Den kristne har grund til at være glad, derfor kan Paulus med fuld fortrøstning skrive ”Glæd jer altid i Herren” til kirken i Fillippi. Det kan han gøre selvom han på tidspunktet han skriver dette, sidder under fangenskab i Rom. Godt nok et noget mildere fangenskab, end det han har oplevet før, men om ikke […]

Share on Facebook