsedreng der ikke tør holde fast i det du tror på. Folk der leger med forudsigelser om bortrykkelsen ER FALSKE PROFETER PR. DEFINITION. Det er fuldstændig ligegyldigt hvilke argumentationer man bruger eller metoder. Du glemmer jo at grundlæggeren af Jehovas Vidner Charles Taze Russell jo også beregnede endetider. Han var så smart at han brugte Cheops-pyramiden til det. SÅ han havde heller ikke brug for at “profetere”. Og du sætter dig i samme kategori som Russell med dine forudsigelser i 2006 og nu også i år. Du har blot vist at du ikke har lært noget som helst. Anders Ova som begik den samme fejl sidste år ved denne tid, har dog trods alt trukket sine udtalelser tilbage. Du ser istedet ud til at være stolt af dem.

  Hvem er med i Kristi Legeme, ser du ud til at spørge om. Svaeet er, dem der hører Kristus til. Dem der hører Kristus til, kommer hvor Hans legeme kommer. Det legeme er menigheden. Folk der vælger at holde sig udenfor mengiheden, falder fra, det har jeg set igen og igen, og det viser bibelen os også. Det kan du høre mere om i dette podcast: http://sand.omvendelse.dk/svin-frafald-og-menigheden-podcast-fra-omvendelse-dk-2580.htm
  At du så på jeres hjemmeside kritiserer menigheder for at promovere vranglære, kan jeg selvfølgelig godt forstå, (selvom jeg ville ønske du kunne tage fat i hvad folk har sagt, før du gør dem til vranglærere, der er for meget “guilty by association på jeres side). Det kan jeg forstå fordi der er meget vranglære. Men hvis du kritiserer menigheden, så er du også nødt til at sørge for at skabe samling om Kristus, og dermed tro på Guds plan for menigheden. For Jesus siger at Han vil bygge sin kirke. og hvis du ikke skaber samling om den kirke, men kun splittelse, så har du meget at stå til ansvar for på dommens dag. Hvad er det der gør at du slet ikke kan støtte eller vise at du godt kan underordne dig en bibelsk ledelse?

  Og hvilken tid vi er i, kan jeg godt svare dig på, uden at blive kættersk. Det er meet enkelt vi er tættere på endetiden end nogensinde før. Men hvor tæt vi er, ved jeg ikke. Om det sker i min tid, eller først om hudrede eller tusind år, er ikke noget jeg ved noget om. Der har været andre tidspunkter i både verdenshistorien og kirkehistorien som så meget værre ud end det gør nu. Og også de gange har der været store forventninger til at Jesus kom snart, men det skete som bekendt ikke. Og der er ikke noget i mig der gør at jeg synes jeg skulle have ret til at være meget klogere end dem der troede Jesus ville komme for tusind år, 250 år og 60 år siden.

  TIl Lys og Salt.
  Jeg har jo set jeres profil på Myspace. Der skriver i tydeligt hvem jeres inspirationer er. Det er en mærkelig blanding af Spurgeon, Ray Comfort og Tagryggen. Jeg ved at Spurgeon og Comfort ville nægte at arbejde sammen med folk som kunne finde på at skrive så tåbelige ting som det man ser på Tagryggen. Comfort er ikke tilhænger af “The Phelps family”, og Tagryggen er som jeg ser det, en dansk version er denne hadske familie.

  Dertil fordrejer I mine udtalelser. Jeg skrev nemlig til jer at jeg ikke kunne samarbejde med folk der støttede tagryggen, (eller samarbejdede med Tagryggen). Det var ment som jeg skrev det. Jeg vil ikke arbejde sammen med folk der støtter den slags. Det betød ikke at jeg kun ville samarbejde med jer, hvis I holdt op med at støtte tagryggen.
  De artilker som jeg fandt mærkværdige var ikke noget jeg ville tage op, fordi det var områder hvor jeg finer plads til forskellighed, også selvom jeg synes det virkede lidt mærkværdig. Jeg vil godt give plads, jeg mener jo heller ikke at folk skal være 110 % enige med mig i alt. Der må være plads til differentiering. Blot ikke på kernepunkterne, det som vi kalder doktrinerne.
  Men hvis I anonyme personer fra det Lys og Salt er skuffet over mig, så er jeg også skuffet. Men jeg er allermest skuffet over at når der endelig kommer nogen som vil være med til at åbne op for debat om kirken af i dag, og dens behov, at det så er folk der ikke kan se at Tagryggen er fuldstændig tåbelig. Og man skal da ikke læse langt for at kunne se det. HVor mange “jordskælvsmaskiner” skal Kim Andersen skrive om før I kan se det. Hans begrundelse for dem er kun komisk, ikke troværdig.
  I har skuffet folk som glædede sig over jeres initiativ, men det var et initiativ hvor der ikke var plads til folk der kritiserede tagryggen. Trist meget trist.

 16. Lys og Salt Says:

  Hej Rene Vester

  Hele din fremgangsmåde i denne debat er betænkelig. Her starter du op med at mistænkeliggøre Kim Andersen – og her må vi spørge dig: Er det da ham der har henvendt sig? Har han mulighed for at forsvare sig? Ser han dette?

  Du taler om at du sagtens kan forholde dig til ”differentiering” og synes samtidig at ville forbeholde dig ret til at bestemme, hvori differentieringen skal bestå – sig mig… har du nu udråbt dig selv til at være autoriteten på dette område? Skal denne differentiering alene foregå på dine betingelser?
  Vi er faktisk mange, der godt kan se forskel på en ”ægte” falsk profet, og så et mennesker der ud fra Bibelske fakta forsøger at beregne sig til et årstal – samtidig med at der gøres opmærksom på at disse beregninger ikke skal tages for gode varer.:-)

  Jeg synes også lige at jeg vil gøre dine læsere opmærksom på at ”Tagryggen” er Kim Andersens – og ikke andres – så jeg er ikke klar over, hvem det er der ikke skulle komme i en kirke – udover ham? Denne oplysning fik du (efter eget udsagn) for 2 år siden – sig mig, Rene Vester: hvornår er denne oplysning blevet opdateret?

  Der findes to andre personer, som har fået lov at lægge artikler ind på Kims hjemmeside – disse to kommer i IM. Men fælles for alle tre er, at de ikke ser ens på alt i læren, og det gør de da heller ingen hemmelighed ud af. Derfor kan man ikke bare entydigt advare i mod Tagryggen – for her findes som sagt forskellige synspunkter fx på nådegaverne…

  Der er plads til alle på Lys og Salt – men hvis man hele tiden under debatten skal forsvare uvedkommende synspunkter og med den hensigt at mistænkeliggøre opretterne af debatten… for at få sine egne mærkesager igennem: det være sig Tagryggen, eller den fremgangsmåde, vi fra Lys og Salt har valgt at føre debat på… ja, så kan vi føle os nødsaget til at udelukke visse personer, for ikke at afspore og ødelægge et debatemne – og her føler vi os i vores gode ret… ja, vi mener at have samme ret som enhver FaceBook bruger har… til at sige nej tak, hvis det er til gene.

  Med venlig hilsen
  Lys og Salt / Christen

 17. Lys og Salt Says:

  Til Rene Vester

  Ja, ok jeg har lige set Kim Andersens indlæg.. det beklager jeg! Fejlen er helt og holdent min, da jeg ikke har fået opdateret siden.

  med venlig hilsen

  Lys og Salt /Christen

 18. Tommy Barnabas Dahl Says:

  @ Lys & Salt /Christen.

  Hvis der er plads til alle på lys og salt, hvorfor blokerede i så mig??

  Min eneste fejl, var at jeg kommentere et misbrugt Bibelvers til en af jeres billeder, først blev mine kommentarer fjernet og så da jeg spurgte om mine kommentarter var slettet, blev billedet fjernet og Jeg blokeret. Det oser jo af seriøs debat forum, pun intended!

  I er meget velkommende til at, skrive jeres forklaring her.

 19. Lys og Salt Says:

  Til Tommy Barnabas

  Som vi skrev tidligere:
  “Der er plads til alle på Lys og Salt – men hvis man hele tiden under debatten skal forsvare uvedkommende synspunkter og med den hensigt at mistænkeliggøre opretterne af debatten… for at få sine egne mærkesager igennem: det være sig Tagryggen, ELLER den fremgangsmåde, vi fra Lys og Salt har valgt at føre debat på… ja, så kan vi føle os nødsaget til at udelukke visse personer, for ikke at afspore og ødelægge et debatemne – og her føler vi os i vores gode ret… ja, vi mener at have samme ret som enhver FaceBook bruger har… til at sige nej tak, hvis det er til gene.” (se fremhævelsen)

  Lys og Salt / Christen

 20. Tommy Barnabas Dahl Says:

  OK, i har ret at gøre som i vil, men jeg kunne godt tænke at vide, på hvilken måde du / i mener jeg personligt har forbrudt mig mod jer??

  Jeg mener ikke på noget tidspunkt jeg har arbejdet i mod jer, har jeg været uenig, ja.

  Jeg ved at alle mine kommentarter stadig ligger på Lys & Salt, men at min kommentar til billedet, med det misbrugte Bibel citat, er forsvundet. Så et eller andet sted må jeg jo konkludere at jeg er blokket, fordi jeg rettet jer, eller?

 21. Lys og Salt Says:

  Til Rene Vester:

  Du skriver:
  “For lige at gøre historien færdig. Lys og Salt profilen er i dag blevet slettet fra Facebook. Det glæder jeg mig over, for jeg tror ikke at deres arbejde skabte sammenhold i Guds kirke, men kun splittelse. Det er jeg overbevist om at det vil medføre, hvis man både kan anbefale Charles Spurgeon, Ray Comfort, m.v. samtidig med at man kan stå inde for Kim Andersens tåbeligheder.”

  Bare fordi vi ikke er enige med dig i at Kim er at sidestille med en falsk profet, skal vi lægges ord i munden og mistænkeliggøres!
  Skal dine falske beskyldninger i øvrigt forestille at være en profetisk forudsigelse? I så fald må man da også kalde dig for en falsk profet… for som sagt eksisterer vi i bedste velgående – til trods for dine forudsigelser. 🙂

  Du skriver:
  “Jeg synes det er trist at de blandede tingene sådan sammen, for det var tydeligt at se, at den debat de åbnede for, faktisk udfyldte et behov hos mange. Det behov er der sådan set stadigvæk.”

  Hvilke ting blander vi sammen Rene? Hvad har Kim med vores debat at gøre? Det er jo to vidt forskellige ting du taler om: tror du ikke at det er dig selv der blander tingene sammen?

  Du skriver:
  ”Hvor ville jeg ønske andre turde tage den op. Men at det blev gjort af folk som er trofaste i deres menighed, og kender deres bibel så meget at de godt kan skille skidt fra kanel. Men når man ikke engang kan finde ud af at skille Kim Andersens ubibelske forudsigelser, fra den gode lære, så har man vist at man ikke er i stand til det.”

  Og her kommer du med endnu en anklage: at vi ikke er trofaste i en menighed og ikke kender vores Bibel og ikke kan skille skidt for kanel – rent læremæssigt… og dét alene af den årsag, at vi ikke er enige med dig i at Kim skal kaldes en falsk profet… ærlig talt Rene…!!

  Hvad med at du selv lærte dig selv, at skille skidt for kanel…?
  Hvis du har noget på vores lære … så kom med det, for så tager vi da gerne en debat. Ellers må du trække dine urimelige anklager til dig.

  Med venlig hilsen
  Lys og Salt / Christen

 22. Kim Andersen Says:

  Hej René.
  Problemet med det, du siger, er at du tillægger ideen i artiklen, din egne regler – at man ikke må tale om Jesu snarlige komme. Intet sted står der at vi ikke må tale om de ting, tværtimod tilskynder Jesus os til at våge, og siger: “Våg derfor, thi I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer. Men det skal I vide, at hvis husbonden vidste, i hvilken nattevagt tyven kom, så ville han våge og ikke finde sig i, at der skete indbrud i hans hus” (Matt. 24:42-43). Jesus må næsten mene noget andet med “I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer”, for det at våge sætter Han sammen med at vide. Hvis husbonden vidste, ville han våge.

  Tænk over dette:
  Elias, Elisa og profetsønnerne vidste dagen at Elias skulle bortrykkes. Noa vidste hvornår regnen ville komme. De to vidner ved, at de vil blive bortrykket 3½ år efter trængslens start. Alle der læser Bibelen ved, at når Antikrist laver en pagt med Israel, så går der 7 år før Jesus kommer igen – selvom Jesus siger at Han kommer som en tyv, og ingen kender dagen. Men for hvem kommer Han som en tyv? For dem der ikke våger. Paulus siger: “Men I brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv”. Hvorfor våger vi? For at vide. Skulle Guds fastsatte tider være hans pludselige bestemmelser? Eller kan vi som studenter af Hans Ord lære mere, end at lukke øjnene for misforståelser? Mon ikke at Gud også lader os kende tidspunktet, nu når vi nærmer os tiden – som med Elias, Noa og vidnerne? Modsat dig, så er jeg sikker på at Gud ikke venter hundrede eller tusinde år endnu (det er mine tanker – du har dine), og jeg, som mange andre jeg kender, spejder med længsel efter Jesus. Tanken at Han kommer snart, varmer vore hjerter og glæder vor sjæl i en grad der gør, at vi formår at vente den sidste korte tid, med eskalerende ondskab og ugudelighed, præcis som i Noas dage.

  Kalder du det at våge, synd imod Gud?

  Det er en underlig tanke, at fordi jeg finder nogle sammenfald af begivenheder i historien interessante – jeg tænker på det babyloniske fangenskab kontra oprettelsen af Israel og genforeningen med Jerusalem – samtidig med at jeg siger at jeg ikke ved, om det er sådan at forstå, så helgarderer jeg i en profeti… Hvad gør du da, når du siger at vi er tættere end nogensinde før, men du ved ikke om det er om tusinde år?

  Mht. menigheden, siger du så, at fordi jeg ikke er med i en menighed, fordi jeg ikke trækker tanken i artiklen om bortrykkelsen i 2006 tilbage, så er jeg ikke en del af Kristi legeme? I så fald, så fortæller du mig at jeg ikke er frelst? Overvej dette. Hvis jeg nu kommer i en bibelkreds, er folkene i den bibelkreds så heller ikke en del af Kristi legeme, og således også adskilt fra Gud? Er vi ligeledes adskilt fra Gud, når vi går hjem fra bibelkredsen, eller er vi Kristi legeme i troen?

  Ang. “guilty by association”, så har vi været det igennem før, men lad mig minde dig om Amos 3:3: “Kan to vandre sammen, uden at de er enige?” (KJV). Hvis et menneske der kalder sig kristen og er fortaler for Mormonerne, Jehovas Vidner, Islam, katolicisme, den karismatiske bevægelse m.v., er det da forkert at modgå deres løgn? Og skiller det Kristi legeme at advare mod vranglære? Klart det ikke gør det, og vi er blevet formanet “til at stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige” (Jud. 1:3). Jeg mener ikke at have en bedømmelsestjeneste, som du skriver, men jeg elsker Jesus og vogter Hans får (Joh. 21:15-17).

  Nå, men jeg er glad for dit svar, for dit – kan jeg kalde det angreb? – bunder jo bare i dine egne løse strøtanker og ideer. Dem har du jo lov til at have. Men du ved intet om mig René. Er jeg frafalden? Har jeg nogensinde været frelst? Er jeg bitter? Er jeg skuffet? Du har ingen idé om det…

  Når al denne diskussion er overstået, så vil jeg sige, at det er godt du også tager bladet fra munden. Kristendommen er blevet ødelagt i en grad, som ikke er set før, og der er behov for at du og andre viser hvad der er forkert og hvorfor det er forkert. Jeg håber at du også må få lov at kalde mange op fra søvnen.

  Må Jesus velsigne dig, gamle dreng.
  Kærlig hilsen
  Kim.

 23. Lys og Salt Says:

  Hej Kim

  Tak for disse ord:
  “Hvis et menneske der kalder sig kristen og er fortaler for Mormonerne, Jehovas Vidner, Islam, katolicisme, den karismatiske bevægelse m.v., er det da forkert at modgå deres løgn? Og skiller det Kristi legeme at advare mod vranglære? Klart det ikke gør det, og vi er blevet formanet “til at stride for den tro, som én gang for alle er blevet overgivet de hellige” (Jud. 1:3).”

  Kristi Legeme splittes kun ved vranglære – den sunde tro samler til gengæld de kristne
  Og tak for dine ord, Kim, som for os at se sætter mange ting på plads…
  Også vi her fra Lys og Salt ønsker at stå sammen med enhver som vil stride for den sunde lære, i den korte tid der er tilbage før Jesus kommer igen 🙂

  Til Rene Vester: Til dig vil vi sige, at vi altid har respekteret din tjeneste, og at du på mange måder har gået foran med at sortere hvad der er sund og hvad der er vrangt – det glæder vi os over, og velsigner dit arbejde 🙂

  Lys og Salt / Christen

 24. René Vester Says:

  Kim du viser endnu engang at du er en manipulator. Du fordrejer det jeg skriver, så det passer ind i dit billede. Og jeg må være ærlig og indrømme at det er du god til. Men det betyder ikke at det er rigtigt. For det første vurderer jeg ikke din artikel udfra mine egne regler. Den vurdering er sket på Guds ord. Du må ikke forudsige noget som helst om tidspunkter for bortrykkelsen, Jesu genkomst, antikrist komme m.v. Hvad enten du kalder det beregning eller profeti. Derom er skriften klar. Står der ikke “Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer.” i Mattæus 24.42 ? Dette er vel at mærke sagt til dem der følger Ham, så det gælder også for kristne i dag.
  For det andet viser du at din tilgang til skriften er farlig. For den måde du argumenterer for din forudsigelse viser at du bruger en bestemt gruppe skriftsteder, til at gøre andre skriftsteder ubrugbare eller inferiøre. For det er rigtigt at vi skal våge og jeg har ikke på noget tidspunkt sagt andet. Kristne skal altid våge, og det skulle vi også for totusind år siden. Men det at vi våger betyder ikke at vi har ret til at forudsige ting som kun Faderen ved om. Når du bruger skriften sådan, har du sat en kanonisk bog op imod en en anden kanonisk bog. Vi kan jo eksempelvis ikke sætte Jesu ord op imod Paulus’ skrifter.

