Der er folk i kirkerne i dag, som sætter tvivl om opstandelsen nu også er så vigtig endda. Man synes måske at det er for vildt at fortælle folk der ikke tror, at de skal tro på en tømrer som blev korsfæstet som en forbryder, og derefter opstod fra de døde på den tredie dag. […]

Share on Facebook

I dag langfredag blev Jesus korsfæstet på Golgatas kors. Han blev anklaget af jøderne, sendt til korsfæstelse af Pontius Pilatus, og naglet fast til korset af Romerne. Men hvem var det egentlig der dræbte Jesus? For det var ikke korset der dræbte Jesus. Det var Gud selv der dræbte sin egen søn. For vi skal […]

Share on Facebook

I Getsemanes have bad Jesus den tilsyneladende underlige bøn: “Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog, ske ikke min vilje, men din.” Lukas 22.42. Men hvad var det for et bæger som Jesus bad måtte gå Ham forbi? Det kan vi finde ud af ved at se på hvornår der ellers er […]

Share on Facebook

Er der virkelig intet jeg kan gøre i egen kraft, for at blive god nok i Guds øjne? Nej, i mig selv er jeg elendig. Jeg har ikke noget at være stolt af. Der er ikke noget i mig som gør at jeg kan forklare at Gud selvfølgelig ville frelse mig, for han så vel noget […]

Share on Facebook

Da Jesus blev korsfæstet blev han hængt mellem to røvere. Den ene havde gudsfrygt og omvendte sig på korset. Det var til ham at Jesus sagde: “Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.” Lukas 23.43 Den anden derimod hånede Jesus. På et tidspunkt hvor han var sikker på at han […]

Share on Facebook

Den vigtigste bog man overhovedet kan læse er bibelen. Der findes ikke nogen bog i hele verden, som når op på bibelens niveau. Den er på samme tid den mest elskede, og den mest hadede af alle bøger. Bibelen er så hadet, at den er forbudt i flere lande. Specielt muslimske og ateistiske lande, (læg […]

Share on Facebook

Da Martin Luther var oppe imod den romersk katolske kirke, var det en kamp om hvad kirken skulle bygge på. Skulle den bygge på skriften (som kun præsterne måtte læse i) og hvad paven sagde og havde sagt, eller skulle den bygge på skriften alene. Den romerske kirke mente at pavens udtalelser havde ligeså stor […]

Share on Facebook

At være reformert er ikke noget alle er helt enige om hvad betyder. Der kan være forskelle, selv iblandt reformerte. Men hvad betyder det som minimum at være reformert? Det er enkelt at svare på, at være reformert betyder at man holder sig til de fem solaer som var reformationens hjørnestene. Sola Scriptura! – Skriften […]

Share on Facebook