Den fjerde september skrev jeg et kritisk indlæg om nogen af de gæstetalere som Frikirkenet har på deres lederkonferencer. Det drejer sig om en New Age filosof og en minister som ikke er kendt for sin kirkelige tilhørsforhold. Den kan ses på dette link: https://sand.omvendelse.dk/frikirkenet-vil-have-venskab-med-verden-4829.htm

Den kritik og andres har medført at Lars Bo Olesen har valgt at give et svar. Det svar kan læses på Dominos hjemmeside her: http://www.domino-online.dk/?p=8256

Der er nogen ting i det svar, som jeg finder godt, men også nogen som jeg finder dybt problematiske. Mit svar kan læses her nedenunder.

 

Kære Lars Bo Olesen

Det glæder mig at du som formand for Frikirkenet, ikke har kunnet fortsætte med at ignorere den kritik andre og undertegnede har haft af jeres måde at køre Frikirkenet på. Jeg kan jo se du har forsøgt at svare på den kritik der har været, i den kronik du har haft i Udfordringen og på Dominos hjemmeside. De to ting som du tager op i kronikken, er nogen som bibelsk set er problematiske initiativer fra jeres organisation. Det drejer sig om at I har inviteret en New Age filosof til jeres lederkonference i 2010, og i år så har valgt at have Kulturminister Marianne Jelved på som hovedtaler. Ja, det kan godt være I ikke selv kalder hende hovedtaler, men den måde I har gjort opmærksom på jeres lederkonference signalerer at hun bliver til hovedtaleren. Så hvis hun ikke er hovedtaleren, må I jo så forbedre jeres kommunikation så det bliver mere tydeligt.

Du starter i din kronik meget fint med at definere hvem det er I har inviteret, og at I åbenbart er meget vidende om problemet ved at invitere folk som ikke har kirkelig baggrund til at tale hos jer. Jeg citerer lige starten af din kronik her:

”Hvorfor inviterede FrikirkeNet Steen Hildebrandt, en velanskreven professor, som har vist åbenhed for inspiration fra østlige religioner, som taler på sin lederkonference i 2010? Og hvorfor inviterer man i år Marianne Jelved, en kulturminister der med sit politiske ståsted i Det Radikale Venstre, tilhører et parti der på ganske mange punkter adskiller sig værdimæssigt fra den gængse livsanskuelse i frikirkerne?”

Kære Lars Bo, når du starter som du gør, har du allerede vist at det er et problem at I inviterer folk som dem. For dels viser du at I godt ved hvad de står for, (det viste sig eksempelvis at I jo i dengang i 2010 også godt vidste at Steen Hildebrandt var New Age tilhænger før I inviterede ham), og dels viser du at I som organisation ikke finder noget problem i at de står for noget der er i direkte modstrid med kristendom. Men ok, jeg har læst dit svar, og jeg vil være ærlig og erkende at jeg var farvet i forvejen før jeg læste dit svar, men jeg har så til gengæld læst det flere gange og forsøgt at se om der var noget som byggede på bibelen som også var godt.
Men desværre blev min konklusion at det du skriver som begrundelse for at invitere folk som ikke er tilknyttet en evangelisk bibeltroende kirke, at du enten bevidst fordrejer Guds ord, eller også forstår du ikke Guds ord. Jeg ved ikke hvilken af de to der er tilfældet, men under begge omstændigheder er det ikke særligt godt for en pastor når det er tilfældet, og slet ikke når den pastor er leder for et netværk af kirker. Men lad mig forklare hvorfor det blev min konklusion, så det ikke bare bliver et plat postulat.

Efter din indledning som jeg citerede ovenfor, kommer du med en sludder for en sladder der lyder som professionel organisatorisk tale, men nok mere er inspireret af den samme tilgang som Bill Hybels og Rick Warren har. Det er pragmatisme om hvordan man kan nå ud til folk ved at finde ud af hvad folk vil have og hvad de har af billeder af kirken i forvejen. Det er ikke engang en bibelsk argumentation du bruger der, så den vil jeg bare springe over, da det du skriver, ikke har nogen gyldighed pga at tilgangen er pragmatisk og ikke bibelsk. Dit eneste argument som virker til at have lidt vægt, er når du skriver følgende:

”Historien er desværre fyldt af dårlige eksempler på kristne, der isolerede sig med deres åbenbaring og “gudsinspirerede” tolkning af skrifter og gudsliv. Det resulterer ofte i en selvbekræftende kultur, der næsten per definition vil opfatte al modstand som et udslag af den åndelige kamp, man befinder sig i.”

Det kan jeg da kun give dig ret i, og det håber jeg mange andre også kan give dig ret i. Men det har ikke noget med sagen at gøre. At bruge som argument at visse kirkelige selvbekræftende kirkekulturer har skadet kirken, er ikke andet end en dårlig stråmand som du sætter op. Du kunne ligeså godt have løftet en rød sild op og sagt ”dette er en rød sild”. Det ændrer nemlig ikke på at det stadig var og er forkert at invitere folk som ikke har nogen evangelisk bibeltroende baggrund til at tale til kirkens ledere.