  Så nej jeg kalder ikke det at våge synd imod Gud. Men jeg kalder dine forudsigelser synd imod Gud, og noget som skader Kristi Legeme. Du tror nok at du øger folks tro og lyst til at følge Jesus med dine forudsigelser. Men sandheden er at når det endnu engang vil vise sig at du tager fejl, så har du såret folks tro. Du har trådt på den i forvejen svage tro, som dem der havde troet og håbet at du havde ret havde. Deres tro vil da være i endnu værre stand end før de havde læst dit ubibelske vrøvl! Og du skal en dag stå overfor Gud Kim, og stå til ansvar for dine forudsigelser som Gud klart i sit ord har sagt du skulle afholde dig fra. Ve dig du kalkede grav som gemmer dig omme bag din “jeg alene vide” hjemmeside.

  Og ang, menighed. Hvis du kommer i en bibelkreds så glæder det mig. Men den bibelkreds burde formane dig meget kraftigt til at omvende dig fra rigtig mange af dine skriverier og få dem slettet i stedet, og give en undskyldning til dem der er blevet vildledt. Hvis du ikke tager imod en sådan undskyldning, vil jeg mene at man skal ekskludere dig. Så alvorligt tager jeg flere af dine skriverier. Du ved godt at det ikke skyldes at vi er uenige om folk som Rick Warren, Benny Hinn o.l. Men al dit konspirationsteori, som er helt ude af gevind, og dine forudsigelser, samt dine markant dårlige metoder til at definere en falsk profet er ikke i orden. Skriv gerne om falske profeter, men gør det dog på et ordentligt grundlag, og skriv dog om Jesus og hvad Han har gjort for os. Husk at den måde du dømmer andre på skal du selv dømmes på. Det er noget jeg er nødt til at være meget opmærksom på i mit arbejde her, derfor vil jeg have at dokumentationen er i orden. Og ikke bygger på tåbelige konspirationsteoretiske ideer eller mærkværdige beregninger. m.v.

  Husk også på hvad der står i anden thessaloniker brev 2.1-5:
  ”Vi beder jer, brødre, når det gælder vor Herre Jesu Kristi komme, og hvordan vi skal føres sammen med ham, så lad jer ikke straks bringe ud af fatning eller skræmme, hverken af en profeti eller af et ord eller af et brev, der skulle være fra os, om at Herrens dag er lige forestående.Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme og lovløshedens menneske åbenbares, fortabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så at han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Husker I ikke, at jeg sagde dette til jer, mens jeg endnu var hos jer? ”

  Hvad Paulus skrev dengang, gælder faktisk stadig i dag. For jeg kan ikke se at lovløshedens menneske er blevet åbenbaret endnu, men det kan du måske? I så fald hvem er han, og hvordan vil du argumentere for at det virkelig er ham? Jeg mener du har et stort problem her Kim, og du er nødt til at omvende dig fra det her, for du skal også stå foran Gud en dag.

  Til Lys og Salt
  At Kims medsvorne kommer i IM, er ret ligegyldigt. Det IM fællesskab de kommer i er også ansvarlige for at formane dem og lade dem forstå at man ikke kan samarbejder som kristen med folk der forudsiger endetider. Til jeres udsagn om at man ikke både kan være en kristen og med i den karismatiske bevægelse må jeg blot spørge hvorfor flere af jeres artikler på facebook dengang, var fra den karismatiske bevægelse? Der var jo nogen ret sjove profetier, som var dem som jeg bl.a. tog mig til hovedet for. Desuden så kan man ikke definere den karismatiske bevægelse som en bestemt retning. Der findes gode folk der, og vranglærere. Det findes der faktisk også i andre kirkesamfund. Men det er jo så nemt at skære alle andre over en kam, for så kan man selv virke klog i egne øjne, mens andre bare er dumme. Jeg synes I fra Lys og Salt skulle tage og læse jeres bibel mere end i læser på internettet. Det inkluderer hvad jeg skriver her. Det ser ud til at det er mangel på den, og alt for meget fokus på forkerte ting der har ledt jer på vildspor.

  Til Tommy Barnabas Dahl
  Hvis det bare var dig der havde oplevet at kommentarer var blevet fjernet kunne det jo være en fejl. Men det er der jo flere andre der også har prøvet på deres debatside. Jeg undrede mig over hvor mange gange at folk beklagede sig over at deres kommentarer blev slettet. Så jeg ville bare lige sige at du altså ikke er den eneste der har oplevet det på deres side.
  At man fjerner kommentarer kan være i orden, men man må da godt gøre opmærksom på hvorfor det er gjort, så folk forstår hvad det er man har skrevet som man ikke syntes der var plads til.

 25. Kirsten Says:

  Vi er utroligt mange, som af uransagelige grunde er blevet blokkeret på facebook af Lys og Salt (live) uden at vide hvorfor. Mig har de sågar blokkeret på MySpace, selvom vi aldrig har haft kontakt med hinanden der.
  Jeg var venner med Jael Toner også og hun bad mig om hjælp og oplysninger om en “kirke med god forkyndelse” i USA, da hun og nogle venner ville derover. Hun fik en menighed og tlf. nr., hvor de kunne bo billigt privat, hos nogle af mine personlige venner. Den besked svarede hun aldrig på.
  Så tog L & S til Israel, påstod de, men de var dagligt på FB, hvor vi var flere som kunne se, at vi var venner med dem, men når vi klikkede på deres profil, forsvandt den. Dvs. de har gjort så de kunne se vores profil, men vi kunne ikke se deres.
  Desuden slettede og blokkede Jael Toner og en 3. dame, som jeg ikke husker navnet på, men som jeg i virkeligheden tror var en fiktiv person for enten L & S eller Jael Toner, fordi hun altid bekræftede og støttede Jael Toner i hendes indlæg på L & S.
  Jeg har ikke på noget tidspunkt haft noget udestående med nogen af de 3 personer, men blev så blokkeret og observeret af dem, mens de var på en tur i Israel. Da jeg oplevede deres måde at té sig på i det skjulte, skrev jeg en personlig mail til dem, at jeg ønskede ikke mere at være venner med L & S og det var pga. deres skjulte gerninger, som de antagelig ikke regnede med, at nogen kunne regne ud. Man tager altså ikke til Israel, for så at være flere timer dagligt på sin profil. Det var fordi de ville tjekke os ud, men de havde “skjult” sig for os.
  Det er en aldeles ukristelig måde, de har udelukket masser af kristne, som deltog i debatten på L & S og ydermere slettede de alle indlæg før de tog “på ferie i Israel” uden at meddele dette til nogen. Vi har brugt masser at tid på debatten, men det bliver slettet uden varsel og begrundelse.

  Jeg har aldrig i mit lange liv oplevet nogen, som kalder sig kristne, og som er så kritiske overfor andre kristen, som har opført sig så dårligt,og hvis det er kristendom de viser ved deres væremåde, så må det være en anden Bibel og en anden Jesus de tjener, for mere dårlig opførsel, skal man lede længe efter på Guds grønne jord. De skylder faktisk en masse kristne en undskyldning for deres utroligt dårlige opførsel på Facebook, inkl. Jael Toner.

 26. Bodil Says:

  Hej.
  Jeg er en af flere, som har fulgt debatten på lys og salt (live). Og jeg må sige, at jeg har haft stor glæde af at følge med i den debat, som er foregået. Jeg har selv fået øjnene op for den katolske kirke og dens vranglære. Og jeg har også set, hvor megen forkert lære, som florerer blandt de kristne. Jeg ved ikke hvorfor lys og salt har nedlagt deres profil, men det er de vel i deres gode ret til (for det må være hårdt at være i så megen modvind?)
  Derfor vil jeg gerne sige tak til lys og salt, fordi de har delt deres artikler med os andre. Det var hårdt tiltrængt. Jeg tænker også på profetierne, som jeg kan se er gået helt eller delvist i opfyldelse. Her må der være tale om ægte profetier, eftersom de opfylder Biblens kriterier. Også tak fordi I har henledt min opmærksomhed på tagryggen, som også skriver nogle rigtig gode og veldokumenterede artikler.

  Bodil

 27. David S. Hansen Says:

  @Rene…. hej Rene, jeg mener at denne følgende information er relevant og vigtig at vide for alle i denne debat. Derfor valgt at skrive dette…

  @ Kirsten…

  Hej Kirsten. Jeg forstår på dit indlæg at du er rimelig fortørnet over Lys og Salt, samt Jael Toner som du har været i kontakt med på henholdsvis facebook og myspace. Nu har jeg ikke læst hele debatten her… men jeg kan sige dig så meget at jeg kender dem personligt og VED med sikkerhed at de VAR I ISRAEL og at de mens de var væk havde en ældre dame til at tage pulsen på deres facebook… Hun er ikke den skrappeste computernørd og har åbenbart beklagelig vis ikke bemærket at der lå en mail fra dig.

  Du skriver at du “blev blokkeret og observeret af dem, mens de var på en tur i Israel.”… hvilket jeg må trække lidt på smilebåndet over. Du påstår desuden at de var flere timer dagligt på facebook mens de var i israel. Jeg kan fortælle dig så meget at Jael Toner og vedkommende bag profilen Lys og Salt slet ikke havde adgang til internet mens de opholdt sig i israel. Alle computere de kom i nærheden af i Israel blev desuden navigeret på hebraisk … ergo, man skrev fra højre mod venstre… og det kunne de af grunde ikke benytte sig af. Din observation af at deres profil var i brug skyldtes sikkert at den ældre dame var logget på facebook, men så bare lod den stå mens hun tog sig af egne erinder… ergo deres profil på facebook har sikkert flere gange bare stået og kørt hjemme hos denne dame, mens de var i israel..

  Den tredje dame, du nævnte er HELLER IKKE nogen fiktiv person men er en reel person som havde sin egen profil på facebook.

  Dette skal både Rene, dig Kirsten og alle andre i dette henseende vide at alle profiler på facebook relateret til Lys og Salt havde virkelige personer bag sig. Dvs. de tog hver især ansvar for egen profil og udtalelser.

  Denne gruppe mennesker valgte kollektivt at lukke deres facebook og myspace profiler. Dette blev gjort, på deres anmodning, af andre personer, mens de var i israel. Derfor havde de ikke mulighed for at gå ind i de enkelte indlæg og breve som blev sendt i perioden fra at de rejste til at profilerne blev slettet.

  Så kære Kirsten, der er IKKE noget undefundigt oppe at køre her og de har IKKE observeret dig eller udelukket dig på nogen måde. Deaktiveringen har ikke været minded på dig… eller nogen andre. Jeg håber at denne information giver dig mere fred i sindet, men også at DERES navn og rygte kan blive renset for dine lidt urimelige beskyldninger.

  Mvh. og Guds fred.

  David S. Hansen 🙂

 28. Kirsten Says:

  Kære David S. Hansen.
  Ved du at man kan gå på facebook via en mobil tlf.?
  De har udelukket mig og mange uden at fortælle hvorfor. Det er ikke normalt at udelukke folk, fordi man går på ferie. Man kan fortælle, at man går på ferie, og så var der jo ingen indlæg imens. Når så lys og salt var på i timevis, viser det jo at de har udelukket is i første omgang indtil vi blev blokkerede.

  Jael Toner har incl. den unavngivne dame, også blokkeret mig. Der har aldrig været noget udestående mellem nogle af disse og mig og alligevel blokkere de mig. De kunne have nøjes med at slette folk som venner, men de blokkerer mange af os. Derfor har de et problem, fordi de fremstår som MEGET MERE kristne end alle vi andre som kun er født påny af Guds nåde og ikke peger så meget fingre af andre kristne, som de gør.
  David, jeg fred i sindet, men hvordan det kan have det, fatter jeg ikke. De kan ikke have Guds fred!

 29. René Vester Says:

  Til Kirsten
  Du er ikke den eneste der har udtrykt bekymring om den måde “Lys og salt” har forsøgt at styre debatten på. Det virker ganske enkelt manipulerende. Også med al den selvros de gav sig selv igennem deres egne medlemmer. Men der kan da også være tilfælde hvor det er andre ting som er skyld i at det kan opleves forkert. Som det David skriver (jeg kender David personligt og stoler på ham). Men hvis det var sådan at “Lys og salt” ikke i forvejen flere gange havde forsøgt at manipulere som de gjorde, så ville der jo også være plads til den slags fejl.

  TIl Bodil
  Det er da fint at du har fået øjnene op for problemer i den romersk katolske kirke. Det kan jeg ikke sige noget imod. Men helt ærlig hvorfor skulle det være godt at udskifte en falsk profet med en anden falsk profet (kald det profet, lærer eller hvad du vil)? For det er hvad du gør når du siger at Tagryggen er et godt sted at finde information for kristne. Tagryggen er ligeså forkert på den som Jehovas Vidner og The Phelps family. Når folk som Kim Andersen gider bruge tid på de mest ekstreme konspirationeteorier og tilmed forudsige bortrykkelsen to gange (hvornår mon han gør det tredie gang???) så er man på et farligt vildspor. For at sige det lidt mere klart, Kim Andersen lider af åndelig arrogance når han kan påstå at det ikke KUN er Faderen der kender til disse tider. For det gør Kim Andersen også, og dermed sætter han sig selv over Jesu ord.

  Mere generelt: Efter at have været i kontakt med “Lys og salt”, læst hvad de skriver, og hørt om dem fra andre og dem selv, så har jeg nået frem til at det de advarer imod, er de selv en del af. For de består af en lille lukket gruppe som siger de er inspireret af Spurgeon, Ray Comfort, og Tagryggen.dk m.m. Når man kan sætte ting sammen på den måde som modsiger hinanden, så er det fordi man tager lidt her og tager lidt her, og så sætter det sammen som man selv har lyst til. Det er der et ord for, og det er postmodernisme. Det kan godt være at den lille gruppe som kalder sig “Lys og salt” ikke anser sig selv som en del af “emergent church” bevægelsen. Men deres måde at bygge kirke på er ligeså forkert som emergent church folkene, for den bygger også på postmodernisme.
  Folkene bag “Lys og salt” skulle tage og læse deres bibel mere end den læste mærkværdige ting på nettet, og så finde ud af hvad den siger om det at have kirke, og vist også hvad den siger om endetiden. For det har bibelen langt mere tjek på end Kim Andersen.

 30. Annie Jael Says:

  Hej Rene’ og Frost.

  Dette her smager ærlig talt af ren og skær forfølgelse.

  Hvori består forbrydelsen?

  Kirsten:På den ene siden himler du over at vi har lukket vores profil ned og afbrudt vores venskab…og på den anden side, får vi skudt i skoene, at vi ser os bedre end andre og var derfor ikke til at holde ud…kan du selv finde balancen – jeg forstår ærlig talt ikke hvad det er du vil og hvad formålet er med denne hetz?

  Rene: Du går som sædvane, mere efter personerne, end efter læren, som jo burde være omdrejningspunktet på denne side..men måske er det agurke tider?

  Det er en god ting at klargøre det egentlige målet (at føre mennesker til Kristus og den SUNDE lære), .inden man bare skyder med spredehagl 🙂

  Det er iøvrigt også ren vrangelære at forkaste nådegaverne og efterleve “Lordmanship” principperne…men det kan du jo tage op ved lejlighed, hvis du finder dette interessant.

  Annie Jael.

 31. René Vester Says:

  Kære Annie
  Jeg synes nok det er lige voldsomt nok at kalde det jeg og frost skriver for forfølgelse. Hvis du kalder det forfølgelse, så skal du da vist være glad for at du ikke bor i Kina. De ved godt hvad forfølgelse er. Men nej det er ikke en hetz der foregår her, men blot en oplysning om hvad Tagryggen står for, og hvorfor jeg ikke kan anbefale folk der bakker op om Tagryggen. Det har jeg forklaret tilfredsstillende (og tag så lige at droppe den med at Tagryggen har skrevet noget rigtig smart om den romersk katolske kirke, den har jeg nu hørt til hudløshed).
  Og endnu engang Annie, det er ikke en personhetz. Det ville det være hvis jeg blot havde skrevet “Kim Andersen er dum og åndsvag” og ikke argumenteret for hvorfor han er det. Men jeg har forklaret hvorfor Kim Andersen og hans tåbelige hjemmeside er ubibelsk og fyldt med vranglære som leder væk fra Kristus. Dertil synes jeg også at den største mangel på hans hjemmeside er glæden over evangeliet. Den glæde er en mangelvare der.

  Og så undrer jeg mig over den stråmand du kommer med om nådegaverne. Hvor i alverden har du det fra? Jeg har ingen idé om hvad det skulle være for nådegaver jeg forkaster. Istedet for bare at postulere det, vil jeg gerne have at du viser mig hvad du dog mener med det, for ellers har jeg da ingen reel chance for at forstå hvad den anklage går ud på.

