Efter at Jesus engang havde sagt nogle sandheder overfor farisæerne kom disciplene til Jesus med et spørgsmål.  “Da kom hans disciple hen til ham og sagde: »Ved du, at farisæerne tog anstød af at høre den tale?” Mattæus 15.12 Det var ikke noget disciplene brød sig om skete. Muligvis fordi de stadig var påvirket af […]

Share on Facebook

Flere har overfor mig påstået at bibelen var utroværdig, fordi bibelen var fuld af modsigelser som vold, mord m.m og samtidig var imod vold og mord. Nu kunne jeg godt svare somjeg gør til nogen, at der ikke findes nogen modsigelser i bibelen. Der findes kun paradokser. Men det kan selvfølgelig være nemt nok at komme med […]

Share on Facebook

Jesus sagde at ”den, der ikke tager sit kors op og følger mig, er mig ikke værd”. Første gang jeg læste det, tænkte jeg at så hårdt mente Jesus det nok ikke. Men efterhånden som jeg læste videre i bibelen, fandt jeg ud af at det virkelig var sandt. På det tidspunkt havde jeg ikke […]

Share on Facebook

Hvad sker der hvis man blander bibelske forkyndere sammen med folk der prædiker et andet evangelium? Svaret på det kan for tiden ses i en af USA’s megakirker Elevation Church. Den er ledt af Steven Furtick som er en af de mest selvcentrerede søgervenlige trendy pastorer i USA. Han fik for nylig den idé at […]

Share on Facebook

Jeg sad og snakkede med min kone om dengang jeg læste HHX. Da havde vi matematik på turbohold. Dvs to års pensum på et halvt år (sådan føltes det ihvertfald). Det krævede så meget af mig, at jeg syntes jeg var nødt til at skære ned på et andet fag. Det blev så virksomhedsøkonomi. Problemet […]

Share on Facebook

Der er p.t. en viral video ude som hedder ”Why I Hate Religion, But Love Jesus” som på få dage har fået flere millioner hits. Den er godt lavet, stiller nogen gode spørgsmål og har nogen gode kommentarer til kirken af i dag. Men den er misvisende og har desværre en mangel der gør at […]

Share on Facebook

Det er ganske enkelt uhyggeligt at iagtage hvor meget der bliver sagt i Helligåndens misbrugte navn. Det ene og det andet sted får folk personlige åbenbaringer som de påstår er fra Gud. Men det er bemærkelsesværdigt at disse åbenbaringer, ofte kan være i modstrid med hinanden. Hvilket må betyde at det ikke er alle der […]

Share on Facebook

Lige før nytår så jeg hos nogen venner, et nummer af den såkaldt tværkirkelige avis Udfordringen. På forsiden af den var skuespilleren Lone Hertz. Det er ikke første gang hun får positiv spalteplads i noget der kalder sig en kristen avis. Og endnu engang var det trist at se at det var Svend Løbner Madsen […]

Share on Facebook

I søndags holdt jeg den seneste prædiken i serien om Jesu breve til de syv menigheder i Johannes Åbenbaringen. Denne gang var jeg kommet til den sidste, og værste menighed af dem alle. Laodikæa-menigheden adskiller sig fra de andre ved at der intet positivt var at sige om den. Det var så alvorligt at der […]

Share on Facebook

Næste gang jeg skal prædike er jeg kommet til Jesu syvende brev til menighederne i Johannes åbenbaringen. Det er det velkendte brev til Laodikæa-menigheden. Det er lidt med angst og bæven at jeg skal prædike over den tekst, for den er meget voldsom. Da det er det eneste brev hvor Jesus ikke har noget som […]

Share on Facebook