Men lad os så komme til kernen. I slutningen skriver du følgende:

”Men Jesus inviterede netop dem ind i sit liv, som var anderledes. Dem, som de religiøse omkring ham tog afstand fra. Guds søn lod en prostitueret vaske sine fødder med sine tårer og tørre dem med sit hår. Han spiste sammen med en tolder, en kollaboratør i jødernes øjne. Hvordan kunne han være ven med mennesker, der havde så anderledes værdier og holdninger til tro og liv end ham selv?”

Og igen, du har fuldstændig ret i at Jesus inviterede folk ind i sit liv, og det var folk der var anderledes. Det er dejligt du ved det, og at du ikke har en eller anden farisæerisk tilgang her. Det havde jeg nu heller ikke forventet af dig, men det er glædeligt at du i hvert fald lægger afstand til den tendens! Men Lars Bo, intet af det du nævner her, kan bruges som argument for at sætte hverken Steen Hildebrandt, eller Marianne Jelved på kirkens talerstol. For vi finder ikke at Jesus satte folk til at stå frem og tale for andre, som var i direkte modstrid med Ham. Han var ven med dem. Jesus var ven med både toldere og prostituerede (som faktisk omvendte sig skal vi lige huske, fordi de så deres egen synd og behov for Jesus som frelser). Jesus var også ven med farisæere, Han besøgte dem og spiste med dem, men Han satte dem ikke til at tale med hans disciple som om de var nogen disciplene skulle lade sig inspirere af. Nej, tværtimod, Han advarede imod dem!

Så skriver du også følgende:

”Men hvis vi analyserer Jesu liv, var det tydeligt, at den måde, han var modkulturel på, ikke skubbede folk væk. Tværtimod; det tiltrak skarerne. Han var ikke drevet af bogstavsdogmatik, men af kærlighed.”

Her går det helt galt. Dette vil man kun kunne sige hvis man vælger at læse bibelen fragmentarisk. Der er tider i Jesu liv, hvor store skarer bliver tiltrukket af Ham. Men vi skal ikke glemme at selv når der var store skarer der var hos Ham, så var Jesus så bevidst om at give hele evangeliet, at det skubbede nogen folk væk. Prøv at læse hele sjette kapitel i Johannes evangeliet. Der er der store skarer som følger Jesus. Men Jesus taler så om hvad det koster at følge efter Ham, ved at sige at de skal spise Hans kød og drikke Hans blod. Det bemærkelsesværdige ved dette skriftsted er at folk forstår præcis hvad Jesus mener. De forstår godt det handler om at følge efter Ham, og ikke bare lade sig inpirere af Ham, eller få nogen af de goder som der kunne være ved at følge efter Ham, som gratis mad som Han kunne frembringe. Efter at Jesus har talt til dem, ser vi denne respons hos mange:

”Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu: »Det er hård tale; hvem kan holde ud at høre på det?” Johannes 6.60

Og efterfølgende læser vi i vers 66:

”Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fulgtes ikke mere med ham.”

Jeg kunne finde mange andre eksempler på at Jesu lære skubbede nogen væk, og tiltrak andre. Men jeg vil bare konkludere at vi ikke entydigt kan påstå at Jesus bare tiltrak skarerne, og heller ikke at Jesus satte uomvendte personer til at tale inspirerende til Hans disciple. Så det at du kan bruge som argument at Jesus tiltrak store skarer, og at Han inviterede folk ind i sit liv til at sætte folk der ikke bygger deres liv på Kristus til at tale til folk som angiveligt bygger på Kristus, viser at du enten ikke har forstået bibelteksten eller at du bevidst fordrejer teksten. Jeg kan ikke se nogen andre muligheder her, men vis mig dem gerne så vil jeg lytte til dig. Dertil forstår jeg ikke henvisningen til bogstavdogmatik, den kan i hvert fald misforståes som til at vi ikke skal bygge på ordet, men på noget andet. Men vi skal netop ikke glemme at Jesus igen og igen henviste til skriften (Har I ikke læst?), det er også vores opgave i dag, for skriften vidner om Jesus.

Men på trods af at jeg ikke anser dit svar for at have nogen bibelsk gyldighed, og derfor stadig kun kan konkludere at flere af dem som I sætter på til at tale på jeres lederkonferencer, og flere af de personer som får taleplads i jeres livsstilsmagasin Domino, ikke er nogen som bør have taleplads i en evangelisk bibeltroende menighed eller menighedsnetværk. Det er i stedet de folk der har brug for at høre ordet fra de kristne om Jesu værk på korset. Ja, på trods af det, så værdsætter jeg at du melder mere klart ud som du gør i dit svar. Det synes jeg signalerer en modenhed som leder at man tør tale åbent om de ting som andre finder kritisable. Det har jeg dyb respekt for, og mener det kan være godt for Frikirkenet at man fortsætter med at være åben omkring de problematikker som der tales om, i stedet for bare at fokusere på sukkersøde historier i Domino som hverken gør til eller fra. Så tak for det Lars Bo, der håber jeg du kan være til inspiration til andre, og til at også at gøre det på en sober måde, som jeg også finder du har forsøgt at gøre.

Med venlig hilsen

René Vester

Share on Facebook

Leave a Reply