  Men for at gå tilbage til udgangspunktet, I fra “Lys og salt” anbefaler en mand der har forudsagt bortrykkelsen hele to gange. Det er vel at mærke en mand som ikke har lært af sine fejl, og har sat sig selv over Guds ord ved at forudsige dette (for kun Faderen kender til disse tider). Når I anbefaler en sådan mand, har I åbnet op for vranglære af værste skuffe. Jeg ville langt hellere anbefale Rick Warrens bøger end jeg ville anbefale Tagryggen.dk. Da du kender min holdning til Rick Warren, tror jeg godt du ved hvad jeg mener!

 32. Lys og Salt Says:

  Hej Rene

  Efter at have læst dine mange angreb på Lys og Salt, er der, efter min mening et par ting du bør se efter i dine egne rækker, før du bedømmer andre – se f.eks. denne debat fra din egen hjemmeside.

  Jf.: http://sand.omvendelse.dk/i-tvivl-om-tagryggendk-og-deres-l%c3%a6re-326.htm#comments

  Dine kommentarer i ovenstående debat giver mig anledning til at stille flg. spørgsmål.:

  1. Hvordan kan det være, at du tillader dig at kalde Kim Andersen for en falsk profet, men ikke i samme moment vil påpege, at den katolske kirke netop er bygget på falske profeter – som oven i købet har medført afgudsdyrkelse, hvilket er en dødssynd i Guds øjne? (Jf. 5 Mos 13) Her overgår katolikkernes vranglære langt Kim Andersens ”forbrydelse”!

  2. Du siger at du har ”mødt brændende kristne som var katolikker”? Hvilke kriterier dømte du efter… var det Læren… eller var det ”følelserne”? Du har netop skrevet en artikel hvor du gør rede for hvem der har Helligånden – og hvor du retteligt konkluderer at dette skal vurderes ud fra en evangelisk forkyndelse?
  … Hvorfor bruger du ikke samme kriterier hos disse ”brændende katolikker”? Jeg har selv mødt ”brændende” mormoner, muslimer m.m.… men det kunne aldrig falde mig ind at kalde dem for ”brændende kristne”! Her er det mig en gåde hvorfor du, tilsyneladende ikke selv tager nedenstående artikels kriterier i anvendelse i dit eget liv?!

  Jf.: http://sand.omvendelse.dk/de-sande-tegn-pa-at-kirken-har-faet-helliganden-2820.htm

  3. Hvordan kan det være at du – når du dømmer Kim Andersen og ”hans støtter” ikke i samme moment dømmer den katolske kirkes ”støtter”? De er oven i købet medlemmer – det er Kim Andersens ”støtter” til gengæld ikke. Finder du ikke dette både selvmodsigende og dobbeltmoralsk…? Her har du tilladt dig at hænge os, på Lys og Salt ud – bare fordi vi mener at Kim Andersen har skrevet nogle gode artikler om katolicismen?

  4. Hvorfor anbefaler du dine læsere at gå til Dansk Bibel Institut hvis de vil vide mere om katolicisme? Har du ikke selv en mening om dette? Og hvis du ikke har, hvordan er du så i stand til at vurdere Kim Andersens artikler?

  5. Du holder dig ikke tilbage med at kalde Kim Andersen for en ”falsk profet” fordi han har lavet nogle forsøg på ”beregning” af endetiden (en ”profetmetode” som jeg, i øvrigt, aldrig er stødt på i Bibelen)

  Men hvad mener du så om at ”trække noget fra – eller lægge noget til i Bibelen”. Her taler Ordet jo klart om, at enhver som gør dette ikke skal få del i livets træ – og alligevel vil du ikke konkludere dette i forhold til Katolikkerne – her taler du kun om at de har ”nogle problemer”? Dette har Kim Andersen til gengæld gjort os andre opmærksomme på – hvilket vi er ham taknemmelige for.

  6. Da du har udråbt dig selv til de kristnes vurderingscentral – hvad angår vranglære – kunne det være interessant at vide hvorfor du ikke har taget Den Katolske Kirke og dens vranglære op til debat – især med tanke på hvor stort indpas den har fået i både Folke- og frikirker her i Danmark. Finder du det ikke bekymrende?

  Men måske kan dette indlæg blive anledningen?

  Mange spørgsmål på én gang: men her er du sikkert manden. 🙂

  Med venlig hilsen

  Lys og Salt / Christen

 33. René Vester Says:

  Tja Christen hvad skal man gøre når man ikke ved hvordan man kan forsvare ens synspunkter? Fortsætte med at tale udenom og skrige KATOLSK KIRKE, KATOLSK KIRKE, KATOLSK KIRKE. Men okay så giver jeg dig endnu engang svar, men næste gang du igen taler udenom ved at råbe KATOLSK KIRKE, så skal du ikke forvente at få dine kommentarer godkendt. Hvis du har noget at skrive om den, så gør det i en sammenhæng der er relevant. For det du er i gang med at lave er en god gammeldags stråmand.

  Ad 1) Christen jeg formår at skille tingene fra hinanden. Jeg kan godt se at Kim Andersen er forkert på den, uden at skulle inddrage den katolske kirke. Du laver en stråmand her.
  ad 2) ja det kan godt være at du har ret i at mine udtalelser her kan misforståes, men jeg har vist i sammem debat skrevet at jeg er på linie med John MacArthur, og det er jeg forresten stadigvæk. Find selv linket til hans udtalelser herom.
  ad 3) Endnu engang, jeg kan godt adskille tingene. Med den argumentation du bruger her, har du sagt at jeg ikke kan udngå at omtale Jehovas vidner uden at tale om den romersk katolske kirke. Jamen kan man da ikke nøjes med at se på en ting af gangen?
  Ad4) Jeg har ganske enkelt ment at man der har kunne finde langt bedre argumenter end hos Kim Andersen. Hvad er der nu galt i det?
  Ad 5) Modspørgsmål, hvorhenne i bibelen skulle der stå at man “godt må beregne hvornår Jesus kommer igen, eller om bortrykkelsen”? Der er med andre ord ikke noget der godkender nogen som helst forudsigelse om hvilke tider dette vil ske. Vi er kun blevet lovet tegn på at det sker snart, ikke at vi vil vide hvornår det sker. Alt andet er åndelig arrogance. For Kim Andersen er det muligvis matematisk arrogance, men jeg kan da se at jeg er noget bedre til at regne end ham, men det kræver nu ikke særlig meget indsigt at kunne se det.
  Ad 6) Hvorhenne har jeg gjort det? Er det ikke dig der istedet har gjort det nu?
  Forresten har jeg skrevet flere gange om den romersk katolske kirke. Nogle gange eksplicit andre gange implicit, men åbenbart ikke på den måde som du ønsker. Jeg mener dog ikke som dig at behovet derfor er så stort. Hvorfor tænker du måske? Fordi at hvis man ikke kan se forskel på det man i dag kalder moderne kristendom og historisk kristendom, hvordan skulle man så kunne se forskel på katolocisme og reformeret kristendom? Der er også en anden grund.
  Den anden årsag til at jeg ikke har skrevet voldsomt om den romersk katolske kirke er, at jeg ved at med det samme jeg gør det, vil jeg tiltrække folk som jer fra “Lys og salt”. Folk som bare ønsker at finde nogen der kan bekræfte dem i det de tror på, og så se igennem fingre med alt andet. Jeg har mødt nok af kirkelige folk med et nærmest sygeligt had til den romersk katolske kirke, som ikke er baseret på en kærlighed til evangeliet. Men et had til nogen man ikke er enige i. Jeg ønsker ikke at tiltrække læsere pga deres had til kirker, og mennesker, men pga deres kærlighed til sandheden og deres afsky mod løgnen.
  Jeg kunne godt skrive om “the council of Trent” og om den romersk katolske kirkes forsøg på et økumenisk samarbejde der bygger på sekundære enigheder, men forsøger at undvige primære uenigheder som retfærddigørelsenslæren. Men som sagt, kan mange i de almindelige kirker ikke se forskel alligevel, og så har jeg valgt at vise hvad der er sandhed istedet for blot at skrige KATOLSK KIRKE ligesom visse andre. At jeg ikke har samme prioritet som dig, herom, gør ikke nødvendigvis mig til en vranglære. Den der form for argumentation du bruger er synes jeg virker inspireret af den måde tagryggen argumenterer på. Vis da at du evner at tænke selv Christen.

  Til Annie Jael
  Jeg mangler stadig et svar på hvad det er for nådegaver du anklager mig for at fornægte? For jeg har stadig ingen idé herom. Men det skyldes måske at det er et forsøg på endnu engang at bygge en stråmand op?

 34. Lys og Salt Says:

  Til Rene Vester

  1. Stråmand? Jeg har alene taget udgangspunkt i en debat der er foregået på din egen hjemmeside?! Skal det nu være en forbrydelse der dømmer mig til udelukkelse – har jeg ikke samme rettigheder som andre?

  2. Du svarer ikke på mit spørgsmål: hvordan vurderer du ”de brændende katolikker” – bedømmer du dem efter Læren eller efter ”følelserne”? Hvad MacArthur mener er jeg sådan set revnende ligeglad med – hvad mener du?

  3. Overordnede principper ang. vranglære bør, efter min mening, være ens over hele linjen – så hvis du gør Kim Andersens ”støtter” til medansvarlige, bør du også gøre katolicismens ”støtter” til medansvarlige. Har man sagt A må man også sige B.

  4. Hvad med at bruge dine egne argumenter – bare et forslag 

  5. Du svarer mig ikke på mine spørgsmål: hvad er din mening om kirker ( i det her tilfælde den katolske kirke) som i den grad trækker fra eller lægger til Guds Ord?

  6. Hvis man kalder sin hjemmeside ”sand omvendelse” må det vel også forpligte?!
  Dit svar til mit spørgsmål: du vil ikke skrive om katolicismens vranglære – fordi du er bange for at tiltrække ”folk som os”!? Ja, det er vel også en slags svar.

  Hvad mener du selv er ”moderne kristendom og historisk kristendom” og hvad har det med katolicismen at gøre?

  Til din oplysning: Lys og Salt har ikke ”had” til nogen som helst! Men vi har en kærlighed til Sandheden, hvilket får os til bl.a. at sætte fokus på katolicismen og dens indtog i mange danske kirker i dagens Danmark.

  Med venlig hilsen

  Lys og Salt / Christen.

 35. René Vester Says:

  Tjah hvis det ikke var så tragisk at “Lys og salt” ikke kan forholde sig til det problematiske i Kim Andersens forudsigelser som kun Faderen ved om, så ville det være komisk. Men det er tragisk at de vælger at godkende Kim Andersen, på basis af hans andre artikler, når bibelen er så klar omkring forudsigelser som dette.
  Jeg har givet Christen det svar han fortjener og ser ikke nogen grund til at debattere mere med ham. Han formår alligevel at vende og dreje hvad end jeg svarer ham til at jeg ikke vender mig imod den romersk katolske kirke. Så bliver det jo nærmest ligegyldigt hvad man svarer, med mindre man spørger “Lys og Salt” hvad de ønsker man skal svare, og så svarer det.
  Jeg glæder mig dog over mange af de andre som jeg kender som også har haft kommunikation med “Lys og salt” som her erkendt at denne gruppe er stærkt problematiske at have fællesskab med. Det er dejligt at andre kan se forskel på sund kristendom og manipulerende ekstremisme.

 36. Kirsten Says:

  Annie Jael: En hetz?
  Når man end ikke kan bruge sit eget navn på hverken Facebook eller her i debatten, så er det fordi man ikke vil være sig selv bekendt. Det forstår jeg mere og mere.

 37. Annie Jael Says:

  Kære Kirsten.

  Du skal vide at jeg ingenlunde har haft et ønske om at ramme hverken dig eller andre, selvom jeg valgte at lukke profilen. Jeg har på intet tidspunkt blokeret dig eller observeret dig. Tværtimod har jeg været utrolig opmuntret af din støtte på fb og du skal vide at jeg satte stor pris på din ærlighed og gode råd (dine kontakter, som jeg ikke har beholdt). Du skal vide, at ked af at jeg ikke fik sagt ordenlig tak for din hjælp!!!

  Derfor undrer det mig også, at jeg pludselig skal læse dette her, hvor du nærmest er vendt på en tallerken….

  Selvom du måske har oplevet at andre har udelukket dig, er det ikke tilfældet her…desværre var det ikke muligt at gøre det anderledes og jeg ville ønske at du havde indsigt i forholdene på daværende tidspunkt. Så ville du forstå til fulde, nødvendigheden af vores handling (at vi deaktiverede profilen)

  Jeg vil dog stadig ønske dig alt godt Kirsten og beklage at du har følt dig så udsat.

  Mvh

  Annie Jael.

 38. René Vester Says:

  Kære Annie Jael
  Du mangler stadig at forklare mig hvad det er for nogle nådegaver jeg skulle fornægte ifølge dig. Det er da en jeg undrer mig virkelig meget over at læse.

 39. Annie Jael Says:

  Kære Rene’

  Jeg har svært ved at sluge, at jeg skal se mig nødsaget til at svare, når du ikke selv vil besvare, for mig at se, yderst relevante spørgsmål i denne debat;
  nemlig spørgsmål der vedrører dit tilhørsforhold til den Katolske Kirke og dit personlige syn på denne.

  Mvh

  Annie Jael

 40. René Vester Says:

  Tjah hvad kan man sige andet end typisk “lys og salt” svar. Hvis man ikke ønsker at svare skal man bare endnu engang kræve en udtalelse om den romersk katolske kirke. Så den kære Annie Jael kan altså tillade sig at komme med fuldstændig udokumenterede påstande om mig, som hun kun vil give svar på hvis jeg udtaler mig om noget som ikke er særlig svært at finde ud af. Men Annie Jael har åbenbart ikke læst hvad jeg har skrevet om reformationen, det burde give hende det svar hun ønsker.
  Jeg tror ikke det nytter noget at debattere mere med de der “Lys og salt” folk. Hvis de har mere at tilføje kan de give mig nogen ordentlige svar først på mailen istedet. Den er forresten info@omvendelse.dk.

 41. Bodil Says:

  Jeg ved, at det kan være svært at sætte grænsen mellem vranglære og fejl. Men jeg mener, at du, eftersom du har valgt, hvor din grænse skal gå, må bruge den samme målestok overfor alle, for troværdighedens skyld.
  Synes du (Rene Vester) ikke, at Katolikkerne er langt værre stillet end Tagryggen? Katolikkerne har skabt ”et anderledes evangelium”. Det har Tagryggen trods alt afholdt sig fra at gøre.

  Bodil

 42. René Vester Says:

  “Samme målestok overfor alle” skriver du Bodil. Men det virker implicit som om at hvis jeg ikke tager alle op, så er jeg forkert på den. Har jeg da nogensinde påstået at dette er en udtømmende hjemmeside vedr. al den vranglære der findes i verden?
  Denne debat handler ikke om katolikkerne. Du kan finde debat om katolicisme andre steder på denne blog. Der kan du finde hvad jeg mener herom. Dette indlæg handler om de problemer der er ved Kim Andersens Tagryggen.dk og dem der følger ham. Det er hvad du burde forholde dig til her. Men du synes måske at bare man skriver nogle sandheder om den romersk katolske kirke at det gør det fuldstændig i orden at forudsige hvornår bortrykkelsen sker? Kan du slet ikke se at det er en forkert metode at godkende folk på?

 43. Bodil Says:

  Denne debat drejer sig heller ikke fra min side om den katolske kirke, men om hvordan vi skelner ”skidt fra kanel”, og hvor grænsen mellem vranglære og problemer går. Og her har vi 2 meget konkrete eksempler, hvor jeg mener, at du er meget large over for den ene, og giver meget lidt ”plads” til den anden. Jeg har aldrig bedt dig om at tage alt op, men jeg undrer mig meget over din prioritering i denne sag.

  At jeg har læst en del af Tagryggens artikler er ikke ensbetydende med, at jeg mener, at alt hvad der bliver sagt og skrevet er ok. Jeg anser heller ikke mig selv for at være en af Tagryggens støtter.

  Jeg har heller aldrig sagt, at jeg synes, at det er ok at forsøge at forudsige Jesu genkomst. Men det berettiger mig ikke til at kalde Kim Andersen en falsk profet. En profet må nødvendigvis være en som profeterer, men her giver Kim Andersen klart udtryk for, at han taler på sine egne og ikke på Guds vegne.

  Bodil

 44. René Vester Says:

  Om Kim Andersen taler på egne veje eller Guds er ligegyldigt. For ikke en eneste af de to muligheder giver ham ret til at forudsige bortrykkelsen. Det er et niks pille punkt. Og Kim Andersen har pillet en gang i forvejen, og fik lyst til at pille igen.

  Men siden du er så glad for Tagryggen så er du måske også hoppet på hans vrøvl om jordskælvsmaskiner og andet ekstremistisk konspirationsagtigt vrøvl? Hvorfor nævner jeg så det, jo kære Bodil hvis det er sådan at der faktisk er noget fornuftigt at finde på hans side, så undergraver alt vrøvlet der det som er sandt. For nu kan man jo ikke sige, “Jeg har læst på tagryggen at…….” for folk kan jo bare sige, ja der står også det og det om jordskælvsmaskiner, bortrykkelse og så videre. Kim Andersen blander alt muligt sammen som han selv har lyst til. Og folk der følger ham bliver vildledt. Det har jeg set før, og det ser jeg stadigvæk. Men det vil jeg mene er ret typisk for en bedømmelseshjemmeside som mangler glæden over evangeliet!

