Opfølgning på dette indlæg: Lars Due Christensens svar kan ses på dette link.

Jeg er jo blevet ekskluderet som forkynder i den kirke jeg er medlem i, pga utilfredshed med den prædiken jeg holdt til julefesten (se her). Dem som var utilfredse valgte at kigge lidt på min baggrund for at finde ud af om der var ting man kunne finde frem til. Det har bl.a. ført dem forbi Pastor Lars Due Christensen, som er en af de mest fremtrædende lederskikkelser i pinsevækkelsen. Det har ført mig til at skrive følgende brev til Lars Due.

Kære Lars Due Christensen
Jeg har i min kirke for nylig oplevet at mit lederskab har ekskluderet mig som forkynder, bl.a. på baggrund af noget du har skrevet om mig og den juleprædiken jeg holdt til kirkens julefest. At du har en mening om mig skal du være velkommen til, det skal jeg ikke hindre dig i. Men dine udmeldinger om mig er ret alvorlige, og der mangler dokumentation for dem. Derfor vil jeg bede dig om at fortælle mig hvad du faktisk mener med dem, og hvad du bygger dem på.
Du skrev at “Rene er også kontroversiel i vores sammenhæng”. Den vil jeg godt lige vende tilbage til i slutningen, men efter det skrev du:
“Det er vel banalt set en moderniseret farisæerisme og en særdeles misforstået selvopfattelse.”

Det undrer mig rigtig meget at du kan skrive det, for det jeg prædiker er jo blot god gammeldags omvendelseskristendom. Hvor jeg igen og igen fortæller at vi ikke i egen kraft kan gøre os gode nok til at blive Guds børn. Det er Gud der gør værket, når vi vælger at omvende os til Ham i erkendelse af at vi intet selv kan gøre, andet end at tage imod Hans frelse. Farisæerne forsøgte at gøre sig selv gode i egne og andres øjne, og jeg mener ikke at have promoveret den form for lære. Tværtimod er der jo folk der mener at du står for en moderniseret form for farisæerisme med dine mønsterbryderkurser og 12 trin til selvhjælp. Det ligner jo umiddelbart et forsøg på at blive et bedre menneske i egen kraft. For jeg har meget svært ved at se et klart omvendelsesbudskab i dit materiale herom (men ret skal være ret, jeg har ikke læst det dybt igennem, så det kan være jeg har overset noget her Lars). Så hvad der lige er grunden til at du kalder det jeg prædiker for “moderne farisæerisme” kan jeg ikke forstå, så det vil jeg bede dig give mig en forklaring på. Jeg har jo ikke noget ønske om at være en farisæer, da det jo var dem som Jesus skældte ud gentagne gange for deres hykleri. Så hvis du har bibelsk belæg for at kalde mig en “moderne farisæer” vil jeg meget gerne vide hvad det er.

Men du skriver også at jeg har en “særdeles misforstået selvopfattelse”. Men du mangler at beskrive hvad det er for en selvopfattelse du anser for at være misforstået. Jeg ville sætte pris på om du kunne vise mig det, for hvis min selvopfattelse her ikke er i overenstemmelse med bibelen, så ønsker jeg at finde ud af det. Men jeg kan da fortælle dig at jeg ser mig selv som en synder der har brudt Guds lov, og fortjener evig straf. Men Gud blev menneske og tog min straf på sig da Han blev knust af Guds vrede på korset, for at jeg måtte gå fri af Hans vrede. Er det da ikke god gammeldags kristen selvopfattelse? Eller hvad er det du mener her?

Du skrev at “Rene er også kontroversiel i vores sammenhæng”. Du mangler at beskrive hvorfor jeg er kontroversiel. Men jeg tror det har noget at gøre med den forkyndelse jeg står for, og de meninger jeg har om liberalteologi. Men Lars Due jeg mener at jeg prædiker og skriver hvad der i grove træk svarer til det som man i pinsevækkelsen prædikede for bare 30 år siden. Hvis man dengang prædikede omvendelseskristendom, og samtidig gik imod vranglære som opstod i kirkerne, var pinsevækkelsen så ikke også kontroversiel dengang? Jeg ved at du også kender til hvordan forkyndelsen var før i tiden (nej jeg ved godt at det hele ikke var lige godt, men der var en langt mere bibelsk funderet forkyndelse dengang). Og hvis du mener at jeg er kontroversiel, er konsekvensen så ikke at du undergraver din kirkeretnings trosgrundlag? For hvis du mener at det er forkert af mig at prædike omvendelse til Kristus, så må du vel også mene at det var forkert af kirken dengang. Hvis det er tilfældet kan jeg godt forstå at du mener jeg er kontroversiel. Men det betyder jo at du også er nødt til at vende ryggen til den lære som Derek Prince, David Wilkerson og T. B. Baratt har stået for. Hvis det skulle være tilfældet, burde du og I andre som har vendt jer fra at prædike omvendelseskristendom, så ikke også melde ud at den form for kristendom vil I ikke anerkende mere? Det synes jeg ville være mest ærligt.