 45. Kirsten Says:

  Jael Toner eller hvad du nu hedder i dag. Jeg er ikke vendt på en tallerken.
  Jeg står der, hvor jeg har stået hele tiden. Det er jeres metoder, som jeg synes er ubehagelige og ukærlige, især fordi I har så travl med andre, hvad I mener, er rigtig og forkert hos dem, og så måden hvorpå I opfører jer overfor os, som ikke har haft problemer i nogen debat med nogen af jer.

  Jael, fortæl mig hvorfor jeg er blokeret på MySpace?

  Lys og Salt burde have forklaret hvad de gjorde, inden de gjorde det. Det har såret så mange kristne, og gjort lige så mange vrede pga. måden I har gjort det på. Jeg har haft kontakt med nogen, som på det nærmeste var paranoide, fordi I var “on and of” og de så ikke kunne komme på profilen.

  Læg lige mærke til at problemerne kom pga. måden I gik på og ikke på, hvordan I var i debatten, da den var der (i hvert fald for mig). Alle har ret til en mening, men når man er så bastant som Lys og Salt, skal man passe MEGET på hvordan man selv agerer. Det tror jeg, I har glemt.

  Jael Toner, jeg ville ønske at du fandt en menighed, hvor du ikke gik så højt op i bogstaven, men hvor den indbyrdes kærlighed eksisterer. Det vil være sundt for dig. Du har nogle personer i dit liv, som du bør løsrive dig fra, hvis ikke du skal ende som en rigoristisk person, som fok bliver trætte af.

  Lys og Salt, I bør helt klart åbne jeres profil og give alle dem I har blokerede en undskyldning og så kan I jo lukke profilen eller åbne jer med kærlighed til alle og ikke kun dem I kan lide eller har samme mening som Jer.

  Husk: Kærlighed skjuler en mangfoldighed af synder!

 46. René Vester Says:

  Kirsten jeg er enig med dig. “Lys og salts” måde at styre en debat på synes jeg heller ikke om. Den måde hvorpå de har manipuleret med debatterne, og samtidig forsøgt at stå frem som dem der er enige med folk der har oplevet misbrug i nogen kirker, anser jeg som direkte skadelig. Folk der har oplevet at blive skuffet før, havde pludselig fundet nogen der forstod dem. Og så viser det sig at de ikke er særlig anderledes. Det er sårende for kristne der er blevet såret i forvejen.
  Jael kan desværre ikke længere svare dig her. Hende og Lys og Salts Christen har jeg lukket for, men jeg havde fortalt dem hvorfor jeg ville gøre det, så de var advaret. Der er i de 2½ år jeg har kørt denne hjemmeside været hvad der kan tælles på en hånd (vil jeg tro) nogle personer som jeg ikke har ment skulle have taleret mere her på siden. Ikke fordi jeg var uenig med dem. Men fordi de altid snakkede udenom, eller kun kunne gentage sig selv igen og igen. Med andre ord, folk der på trods af uenighed ikke kunne holde sig indenfor nogen tilfredsstillende rammer for debat.
  Jeg vil dog give dig ret i at hun nok trænger til at finde en anden menighed, et sted hvor fællesskabet er fyldt af kærlighed. Jeg ville nu godt have at det sted også gik op i bogstaven, men uden kærlighed er det jo blot et rungende malm. Så jeg tror jeg er ret enig med dig her.

 47. Bodil Says:

  Kirsten
  Jeg kan slet ikke forstå, at du og andre tager det så personligt, at lys og salt har valgt at lukke sin profil ned. Det har de helt sikkert haft deres gode grunde til at gøre. Men hvis det virkelig er sandt, at flere næsten er blevet paranoide af ikke at kunne komme på lys og salts profil, så må det være dem og ikke lys og salt, som har et alvorligt problem.
  Jeg har selv haft stor glæde af lys og salts artikler, men der er jo ikke nogen af os, som kan gøre krav på deres tilstedeværelse på facebook, selvom jeg kan forstå, at de er savnede.

  Bodil

 48. Kirsten Says:

  Bodil, du er næppe blevet blokeret. Jeg er den eneste, som har turdet sige noget til dem her. De må selvom de er på facebook eller ej. Det er MÅDEN, de har blokeret gode kristne debatører på. De har stillet sig selv op, sådan virker det på folk i dag, som bedrevidende end de fleste kristne. De anerkender ingen kirker. Det er det sørgelige ved det hele. Hvad nytter det, du tror, du ved bedre end alle andre og kun anerkender dem, som mener det samme som dig.
  Jeg har aldrig haft nogen kontakt med dem på MySpace, hvor de blokerede mig. De bad mig være ven med dem på facebook og der har intet ondt været imellem dem og mig og mange andre. Jeg gentager det er MÅDEN, de har gjort det på, der er usmagelig og ubehagelig.

  Det sidste notat Jael skrev til mig her, vidner for mig, at hun på en eller anden måde er klemt og jeg tror hun er styret af dem på Lys og Salt. Jeg fornemmer en “faderhus” mentatlitet og er bekymret for Jael. Gid hun må vågne op, så hun må blive løsrevet af denne form for bogstav uden kærlighed.

 49. Kirsten Says:

  Bodil, du er næppe blevet blokeret. Jeg er den eneste, som har turdet sige noget til dem her. De må selvom de er på facebook eller ej. Det er MÅDEN, de har blokeret gode kristne debatører på. De har stillet sig selv op, sådan virker det på folk i dag, som bedrevidende end de fleste kristne. De anerkender ingen kirker. Det er det sørgelige ved det hele. Hvad nytter det, du tror, du ved bedre end alle andre og kun anerkender dem, som mener det samme som dig.
  Jeg har aldrig haft nogen kontakt med dem på MySpace, hvor de blokerede mig. De bad mig være ven med dem på facebook og der har intet ondt været imellem dem og mig og mange andre. Jeg gentager det er MÅDEN, de har gjort det på, der er usmagelig og ubehagelig.

  Det sidste notat Jael skrev til mig her, vidner for mig, at hun på en eller anden måde er klemt og jeg tror hun er styret af dem på Lys og Salt. Jeg fornemmer en “faderhus” mentalitet og er bekymret for Jael. Gid hun må vågne op, så hun må blive løsrevet af denne form for bogstav uden kærlighed. Det er usund i længden.

 50. Bodil Says:

  Kirsten.
  Jeg forstår slet ikke, at du kan skrive, at Lys og Salt minder om Faderhuset, og at Annie Jael er styret, for Jael skriver selv at hun er medleder. Jeg kan ikke genkende den person du beskriver. For mig virker Jael utrolig selvstændig.
  Du skriver også, at de ikke anerkender nogen kirker. Jeg har fulgt med i debatten, og for mig at se handler den slet ikke om kirker men om læremæssige spørgsmål.
  Det er da heller ikke et spørgsmål om at turde sige noget, men om at det man siger hænger sammen med virkeligheden.
  Mht. Myspace: Er du sikker på, at de ikke bare har lukket deres profil ned? Du troede også, at du var udelukket fra FaceBook, men her viste det sig, at profilen var lukket ned.
  Kunne det samme være tilfældet her? Jeg har prøvet at finde deres Myspace profil, men uden held.
  Jeg synes også, at det er forkert, at du bringer alle disse ting frem, når du ved, at de ikke har mulighed for at forsvare sig.

  Bodil

 51. Kirsten Says:

  Bodil: Jeg spurgte dem, da de kunne svare, men det gjorde de så ikke!

 52. Bodil Says:

  Kirsten
  Så vidt jeg kan se, har du fået svar lige, indtil de blev udelukket.
  Jael kalder sig selv medleder på Lys og Salt, så mon ikke hendes svar taler for hele gruppen?

  Bodil

 53. Kirsten Says:

  Jeg savner ikke Lys og Salt. Jeg kan ikke se, hvorfor de har blokeret en masse mennesker, som lagde energi i de emner, som Lys og Salt taggede på profiler incl. min.
  Jeg savner faktisk Jael. Hun var mere reel, og jeg er bekymret for hende.

  At du ikke forstår, hvad jeg mener med “faderhus” metalitet forbavser mig ikke. Der var mange, der advarede mod Faderhuset i flere år, men der var ingen der kunne forstå og troede på, at det kunne være så galt. Sådan er det tit indenfor kristendom. Det skal gå rigtigt galt, før folk vågner op, fordi “I må ikke dømme” bliver misbrugt og derfor tør ingen sige noget, før det er for sent og mange kristne liv er blevet misbrugt og ødelagt. Denne “vi alene vide” og vi har “den rene lære” er mest udbredt i små kirkesamfund eller såkaldte hjemme menigheder. De har ingen, som de står til ansvar overfor og det går ofte galt og usikre kristne bliver misbrugt både på den ene og den anden måde, både åndeligt og økonomisk. Når ledelsen, hvad den så består i, ingen mod- og medspil får fra andre kirkeledere, ender det som regel galt.

 54. Bodil Says:

  Det er meget alvorlige anklager, som du kommer med og så endda i et forum, hvor modparten ikke har mulighed for at forsvare sig.
  Jeg kan slet ikke genkende din beskrivelse, hverken af lys og salt eller af Jael.

  Jeg synes, at vi skal stoppe debatten omkring lys og salt her.

  Bodil

 55. René Vester Says:

  Bodil “Lys og salt” ville fortsat have mulighed for at forsvare sig, hvis de ikke igen og igen havde talt udenom ved at opbygge stråmænd. Dertil var deres debatmåde direkte manipulerende, (hvilket også var tilfældet da de havde debatter på facebook). Hvis de vil debattere på den måde, så må de finde nogen andre at spilde tiden på.
  De har selvfølgelig påstået at årsagen til at de ikke kan kommentere mere, er fordi jeg ikke kan tåle at blive modsagt, hvilket er en ret latterlig påstand. Der er masser af andre meningstilkendegivere her på siden med andre meninger end mig, og det vil jeg gerne have fortsætter. Men folk der hele tiden taler udenom, og ikke vil forholde sig til det konkrete emne, er ikke nogen jeg vil bruge alt for megen tid på.

 56. Kirsten Says:

  Bodil: Jeg har ikke sagt Lys og Salt er som faderhuset, men mentalitetet “vi alene vide” eller din mening bliver slettet, hvis den ikke passer med vores, var en tilbøjelighed hos dem. Det var der mange der klagede over.
  Jeg siger ikke noget om Jael, andet end at hun åbenbart følger dem, fordi hun også slettede sin profil. Hun havde utroligt mange venner og der var heller intet ondt mellem hende og mig. Hun blev faktisk venner med flere af mine venner, så det har skuffet mig. Men jeg er bekymret for hende og ber for hende.
  Lys og Salt kan åbne deres profil igen og så får de en debat der. Men det gør de jo nok ikke, hvilket jeg dog ville ønske.

  Jeg har heller ikke lyst til at debatere det mere. Så slut herfra.

 57. Kirsten Says:

  Til L & S og Jael:
  Citat: “Jeg har aldrig i mit lange liv oplevet nogen, som kalder sig kristne, og som er så kritiske overfor andre kristen, som har opført sig så dårligt,og hvis det er kristendom de viser ved deres væremåde, så må det være en anden Bibel og en anden Jesus de tjener, for mere dårlig opførsel, skal man lede længe efter på Guds grønne jord. ”

  Efter nøje overvejselse har jeg det ikke godt med denne bemærkning i mit tidligere indlæg. Det står ikke til at dømme og hvordan jeres kristendom er, selvom I er meget kristiske overfor andre kristne, mere end jeg har oplevet af andre kristne – så tilgiv mig.

  Kirsten

 58. Bodil Says:

  Kirsten.
  Jeg er sikker på at både lys og salt og Jael tager imod en undskyldning. Det er et godt initiativ fra din side. Må Gud velsigne dig.

  Bodil

 59. Martin Says:

  Tråden her har ligget stille længe, men tillad mig at komme med et input alligevel…

  Tagryggen er efterhånden pinlig at kigge på. Jeg har i snart 10 år fulgt artiklerne på sitet og kan kun bekræfte, de bliver mere og mere outrere…samt at de bevæger sig længere og længere væk fra sit bibelske udgangspunkt og med al ønskelig tydelighed bliver til selvproklamerede profetier blottet for Helligåndens virke.

  Kim er efterhånden rullet så meget ind i sine konspirationsteorier at han, og undskyld mit sprog, populært sagt, ikke kan kende sin egen røv fra et tastatur – og opfører sig som er han paranoid overdrevet mistænksom… det ene øjeblik er det Lady Gaga og så er det Thorning, så er det paven og Obama, hemmelige loger og tegn, udregninger og gætterier, blandet med de mest pinlige profetier og forudsigelser om Kristi genkomst.

  Hvis jeg må give Kim fra Tagryggen et råd, så er det, at forsøge at kigge indad og se efter om det virkelig gavner ret meget at fremføre den slags usorterede vrøvl – det bærer mere og mere præg af gudløs tænkning og fri fantasi end af genuin kristendom og ønsket om at give et evangelisk budskab videre.

  Tværtimod lader det til, at ønsket om at sætte sig selv i centrum vha “profetier” og fantastiske afsløringer af illumati og alle de andre forfærdelige konspirationsteoretiske spekulationer har vundet ikke kun over sagligheden men også over selvrespekt og selve det evangeliske belæg for at føre sig frem på denne tåbelige facon.

  Projektet startede så godt, men for hver artikel Tagryggen lancerer, skriver de sig selv længere og længere ud i skinger foragt og jeg kan ikke lade være at mindes Nietzsches ord om at “Den som bekæmper monstre må se til at han ikke selv bliver et monster” (frit efter hukommelsen)

  Jeg håber i sandhed ikke, at for mange kristne bliver og er blevet ledt på afveje af Tagryggen og må opfordre til at alle forholder sig stærkt kritisk til denne form for “kristendom” og “profeti”, ligesom en sund kritisk sans over for alt andet er ganske sund.

  I øvrigt skal Du/I have tak for et godt indlæg!

  “Han skal blive større, jeg skal blive mindre.” Joh. 3.30.

  GBY
  Martin
  stud.theol.

 60. Bo Schultz Says:

  Et rigtig godt indlæg
  Tak for det Martin

 61. René Vester Says:

  Ja jeg vil også godt sige tak Martin. Jeg synes det rammer rigtig godt. Jeg tror personligt (og jeg kender flere der er enige) at en stor del af dette skyldes at Kim Andersen har valgt at stå udenfor kirkeliv. At han har svært ved at finde noget tilfredsstillende er nok forståeligt, men bare at stå udenfor, uden at gøre noget selv for at gøre det bedre, er ikke sundt. En kristen er en del af Kristi legeme, og det legeme er Guds menighed på denne jord. Hvorfor ønsker man dog at stå udenfor dette legeme? Menigheden er Guds opfindelse, og Guds gave.

 62. Kim Andersen Says:

  Hej med jer.
  Jeg er selvfølgelig ikke overrasket over at det er her kritikerne mødes, men jeg undrer mig over at se hvordan I går efter manden, og ikke emnerne. Martin skriver at jeg sidder og digter gudløse historier, mens jeg fremlægger jer kildemateriale der fortæller at det, jeg skriver, sker foran jeres øjne – hvis I ville åbne dem og se.

  Helle Thorning i Bilderberg? Hvorfor? Hvad er Bilderberg? Hvorfor vil I ikke forstå Gaga’s sygelige symbolik? Kan I ikke se at paven er okkult, og at Obama har en fordækt agenda? Hemmelige loger – det florer over alt – det kan I da ikke undgå at se… Det er ikke et forsvar fra min side. jeg ville bare ønske I ville forstå mere om den tid, vi lever i, her lige før Jesus kommer igen.

  Gud har forkyndt os så meget om vores tid, og mens vi ser det sidste rige opstå, så håner I mig, og vel også andre, der våger og advarer om det, der er ved at ske. Søger jeg at sætte mig selv i centrum? Jeg mener det er noget psykologisk vrøvl sagt i vrede. Ønskede jeg det, havde mit budskab været aldeles anderledes. Led jeg af forfølgelsesvanvid, ville mit budskab også have været anderledes. Jeg ønsker at vise, at hvert et ord Bibelen har sagt om vores tid, går i opfyldelse her og nu, i vores tid. Hele den teknologiske kunnen er på plads. Den åndelige opvågning til den nye tid er på plads. De ti riger er tegnet og formes i disse dage, hvilket også gør sig gældende for den økonomiske verdenskontrol, som Gud har fortalt om, og ikke at forglemme et verdensmilitær.

  Hvad er profetier? Profetier er tale inspireret direkte fra Gud. Jeg har på intet tidspunkt påstået at mine skriverier om bortrykkelsen i 2010 var profetiske, og jeg tager selv ansvaret for dem, ene og alene. Jeg har svaret på alt det, i denne artikel 2010 og tidens ende.

  Martin, du mener jeg er et monster. Jeg ser, ud fra det, du skriver, at du ganske enkelt mangler viden om den verden du lever i. Hvordan skulle Bibelens profetier komme til opfyldelse uden konspiration? Kunne verdens elite stille sig frem og lægge deres planer til åbent skue? Ville du frivilligt acceptere det samfund, som Johannes viser os i Åbenbaringen? Ville du rejse din hånd og stemme for et diktatur der kræver af dig, at du frakender dig Jesus? Klart du ikke ville det frivilligt. Men hvad hvis du narres ind i det? Hvad hvis du ikke engang opdager det, før kravet kommer? Det er konspiration, gamle dreng, og giv ikke mig skylden. Er alt jeg ser korrekt? Hvem i historien, ud over Jesus, har kunnet påstå det? Selvfølgelig skal man være kritisk over for mig også. Men at fornægte dagens verden som du gør det her, det er useriøst.

  Kærlig hilsen
  Kim Andersen.

 63. Knud Says:

  Det her er en sjov tråd, og jeg kan ikke lade være at blande mig.
  Jeg er enig med Kim, for at I så kan falde over mig, også. Det ser jeg frem til.
  At man skal være en del af det kirkeliv, der findes i Danmark i dag, for at kunne se, hvor det går henad, er absurd.
  Når jeg snakker med helt sekulære mennesker, finder jeg større forståelse for de fakta omkring det, som også Kim skriver, jeg kan lægge på bordet. De kan se det, hvad har så blindet “de kristnes” øjne?
  Hvis man læser The Armageddon script, som er skrevet af en New ager, bruger han flere sider på at fortælle, hvordan de karismatiske frikirker vil blive brugt til at lede verden ind i den nye verdensorden, antikrists rige.
  Hvordan kan det lade sig gøre?
  Fordi de fleste kristne i dag, nægter at se i øjnene, at vi lever i de absolut sidste sekunder af nådens tid.
  Skulle jeg blive medlem af en kirke der er blind og døv for Guds advarsel fra Bibelen, og blive en del af den sovende skare?
  Jeg skriver kun dette i håb om at en eller anden vil vågne op og få olie på lampen, så man kan se.

 64. René Vester Says:

  Kim hvis du læste hvad jeg skrev så gjorde jeg det helt klart at du er en falsk profet fordi du har kommet med forudsigelser på bortrykkelsen. Jeg skrev ikke at du havde profeteret, men at det er ligegyldigt om du havde profeteret, beregnet, eller analyseret. Russell som startede Jehovas vidner profeterede heller ikke, men beregnede hans forudsigelser udfra Keops pyramidens mål. Du er på linie med ham, og dine forudsigelser er ligeså dumme og arrogante som hans.
  Men en anden ting Kim. Jeg har ikke noget imod at du går imod vranglære, og viser tidens tegn, hvis du gjorde det fra den rigtige vinkel. Men du er en af dem der har mistet den første kærlighed, i din umættelige kamp for at alle andre har uret og du har ret. Det er folk som dig jeg advarer imod i min prædiken om Jesu brev til menigheden i Efesos. Den kan du høre her: http://sand.omvendelse.dk/podcast-jesu-brev-til-menigheden-i-efesos-3309.htm
  Jeg håber virkelig du vil høre den, for måske kan du se en sammenhæng mellem det du laver og det du mangler at lave, nemlig en klar og naturlig fokus på Jesus og evangeliet om Ham. For det er på dette punkt at du går fuldstændig forkert. Du peger og peger på alle andre, og det er i orden at pege, men hvis man ikke også peger på Jesus og gør det så det er soleklart at kun hos Jesus og ved at omvende sig til Ham, er der frelse, så er man på vildspor. Men måske skyldes din manglende fokus på Jesus, at hvis en blev kristen efter at have læst noget hos dig, så har du ikke nogen menighed du kan vise folk hen til. For du står jo udenfor og ser alting ovenfra fra “tagryggen”. Sjovt nok har Gud aldrig bedt os om at sidde på en tagryg og observere.
  Du har kun fokus på tosserier som de mest ekstreme konspirationsteorier (jordskævlsmaskiner helt ærlig altså), Konspirationsteorier kan da være spændende nok, men det er altså langt vigtigere at pege på Jesus og så bare vise at denne verden går sin undergang i møde.

  Og så lige til noget af det Knud skrev. Jeg skrev ikke at man skal være en del af det “kirkeliv der findes i Danmark i dag”. Men at man skal være en del af en menighed/et kristent fællesskab. Jeg kan godt forstå at nogen har svært ved at fungere i meget af det frafaldne kirkeliv af i dag. Har jeg da påstået noget andet? Men hvis man ikke kan være med i det kirkeliv der er nogen steder, så må man da gøre noget istedetfor bare at råbe op og skrige “everybodys stupid but me”. Hvorfor kan Kim og hans efterfølgere ikke starte nye menighedsfællesskaber op istedet? Er det fordi I ikke har noget reelt holdepunkt? Og de steder hvor der er forsøgt noget, som disse “lys og salt folk” som jeg omtaler i indlægget, der er det så formørket hvad der sker, at man ikke må vide hvem de er eller hvor de holder møde. De lever jo som en lille skjult gnostisk fællesskab (det ved jeg ikke om de er, men det ser godt nok mærkeligt ud udefra).
  Derudover Knud, så kan jeg fortælle dig at min inspiration ikke kommer fra et new age skrift som dit “The Armageddon script”, men fra bibelen. Kunne jeg læse det script? Ja, det kan jeg godt, men jeg vil ikke bruge den som autoritet, for det er den ikke, men det er bibelen. Find du hellere sandheden i bibelen, istedetfor tåbelige steder som Tagryggen, New age skrifter eller Nostradamus for den sags skyld.

  Men tilbage til Kim Andersen. Hvem står du til ansvar overfor? Hvem har taleret indtil dig? Hvilket kristent fællesskab kommer du i? Og hvis du ikke kommer nogen steder, så vil jeg godt spørge dig, hvorfor har du valgt at stå udenfor kirkeliv, og bare stå og beklage dig udenfor, istedetfor at gøre noget ved det?

 65. Kim Andersen Says:

  Rene. Jeg har ikke så meget mere at sige til dine latterligheder ang. opdagelserne i artiklen med bortrykkelsen. Min henvendelse drejede sig mere om indlægget fra Martin. Din påstand iht. profeti, vidner ganske godt om din manglende vilje til at sætte dig ind i det, du kritiserer. Du kunne evt. tage dig tid til at læse et udpluk af artikler som ”Synd, frelse og perfektion”, ”Den evige frelse”, ”Jehovas Vidner, den Levende Gud og Jesus”, hvor jeg forsvarer Evangeliet, og du kunne desuden påpege de mange, mange forsvar for den levende tro, som jeg har i de forskellige artikler til oplysning.

  Ang. dine spørgsmål – jeg er ikke i tvivl om at de er retoriske og du kender svarene på dem selv…
  ”Hvem står du til ansvar overfor?” – Gud!
  ”Hvem har taleret indtil dig?” – alle.
  ”Hvilket kristent fællesskab kommer du i?” – ingen.
  ”hvorfor har du valgt at stå udenfor kirkeliv” – Det har jeg som sådan ikke valgt, men efter jeg forlod sekten Københavns Bibeltrænings Center, har jeg ikke fundet en menighed, jeg kunne forsvare at komme i.

  Jeg beklager mig ikke, René. Jeg føler mig ikke udenfor. Jeg gør så absolut noget ved det. Jeg bryder mig ikke om at skrive dette, for det kan lyde selvophøjende – og det er det sidste jeg ønsker at være – der har jeg været, og kommer der aldrig igen. Men jeg skriver det nu, for at denne debat ikke skal drukne i din forskruede forståelse af emnerne jeg præsenterer på Tagryggen. Der er folk fra hele Skandinavien der skriver til mig, fordi de er glade for at få sat ord på det, de oplever i menighederne. Selvom du og I, dømmer mig frafalden og ugudelig, så er der mennesker der ser det markant anderledes – selvfølgelig også jeg selv. René, jeg har ikke tålmodighed til at læse dine skriverier, eller høre dine lydklip og se dine videoer. Det giver mig intet at arbejde med, men jeg anerkender at der er andre mennesker, som er et sted i deres liv, hvor de kan bruge det, du siger. Og til det formål er jeg sikker på at det udfører sit hverv. Der er folk der har været rigtig glade for artiklerne om 2006 og 2010, for de forstod godt, at det ikke var profeti det handlede om. At blive mindet om at Jesus snart kommer, glæder Hans børn. Fejlfortolkere som dig, spiller ingen rolle i det.

  Du nævner jordskælvsmaskiner, som værende en af mine konspirationsteorier. Har du undersøgt emnet? Senator Claiborne deBorda Pell, Chen May Yee, USA’s forsvarsminister William Cohen taler om det – og selv FN har lavet en traktat for at forhindre militærisk og anden fjendtlig brug af miljømæssig modifikations teknikker. Læs denne nyhedsblog ”USA angreb Haiti med jordskælvs-våben”.

  Jeg kan ikke lade være med at citere Peter og Judas i deres udtalelse om mennesker der spotter det åndelige de ikke forstår: ”disse mennesker spotter alt det, de ikke kender til… disse mennesker, som spotter det, de ikke kender, skal forgå som fornuftløse dyr”. René, du spotter også det, du ikke kender til – skønt du ikke er et fornuftløst dyr – du er kun illitterær (nej, nu driller jeg vidst).

  Fortsæt din vandring René. Du vil også modnes, som du vokser med Guds Ord.

  /Kim.

 66. René Vester Says:

  Tak for dit svar Kim. Jeg vidste godt du kom i KBC engang. og kan godt forstå du gik ud. Men hvis du virkelig mener at der ikke findes nogen andre menigheder i hele Danmark som du kan stå inde for, så start da noget op med nogen istedetfor (også selvom jeg nok ikke ville besøge jer).

  Men ja Kim jeg vil også gerne modnes i min vandring, men jeg ønsker ikke at rådne. Der er du et skræmmebillede. Alle dine fanmails kan jeg forvisse dig om at du ikke kan bruge overfor Gud den dag du står foran Ham. Du vil blive stillet til ansvar for dine løgne, din vranglære, og at du ikke ville indgå i det som Gud kalder alle kristne til, nemlig at være en del af en menighed.
  At du kun står til ansvar overfor Gud, viser blot endnu engang dit åndelige hovmod. For der er åbentbart ikke nogen mennesker i hele skandinavien som åndeligt er på et “højere niveau” end dig. Det må godt nok være koldt på toppen kære Kim.

 67. Kim Andersen Says:

  Så blev du sur…

 68. René Vester Says:

  Kim din kommentar her er blot med til at dokumentere hvad jeg i forvejen har skrevet. Nemlig at du er ret dårlig til at analysere og konkludere. For jeg er ikke sur, der er nemlig forskel på at være sur og på at give folk en advarsel mod den kommende dom. Den advarsel gav jeg dig, fordi jeg ikke ønsker at du skal gå fortabt, men omvende dig til den levende Gud, der døde for din skyld på korset. Men som også kalder dig til at underlægge dig et bibelsk lederskab i en menighed. Jeg synes simpelthen det er så trist at møde folk som dig, hvad enten det er på nettet eller andre steder. Bitre mennesker som ikke vil involvere sig i det Gud har kaldet den kristne til. Nemlig at være en del af et menighedsliv. Og nej Kim jeg siger ikke du skal gå ind i en frafalden kirke, men der er stadig kirker som holder fast i den gode forkyndelse, og har sat Guds ord som autoriteten for kirken. Og hvis du ikke kan finde en sådan, så find dog nogen at starte det op med istedet. Det burde da være muligt med alle dine fanmails fra hele skandinavien. Men det er måske ikke så vigtigt for en der “kun” står til ansvar overfor Gud (og dermed har sat sig som den største og mest indsigtsfulde person mellem andre mennesker og Gud). Trist. Vil nu stadigvæk håbe du vælger at tage tid til at høre den prædiken. Her er endnu et forsøg: http://sand.omvendelse.dk/podcast-jesu-brev-til-menigheden-i-efesos-3309.htm

 69. Kim Andersen Says:

  Ærlig talt, gamle dreng, nu må du stoppe det der vrøvl med analyse og konklusion. Her er et lille potpourri af dine analyser:

  1) ”Vi har altså at gøre med nogen som ikke vil involvere sig i en menighed, og hellere vil stå udenfor menighedslivet, og dermed udenfor kirken.”

  2) ”Tagryggen.dk ønsker at have en bedømmelsestjeneste”

  3) ”Kim virker mere som en af de bitre mænd, der pga nogle oplevelser i kirken bar vælger at stå udenfor hvor det er nemmere at kritisere alt og alle.”

  4) ”Kim Andersen er fuldstændig ubrugelig i kirken, pga hans valg om at stå udenfor, og hans tåbelige forudsigelser.”

  5) Jeg er ”en af dem der har mistet den første kærlighed”

  6) Jeg er blandt ”Bitre mennesker som ikke vil involvere sig i det Gud har kaldet den kristne til.”

  Ingen af ovenstående påstande, har du dokumentation til at kunne konkludere – du er kommet til kort over for egne krav René. Jeg ønsker ikke at stå uden for kirken. Desuden gør jeg det heller ikke, i den forstand at jeg har rigelig med kristne mennesker omkring mig – jeg har fællesskab. Jeg ønsker ikke en bedømmelsestjeneste. At jeg er ubrugelig – det er jeg måske for dig – men du har da ingen ide om hvad Gud skulle have for planer med mig. Jeg har på ingen måde mistet min første kærlighed, tværtimod er glæden over, længslen efter, håbet og kærligheden til Jesus vokset voldsomt, efter jeg er gået ud af det kirkeliv, du nærmest virker besat af. Jeg er således heller ikke bitter, og er som sagt ikke imod at involvere mig i en menighed. Men så længe jeg skal sidde og høre på tungetale jeg ikke kan forstå, så længe jeg skal se på at mennesker overmandes af en underlig ånd jeg ikke kender – og så længe jeg skal bruge min tid på at høre uendelige prædikener om penge, og alt jeg lærte allerede i søndagsskolen som barn, så kan jeg ikke mande mig op.

  At mit fællesskab ikke ligner dit, René, med stolerækker og monolog fra talerstolen, betyder ikke at jeg er fællesskabsløs. Som Paulus sagde på det sidste af sine dage: ”Så overgiver jeg jer nu til Herren og til hans nådes ord, som formår at opbygge og at give arven til alle de hellige” (Apg. 20:32). Jeg kan bevidne, at Guds Ord er alt et menneske behøver. Kirken har ikke frelst nogen, men Guds Ord! Jakob siger ”Aflæg derfor al urenhed og alle de mange udslag af ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som har magt til at frelse jeres sjæle” (Jak. 1:21). Jeg lytter René, og jeg gransker, for jeg længes efter at se mere af Ham. OG – jeg har en uknuselig vished om, håb til og tro på, at snart skal møde Jesus som Han er – at du dømmer mig, er det mindste på denne jord!

  Under alle dine beskyldninger René, finder jeg fortsat glæde og tro ved Guds Ord, og jeg spejler mig, mine tanker, holdninger og skriverier i Guds Ord. Jeg kan som sagt kun se, at dine anklager blot er dine egne meninger, og når man går dig på klingen, så svarer du ikke. Nu da jeg har skimmet hele debatten igennem, kan jeg se at det ikke er første gang du håner mig for talen om jordskælvsmaskiner. Hvorfor kommenterer du ikke på dokumentationen jeg har givet? Hvad med alle de decideret evangeliske artikler på Tagryggen, der forsvarer frelse ved nåde alene – du springer over der hvor du tager fejl, mens du anklager mig…

  Nå man kunne jo blive ved. Jeg vil returnere al din galde med disse ord. Du lytter ikke til det, folk skriver. Sidst skriver Knud at ”Når jeg snakker med helt sekulære mennesker, finder jeg større forståelse for de fakta omkring det, som også Kim skriver, jeg kan lægge på bordet. De kan se det, hvad har så blindet “de kristnes” øjne? Hvis man læser The Armageddon script, som er skrevet af en New ager, bruger han flere sider på at fortælle, hvordan de karismatiske frikirker vil blive brugt til at lede verden ind i den nye verdensorden, antikrists rige.”. Din konklusion er ”Derudover Knud, så kan jeg fortælle dig at min inspiration ikke kommer fra et new age skrift som dit “The Armageddon script”, men fra bibelen.”. Du prøver ikke engang på at forstå. Knud taler ikke om at hans inspiration kommer fra Armageddon script bogen, men at selv okkultister kan se kirkernes virke mod Antikrists rige. Lyt efter René, og forstå.

  /Kim.

 70. René Vester Says:

  Hov Kim for en gangs skyld har du faktisk nået frem til en analyse som er sand. For de punkter du skriver her:

  1) ”Vi har altså at gøre med nogen som ikke vil involvere sig i en menighed, og hellere vil stå udenfor menighedslivet, og dermed udenfor kirken.”

  2) ”Tagryggen.dk ønsker at have en bedømmelsestjeneste”

  3) ”Kim virker mere som en af de bitre mænd, der pga nogle oplevelser i kirken bar vælger at stå udenfor hvor det er nemmere at kritisere alt og alle.”

  4) ”Kim Andersen er fuldstændig ubrugelig i kirken, pga hans valg om at stå udenfor, og hans tåbelige forudsigelser.”

  5) At du Kim Andersen er ”en af dem der har mistet den første kærlighed”

  6) At du Kim Andersen er blandt ”Bitre mennesker som ikke vil involvere sig i det Gud har kaldet den kristne til.”