Der var andre ting jeg godt ville spørge om vedr. dine udtalelser, men det bliver nok for meget. Jeg håber dog at du vil forsøge at give et svar på ovenstående, da jeg ikke synes det klæder en pastor at komme med den slags, uden at forklare (og dokumentere) hvad anklagerne bygger på. Det forsøger jeg selv at gøre, og vil gerne være bedre til det. Du ved jo godt at som vi selv dømmer andre, skal vi selv dømmes. Jeg er opmærksom på at det muligvis bare var en hurtig mail du sendte dengang, men det ændrer vel ikke på at det du skrev er bygget på noget du ved og mener om mig, og derfor burde kunne give forklaring på. Da dine udmeldinger har haft konsekvens for min forkyndertjeneste synes jeg godt du kunne give dig tid til at give mig svar på disse få spørgsmål. Derfor dette åbne brev. Tak fordi du læste det.

Med venlig hilsen
René Vester

NB: den juleprædiken som jeg holdt kan du se og læse på dette link, hvis det har interesse:Klik her.

Brevet som Lars Due Christensen havde skrevet så således ud, redigeret for de navne som indgik:

Rene er også kontroversiel i vores sammenhæng.
Jeg ved ikke meget om ham og kender ham ikke personligt. Men det som (navn på menighedsmedlem) skriver til dig er det samme jeg får at vide i mine cirkler. Det er vel banalt set en moderniseret farisærisme og en særdeles misforstået selvopfattelse.
Jeg har været inde på de pågældende hjemmesider og er selv blandt de udskældte – men i godt selskab, som du kan se :-)”

Lars Due Christensens svar på dette brev kan se på dette link.

Share on Facebook

5 Responses to “Åbent brev til Lars Due Christensen”

 1. sara Says:

  En juleprædiken som jeg har savnet i mange år.
  Og et godt svar til Lars Due Christensen.
  Men hvor er det dog hjerteskærende trist at du René, skal møde den form for kritik fra en bror i Herren.
  Hvor er der desværre sneget meget lunkenhed og verdslighed ind i vore frikirker.

 2. René Vester Says:

  Tak skal du have Sara. Jeg har nu fået svar fra Lars Due, og den vil jeg vise i morgen.

  Jeg er også bedrøvet over den lunkenhed der har sneget sig ind i vore kirker som du helt rigtig skriver. Og jeg synes det er så ærgerligt at det er den form for lunkenhed og verdslighed som skal bestemme forkyndelsen i kirken. Det bør være Guds ord der er afgørende her, og ikke folks meninger og ønsker.

  Jeg ser dog frem til næste jul, hvor jeg har tænkt mig at redigere prædikenen her, så den måske kunne bruges til at prædike open air i december måned. Jeg tror faktisk den kunne skæres til så den kunne bruges sådan. Det ser jeg lidt frem til. Jeg synes jo selv den har et rigtig dejlig julebudskab.

 3. Svar fra Lars Due Christensen Says:

  […] mit forrige indlæg som var et åbent brev til Lars Due Christensen (se her) fik jeg følgende […]

 4. Birthe Jensen Says:

  Kære Rene.
  Det er mig ubegribelig at nogen kan have noget imod din juleprædiken. Gad vide om de ikke i forvejen havde noget imod dig og bare søgte en grund.
  Jeg er helt enig med tidligere svar nemlig at folk vil hygge sig, de vil kun høre det der kildrer ørerne osv. Ja de andre har nævnt de årsager alle genfødte kristne pr. omgående kommer til at tænke på når de høre om en sådan skændig handling.
  Disse mennesker bør omvende sig fra deres uretfærdighed og bede Gud om hans nåderige tilgivelse.
  At en fremtrædende præst uden at kende dig fælder dom, siger jo alt. Han lytter til sladder. En sand kristen leder ville først undersøge om tingene forholdt som han får fortalt, inden han spreder rygter og fælder dom. Det er simpelthen rystende. Jan Due Christensen har han på et tidspunkt været præst i Odense?
  Gud velsigne dig

  Mkh Birthe

 5. René Vester Says:

  Hej Birthe
  Jeg tror der er flere af de ting du tager op her du har ret i. På en eller anden måde er jeg dog alligevel taknemmelig for Lars Due. For jeg kommer i dag i en kirke hvor man tror på bibelen er sand, og hvor det er den der er autoriteten, og hvor evangeliet er en naturlig og integreret del af forkyndelsen. Det var meget spredt før i den forrige kirke, plus at flere i ledelsen viste sig ikke at have Guds ord som deres rettesnor og autoritet, og evangeliet var kun sporadisk i forkyndelsen.

  Jan Due som du nævner er Lars Dues bror. Han har været min pastor engang da jeg kom der.

Leave a Reply