  For ovenstående punkter er præcis hvad jeg mener om dig, og som jeg er fuldstændig sikker på er korrekt. Det er nu ikke svært at finde ud af, man kan bare læse dine skøre konspirationsteorier. Og nu jeg er ved dem, årsagen Kim til at jeg ikke skrev mere om “jordskælvsmaskiner” var at jeg havde læst det du havde skrevet, og det var så tåbeligt og elendigt dokumenteret at din historie ikke engang kunne sælges til forfatteren af en B-films science fiction forfatter.
  Men jeg fik da et billigt grin da jeg kunne se at du havde hoppet på den med handsken, frimureri, Michael Jackson og Metropolis i din særdeles morsomme artikel om Lady Gaga. Det er godt nok en lige lovlig voldsom konklusion at basere på en handske. Men det er jo symptomatisk for dine skriverier. Erasmus Montanus om igen. Mor er en sten for mor kan ikke flyve, det kan en sten heller ikke. Med andre ord Kim du konkluderer på et altfor løst materiale (og mangler stadig nogen som du står til ansvar overfor, og at komme i en menighed (og jeg er ligeglad med om der er stolerækker eller ej).

 71. Kim Andersen Says:

  Jeg glemte lige at nævne fanmails. Du konkluderer at de folk der skriver til mig, er fan af mig. Hvordan i alverden er du kommet i besiddelse af den information? Det har heller intet med virkeligheden at gøre. Og tak for det!

 72. René Vester Says:

  Fanmails var bare et udtryk for de mails du henviste til. Det burde du vide, men igen viser det nok bare at du ikke kan analysere, og konkludere på et niveau som er bare nogenlunde forsvarligt.

 73. Kim Andersen Says:

  Jeg så ikke lige at du havde svaret. Så du ved, at det du siger om mig er sandt. Jeg har lige fortalt dig, at det er løgn. Jeg tvivler på du kender mig bedre end jeg selv…

  jordskælvsmaskiner… Ja, det er jo ikke noget jeg siger, men, som jeg dokumenterer, selv FN siger…

  Måske tager jeg fejl med Michael Jackson. Kan du fortælle mig hvad den ene handske går ud på?

 74. Kim Andersen Says:

  René. Du tillæger det, jeg siger en anden betydning, igen og igen. Du er useriøs. Du har kaldt mig en dygtig manipulator. Kik indad… Jeg skriver mails, du skriver fanmails. Det er ubehøvlet og forvrængning af mine ord. Jeg forstod det selvfølgelig godt, forsøger at tale samme sprog, men så står du der med kniven igen…

  Hav det godt.
  /Kim.

 75. René Vester Says:

  Ved du hvad Kim lad mig bare give dig et svar her. Måske var Michael Jackson inspireret af Metropolis-filmen, måske ikke. Men jeg kan ikke sige om han var. Jeg kan heller ikke sige om han var frimurerrelateret på det grundlag. Måske syntes han bare det så smart ud. Eller sjovt ud. Eller måske signalerede han noget okkult med den. Det kan jeg sige, men jeg kan ikke sige at den er okkult for det er bare en handske. Men hvis Michael Jackson selv havde sagt hvorfor han havde den på, og eksempelvis havde fortalt at det skyldtes nogle bøger han havde læst af Aleister Crowley eller lignende, så kunne jeg gå i gang med at drage nogen konklusioner. Men så længe det bare er en handske, så lad det bare være en handske og find noget bedre at skrive om, for det andet der er direkte tåbeligt.

  Og forresten hvis du godt forstod den med “fanmails” så behøver du ikke skrive som om du ikke forstod den. Det kunne være at de fleste andre også godt kunne forstå den. Det er ikke manipulation, som du (endnu engang) fejlagtig konkluderer.

 76. Knud Says:

  René Vester
  Jeg har nærlæst tråden, og jeg er rystet over, at du, der giver udtryk af at have åndelig bedømmelse, kan skrive det, du gør.
  Jeg syntes, tråden var lidt morsom, fordi jeg opfattede det som lidt drillerier mellem skribenterne. Jeg forstår nu, at du mener det alvorligt, og igen, jeg er rystet over din dømme kraft.
  Kender du overhovedet ikke tidens tegn?
  Kan du ikke se, hvilken alvorlig tid vi lever i?
  Jeg vil anbefale dig, at lægge al din kritik til side og begynde at nærlæse, f.eks. Tagryggen, med dens artikler om tiden vi lever i.
  Jeg kan læse ud af det hele, at du ikke forstår, når der bliver talt om at vi lever i den afsluttende tid, det er du ikke ene om, men at håne og nedgøre de mennesker, der alvorligt påpeger, at det er tid for omvendelse og at søge Gud på ny, fordi bortrykkelsen er for døren, det er højeste grad af tåbelighed.
  Renè, jeg forventer ikke at dette indæg kommer på din blog, men blot du får det læst, og måske begynder at reflektere over din egen situation, er besværet med at skrive det værd.

 77. René Vester Says:

  Jo Knud jeg kan godt læse tidens tegn, og mener at det er en kristens pligt at læse tidens tegn. Men jeg behøver jo ikke “male fanden på væggen” bare fordi jeg ser en væg.

  Kim går langt over stregen i hans artikler. De er baserede på de mest tåbelige argumenter og inddrager noget af den mest ekstreme konspirationsteori. Det er latterligt at læse. Og at han så ikke engang efter to “forudsigelser” af bortrykkelsen går ud og erkender at han er gået langt over hvad han burde, er kun med til at slå fast at Kim er på vildspor.

  Bortrykkelsen må vi godt tale om, vi må godt sige at det ser ud til at den er nært forekommende, men at sætte tid på er overtrædelse af Jesu klare ord: “Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer” (Mattæus 24.42). Det er ord som dette Kim Andersen har sat sig udover, men det er jo hvad der sker, når man “kun” står til ansvar overfor Gud, og ikke har nogen der har større indsigt end een selv som kan irettesætte en, når man er på vildspor. Jeg er ved at være ret sikker på at det er derfor Kim ikke kommer i en kirke. Han ville ikke kunne holde til alle de irettesættelser som en bibelfunderet leder ville give ham.

 78. Knud Says:

  Renè.
  Du ser det du vil se.
  Du kunne få en hund til at blive en bjørn, fordi du vil se en bjørn.
  Du lever i din egen verden, og det skal du så have lov til.
  Du mener ikke du behøver at male fanden på væggen, fordi du ser en væg, men det behøver du heller ikke.
  Jesus siger, han går rundt som en brølende løve og ser hvem han kan opsluge.
  Han har narret mennesker, lige siden Eden, og gør det stadig.
  Lige nu narrer ham mennesker til at tro, at der er laaang tid til hans genkomst.
  Du mener ikke vi må se på tidens tegn, og se at det Jesus fortalte skulle ske, faktisk er sket, for det meste?
  Jeg kan så fortælle dig, at det giver en meget fattig kristendom, hvis vi ikke længes så meget, at vi ser efter tegnene på hans komme.
  Jeg har ikke lyst til at prøve den øjensynligt helt umulige øvelse, at få dig ned fra din egen mereværd, men jeg håber Gud får sin vej med dig, inden det er for sent.

 79. Kim Andersen Says:

  Rene.
  Vil du irettesætte mig?
  Vil du vise mig hvor jeg forudsiger bortrykkelsen?
  Vil du vise mig, at der ikke forgår den konspiration jeg taler om?
  Vis mig at jeg er latterlig – kom med dokumentation, og jeg vil lytte.

  /Kim.

 80. René Vester Says:

  Kim og Knud hvis I ikke har mere fornuftige ting at komme med end det her, så tror jeg bare vi stopper debatten her.
  Kim jeg har irettesat dig, og jeg ved andre har også. Du har forudsagt bortrykkelsen to gange, og jeg linker til dem i indlægget øverst. At du skriver det bare er tanker eller noget der kunne se ud til at ske, hjælper ikke. For dette er et område der er et “NO TOUCH” område. Og du rørte ved det, det er nok.
  De to sidste spørgsmål gider jeg ikke engang spilde tid på at svare på. Men bare rolig jeg tager dig op igen snart, og viser hvorfor du er utroværdig og ubibelsk. Jeg har jo nok at tage op med de ting du selv skriver her. Jeg behøver ikke engang besøge din modbydelige hjemmeside for at dokumentere det mere. Der er du velkommen til at svare igen. Men jeg gider ikke mere her nu. Giv folk lov til selv at konkludere og tænke efter vores skriverier her. Jeg tror nemlig at der findes folk der godt kan tænke selv, og ikke behøver “Kim Andersen” til det.

 81. Kim Andersen Says:

  René. Din fortolkning er forkert. Det er din tolkning at det er et urørligt emne. Du antager at når Jesus siger at kun Faderen kender dagen, så må vi ikke prøve at forstå. Jeg tror ikke på at Jesus pludselig rejser sig umotiveret og henter os. Jeg tror at alt er så enestående planlagt, at vi alle kommer til at forundres over Guds storhed. Gud er så præcis hele vejen igennem Bibelen, og Han indstiftede de jødiske højtider med det formål at forkynde fremtiden. Der er endnu tre højtider der mangler sin opfyldelse, og det omhandler Jesu genkomst. Det er ikke ulovligt at granske og forsøge at kende. Men Jesus siger jo ikke at vi ikke må prøve at forstå. Tværtimod giver Han så meget information, at vi ikke kan undgå at se at tiden er meget nær, fordi vi våger. Jo, jeg tog fejl. Men dit eneste argument er, at jeg ikke må foreslå 2006 og 2010. Du forholder dig ikke engang til argumenterne for. Du har endnu ikke irettesat mig med Bibelen, og vist mig, at jeg ikke måtte skrive de to artikler. Dit argument holder ikke. Hvis du vil have mig til at lytte, René, så kom med et andet argument. Hvis du virkelig mener at du er bekymret for mig, så har du mine ører nu – hjælp mig til at se at du har ret.

  Det er heller ikke tidsspilde at vise mig hvor mine konspirationsteorier er latterlige. Jeg mener det når jeg siger, at jeg gerne vil at du viser mig det.

  /Kim.

 82. René Vester Says:

  Det var ikke en tolkning. Jeg læste blot hvad der stod, det er hvad du også bør gøre. Når du ikke mener du har overtrådt Jesu klare ord er det fordi du er en stakkel på linie med flere af de liberalteologer du kritiserer.
  Dine argumenter for 2006 og 2010 er ganske enkelt uduelige, fordi det er i modstrid med bibelen at forudsige dette. Du har sat dig udover Guds ord, fuldstændig ligesom Johannes Møllehave, Jens Garnfeldt og Rob Bell m. fl.
  Og Kim jeg har vist dig hvad Guds ord viser. Hvis du ikke vil tage imod det, så tror jeg heller ikke du vil tage imod hvad jeg skriver, hvor god eller dårlig min retorik end er. For det handler ikke om hvor god man er til at argumentere, men om Guds ord er tilstrækkeligt og troværdigt.
  Jeg anser Guds ord for at være tilstrækkeligt og troværdigt. Så når Jesus taler klart behøves det ikke “fortolkes” når det er ret nemt at forstå. Det er i overensstemmelse med god gammel bibelforståelse. Men det er du nok for “indviet” til at forstå.

 83. Kim Andersen Says:

  Jeg læser det, der står René. “Men den dag eller time kender ingen, ikke engang englene i Himmelen, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen“. Jeg ser ikke at jeg ikke må forsøge at forstå tiden. Hvordan finder du det forbud?

 84. Bill Says:

  Hej

  Nu har jeg ikke læst hele jeres alt for lange debat, men René Vester du virker som en af de mange kriste, der ikke vil kendes ved sandhenden. Gud advarer imod folk som dig.

  mvh Bill

 85. Susan Møllerskov Says:

  For resten siger Anders Ova, at når Jesus siger “Men den dag eller time kender ingen, ikke engang englene i Himmelen, ja ikke engang Sønnen, kun Faderen“, det er rettet mod jøderne, som bliver under den store trængselstid. Menigheden er her ikke. Hvad siger I til det?

 86. René Vester Says:

  Susan det er meget nemt at finde ud af. For Jesus sagde dette til sine disciple (Læs hele Mattæus 24). Når Jesus siger dette til sine disciple som Han ellers gav indsigt i mange ting så gælder det også disciple i dag. Når Han tilmed siger at det KUN er Faderen de kender den dag så betyder det ganske enkelt at det kun gælder Faderen. Så enkelt er det. Anders Ova er ikke en autoritet, det er bibelen.
  Anders Ova mistede taleret på en prædikestol da han for et par år siden påstod at Jesus ville komme i 2012. Da han sagde det gik han langt udover sine beføjelser. Engang ville han blive stoppet i at sige den slags. og miste muligheden for at prædike igen. I dag synes man bare det er spændende og interessant. Bibelens udsagn bliver åbenbart ikke anset for at være troværdige nok mere, når man mener at have brug for at høre på sådan noget arrogant overåndeligt vrøvl.
  Jeg kender Anders og har været sammen med ham ved flere lejligheder, men jeg kan ikke stå inde for det han siger mere. Det er alt for blandet sammen hans inspirationer.

 87. Susan Møllerskov Says:

  Har han ikke trukket det tilbage, det med at Jesus kommer i 2012?

 88. Kim Andersen Says:

  René, du fortsætter din påstand, uden at gøre rede for den Bibelske støtte for dit argument. Du siger at Anders Ova gik langt ud over sine beføjelser. Vis mig det, René – ud fra Bibelen…

  Hej Susan.
  Der er meget i det, Jesus siger med disse ord. I Esajas 45:11 siger Gud til Israel: “Spørg mig om det som skal komme angående mine sønner“. Da Gud kommer til os som menneske, og folket da netop spørger Ham om det som skal komme – skulle Han så slå ud med armene og sige, jeg ved det ikke alligevel? Jeg tror Jesus faktisk svarede dem, så de forstod – “Jeg kommer ved Rosh Ha Shanah”. Jeg og Faderen er ét, sagde Jesus, og hvis Jesus er 100% Gud, hvordan skulle Han da ikke kunne vide det – var Han kun 99% Gud? Nej, 100% – og 100% er det hele – Jesus er Gud! Året siger Han os ikke, men det betyder ikke at det nødvendigvis skal komme som en overraskelse for os. Paulus siger tilmed: “Men I brødre! lever ikke i mørke, så dagen kan overraske jer som en tyv.” (1. Tess. 5:4).

  Jeg siger ikke at vi kan regne den ud, men jeg ser heller ikke at det er forbudt at granske og søge at forstå. Hvordan skulle man kunne lade være, når man våger? At våge fører naturligt med sig, at man spørger hvornår…

 89. Susan Møllerskov Says:

  Mener du, Rene, at Jesu andet komme og bortrykkelsen er den samme begivenhed?

 90. René Vester Says:

  Kim du får ikke mere svar fra mig, det nytter jo ikke noget alligevel. Bibelen er tydeligvis ikke din autoritet.

  Susan hvad jeg mener om det har ikke nogen betydning. Jeg vil ikke gå ud som Anders Ova og hovmodigt erklære at menigheden er bortrykket før trængslen, og da slet ikke med så løse argumenter som han bruger. Jeg har en ide om menigheden bliver bortrykket før, i midten eller til sidst i trængselen. Men eftersom Jesus ikke viser dette på en enydig måde, og fordi det i resten af bibelen ikke står soleklart, så er det ikke et område som jeg vil begynde at konkludere noget på. Gud har ikke givet os tilstrækkeligt lys over det, og det må jeg så leve med.
  Men der er en ting jeg kan garantere. det er at Jesus kommer igen, og Han kommer i rette tid. Jeg kan også sige at tiden nærmer sig, og at der er tegn på at det nærmer sig. Men at sætte tid på, og arrogant påstå at man kan tage ting ud af deres sammenhæng og give det en ny betydning om endetiden (men som passer ind i ens eget billede/ønske) er ikke noget jeg vil give mig i kast med.

 91. Kim Andersen Says:

  René – Bibelen er min autoritet, derfor beder jeg dig om at redegøre for din påstand. Om du ikke vil det, må jeg konkludere, at jeg ikke må forsøge at kende tiden, fordi det siger René Vester. Det er ikke godt nok for nogen af os, i dette forum. Jeg beder dig, René – vær venlig at vis mig at jeg har forbrudt mig – jeg lytter!

 92. Susan Møllerskov Says:

  Tusind tak, Kim og Rene. Det forklarer rigtig meget om jeres konflikt. Men jeg synes, at det er vigtigt at få Israel og de sidste syv år på plads for at kunne forstå, hvorfor Jesus virker uklart. Hvorfor han synes at beskrive en begivenhed og Paulus beskriver en hel anden, og hvor Daniel passer ind i det.

 93. René Vester Says:

  Kim forskellen på dig og Anders Ova er at Anders trods alt har erkendt at det var forkert af ham at sige Jesus kom i 2012. Du vil ikke engang erkende at du har overtrådt Guds ord på et meget vigtigt område. Det tydeliggør (med meget andet) at din autoritet ikke er bibelen.
  Men bare rolig jeg skal nok give et længere svar engang snart som gør det klart at du er giftig som en slange og har begået akkurat de samme fejl som paven har. Men det må du vente med at få en forklaring på. Hyg dig på din tagryg sammen med dine vildledte støtter.

 94. Kim Andersen Says:

  René. Du har nu fået næsten to dage, til at irettesætte mig. ”Irettesæt i alles nærværelse dem, der forsynder sig, så også de andre må frygte” (1. Tim. 5:20). Paulus siger at: ”Ethvert skrift, som er indblæst af Gud, er også gavnligt til at belære, til at irettesætte, til at genoprejse, til at optugte i retfærdighed” (2. Tim. 3:16). Du har givet mig ét vers, der siger at kun Faderen kender dagen, og vil med det vise mig, at man ikke må foreslå en dato. Du taler så meget om at jeg er vildfaren, fordi jeg ikke har en menighed hvor jeg kan blive irettesat. Nu har du haft chancen for at gøre det, du tilsyneladende selv mener, er en broderlig pligt, men du vil ikke. ”Talte jeg end med menneskers og engles tunger, men ikke havde kærlighed, da var jeg et rungende malm eller en klingende bjælde” (1. Kor. 13:1). Jeg tror ikke på du bekymrer dig om mig, René. Jeg tror på det er dig, og ikke mig, der er den vrede her. Jeg beder dig om at irettesætte mig, men du vælger – imod Ordet – at true med at gå bag min ryg, og skrive imod mig. Jeg finder dig lige så uærlig, som enhver sekulær journalist, der søger at sælge en god historie.

  Du må gøre hvad du vil René, det bekymrer ikke mig. Men jeg har vist dig med Bibelens autoritet, at du er i gang med at gøre præcis det, du anklager mig for.

  /Kim

 95. Kim Andersen Says:

  Jeg synes lige at dette skal med. Når jeg undersøger Anders Ova og hans tilbagetrækning af en dato, så finder jeg følgende:

  Jeg er ingen datosætter, og det må bero på en misforståelse, hvis nogen skulle tro, at jeg har sagt det. Jeg har derimod, for at folk skal kunne forstå “regnestykket”, nævnt som et eksempel, at HVIS den bedrageriske fred i Mellemøsten skulle finde sted i 2009, vil bortrykkelsen KUNNE finde sted tre og et halvt år senere, i 2012, før trængselen sætter ind. Det er meget langt fra at være en påstand og en datosætning. Det belyser kun, hvordan begivenhedernes kronologiske orden hænger sammen. Men vi er dagligt vidne til, hvordan det antikristelige rige etableres ved dannelsen af en verdensøkonomi, en verdensregering og en verdenskirke. Jeg er for tiden ved at skrive en bog om alle disse ting, – bortrykkelsen og Jesu genkomst. Den bog vil give en større og mere detaljeret indsigt i de nuværende og kommende begivenheder.” ( “Jeg tror, at Jesus snart kommer igen”, Udfordringen 26-08-2009)

  Det, jeg lader læseren stå tilbage med er:

  Der er meget der tyder på at alt dette er rigtigt. Men jeg vover ikke at stå skråsikker på alle disse udregninger og symbolske mærkedage… Om vi er her endnu, d. 24. eller 25. september, så ved vi under alle omstændigheder, at tiden er knap.” – og i artiklen “Trængslen i 2010?“: “For god ordens skyld vil jeg sige, at budskabet her er ikke en påstand“. Endeligt har jeg lavet et afsluttende skrift: “Jeg har taget fejl i min bedømmelse af hvornår Jesus kommer tilbage. Dog er jeg sikker på, at Han kommer i min levetid, at Han taler til den (aldrende) generation der så Israel komme til eksistens, at det som et tegn viser os, at sommeren er nær – at Han kommer meget snart.” (“2010 og tidens ende“).

  Du skriver at “forskellen på dig og Anders Ova er at Anders trods alt har erkendt at det var forkert af ham at sige Jesus kom i 2012“. Efter din retfærdighedssans, må jeg nødvendigvis også være renset. Uanset, så har du som sagt ingen Bibelsk grund for at dømme hverken mig eller Anders Ova.

  /Kim.

 96. René Vester Says:

  Kim jeg vil lade folk selv vurdere hvem af os to der formår at forstå, læse og bruge sin bibel bedst. Og så vil jeg grine af at du påstår jeg er gået bag din ryg. For jeg har da skrevet dette fuldstændig offentligt. Men det er jo bare den typiske manipulation med udokumenterede postulater man ser fra dig af.

 97. Kim Andersen Says:

  Tager du mine indlæg af, René? – her Kommer de igen…

 98. René Vester Says:

  Til læserne
  Kim Andersens kommentarer er fremover blevet til spam. Det fik han at vide ville ske, hvis han ikke fattede at debatten var slut. Her er hvad jeg skrev til ham:

  “Kim debatten er slut for denne gang, hvilket du åbenbart ikke har fattet. Jeg slettet dine to sidste kommentarer af den årsag. Du er velkommen til at komme med dem igen, når jeg tager din tåbelige hjemmeside op igen, og der vil jeg vise dig hvorfor du er ligeså langt ude som den pave du kritiserer. Pt vil jeg ikke debattere med dig, og vil bede dig vente med dine spydige liberalteologiske kommentarer.
  Det skriver jeg til dig fordi jeg ikke ønsker at gøre dine kommentarer til spam. Dvs de ikke bliver vist. jeg har ikke noget imod at blive modsagt, heller ikke af dig. Men hvis en kommentator ikke kan fatte at nu er det slut, så bruger jeg det som sidste mulighed. Jeg vil gerne høre hvad du siger, men der er grænser for hvor meget tid og plads jeg vil give til folk som dig.”

  Det er jeg ærgerlig over at gøre, for jeg vil gerne læse hvad Kim har at læse til sit forsvar, men der er grænser for hvad jeg vil give plads til af gift her på http://www.omvendelse.dk. Men Kim har haft mulighed nok til at forsvare sig. Kim kan jo så glæde sig over at han fik lov til at komme til genmæle her på siden. For det er mere end andre har mulighed for at gøre på hans side. Og det er forståeligt nok at Kim ikke har åbnet op for en offentlig debat på hans side. Hans tåbelige artikler kan jo ikke tåle at man river bare en lille smule op i den tynde fernis. Så er det bedre at holde kritik udenfor.

  Til Kims sidste kommentar, kan jeg så svare at det er ikke en menneskeret at kommentere her på bloggen. Det er mig der administrerer denne side, og jeg har ret til at slette det jeg vil, og tillade det jeg vil. Jeg vil hellere gå for langt end for kort. Så må folk selv vurdere om jeg er gået for langt eller for kort her.

 99. Martin Says:

  Jeg vil gerne have lov at kommentere Kim Andersens (herefter “KA”) svar på mit indlæg. Utroligt så meget ballade der kan blive og så utroværdigt det virker med de KA-tilhængere, som næsten på kommando kommer og forsvarer KAs fiflerier med Ordet…

  ”Går efter manden og ikke emnerne” – den klassiske pseudo-intellektuelle beskyldning når man ikke rigtig kan fremkomme med nogle brugbare argumenter, det er for tyndt!

  ”Kildemateriale” fra nettet – ja, det sidste vi har brug for er flere såkaldte wikipedia-professorater – lær kildekritik og lad være at tro på, at alt, der står på nettet som udgangspunkt er sandt bare fordi det passer ind i en given dagsorden. Det burde en mand på din alder have lært og vide samt være moden nok til at praktisere, gamle dreng – men så bliver det hele jo så kedeligt og sensationsløst ikke sandt?

  Desuden mener jeg ikke, at argumentet bliver stærkere af at henvise til en hjemmeside, der er af samme overbevisning som dig selv, det kan næsten dårligt kaldes en kilde, da den bare ukritisk tages til indtægt og belæg for, at dine påstande er sande. Der findes efterhånden hjemmesider, som påstår alt (fx holocaust benægtelse), så hvis det skulle være belæg nok for et postulat blot at henvise til, hvor man har oplysninger fra, så står det værre til end jeg frygtede, hvem er forfatteren og som nævnt skal der laves regulær kildekritik i særdeleshed på internet-kilder derudover bør datoen, hvor det er læst anføres ligesom et screenprint kunne være en god ide. Men nej, en kilde anføres forfatteren tjekkes vel dårligt, ingen refleksion over evt. dagsorden eller baggrund, man antager bare at forfatteren ved, hvad han taler om, for det er jo en god historie – det minder unægtelig meget om sensationsjournalistik på linje med Ekstra Bladet o.a. KA virker direkte uskolet og naiv i denne sammenhæng!

  ”Det der sker for vore øjne” – ja, der sker rigeligt af frygtelige ting, men jeg synes, at Du har travlt med at dæmonisere alt, som ikke lige falder i din smag. Far ikke vild! Heller ikke i satans ærinde, Gud er ikke forvirringens Gud og det lader umiddelbart til, at KA glemmer, at vi ikke taler om en dualistisk gudsopfattelse, med to lige stærke guddomme, som bekæmper hinanden (mørke mod lys).

  De gudløse historier og tanker begynder, når du ikke kan kende forskel på egne fantasier og den virkelige verden, og måske i særdeleshed når formålet med dine ”afsløringer” bliver så voldsomt tåget som de gør. Hvad er det åndelige formål med at fremstille Thorning som fanden selv, ja okay, en politisk interesse fordi dit politiske ståsted måske ligger et andet sted, men træk ikke satan ned over Thorning (eller andre) med mindre du har argumenterne i orden, det er simpelthen pinligt, at bedrive politisk propaganda på den måde.

  Hvilket formål har det at fremstille Gaga som fanden selv? Er du selv udelukkende til dansktoppen?

  Det er omsonst at have så travlt med disse konspirationsteorier, man opnår kun tvivl og forvirring, ligesom når slangen i paradis siger ”Har Gud virkelig sagt…..” og så følger synden/faldet.

  Alle dage er der brugt symbolik i musik, litteratur, film og kunst – bibelen er fyldt med symbolik. Men har denne symbolik nogen magt i sig selv, nej! Den får måske i virkeligheden først magt når folk som KA fantasifuldt begynder at digte satan ind i alt som sker.

  Vi skal holde øje med tidernes tegn, men vi skal ikke fare vild i fantasier og selvbestaltet ønsketænkning om tegnene, vi må tro på, at Gud (Jahve) har alt i sin hånd, styre verdens gang efter sin vilje…

  Vi ser hos KA et skoleeksempel på, hvad konspirationsteorier gør ved mennesker, man tror løgnen og fremfører ukritisk løgnen som sandheden. Alting får prædikat som konstrueret af et skyggeregime, som står bag alt, der sker i verden for at føre mennesker vild. Jeg nægter hverken, at endetiden er nær og at Satans ånd principielt virker i verden, men hvor kommer disse dokumenter fra? Hvis det var så farligt og hemmeligt så kom de nok ikke ud til offentligheden, altså kan det med lige så stor sandsynlighed tænkes at være en konstruerede teori for teoriens egen skyld – og i den forbindelse, hvordan kan vi så vide, at KA ikke selv er med i en eller anden mod-loge, der vil have os til at bekæmpe Bilderberg for selv at nå verdensherredømmet…

  Det er interessant at læse om alle hemmelige og okkulte ting du har kendskab til, hvor hemmelige er de egentlig når du og tusindvis af andre vildledte konspirationsteoretikere har kendskab til dem? Det er jo direkte latterligt og er et godt eksempel på den konstruerede ”virkelighed” som konspirationerne bygger omkring os.

  Bortset fra alt det her, så synes jeg tanken om et verdensomspændende skyggeregime er fantastisk – tænk engang, at det praktisk talt skulle være lykkes at skabe et verdensomspændende regime af magthavere, som pludselig kan enes om dette og hint, mens ingen andre i verden lader til at kunne enes om noget som helst. Men vi skal altså tro på dette skyggeregime af alverdens politiske observanser i en enig forsamling, som kun har til hensigt at vildlede menneskeheden og til det skyes ingen midler… nej, come on! For mange film og for meget fri fantasi blandet med for lidt virkelighedssans og måske endda for lidt tillid til Gud den almægtige.

  Jeg ved ikke, hvor du har fået disse fantasier fra, har du set for mange ”rapture-film” og læst for meget amerikaniserede sensations-”teologi” om de sidste tider… èt er jeg i hvert fald sikker på, det falder ikke under det som kaldes ”den sunde lære”.

  Jeg opfordrede dig til at se ind og se hvad det har gjort dig til, med alle disse tåbelige teorier. Det er blottet for budskab, det skræmmer og forvirrer folk, frugten hvorpå træet skal kendes… Det minder mig om de yderligtgående kristne, vi også har i Danmark, som ser dæmonbesættelser som forklaringen på alt, der sker. Hvorfor bruge så meget tid på Satan, hvorfor tillægge ham så meget magt – han er en realitet, det kan der ikke være to meninger om her i dette forum – men frugtbar og sund er denne nærmest besættelse af at afsløre satans ånd ikke. Det som sker, sker efter Guds plan – jeg har selv beskæftiget mig med endetiden, Åbenbaringen m.m. og er bevidst om, at mange mennesker skal ledes vild, men Gud leder sine får, han er hyrden, han er Herren og lader ikke bare sine børn falde, men holder dem tæt til sig. Netop derfor er det også vigtigt at komme i en menighed få Ordet forkyndt inden det bliver til engang selvbestaltet vrøvl og syner.

  Om du, Kim er et monster eller ej skal jeg ikke kunne sige, meningen med Nietzsche-citatet er åbenbar for enhver, der kan læse, for du er nødt til at gribe i egen barm inden du bliver til det du bekæmper, du er jo allerede godt i gang med at digte videre på konspirationsteorierne og som sådan må du betegnes som en gemen konspirationsteoretiker og alene derfor må der advares mod dig og dine vildfarne fantasier.

  Så stop med at spille offerrollen, du har selv været utrolig skarp og fordømmende i din tone i dine indlæg på Tagryggen – og det uden, at de folk og sager du har angrebet har haft mulighed for at forsvare sig, dine ord står bare uimodsagt.

  Mht til dine ord om hån:

  ”Gud har forkyndt os så meget om vores tid, og mens vi ser det sidste rige opstå, så håner I mig”

  Det er jo en dejlig måde at sætte sig på profetiens trone ved siden af Gud og tage offerrollen, ”se Gud, de griner af vore profetier!”

  Nå, men lad mig springe ned til det sidste du skriver om at blive narret ind… tror du virkelig, at Gud uden videre bare tillader Satan at narre os? Og hvad er det, der får dig til at tro, at du ikke allerede ER narret ind i et eller andet. Det korte af det lange er, at dine ord er hule og frugten af dem er i bedste fald fraværende, evangeliet står ikke klarere, dine profetier står uopfyldt, det virker forvirring og frygt – alt sammen ting som jeg normalt forbinder med Satan og hans gerning.

  Jeg er opmærksom på, at du sandsynligvis ikke kan svare på dette indlæg, derfor har jeg bestræbt mig på, ikke at fremsætte nye ting, da du naturligvis bør have mulighed for at svare (om det så er lykkes for mig er en anden sag) – men hvorfor laver du ikke en funktion på Tagryggen, så man kan diskutere indlæg og emner der, der kan du selv styre ordet.

  Endnu engang vil jeg opfordre dig Kim til at ransage dig selv og lade Gud ransage dig for dine advarsler er, hvor godt og oprigtigt de end menes, desværre tydelige tegn på et forskruet kristenliv der bæger præg af manglende undervisning og Åndens vejledning og det har vi alle brug for uanset alder og modenhed.

  Jeg vil atter på det kraftigste advare mine kristne søstre og brødre mod ukritisk at tage imod hvad KA skriver på Tagryggen, lad jer ikke fange i hjernespind og konspirationsteorier, det avler tvivl og mistillid til alt i en tid, hvor mistilliden mellem mennesker og til Gud allerede undergraver vores barnetro.

  De bedste hilsner og Guds fred

  Martin
  Stud.theol.

 100. Birthe Jensen Says:

  Det er godt med debat, det havde apostlene også. På den måde blive vranglære sorteret fra. Blot synes jeg at tonen og formen er blevet til en personlig konfrontation og ikke en søgen efter sandheden. Hvilket er en skam. Jeg er en af dem, der meget gerne ville have at vide, hvis der var noget jeg tager fejl af, for det skader ikke kun mig hvis jeg går fejl, men desværre også andre.
  Ja det gavner mig ligefrem at blive retledt og dermed kan jeg gavne andre.

  Nu følger vi jo ikke mennesker og er ikke tilhængere af mennesker, men vi følger Jesus. Nogle er vi enige med i nogle ting, andre i andre ting.
  Fks. er jeg enig i at vi ikke kan udregne datoen for bortrykkelsen, men jeg er enig i at vi kan kigge efter tidens tegn og drage de konklusioner som Jesus selv giver i bl.a Mat. 24. Hvor han taler om de sidste tider.
  Jeg er også enig i, at vi ikke må lade os bedrage af de mange falske lærer der kommer i de sidste tider. Her er Ordet vor primære kilde, men det betyder ikke at vi ikke kan lytte til andre. Vi har jo også fået hinanden dertil.
  Jeg må med den største skam (hvilket jeg bitterligt fortryder) indrømme, at jeg var på et helt forkert spor. Men ved Guds nåde blev jeg gjort opmærksom på nogle ting. Hvilket har reddet mit liv. Og det var faktisk Tagryggen, der gennem nogle artikler oplyste mig. Jeg kunne måske have fået den viden gennem andre, men det var artikler herfra, der fik mig til at stoppe og for alvor begynde at vurdere hvilket evangelium der bliver prædiket. Og hvor vigtigt det er at stå ret. Bla. begik jeg den fejl at se mere på gaverne, end på Ham som giver gaverne. Jeg var alt for naiv og troede at hvis en prædikant var anerkendt, så var vedkommende også ok. Jeg “fulgte strømmen” uden at undersøge om deres “grundholdning” /budskab var i overensstemmelse med Ordet. Altså hvem er de og hvad står de for. Hvem/hvad er i centrum. Så nu gransker vi i vort hjem Biblen, for Gud siger hvad han mener og mener hvad han siger.
  I grunden tror jeg at du Rene og Kim vil det samme,( hvis vi skærer tingene ind til benet). I vil begge vække sovende kristne og det er godt.
  Kærligst Birthe

 101. René Vester Says:

  Tak for bidraget Birhte
  Jeg er fuldstændig enig i at vi ikke kender dagen det sidste skal ske. For det står så soleklart i Guds ord. Og jeg er også fuldtstændig enig i at vi skal være vågne og holde øje med tidens tegn. For det har vi også fået besked på. Kim Andersens problem er at han ikke kan forstå at dette er et paradoks og ikke en modsætning. At han ikke kan se det er kun med til at udstille hans idioti endnu mere. For det er faktisk et af de mest nemme paradokser at forstå. De modsiger jo slet ikke hinanden. Hold øje med tidens tegn, fordi tiden nærmer sig, men vi kender ikke den dag det sker. Så enkelt er det.

  Men jeg vil godt lige sige at Kim Andersen og jeg ikke vil det samme. Kim vil kun rakke ned, og ikke bygge op. Han er kun kritisk, og vil ikke engang involvere sig i en kirke, eller starte noget op med andre som er kirke. Han vil kun stå udenfor, og rakke ned på alting han ikke kan lide. Og han vil ikke være i en kirke fordi han der vil blive stillet til regnskab for hans tåbeligheder. Dermed har han vendt ryggen til det som Gud har kaldet enhver kristen til, nemlig at være en del af Kristi Legeme som er menigheden. Kim står udenfor. Jeg tror på kirken, fordi det er Guds opfindelse, og den er god. At mennesker så har forvansket den er ikke Guds fejl, men menneskers.
  Der er jeg så såre uenig med ham at jeg ikke kan støtte ham, og heller ikke folk der støtter hans vrøvleside.
  Bedøm ja, men gør det på de rigtige principper, og gør det med udgangspunktet at være en del af en menighed hvor man støtter op!

 102. Birthe Jensen Says:

  Hej Rene.
  Det er hvad man kalder et hurtigt svar.
  Du har en meget sympatisk side, nemlig den at du tager alle alvorlig og nærlæser det de siger. Hvilket for mig betyder at, du virkelig vil noget med denne side. Man skal jo høre en sag på 2 eller 3 vidners udsagn.
  Nu har jeg kun læst nogle få artikler (der er mange), men jeg fik ikke det indtryk at Kim udelukkende vil rakke ned. Jeg fik det indtryk, at han ville beskytte umodne kristne og dem der er gået forkert mod frafald og forkert vejledning, fordi han elsker sine søskende i Herren.
  Samme motiv tillægger jeg også dig. Nemlig kærlighed til andre. Måske skulle jeg være lidt mere forsigtig med at vurdere på andres motiver. (Gud kender hjerterne) min erfaring og viden er nok for lille, for som du sikkert kan høre har jeg meget at lære endnu.
  Har jeg forstået det korrekt, når jeg udleder at du har anke overfor Kims ordvalg og meget direkte facon, snarere end overfor det faktum, at han udfra sin bedømmelse advarer ?

  Kh. Birthe

 103. René Vester Says:

  Hej igen Birhte
  Det er nu heller ikke altid at jeg er så hurtig til at svare, og det er heller ikke alting jeg kommenterer på. Nogen gange skal folks kommentarer have lov at stå alene. Men for lige at vende tilbage til Kim Andersen, så tror jeg faktisk at han startede Tagryggen op i en god mening. Fordi han så et behov for at gøre opmærksom på meget af den vranglære der flurerer. Men han er med tiden kørt helt galt i byen. Og det tror jeg har meget at gøre med at han ikke har noget menighedsfælleskab at komme i, hvor han er loyal og vil stå til ansvar overfor en kirkeledelse. Det er den slags han desværre gentagne gange afviser at ville, og det er også medvirkende til at ikke har nogen troværdighed mere. Jeg går jo bestemt ind for at kirken og dermed også kristne skal bedømme vranglære som vranglære, men vi skal prædike Kristus og pege på Ham, og gøre det meget. Det ville jeg godt se meget mere af hos Kim Andersen, samt at han begyndte at underlægge sig et bibelsk lederskab i en kirke. Men selv tak for svaret 😉

 104. Birthe Jensen Says:

  Hej for at afslutte denne samtale, vil jeg lige tilføje, at jeg var inde på en hjemmeside kaldet Sand Omvendelse og høre en prædiken. Nu ved jeg ikke om det er dig, der prædiker Rene, men jeg er 100% enig i budskabet, sund lære og nødvendig lære. Dejligt. Det var jo netop et tilsvarende budskab på Tagryggen, der fik min mand og jeg til at stoppe vor vildfarelse. Artiklen omhandler menneskers selvvalgte konger i menighederne. Altså samme tema/budskab bare ud fra et andet skriftsted
  Den er altså god. Det er et budskab, som bør komme ud. Det er Kristus og ikke mennesker vi har som Herre i vore liv, men det har jeg vist sagt tidligere.
  Er det et ugeligt program hvor søndagsprædiken bliver sendt?
  Jeg må indrømme, at vi har fået interesse for hjemmesiden.
  Har vist min mand vor samtale, han sender ligesom jeg
  Kh. Birthe

 105. René Vester Says:

  Jeg kommer i en kirke i Bjerringbro ( http://www.kristuskirken.com ) hvor jeg er en af fire prædikanter. Og man kan rimelig jævnlig høre vores forkyndelse der. De fleste af mine egne prædikener lægger jeg ud på denne side, og fra forskellige andre. Så jeg ved ikke lige hvilken du har hørt.
  Men jeg er pt i gang med en serie om Jesu breve til de syv menigheder i Åbenbaringen. De første fire i den serie kan man høre her: http://sand.omvendelse.dk/podcastjesu-brev-til-menigheden-i-pergamon-3472.htm

  Det er en serie som jeg forventer ret meget af, og tror er ret vigtig at gennemgå for at finde ud af hvad Jesus siger om kirken, for der er så mange forskellige meninger om dette. Men hvorfor ikke gå til Ham der har startet kirken og se hvad Han har at sige?

 106. Michael Edahl Says:

  Pax Christi!

  Kære Omvendelse – selv om jeg ikke er helt enig i formen, er jeg alligevel overbevist om, at I (Rene ,først og fremmest) har skabt en god debat.
  Kære Rene – jeg elsker udtrykket “er ude af gevind” – det er meget bedre end “går over gevind” , så det tyvstjæler jeg fra dig.

  Til stud. theol. Martin: tja…du forsynder dig mod nogle principper om den videnskabelige og den saglige debat. Det gør vi andre også sommetider (specielt når “enough is enough”. MEN man kan bestemt ikke tage fra dig, at dit budskab udviser om ikke kvintessensen så dog ihvertfald essensen af, hvad man møder på Tagryggen.dk – og såfremt man tager en debat op med Kim, får man yderligere bekræftelse på, at han for det første ikke ved, hvordan videnskab fungerer, hvorfor han ikke kan vide, hvad pseudovidenskab er, hvorfor han ikke kan afvise Big Bang som pseudovidenskab…men ikke desto mindre gør, og derved bliver en falsk lærer…OGSÅ på dette punkt.
  Jeg har netop ført en debat med ham via hans egen mail. I det øjeblik han fornemmer, at nu “kniber” det for ham – tja…så går han såmænd ikke af vejen for at titulere en med “Kværulant”. Når man så påpeger, at man ikke opfylder definitionen på titlen – ja så er man pludselig krakiler, indtil man gør ham opmærksom på, at det er synonymt med kværulant – hvorefter han så trækker lidt i land og spørger, om man ikke tangerer at være kværulant.

  Et gammelt bibelord siger: “Hvo som kæmper med sværdet, skal omkomme ved sværdet”. Et andet siger “…med den skal du selv dømmes” – og der er flere af samme skuffe.

  Så at Kim derfor får lidt igen med samme mønt – det må han altså nu en gang tåle.

  I debatten med Kim er han undvigende på enkelte centrale spørgsmål. Derudover fremturer han med hovedsageligt uargumenterede påstande om og om igen.

  Ikke nok med det: på nogle særdeles vanskelige spørgsmål “svarer”, at det må man jo selv vide.
  Altså – undskyld udtrykket – “(Cencur red.) gør jeg ej, det er jo derfor jeg spørger!”

  Yderligere – hvad jeg ikke er den eneste, der har opdaget, en hårdnakket konspirations-“teoretiker” , hvis “teorier”(læs: påstande og hypoteser – hvilket ikke er det samme som teorier) ikke bare er helt ude af gevind(tak Rene) men så sandeligt også langt ude i hampen!

  Hvordan man kan synes, at en sådan mand fortjener at “vejlede” søgende og ulærde kristne ,det er mig altså en gåde. (Ikke dig, Rene, men en af kommentatorerne).

  Kim er ikke den eneste “beton”-fundamentalist, jeg har haft dialog med.
  diakon Eskild Særkjær – der iøvrigt har kopieret en række af Kims artikler til sin egen hjemmeside – fik hurtigt kolde fødder.
  Ligeså gjorde “islamkritikeren” Niels Erik Søndergård (omend det tog længere tid).

  Lidt længere tid, da jeg tog Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse under “Inkvisition”:-).

  Mærkeligt nok er der fællesnævnere imellem disse – og en lang række andre.

  En af fællesnævnerne er, at argumentationen (ALTSÅ IKKE INDHOLDET MEN FORMEN) er af nøjagtig samme skuffe, når de modsiges.

  Samtidig er en anden fælllesnævner, at de langtfra altid er (videnskabeligt) vidende, når de fremfører deres “patent på sandheden”.

  F.eks. er det mange islamofobe helt ukendt, at Al-Quaran i tredie Sura, vers tre forkynder, at denne Guds åbenbaring er givet for at stadfæste det, der går forud.
  (Dvs. – også i moderat muslimsk teologi – Såvel evangelierne som Det Gamle Testamente).

  At det så ikke er hele Åbenbaringen til Muhammed(f.v.m.h.) vi får serveret i dette ene vers, er så en anden sag. Bla. giver Gud i denne sidste åbenbaring en del rettelser til det, der gik forud.

  Jo- Han hedder Allah…men det er ikke specielt muslimsk eller arabisk. Faktisk er det historisk dokumenteret at arabisktalende jøder o. 500 bruger navnet Allah om Israels Gud.
  (Således har vi her et argument, som strider imod den konspirations-“teori”, som hævder, at Allah skulle være forvanskninger af afguders navne og at Islam derfor tilbeder afguder. Men; det ser “teoretikerne” nok, med vanlig sans for videnskabelig uvederhæftighed, jo nok bare bort fra).

  Hvorfor gør jeg egentligt sådan noget:

  Ganske enkelt fordi der er mange argumenter, der taler for, at det er denne verdens fundamentalister, der er årsag til megen unødig ballade og religionskrige og politisk funderede krige.
  Denne fundamentalisme har vi katolikker udryddet hos os selv i årene 1962-1965 ifm. Andet Vatikankoncil. (Jvf. eks. dokumentet Nostra Aetate – det findes på engelsk på Vatikanets hjemmeside – og en lang række andre troværdige hjemmesider).

  Da jeg skylder Gud mere, end hvad mange andre mennesker skylder Ham, har jeg valgt som min mission at være i dialog med disse fundamentalister og konspirationsteoretikere i det forfængelige håb, at mine små sædekorn en dag bærer frugt, og får disse mennesker – med et tilsyneladende patent på sandheden i deres egen opfattelse – til at tvivle bare en hårsbredde på deres ødelæggende budskaber.

  Nu skal man jo ikke bare forherlige sine egne, men jeg giver her et godt eksempel; KA skal da være glad for, at han kun har været belemret med mig, og ikke Vatikanet.
  Tog DE ham alvorligt og slæbte ham i retten for hans udokumenterede og ubeføjede påstande vedrørende Kirken og Jesuitterne, ville KA få meget travlt med at samle MEGEN Mammon i MANGE år for at kunne betale den erstatning, som enhver vestlig ret ville idømme ham.

  Men tilbage til min Mission:

  Desværre må jeg konstatere, at min gamle religionslærer havde ret, når han sagde (bla. om Jehovas Vidner, Nazister, fundamentalister og ligesindede) at “Det kan nu en gang ikke lade sig gøre at diskutere med mennesker, der pr. definition har ´ret´ “.

  Dog skylder jeg Gud at forsøge alligevel.

  Bla. for at undgå, at disse ulve i fåreklæder forgriber sig på flokken. OG specielt for at undgå, at disse ulve får fat i de bortløbne får, som jeg til enhver tid vil forsvare til døden mod disse camouflerede ulve.

  Mange hilsner – og endnu en gang Guds Fred.

  Michael Edahl, B.Sc., B.A.(merit) – og elektriker

  (som onde tunger sommetider kalder “skriftklog og håndværker” – iøvrigt uden NOGENSOMHELST yderligere sammenligning).

  PS: Gudsunderet består ikke kun i, at man er bragt ind i Verden, men også i det faktum, at man endnu ikke har forladt den. (MigSelv, 1962 – )

 107. Agnieszka Says:

  Hej Michael, Tak Gud for dit indlaeg. Er jeg maaske selv et bortløbent får ?
  Jeg er katolik, men efter de mange synder begaaet af praester, flere synes jeg end i andre kirker, savner jeg en ren menighed og begyndte at
  laese http://enlightenedcatholicism-colkoch.blogspot.de/
  som advokerer for at saelge Vatikanet til mormoner – hvad jeg er ening i 🙂
  Mormoner har jo mange penge og kan lide pragt !

  Finde (eller danne?) en menighed med Helligaanden til stede med Bibelsk laere og uden menneskelige traditioner.
  Sandheden saetter os frie.
  Savner jeg saa en menighed lidt ligesom KA ?
  Derfor laeste jeg lidt paa tagryggen.dk og saa kom hertil.
  Ville vaere taknemmlig for kontakt til dig (og andre ikke fundamentalistiske, men dog omvendte kristne som kan sige fra synden og en falsk laere)
  Agnieszka
  Agnieszka@get2net.dk

 108. Inge Says:

  Hej.. 🙂
  Hvem mener du egentlig Guds menighed er ?? er det en forsamling med love regler og rammer ?? eller er det egentlig bare når du og jeg mødes om det at tilhøre Herren og Hans vidunderlige liv i os ???
  Hvad tror du folk har gjort førhen og nu iøvrigt.. Der hvor det ikke lige er muligt at være en del af en menighed ?? Kina fx

  Du bruger stærke ord i det skrevne, men er du sikker på det du skriver er ret ?? I så fald, hvad vil du sige de mange verden over som forlader de etablerede menigheder for at vandre alene med Jesus… fordi de ikke orker det falske længere.. Mener du ikke de er bevaret for evigheden ?? Hvis nej.. hvordan blev så de gamle profeter i ørkenen bevaret ??
  Troen er ikke en boks.. men det er frihed I Jesus Kristus, og Han bevarer sit folk.. måske netop derfor står de alene eller forlader de såkaldet menigheder.. !!

 109. René Vester Says:

  Hej Inge
  Guds menighed er der hvor kristne (som er genfødte kristne) kan finde ud af at mødes og bede og dele ordet og holde nadver sammen. Det er nemt at udlede af apostlenes gerninger i slutningen af kapitel 2, hvilket går fint sammen med det man ellers læser om menighederne i resten af bibelen. En menighed er en forsamling af mennesker som tilhører Gud. Og hvis man er en kristen så mødes man med andre kristen i en menighed. Der er ikke noget der hedder ”Lone Rangers” i Guds rige. Kristne kommer i en menighed og er under et bibelsk lederskab.
  I Kina er det for resten til at være medlem af en menighed. Der er faktisk mange menigheder i Kina. Hvilket du burde vide. Jeg siger ikke (jeg siger faktisk netop ikke) at man skal forblive i det etablerede hvis det er en kirke der har forladt den kristne lære og i stedet prædiker et andet budskab end evangeliet. Din argumentation for ørkenfædrene er dog reelt set et argument for at finde en menighed. For ørkenfædrene gik ud af kirken af de rigtige årsager, men de søgte svar de forkerte steder (den tids emergent church). Ørkenfædrenes fravalg af menighed skulle mere fungere til advarsel for kristne, i stedet for at blive brugt som et argument for at holde sig fra kirke. Men det kan du læse om hvorfor her: http://sand.omvendelse.dk/arsager-til-at-forlade-sin-kirke-2-nar-l%c3%b8sningen-er-farlig-3183.htm

 110. Michael Edahl Says:

  Kære Allesammen,

  mht. hvorfor en menighed? sagde Han engang: Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg tilstede midt iblandt dem.

  Der står også en masse andet om dette i Bibelen, men altså: der er en stor sandsynlighed for, at man som “Lone Ranger” risikerer at måtte undvære tilstedeværelsen af Jesus – men selvfølgelig ikke tilstedeværelsen af Gud, når man snakker med Ham.

  OG jo: det er hamrende svært det der med – UNDSKYLD UDTRYKKET “Tre i Eén” – specielt når man har med uendeligt store “størrelser” at gøre.

  Mange hilsner

  Michael Edahl

 111. Agnieszka Says:

  Hej Rene,
  Jeg har lige hoert din praedikken om Jesu brev til Ephesos.
  Tak for den.

  Undskyld at jeg herved vil ogsaa bruge din side til at komme i e-mail kontakt med Michael Edahl. For ca. 3 uger siden er jeg kommet til at slette en e-mail fra min indbakke uden at laese. Emnet var noget med “web”. Derfor har jeg slettet den. Det ku’ dog have vaeret en e-mail fra ham.
  Michael – hvis det var dig – vil du venligst sende den igen?

  mvh
  Agnieszka

Leave a Reply